Hợp đồng

QUY ĐỊNH VỀ HỢP ĐỒNG TẶNG CHO TÀI SẢN THEO BỘ LUẬT DÂN SỰ 2015

Hợp đồng tặng cho tài sản

Hợp đồng tặng cho tài sản là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó, bên tặng cho giao tài sản của mình và chuyển quyền sở hữu cho bên được tặng cho mà không yêu cầu đền bù, còn bên được tặng cho đồng ý nhận. Về hình thức: Về động sản có thể …

QUY ĐỊNH VỀ HỢP ĐỒNG TẶNG CHO TÀI SẢN THEO BỘ LUẬT DÂN SỰ 2015 Xem »

Những điều cần biết về mẫu hợp đồng ký gửi hàng hoá

Hợp đồng ký gửi hàng hóa theo quy định của pháp luật

Nội dung của hợp đồng ký gửi bao gồm: thời gian, địa điểm giao hàng ký gửi, tiền công của người nhận ký gửi, số lượng, chất lượng mặt hàng ký gửi, quyền và nghĩa vụ của các bên trong một số trường hợp có thể xảy ra. Hợp đồng ký gửi phải được lập …

Những điều cần biết về mẫu hợp đồng ký gửi hàng hoá Xem »

Tổng hợp những quy định về hợp đồng vay tín chấp

Vay tín chấp

Hợp đồng vay tín chấp phải được lập thành văn bản có xác nhận của tổ chức chính trị – xã hội. Nội dung hợp đồng vay tín chấp phải bao gồm: số tiền, mục đích, thời hạn vay, lãi suất, quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của người vay, tổ chức tín dụng cho vay …

Tổng hợp những quy định về hợp đồng vay tín chấp Xem »

Tổng hợp quy định pháp luật về mẫu hợp đồng thuê tài sản

Hợp đồng thuê tài sản

Hợp đồng thuê tài sản là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó, bên cho thuê giao tài sản cho bên thuê sử dụng trong một thời hạn, còn bên thuê phải trả tiền thuê.” Tùy thuộc vào mối quan hệ giữa bên cho thuê và bên thuê, vào thời gian dài hay ngắn …

Tổng hợp quy định pháp luật về mẫu hợp đồng thuê tài sản Xem »

Những điều cần biết về mẫu hợp đồng thuê xe

Hợp đồng thuê xe

Hợp đồng thuê xe có thể ghi nhận dưới hình thức bằng miệng hoặc bằng văn bản. Nội dung hợp đồng thuê xe phải có bao gồm: Thông tin của các bên, mục đích thuê, giá thuê, phương thức thanh toán, thời hạn thuê, quyền và nghĩa vụ của các bên. Hợp đồng thuê xe …

Những điều cần biết về mẫu hợp đồng thuê xe Xem »

Những điều cần biết về hợp đồng gia công

Hợp đồng gia công

Hợp đồng gia công có thể được thực hiện thông qua các hình thức như: lời nói, văn bản hoặc hành vi cụ thể. Nội dung của hợp đồng gia công: Thông tin của các bên, đối tượng của hợp đồng gia công, thù lao, quyền và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng …

Những điều cần biết về hợp đồng gia công Xem »

Những điều cần biết về mẫu hợp đồng vận chuyển hàng hoá

Quy định của pháp luật dân sự về hợp đồng vận chuyển hàng hóa

Nội dung của hợp đồng vận chuyển hàng hóa: thời gian, địa điểm giao hàng, số lượng, chất lượng hàng hóa, quyền và nghĩa vụ của các bên trong một số trường hợp có thể xảy ra. Hình thức: bằng văn bản, bằng lời nói hoặc được xác lập bằng hành vi cụ thể. Nền …

Những điều cần biết về mẫu hợp đồng vận chuyển hàng hoá Xem »

Những điều cần phải biết về mẫu hợp đồng thuê nhà trọ

Nhà ở là tài sản được giao dịch khá phổ biến trong thị trường. Hợp đồng nhà trọ được thỏa thuận giữa rất nhiều chủ thể, nhưng đa số mọi người đều không hiểu biết rõ về hình thức hợp pháp của hợp đồng cho thuê nhà trọ. Sau đây, Luật Quang Huy xin hướng …

Những điều cần phải biết về mẫu hợp đồng thuê nhà trọ Xem »

phone-call

HỎI ĐÁP QUA ĐIỆN THOẠI