Luật – Biểu mẫu

Mẫu phụ lục hợp đồng và những điều cần biết

Phụ lục hợp đồng

Trong tất cả các giao dịch dân sự, các bên thường thỏa thuận với nhau thông qua hợp đồng. Để thuận lợi cho các bên, khi muốn bổ sung thêm một số điều khoản hay những thỏa thuận mới, pháp luật đã ghi nhận hình thức phục lục hợp đồng. Phụ lục hợp đồng trở …

Mẫu phụ lục hợp đồng và những điều cần biết Xem »

Mẫu thông báo chấm dứt hợp đồng và thủ tục thực hiện

Thông báo chấm dứt hợp đồng

Những trường hợp thông báo chấm dứt hợp đồng: Cá nhân giao kết hợp đồng chết, pháp nhân giao kết hợp đồng chấm dứt tồn tại mà hợp đồng phải do chính cá nhân, pháp nhân đó thực hiện Hợp đồng không thể thực hiện được do đối tượng của hợp đồng không còn Một …

Mẫu thông báo chấm dứt hợp đồng và thủ tục thực hiện Xem »

Những điều cần biết về mẫu hợp đồng ký gửi hàng hoá

Hợp đồng ký gửi hàng hóa theo quy định của pháp luật

Nội dung của hợp đồng ký gửi bao gồm: thời gian, địa điểm giao hàng ký gửi, tiền công của người nhận ký gửi, số lượng, chất lượng mặt hàng ký gửi, quyền và nghĩa vụ của các bên trong một số trường hợp có thể xảy ra. Hợp đồng ký gửi phải được lập …

Những điều cần biết về mẫu hợp đồng ký gửi hàng hoá Xem »

phone-call

HỎI ĐÁP QUA ĐIỆN THOẠI

Scroll to Top