Mẫu hợp đồng xây nhà trọn gói

Mẫu hợp đồng xây nhà trọn gói

Ngày nay, cùng với sự phát triển của kiến trúc – xây dựng hiện đại, để đáp ứng tốt nhất nhu cầu của khách hàng, các nhà thầu đã đưa ra các gói dịch vụ tương ứng với từng đối tượng chủ đầu tư khác nhau.

Do đó mà các hợp đồng thi công xây dựng nhà ở trọn gói được ưa chuộng rất nhiều.

Trong bài viết dưới đây, Công ty Luật Quang Huy sẽ hướng dẫn bạn cách viết hợp đồng xây nhà trọn gói.


Hợp đồng xây nhà trọn gói là gì?

Hợp đồng xây nhà trọn gói là loại hợp đồng cơ bản theo quy định của pháp luật về đơn giá xây nhà trọn gói, cam kết chất lượng công trình, cam kết tiến độ thi công xây nhà trọn gói,…

Hợp đồng xây dựng nhà ở trọn gói thường áp dụng cho các gói thầu cung cấp dịch vụ trọn gói về tư vấn, thiết kế và thi công xây nhà trọn gói.

Tương tự, hợp đồng thi công xây dựng nhà ở trọn gói hay hợp đồng xây nhà cấp 4 trọn gói,… cũng đều có thể áp dụng mẫu hợp đồng xây nhà trọn gói vào trong thỏa thuận của các bên.


Mẫu hợp đồng xây nhà trọn gói

Pháp luật hiện hành không quy định cụ thể mẫu hợp đồng xây nhà ở trọn gói.

Bài viết dưới đây của Luật Quang Huy cung cấp đến bạn mẫu hợp đồng xây nhà trọn gói để bạn đọc tham khảo.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……….ngày…. tháng…. năm …

HỢP ĐỒNG XÂY NHÀ TRỌN GÓI

 • Căn cứ Luật Dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24/11/2015;
 • Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014;
 • Căn cứ Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;
 • Căn cứ Nghị định 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ quy định quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng
 • Căn cứ Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/04/2015 của Chính phủ quy định chi tiết về Hợp đồng xây dựng;
 • Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/06/2015 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng;
 • Căn cứ vào khả năng và nhu cầu của hai bên;

Hôm nay, ngày …. tháng …. năm… tại………………………………………………………

Chúng tôi gồm:

1. BÊN A (Chủ đầu tư): ………………………………………………………………..

Địa chỉ:  ………………………………………………………………………………………..

Điện thoại: …………………………………………………………………………………….

CMND:…………………………Ngày cấp: …………………………………………………………………

Tài Khoản: ……………………………………………………………………………………

Mã số thuế: ……………………………………………………………………………………..

Đăng ký kinh doanh (nếu có) ………………………………………………………………

Email: ………………………………………………………………………………………..

2. BÊN B (Nhà thầu): …………………………………………………………………

Đại diện (hoặc người được ủy quyền) là: ……………………………………

Chức vụ: …………………………………………………………………………

Địa chỉ: …………………………………………………………………………..

Tài Khoản: ……………………………………………………………………….

Mã số thuế: ………………………………………………………………………

Đăng ký kinh doanh (nếu có) ………………………………………………….

Điện thoại: ………………………… Fax: ………………………………………

Email: ……………………………………………………………………………

Sau khi thỏa thuận, hai bên đồng ý thống nhất ký kết hợp đồng với các điều khoản như sau:

Điều 1. Nội dung công việc và tiến độ thi công

Bên A đồng ý thuê Bên B thi công trọn gói căn nhà ….. với diện tích tạm tính: …… m2 (khối lượng tạm tính) theo bản vẽ thiết kế của bên A.

Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………….

Tiến độ công việc theo cam kết: ……………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………..

Chất lượng sản phẩm nghiệm thu:

………………………………………………………………………………………………………………….

Điều 2. Giá trị hợp đồng và phương thức thanh toán

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

Điều 3 : Vật tư và phụ lục vật liệu, nhân công công trình

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của các bên

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

Điều 5: Phạt vi phạm và bồi thường thiệt hại

………………………………………………………………………………………………………………..……

……………………………………………………………………………………..………………………………

……………………………………………………………………………………..………………………………

Điều 6: Các cam kết khác

Trong quá trình thi công có vướng mắc, phát sinh thì hai bên phải cùng bàn bạc, thống nhất giải quyết để nhằm đảm bảo tiến độ, chất lượng công trình.

Hai bên cam kết thực hiện đúng theo các điều khoản của hợp đồng, bên nào vi phạm sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Khi hai bên nghiệm thu công trình và thanh toán hết thì hợp đồng này đương nhiên được thanh lý.

Hợp đồng được lập thành …. bản mỗi bản bao gồm … trang có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ …. bản.

 ĐẠI DIỆN BÊN A

(Đã ký)

ĐẠI DIỆN BÊN B

(Đã ký)


Cách viết hợp đồng thi công xây nhà trọn gói

Mẫu hợp đồng xây nhà ở trọn gói hay hợp đồng trọn gói sẽ được viết theo hướng dẫn sau đây:

Phần I: Cần ghi rõ ràng, chính xác thông tin của hai bên ký hợp đồng là bên yêu cầu xây nhà và bên nhận xây nhà làm căn cứ để thực hiện và ràng buộc trách nhiệm trong quá trình thực hiện hợp đồng.

Phần II: Nội dung hợp đồng: tuỳ điều kiện cụ thể, quy mô công trình, khối lượng công việc cụ thể mà các bên thỏa thuận các điều khoản khác nhau. Tuy nhiên, cần đảm bảo các nội dung cơ bản sau:

 • Nội dung công việc: có thể liệt kê đầy đủ chi tiết các nội dung công việc cần thực hiện, tiến độ thực hiện, yêu cầu chất lượng sản phẩm,…
 • Hai bên thống nhất về hình thức, phương thức thanh toán, theo đợt hay quý, bằng ngoại tệ hay bằng tiền Việt Nam, cách thức chuyển khoản ra sao. Các trường hợp chấm dứt hợp đồng bởi 2 Bên, nghĩa vụ thanh toán khi chấm dứt hợp đồng ra sao.
 • Các bên thống nhất về nguyên vật liệu, nhân công trong quá trình thực hiện hợp đồng.
 • Quyền và nghĩa vụ của các bên: đây là nội dung cần được thỏa thuận rõ trong hợp đồng để ràng buộc trách nhiệm của mỗi bên, hướng tới thực hiện hợp đồng hiệu quả, đạt được mục đích các bên đã đặt ra ban đầu.
 • Phạt vi phạm và bồi thường thiệt hại: Đây cũng là chế tài do các bên đặt ra để nâng cao trách nhiệm của đối phương trong quá trình thực hiện hợp đồng, là cơ sở để khắc phục hậu quả nếu có vi phạm xảy ra.
 • Điều khoản chung.

Phần III: Các bên ký và ghi rõ họ tên, xác nhận các điều khoản đã thỏa thuận trong hợp đồng.

Do hợp đồng xây nhà trọn gói sẽ là cơ sở để các bên dựa vào khi phát sinh tranh chấp nếu có, nên các nội dung thỏa thuận trong hợp đồng càng chi tiết, rõ ràng, cụ thể thì càng thuận lợi cho việc làm căn cứ để giải quyết tranh chấp sau này.


Quy định về hợp đồng xây nhà trọn gói

Vì bản chất của hợp đồng xây nhà trọn gói là một loại hợp đồng dân sự đặc thù, chịu sự điều chỉnh của pháp luật dân sự và pháp luật đấu thầu.

Do đó, để đảm bảo hợp đồng có hiệu lực thì các bên cũng phải đáp ứng các điều kiện của Bộ luật Dân sự, pháp luật đấu thầu trong việc thành lập và giao kết hợp đồng, cụ thể như sau:

Chủ thể hợp đồng xây nhà trọn gói

Trong Hợp đồng xây nhà trọn gói chủ thể bao gồm 2 bên: một bên là khách hàng/chủ đầu tư (có thể là cá nhân hoặc tổ chức) có đầy đủ các điều kiện về chủ thể theo quy định của Bộ luật Dân sự 2015 khi tham gia hợp đồng; một bên là nhà thầu (có thể là các Công ty xây dựng,…) đáp ứng yêu cầu mà chủ đầu tư đưa ra.

Hình thức hợp đồng xây nhà trọn gói

Hợp đồng xây nhà trọn gói thông thường sẽ được lập thành văn bản, có chữ ký của các bên tham gia hợp đồng.

Hợp đồng này không bắt buộc phải công chứng, chứng thực. Tuy nhiên, các bên vẫn có thể tiến hành công chứng/chứng thực nếu có thỏa thuận.

Nội dung hợp đồng xây nhà trọn gói

Hợp đồng xây nhà trọn gói có nội dung cơ bản về đơn giá xây nhà trọn gói, cam kết chất lượng công trình, cam kết tiến độ thi công xây nhà trọn gói…

Hợp đồng xây nhà trọn gói có đơn giá xây nhà trọn gói cố định trong suốt thời gian thực hiện đối với toàn bộ nội dung công việc trong hợp đồng.

Việc thanh toán đối với hợp đồng xây nhà trọn gói được thực hiện nhiều lần trong quá trình thực hiện hoặc thanh toán một lần khi kết thúc hợp đồng.

Tổng số tiền mà nhà thầu được thanh toán cho đến khi kết thúc các nghĩa vụ theo hợp đồng bằng đúng giá ghi trong hợp đồng.

Ngoài ra, Hợp đồng xây nhà trọn gói còn thể hiện về chính sách bảo hành của công ty xây nhà trọn gói với chủ đầu tư…

Nội dung của Hợp đồng xây nhà trọn gói phải đảm bảo không trái đạo đức hay trái pháp luật dân sự, pháp luật đấu thầu. Hợp đồng sẽ bị vô hiệu nếu vi phạm vào những điều cấm của pháp luật.


Trên đây là một số hướng dẫn về vấn đề Mẫu hợp đồng xây nhà trọn gói.

Nếu cần được tư vấn cụ thể hơn về vấn đề này bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến qua HOTLINE 19006588 của Luật Quang Huy để được hỗ trợ tốt nhất.

Trân trọng./.


 Hãy chia sẻ bài viết này vì nó hữu ích và hoàn toàn miễn phí bạn nhé!

phone-call

HỎI ĐÁP QUA ĐIỆN THOẠI

Scroll to Top