Luật

Công văn hướng dẫn giải quyết nghỉ thai sản trùng hè

Chế độ thai sản của giáo viên nữ thường có nhiều đặc điểm riêng biệt so với chế độ thai sản của các lao động nữ khác. Điểm khác biệt lớn nhất có thể kể đến là khi thời gian nghỉ hưởng chế độ thai sản trùng với thời gian nghỉ hè thì thời gian …

Công văn hướng dẫn giải quyết nghỉ thai sản trùng hè Xem »

Thông tư 23/2018/TT-BTC về hướng dẫn kế toán chứng quyền có bảo đảm đối với công ty chứng khoán là tổ chức phát hành

Thông tư 23/2018/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 12 tháng 03 năm 2018 hướng dẫn kế toán chứng quyền có bảo đảm đối với công ty chứng khoán là tổ chức phát hành. Thông tư này có hiệu lực thi hành bắt đầu từ ngày 27 tháng 04 năm 2018. Bài viết dưới …

Thông tư 23/2018/TT-BTC về hướng dẫn kế toán chứng quyền có bảo đảm đối với công ty chứng khoán là tổ chức phát hành Xem »

Luật Hộ tịch 2014

Luật Hộ tịch 2014 được thông qua ngày 20 tháng 11 năm 2014 tại kỳ họp Quốc hội thứ XIII. Luật chính thức có hiệu lực vào ngày 01 tháng 01 năm 2016 và đi vào thực tiễn áp dụng. Luật được ban hành nhằm điều chỉnh về hộ tịch; quyền, nghĩa vụ, nguyên tắc, …

Luật Hộ tịch 2014 Xem »

Nghị định 52/2014/NĐ-CP quy định điều kiện, thủ tục, thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm; quyền và trách nhiệm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm

Nghị định 52/2014/NĐ-CP quy định điều kiện, thủ tục, thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm; quyền và trách nhiệm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm. Tóm tắt nội dung Nghị định 52/2014/NĐ-CP Theo đó, địa điểm đặt trụ sở, chi nhánh của DN nếu là nhà của …

Nghị định 52/2014/NĐ-CP quy định điều kiện, thủ tục, thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm; quyền và trách nhiệm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm Xem »

Nghị định 11/2016/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Ngày 03 tháng 02 năm 2016, Chính phủ ban hành Nghị định 11/2016/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam. Nghị định này quy định chi tiết thi hành Bộ luật Lao động về cấp giấy phép lao động …

Nghị định 11/2016/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam Xem »

Thông tư 35/2016/TT-BYT Danh mục dịch vụ kỹ thuật y tế và tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với dịch vụ kỹ thuật y tế thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế

Ngày 28 tháng 09 năm 2016, Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Thông tư 35/2016/TT-BYT ban hành Danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với dịch vụ kỹ thuật y tế thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế. Thông tư này quy định cụ thể về …

Thông tư 35/2016/TT-BYT Danh mục dịch vụ kỹ thuật y tế và tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với dịch vụ kỹ thuật y tế thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế Xem »

Quyết định 147/QĐ-BHXH năm 2017 về kiện toàn Hội đồng Thi đua – Khen thưởng cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Quyết định 147/QĐ-BHXH năm 2017 về kiện toàn Hội đồng Thi đua – Khen thưởng cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Cụ thể nội dung văn bản ra sao, quy định như thế nào, Luật Quang Huy sẽ cung cấp tới bạn đọc thông tin của văn bản này. Tóm tắt nội dung …

Quyết định 147/QĐ-BHXH năm 2017 về kiện toàn Hội đồng Thi đua – Khen thưởng cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam Xem »

Thông tư 85/2019/TT-BTC Hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Thông tư 85/2019/TT-BTC hướng dẫn về danh mục, nguyên tắc xác định mức thu, căn cứ xác định mức thu, miễn, giảm, quản lý và sử dụng phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là Hội đồng nhân …

Thông tư 85/2019/TT-BTC Hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương Xem »

Quyết định 1443/QĐ-BHXH năm 2014 về Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Khoa học Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Quyết định 1443/QĐ-BHXH năm 2014 về Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Khoa học Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Tóm tắt nội dung Quyết định 1443/QĐ-BHXH năm 2014 Quyết định này ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Khoa học …

Quyết định 1443/QĐ-BHXH năm 2014 về Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Khoa học Bảo hiểm xã hội Việt Nam Xem »

Nghị quyết 04/2017/NQ-HĐTP hướng dẫn Khoản 1, Khoản 3 Điều 192 Bộ luật tố tụng Dân sự 2015 về trả lại đơn khởi kiện, quyền nộp đơn khởi kiện lại vụ án

Hội đồng thẩm phán đã ban hành Nghị quyết 04/2017/NQ-HĐTP hướng dẫn một số quy định về trả lại đơn khởi kiện, quyền nộp đơn khởi kiện lại vụ án tại khoản 1 và khoản 3 Điều 192 Bộ luật Tố tụng dân sự số 92/2015/QH13 ngày 25 tháng 11 năm 2015 (sau đây gọi …

Nghị quyết 04/2017/NQ-HĐTP hướng dẫn Khoản 1, Khoản 3 Điều 192 Bộ luật tố tụng Dân sự 2015 về trả lại đơn khởi kiện, quyền nộp đơn khởi kiện lại vụ án Xem »

OO

HỎI ĐÁP QUA ĐIỆN THOẠI