Hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp [Cập nhật 10/2021]

HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP CHUẨN THEO QUY ĐỊNH MỚI NHẤT 2020

Hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp

Việc chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp ngày càng trở nên phổ biến hơn. Tuy nhiên, việc xác lập Hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp hợp lý, đảm bảo đúng quy định pháp luật, bảo vệ quyền lợi của các bên tham gia là một điều khó khăn. Hiểu được điều đó, công ty Luật Quang Huy xin giải thích rõ ràng hơn về hợp đồng chuyển giao quyền SHCN theo quy định mới nhất 2020.


Căn cứ pháp lí 

 • Văn bản hợp nhất số 07/VBHN-VPQH Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005;.
 • Nghị định 22/2018/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật sở hữu trí tuệ năm 2005 và luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ năm 2009 về quyền tác giả và quyền liên quan;

Bài viết liên quan

Chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp là gì?

      Theo quy định tại Luật Sở hữu trí tuệ 2005 sửa đổi 2009: Chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp bao gồm:

     Chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp là việc chủ sở hữu quyền sở hữu công nghiệp chuyển giao quyền sở hữu của mình cho tổ chức,cá nhân khác.(Khoản 1, Điều 138, Luật Sở hữu trí tuệ 2005 sửa đổi 2009)

      Bên chuyển giao sẽ chấm dứt quyền sở hữu đối với đối tượng; và xác lập quyền sở hữu cho bên nhận chuyển giao.

      Bên chuyển giao phải là chủ sở hữu đối tượng quyền sở hữu công nghiệp.

Hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp
Bài viết liên quan

Mẫu hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp

HỢP ĐỒNG CHUYỂN GIAO QUYỀN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP

Số: ……………………/HĐCN

Hôm nay, ngày ……………. tháng ………………….. năm ……………….… Tại ………………………………………………………

Bên chuyển giao (Bên A): ……………………………………………………………………………………………….……………………..

– Họ và tên/Tên tổ chức: …………………………………………………………………………………………………..……….…………

– Trụ sở chính: …………………………………………………………………………………………………………….……………………


TẢI MẪU HỢP ĐỒNG CHUYỂN GIAO QUYỀN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP


Bài viết liên quan

Phân loại hợp đồng chuyển nhượng quyền SHCN

      Theo quy định của pháp luật hiện hành, chỉ có 01 dạng hợp đồng duy nhất là hợp đồng theo đó bên chuyển nhượng sẽ chấm dứt quyền sở hữu và chuyển giao lại cho bên nhận chuyển nhượng.


Bài viết liên quan

Nội dung hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp

       Hợp đồng chuyển giao quyền SHCN có những nội dung như sau:

 • Tên và địa chỉ;
 • Căn cứ chuyển giao;
 • Đối tượng chuyển giao;
 • Giá chuyển giao;
 • Quyền và nghĩa vụ của mỗi bên.

Bài viết liên quan

Hiệu lực của hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp

       Đối với các loại quyền sở hữu công nghiệp được xác lập trên cơ sở đăng ký bảo hộ thì hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp chỉ có hiệu lực khi đã được đăng ký tại cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp.


Bài viết liên quan

Lưu ý về hợp đồng chuyển nhượng quyền SHCN

      Hợp đồng chuyển gia quyền sở hữu công nghiệp có những điểm cần lưu ý như:

 • Chủ sở hữu quyền sở hữu công nghiệp chỉ được chuyển giao quyền của mình trong phạm vi được bảo hộ.
 • Quyền đối với chỉ dẫn địa lý không được chuyển giao.
 • Quyền đối với tên thương mại chỉ được chuyển giao cùng với việc chuyển giao toàn bộ cơ sở kinh doanh và hoạt động kinh doanh dưới tên thương mại đó.
 • Việc chuyển giao quyền đối với nhãn hiệu không được gây ra sự nhầm lẫn về đặc tính, nguồn gốc của hàng hoá, dịch vụ mang nhãn hiệu.
 • Quyền đối với nhãn hiệu chỉ được chuyển giao cho tổ chức, cá nhân đáp ứng các điều kiện đối với người có quyền đăng ký nhãn hiệu đó.

TẢI MẪU HỢP ĐỒNG CHUYỂN GIAO QUYỀN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP


      Công ty Luật Quang Huy xin cung cấp các quy định về hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp mới nhất năm 2020 giúp Qúy khách hàng giải quyết nhanh các vấn đề của mình liên quan. Để được tư vấn đầy đủ và chính xác nhất, mời quý khách hàng liên hệ qua tổng đài tư vấn luật sở hữu trí tuệ của HOTLINE 19006588 của Luật Quang Huy để nhận tư vấn thêm về vấn đề mà quý khách hàng đang gặp phải.

       Trân trọng./.


 

Hãy chia sẻ bài viết này vì nó hữu ích và hoàn toàn miễn phí bạn nhé!

Đánh giá
Tác giả bài viết
phone-call

ĐẶT 1 CÂU HỎI MIỄN PHÍ!