Mẫu đơn

Mẫu 01B-HSB theo quyết định 166-QĐ-BHXH

Cách điền mẫu 01b hsb chuẩn được ban hành theo quyết định 166 qd bhxh

Ghi rõ danh sách người lao động đề nghị giải quyết hưởng chế độ mới phát sinh trong đợt. Ghi chỉ tiêu xác định điều kiện, mức hưởng (Chỉ kê khai đối với đơn vị thực hiện giao dịch điện tử không gửi kèm theo chứng từ giấy). Mục danh sách đề nghị điều chỉnh phải …

Mẫu 01B-HSB theo quyết định 166-QĐ-BHXH Xem »

TỜ KHAI ĐỀ NGHỊ GIẢI QUYẾT TRỢ CẤP ĐỐI VỚI THÂN NHÂN NHÀ GIÁO ĐÃ TỪ TRẦN

Tờ khai đề nghị giải quyết trợ cấp đối với thân nhân nhà giáo đã từ trần

       BHXH Việt Nam ban hành Công văn 778/BHXH-CSXH hướng dẫn thực hiện Nghị định 14/2020/NĐ-CP về chế độ trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu. Tuy nhiên đối với trường hợp là nhà giáo thuộc đối tượng hưởng …

TỜ KHAI ĐỀ NGHỊ GIẢI QUYẾT TRỢ CẤP ĐỐI VỚI THÂN NHÂN NHÀ GIÁO ĐÃ TỪ TRẦN Xem »

MẪU SỐ 01 TỜ KHAI ĐỀ NGHỊ HƯỞNG TRỢ CẤP THÂM NIÊN NHÀ GIÁO

Tờ khai đề nghị hưởng trợ cấp thâm niên đối với nhà giáo

      Mẫu tờ khai đề nghị hưởng trợ cấp thâm niên nhà giáo là biểu mẫu được cá nhân giáo viên lập ra và gửi lên cơ quan bảo hiểm xã hội tỉnh/thành phố đề nghị hưởng trợ cấp theo Nghị định số 14/2020/NĐ-CP. Nội dung trong mẫu tờ khai cần trình bày các thông tin quan …

MẪU SỐ 01 TỜ KHAI ĐỀ NGHỊ HƯỞNG TRỢ CẤP THÂM NIÊN NHÀ GIÁO Xem »

TỜ KHAI BÁO MẤT VIỆC LÀM, TẠM NGƯNG LAO ĐỘNG DO ẢNH HƯỞNG CỦA DỊCH COVID-19

Mẫu tờ khai mất việc làm, tạm ngưng lao động do ảnh hưởng của dịch Covid 19

      Theo nghị quyết của chính phủ số 42/NQ-CP ngày 9/4/2020 vừa qua hướng dẫn các đối tượng hưởng trợ cấp Covid 19 theo gói trợ cấp chính phủ ban hành. Theo đó có 06 đối tượng được hưởng trợ cấp này. Một số địa phương như Hải Phòng, Đà Nẵng và các …

TỜ KHAI BÁO MẤT VIỆC LÀM, TẠM NGƯNG LAO ĐỘNG DO ẢNH HƯỞNG CỦA DỊCH COVID-19 Xem »

G

HỎI ĐÁP QUA ĐIỆN THOẠI

Scroll to Top