MẪU GIẤY ỦY QUYỀN CÔNG TY CHO CÁ NHÂN NĂM 2020

      Không phải lúc nào người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp cũng có thể tự mình đi làm các thủ tục liên quan đến doanh nghiệp của mình. Đặc biệt, khi doanh nghiệp thực hiện các thủ tục với cơ quan nhà nước. Và một cá nhân có thể đại diện cho doanh nghiệp đi thực hiện các thủ tục đó với cơ quan nhà nước thì cần phải có Giấy ủy quyền. Trên cơ sở đó, Luật Quang Huy sẽ gửi đến các bạn Mẫu Giấy ủy quyền công ty cho cá nhân năm 2020 mới nhất.


Cở sở pháp lý

 • Luật Sở hữu trí tuệ 2005 sửa đổi, bổ sung 2009.
 • Nghị định 78/2015/NĐ-CP về đăng ký kinh doanh.
 • Thông tư 15/2014/TT-BCA về đăng ký xe.

Giấy ủy quyền công ty cho cá nhân dùng trong những trường hợp nào?

      Giấy ủy quyền công ty cho cá nhân do chính công ty lập ra để ủy quyền cho một thành viên nào đó của công ty đại diện cho công ty. Phạm vi ủy quyền của giấy ủy quyền là những hành vi không vượt quá quy định của pháp luật.

      Trong công ty, Giấy ủy quyền được sử dụng khi “sếp” ủy quyền cho nhân viên thực hiện một công việc hay giao dịch nào đó. Tuy nhiên, bên được ủy quyền có thể thực hiện hay không thực hiện công việc ấy. Đây là điểm khác với hợp đồng ủy quyền, đòi hỏi bên nhận ủy quyền phải đồng ý, và vì thế có giá trị bắt buộc bên nhận ủy quyền phải thực hiện công việc theo thỏa thuận.

      Giấy ủy quyền công ty thường được lập để ủy quyền cho nhân viên thực hiện các công việc đơn giản, không thật sự quan trọng, người được ủy quyền có thể chủ động thực hiện hoặc không.

       Tùy từng trường hợp, từng yêu cầu cụ thể mà chúng ta dùng Giấy ủy quyền hoặc Hợp đồng ủy quyền.

      Một vài trường hợp cụ thể sẽ có thể dùng Giấy ủy quyền như sau:

 • Thủ tục đăng ký nhãn hiệu và quyền sở hữu trí tuệ khác, chủ sở hữu có thể ủy quyền cho người khác thực hiện thủ tục đó với cơ quan có thẩm quyền. (Điều 107 Luật sở hữu trí tuệ 2005);
 • Thủ tục đăng ký xe, xin cấp lại đăng ký xe (Thông tư 15/2014/TT-BCA về đăng ký xe);
 • Thủ tục đăng ký doanh nghiệp, điều chỉnh bổ sung nội dung đăng ký kinh doanh (Nghị định 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp).

Mẫu giấy ủy quyền doanh nghiệp cho cá nhân


TẢI MẪU GIẤY ỦY QUYỀN CÔNG TY CHO CÁ NHÂN


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

——- o0o ——–

GIẤY ỦY QUYỀN

Bên ủy quyền (Bên A):

Ông/ bà: ………………………………………………………………………………………………….

Là người đại diện theo pháp luật của: CÔNG TY……………………………………

Địa chỉ trụ sở chính: ………………………………………………………………………………….

Bên nhận ủy quyền (Bên B):

Ông/ bà:  ………………………………………………………………………………………………..

Ngày sinh:  ……………………………………………………………………………………………..

CMND số: ………………………………………………………………………………………………

Nơi cấp: ………………………………………………………………………………………………….

Cấp ngày: ……………………………………………………………………………………………….

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ……………………………………………………………….

Chỗ ở hiện tại:………………………………………………………………………………

ĐIỀU 1: NỘI DUNG VÀ PHẠM VI ỦY QUYỀN

Bên A ủy quyền cho bên B thực hiện các công việc sau đây:

 1. ……………………………………………………………………………………………………
 2. ……………………………………………………………………………………………………
 3. ……………………………………………………………………………………………………

ĐIỀU 2: THỜI HẠN ỦY QUYỀN

Kể từ  ngày………….. đến………………….

ĐIỀU 3: NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN

Bên A và bên B chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam đoan sau đây:

 1. Bên  A chịu trách nhiệm cho bên B thực hiện trong phạm vi ủy quyền
 2. Bên B thực hiện công việc theo ủy quyền phải báo cho bên A về việc thực hiện công việc nêu trên
 3. Việc giao kết Giấy ủy quyền này là hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối hoặc ép buộc
 4. Thực hiện đúng và đầy đủ tất cả các thỏa thuận đã ghi trong giấy ủy quyền này.
Mẫu giấy ủy quyền của công ty cho cá nhân

Hướng dẫn kê khai Mẫu giấy ủy quyền của công ty cho cá nhân

      Việc kê khai giấy ủy quyền tương đối đơn giản. Các bạn chỉ cần điền đầy đủ những thông tin như mẫu trên của các bên.

     Thông tin về công ty sẽ là thông tin của bên ủy quyền. Cá nhân được ủy quyền cần nêu rõ họ tên, số chứng minh nhân dân, chức vụ, bộ phận làm việc.

     Nội dung ủy quyền trong giấy ủy quyền công ty cho cá nhân cần nêu rõ các công việc, nhiệm vụ mà người được ủy quyền phải thực hiện.

     Thời gian ủy quyền cần phải ghi đầy đủ ngày, tháng, năm. Tránh tình trạng ngày tháng không rõ ràng, dẫn đến việc hết thời gian ủy quyền.

     Người lập giấy ủy quyền cần lưu ý ghi cụ thể, đầy đủ nội dung ủy quyền, thời hạn ủy quyền để tránh các trường hợp lạm dụng ủy quyền thực hiện các hành vi không phải do công ty đưa ra. Người được ủy quyền sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có các hành vi vượt qua nội dung ủy quyền gây tổn hại cho doanh nghiệp.

      Sau đó, người đại diện theo pháp luật của công ty ký đóng dấu của công ty.


TẢI MẪU GIẤY ỦY QUYỀN CÔNG TY CHO CÁ NHÂN


      Trên đây là toàn bộ bài viết về Mẫu giấy ủy quyền công ty cho cá nhân năm 2020 mới nhất mà Luật Quang Huy xin gửi đến quý bạn đọc. Nếu còn bất cứ vấn đề gì thắc mắc, cần được tư vấn, hãy liên hệ tới Tổng đài tư vấn pháp luật doanh nghiệp của Luật Quang Huy qua HOTLINE 19006588. Chúng tôi rất hân hạnh được hỗ trợ.

      Trận trọng./.


 

Hãy chia sẻ bài viết này vì nó hữu ích và hoàn toàn miễn phí bạn nhé!


phone-call

HỎI ĐÁP QUA ĐIỆN THOẠI