Hợp đồng

Mẫu phụ lục hợp đồng và những điều cần biết

Phụ lục hợp đồng

Trong tất cả các giao dịch dân sự, các bên thường thỏa thuận với nhau thông qua hợp đồng. Để thuận lợi cho các bên, khi muốn bổ sung thêm một số điều khoản hay những thỏa thuận mới, pháp luật đã ghi nhận hình thức phục lục hợp đồng. Phụ lục hợp đồng trở …

Mẫu phụ lục hợp đồng và những điều cần biết Xem »

Những điều cần biết về mẫu hợp đồng ký gửi hàng hoá

Hợp đồng ký gửi hàng hóa theo quy định của pháp luật

Nội dung của hợp đồng ký gửi bao gồm: thời gian, địa điểm giao hàng ký gửi, tiền công của người nhận ký gửi, số lượng, chất lượng mặt hàng ký gửi, quyền và nghĩa vụ của các bên trong một số trường hợp có thể xảy ra. Hợp đồng ký gửi phải được lập …

Những điều cần biết về mẫu hợp đồng ký gửi hàng hoá Xem »

Tổng hợp những quy định về hợp đồng vay tín chấp

Vay tín chấp

Hợp đồng vay tín chấp phải được lập thành văn bản có xác nhận của tổ chức chính trị – xã hội. Nội dung hợp đồng vay tín chấp phải bao gồm: số tiền, mục đích, thời hạn vay, lãi suất, quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của người vay, tổ chức tín dụng cho vay …

Tổng hợp những quy định về hợp đồng vay tín chấp Xem »

Tổng hợp quy định pháp luật về mẫu hợp đồng thuê tài sản

Hợp đồng thuê tài sản

Hợp đồng thuê tài sản là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó, bên cho thuê giao tài sản cho bên thuê sử dụng trong một thời hạn, còn bên thuê phải trả tiền thuê.” Tùy thuộc vào mối quan hệ giữa bên cho thuê và bên thuê, vào thời gian dài hay ngắn …

Tổng hợp quy định pháp luật về mẫu hợp đồng thuê tài sản Xem »

Những điều cần biết về mẫu hợp đồng thuê xe

Hợp đồng thuê xe

Hợp đồng thuê xe có thể ghi nhận dưới hình thức bằng miệng hoặc bằng văn bản. Nội dung hợp đồng thuê xe phải có bao gồm: Thông tin của các bên, mục đích thuê, giá thuê, phương thức thanh toán, thời hạn thuê, quyền và nghĩa vụ của các bên. Hợp đồng thuê xe …

Những điều cần biết về mẫu hợp đồng thuê xe Xem »

phone-call

HỎI ĐÁP QUA ĐIỆN THOẠI

Scroll to Top