MẪU ĐƠN ĐĂNG KÝ BIẾN ĐỘNG ĐẤT ĐAI, TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT (MẪU 09/ĐK)

Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất

Đơn đăng ký biến động đất đai tài sản gắn liền với đất
Mẫu Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất (mẫu 09/ĐK) được ban hành kèm theo Thông tư 24/2014/TT-BTNMT.
Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất được dùng trong các trường hợp khi có sự biến động theo quy định tại khoản 4 Điều 95 Luật Đất đai 2013.

      Theo quy định tại Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT quy định về hồ sơ địa chính, để thực hiện thủ tục đăng ký biến động đất đai (do chuyển đổi, chuyển nhượng, thừa kế, góp vốn, thế chấp,…) vào hồ sơ địa chính thì người sử dụng đất cần chuẩn bị Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất cùng với một số giấy tờ khác để hoàn thiện hồ sơ khi nộp cho cơ quan nhà nước. Với bài viết dưới đây chúng tôi Luật Quang Huy sẽ trình bày nội dung cụ thể Mẫu Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất..


Cơ sở pháp lý

 • Luật Đất đai năm 2013;
 • Nghị định 43/2014/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Đất đai;
 • Thông tư 24/2014/TT-BTNMT quy định về hồ sơ địa chính; 

Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất dùng trong trường hợp nào?

      Theo quy định tại khoản 4 Điều 95 Luật Đất đai 2013, đăng ký biến động được thực hiện đối với trường hợp đã được cấp GCN QSDĐ hoặc đã đăng ký mà có những thay đổi sau đây:

 • Chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất; thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất;
 • Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất được phép đổi tên;
 • Có thay đổi về hình dạng, kích thước, diện tích, số hiệu, địa chỉ thửa đất;
 • Có thay đổi về tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký;
 • Chuyển mục đích sử dụng đất;
 • Có thay đổi thời hạn sử dụng đất;
 • Chuyển từ hình thức Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hàng năm sang hình thức thuê đất thu tiền một lần cho cả thời gian thuê; từ hình thức Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất sang hình thức thuê đất; từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất.
 • Chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của vợ hoặc của chồng thành quyền sử dụng đất chung, quyền sở hữu tài sản chung của vợ và chồng;
 • Chia tách quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của tổ chức hoặc của hộ gia đình hoặc của vợ và chồng hoặc của nhóm người sử dụng đất chung, nhóm chủ sở hữu tài sản chung gắn liền với đất;
 • Thay đổi quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo kết quả hòa giải thành về tranh chấp đất đai được Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền công nhận; thỏa thuận trong hợp đồng thế chấp để xử lý nợ; quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về giải quyết tranh chấp đất đai, khiếu nại, tố cáo về đất đai, quyết định hoặc bản án của Tòa án nhân dân, quyết định thi hành án của cơ quan thi hành án đã được thi hành;…
 • Xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề;
 • Có thay đổi về những hạn chế quyền của người sử dụng đất.

Mẫu Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất (Mẫu 09/ĐK)

      Mẫu đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất được quy định cụ thể theo Mẫu số 09/ĐK được ban hành kèm theo Thông tư số 24/2024/TT-BTNMT (sửa đổi bổ sung theo Thông tư 33/2017/TT-BTNMT).

TẢI ĐƠN ĐĂNG KÝ BIẾN ĐỘNG ĐẤT ĐAI, TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất
Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…………….

ĐƠN ĐĂNG KÝ BIẾN ĐỘNG ĐẤT ĐAI, TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

Kính gửi: ……………………………………………………………….

I. PHẦN KÊ KHAI CỦA NGƯỜI ĐĂNG KÝ

1. Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất

  1.1. Tên (viết chữ in hoa): ………………………………………………………………………………………………………..

1.2. Địa chỉ:……………..……………………………………………………………………………………………

2. Giấy chứng nhận đã cấp

  2.1. Số vào sổ cấp GCN:……….………;  2.2. Số phát hành GCN:…………..……………;

2.3. Ngày cấp GCN … / … / …… …….;  

3. Nội dung biến động về: …………………………………………………………………………………………….

3.1. Nội dung trên GCN trước khi biến động:

….…………………………………………….;

……………………………………………….;

……………………………………………….;

……………………………………………….;

……………………………………………….;

……………………………………………….;

 3.2. Nội dung sau khi biến động:

…….……………………………………….;

……………………………….….…………;

………………………….……….…………;

………………………….……….…………;

………………………….……….…………;

………………………….……….…………;

4. Lý do biến động…………………………………………………………………………………………………………….

…..


Hướng dẫn viết Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất

      Việc kê khai thông tin trên Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất tương đối đơn giản. Các bạn kê khai những thông tin cơ bản theo mẫu trên. Các thông tin cần được điền chính xác, rõ ràng.

      Kính gửi: Điền Văn phòng đăng ký đất đai/Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện;

      Thông tin người sử dụng đất: Kê khai theo đúng tên và địa chỉ như trên GCN đã cấp, trường hợp có thay đổi tên thì ghi cả thông tin trước và sau khi thay đổi và nộp giấy tờ chứng minh sự thay đổi.

      Nội dung biến động: Tùy thuộc vào lý do biến động mà ghi nội dung biến động. Ví dụ: Thay đổi về nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thì phải ghi cụ thể nội dung trên giấy chứng nhận trước khi chưa có nhà hoặc có nhà cũ; thông tin khi có nhà hoặc có nhà mới thì phải ghi thông tin về nhà ở như: Loại nhà, diện tích xây dựng…

      Lý do biến động: Mẫu đơn này sử dụng trong các trường hợp: chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần hoặc từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang hình thức thuê đất hoặc từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất; từ hình thức thuê đất trả tiền một lần sang hình thức thuê đất trả tiền hàng năm; chuyển mục đích sử dụng đất; gia hạn sử dụng đất; đổi tên người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất hoặc thông tin về giấy tờ pháp nhân, giấy tờ nhân thân; thay đổi địa chỉ; giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên; thay đổi hạn chế quyền; thay đổi về nghĩa vụ tài chính về đất đai; thay đổi về tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký, cấp giấy chứng nhận, đính chính giấy chứng nhận.

      Giấy tờ liên quan đến nội dung thay đổi nộp kèm theo đơn:

 • Giấy chứng nhận đã cấp;
 • Biên lai, chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính (nếu có);
 • Tùy thuộc vào từng trường hợp có thể nộp các giấy tờ khác,…

Dịch vụ tư vấn soạn thảo văn bản

 • Tư vấn luật đất đai qua tổng đài 19006588.
 • Công ty Luật Quang Huy cung cấp mọi dịch vụ soạn thảo văn bản pháp luật.
 • Dịch vụ tư vấn luật đất đai.

      Công ty Luật Quang Huy chuyên tư vấn, soạn thảo hồ sơ và tiến hành các thủ tục pháp lý liên quan đến dịch vụ tư vấn luật đất đai.


      Trên đây là Mẫu Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất. Trong quá trình giải quyết vấn đề nếu còn có thắc mắc hay chưa rõ bạn có thể liên hệ trực tiếp với chúng tôi tới Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến qua HOTLINE 19006588 của Luật Quang Huy để được giải đáp, hướng dẫn chi tiết.

        Trân trọng./.


 

Hãy chia sẻ bài viết này vì nó hữu ích và hoàn toàn miễn phí bạn nhé!

phone-call

HỎI ĐÁP QUA ĐIỆN THOẠI

Scroll to Top