Hướng dẫn thủ tục đăng ký hộ kinh doanh cá thể tại quận Thanh Xuân – Thành phố Hà Nội

Đăng ký hộ kinh doanh cá thể tại Quận Thanh Xuân
 • Thủ tục đăng ký hộ kinh doanh cá thể tại quận Thanh Xuân – Thành Phố Hà Nội gồm các bước: Soạn thảo hồ sơ, Nộp hồ sơ và nhận giấy biên nhận, Nhận kết quả đăng ký hộ kinh doanh.
 • Hiện nay tại Luật Quang Huy có dịch vụ hỗ trợ khách hàng đăng ký hộ kinh doanh tại Thanh Xuân từ A – Z và hỗ trợ soạn hồ sơ. Nếu quý khách hàng có nhu cầu vui lòng liên hệ tới Tổng đài 19006588 ấn phím 6.

Có rất nhiều các cá nhân, nhóm cá nhân tiến hành thực hiện hoạt động sản xuất, kinh doanh nhưng chỉ với quy mô nhỏ và rất nhỏ.

Do đó cá nhân, nhóm cá nhân này thực hiện đăng ký thành lập hộ kinh doanh cá thể để phù hợp với hoạt động kinh doanh của mình.

Vậy thủ tục đăng ký hộ kinh doanh tại Thanh Xuân – Thành phố Hà Nội như nào? Có dễ thực hiện không?

Luật Quang Huy sẽ hướng dẫn thông qua bài viết dưới đây.


1. Điều kiện đăng ký hộ kinh doanh cá thể tại quận Thanh Xuân – Thành Phố Hà Nội

1.1 Điều kiện về chủ thể

Các cá nhân, nhóm cá nhân có quyền đăng ký hộ kinh doanh tại Thanh Xuân – Thành Phố Hà Nội khi đáp ứng những điều kiện quy định tại Điều 80 Nghị định 01/2021/NĐ-CP như sau:

1. Cá nhân, thành viên hộ gia đình là công dân Việt Nam có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của Bộ luật Dân sự có quyền thành lập hộ kinh doanh theo quy định tại Chương này, trừ các trường hợp sau đây:

a) Người chưa thành niên, người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; người bị mất năng lực hành vi dân sự; người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi;

b) Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc hoặc đang bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định;

c) Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật có liên quan.

2. Cá nhân, thành viên hộ gia đình quy định tại khoản 1 Điều này chỉ được đăng ký một hộ kinh doanh trong phạm vi toàn quốc và được quyền góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp trong doanh nghiệp với tư cách cá nhân.

3. Cá nhân, thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh không được đồng thời là chủ doanh nghiệp tư nhân, thành viên hợp danh của công ty hợp danh trừ trường hợp được sự nhất trí của các thành viên hợp danh còn lại.

1.2 Điều kiện về tên hộ kinh doanh

Việc đặt tên hộ kinh doanh là việc hết sức quan trọng.

Hộ kinh doanh có tên gọi riêng.

Tên hộ kinh doanh bao gồm hai thành tố theo thứ tự sau đây:

 • Cụm từ “Hộ kinh doanh”;
 • Tên riêng của hộ kinh doanh.

Tên riêng được viết bằng các chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt, các chữ F, J, Z, W, có thể kèm theo chữ số, ký hiệu.

Không được sử dụng từ ngữ, ký hiệu vi phạm truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức và thuần phong mỹ tục của dân tộc để đặt tên riêng cho hộ kinh doanh.

Hộ kinh doanh không được sử dụng các cụm từ “công ty”, “doanh nghiệp” để đặt tên hộ kinh doanh.

Tên riêng hộ kinh doanh không được trùng với tên riêng của hộ kinh doanh đã đăng ký trong phạm vi cấp huyện.

Ví dụ: Hộ kinh doanh Văn phòng phẩm Thanh Xuân

1.3 Điều kiện về địa điểm kinh doanh

Địa điểm kinh doanh của hộ kinh doanh là nơi hộ kinh doanh thực hiện hoạt động kinh doanh.

Một hộ kinh doanh có thể hoạt động kinh doanh tại nhiều địa điểm nhưng phải chọn một địa điểm để đăng ký trụ sở hộ kinh doanh và phải thông báo cho Cơ quan quản lý thuế, cơ quan quản lý thị trường nơi tiến hành hoạt động kinh doanh đối với các địa điểm kinh doanh còn lại.

1.4 Điều kiện về ngành nghề kinh doanh

Cá nhân, nhóm cá nhân được tự do kinh doanh các ngành nghề, kinh doanh, trừ một số ngành nghề cấm được quy định tại Điều 6 Luật Đầu tư 2020, cụ thể như sau:

a) Kinh doanh các chất ma túy quy định tại Phụ lục I của Luật này;

b) Kinh doanh các loại hóa chất, khoáng vật quy định tại Phụ lục II của Luật này;

c) Kinh doanh mẫu vật các loài thực vật, động vật hoang dã có nguồn gốc khai thác từ tự nhiên quy định tại Phụ lục I của Công ước về buôn bán quốc tế các loài thực vật, động vật hoang dã nguy cấp; mẫu vật các loài thực vật rừng, động vật rừng, thủy sản nguy cấp, quý, hiếm Nhóm I có nguồn gốc khai thác từ tự nhiên quy định tại Phụ lục III của Luật này;

d) Kinh doanh mại dâm;

đ) Mua, bán người, mô, xác, bộ phận cơ thể người, bào thai người;

e) Hoạt động kinh doanh liên quan đến sinh sản vô tính trên người;

g) Kinh doanh pháo nổ;

h) Kinh doanh dịch vụ đòi nợ.

1.5 Điều kiện về vốn hộ kinh doanh

Vốn hộ kinh doanh được hiểu là tổng giá trị tài sản mà cá nhân, nhóm cá nhân cam kết góp để xây dựng hộ kinh doanh.

Pháp luật không quy định cụ thể là cần bao nhiêu vốn mới được đăng ký hộ kinh doanh.

Do vậy, việc vốn nhiều hay ít sẽ do các cá nhân đăng ký hộ kinh doanh quyết định phù hợp với quy mô, ngành nghề kinh doanh của hộ kinh doanh.

Đăng ký hộ kinh doanh cá thể tại Quận Thanh Xuân
Đăng ký hộ kinh doanh cá thể tại Quận Thanh Xuân

2. Trình tự, thủ tục đăng ký hộ kinh doanh cá thể tại quận Thanh Xuân – Thành Phố Hà Nội

2.1 Soạn thảo hồ sơ

Để tiến hành đăng ký hộ kinh doanh, cá nhân cần chuẩn bị những giấy tờ như sau:

 • Giy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh theo mẫu quy định tại Phụ lục III-1 Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT;
 • Bản sao hợp lệ: Thẻ căn cước công dân/Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu của các cá nhân tham gia hộ kinh doanh;
 • Biên bản họp nhóm cá nhân về việc thành lập hộ kinh doanh đối với trường hợp hộ kinh doanh do một nhóm cá nhân thành lập;
 • Danh sách các cá nhân góp vốn thành lập hộ kinh doanh (nếu có);
 • Văn bản ủy quyền cho người đại diện làm thủ tục đăng ký hộ kinh doanh (nếu có).

Soạn thảo hồ sơ là bước rất quan trọng để hoàn thành nhanh chóng việc đăng ký hộ kinh doanh.

Nếu soạn sai, thiếu thông tin thì sẽ dẫn đến việc phải sửa đổi, bổ sung hồ sơ, do đó thời gian thực hiện thủ tục đăng ký hộ kinh doanh sẽ rất lâu.

2.2 Nộp hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh

Cá nhân, nhóm cá nhân chuẩn bị 01 bộ hồ sơ như trên gửi đến Phòng Tài chính – Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân quận Thanh Xuân (địa chỉ: Số 9 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội).

Khi nộp hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh thì Phòng Tài chính – Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân quận Thanh Xuân tiếp nhận, xem xét tính hợp lệ của hồ sơ và trao Giấy biên nhận cho cá nhân.

Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, Phòng Tài chính – Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân quận Thanh Xuân phải thông báo rõ nội dung cần sửa đổi, bổ sung bằng văn bản cho người thành lập hộ kinh doanh.

2.3 Nhận kết quả

Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ, Phòng Tài chính – Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân quận Thanh Xuân cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cho hộ kinh doanh.

Lưu ý: Nếu sau 03 ngày làm việc, kể từ ngày nộp hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh mà không nhận được Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc không nhận được thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh thì người đăng ký hộ kinh doanh có quyền khiếu nại theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

Ngoài ra, sau khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh chủ hộ kinh doanh phải thực hiện đăng ký thuế tại cơ quan thuế cùng cấp trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.


3. Dịch vụ hỗ trợ đăng ký hộ kinh doanh cá thể tại quận Thanh Xuân – Thành phố Hà Nội

Về lý thuyết, việc đăng ký hộ kinh doanh là không quá khó.

Tuy nhiên nếu bạn không nắm được các quy định của pháp luật về trình tự thủ tục đăng ký hộ kinh doanh và cũng không rõ những công việc bắt buộc phải thực hiện sau khi đăng ký hộ kinh doanh thì sẽ rất dễ bị xử phạt vi phạm hành chính.

Để tránh được những điều này thì Luật Quang Huy chính là đơn vị có thể giúp bạn thực hiện việc đăng ký hộ kinh doanh một cách dễ dàng.

Luật Quang Huy hỗ trợ khách hàng không chỉ dừng lại ở việc khách hàng cầm trên tay Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.

Chúng tôi còn tư vấn, hỗ trợ cho các hộ kinh doanh mới thành lập thực hiện những công việc mang tính bắt buộc của pháp luật sau khi thành lập như kê khai thuế và các vấn đề liên quan đến bảo hiểm xã hội, người lao động,…

Có thể nói, Luật Quang Huy là đơn vị uy tín, hỗ trợ cho các hộ kinh doanh vượt qua những khó khăn ban đầu để có thời gian tập trung chuyên môn cho hoạt động kinh doanh sản xuất để tạo ra lợi nhuận cho hộ kinh doanh.

Và đây cũng chính là lý do rất nhiều cá nhân, nhóm cá nhân luôn lựa chọn Luật Quang Huy là nơi hậu thuẫn phía sau về các vấn đề pháp lý để họ có thể yên tâm kinh doanh sản xuất mà không gặp phải bất kỳ rủi ro gì về pháp lý.

3.1 Dịch vụ hỗ trợ đăng ký hộ kinh doanh từ A – Z của Luật Quang Huy

Khi bạn sử dụng dịch vụ, chúng tôi sẽ thực hiện tất cả các thủ tục theo yêu cầu, theo ủy quyền của các bạn.Chúng tôi sẽ:

 • Tư vấn sơ bộ về tên Hộ kinh doanh; vốn điều lệ; ngành nghề kinh doanh; địa điểm kinh doanh;
 • Soạn thảo hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh;
 • Thực hiện thủ tục tại cơ quan có thẩm quyền;
 • Đăng ký thuế;
 • Bảo hiểm xã hội;

Các bạn sẽ không mất công đi lại nhiều lần.

Thời gian thực hiện chỉ từ 03 – 05 ngày làm việc.


3.2 Dịch vụ hỗ trợ soạn hồ sơ

Vì để đáp ứng tốt nhất các nhu cầu và giảm chi phí cho khách hàng, chúng tôi sẽ hỗ trợ soạn hồ sơ.

Sau đó, chúng tôi cũng sẽ hướng dẫn cụ thể cho Quý khách hàng để đảm bảo khách hàng có thể tự mình nhận Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.

Chúng tôi sẽ gửi một bộ hồ sơ bao gồm:

 • Giy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh;
 • Biên bản họp nhóm cá nhân về việc thành lập hộ kinh doanh đối với trường hợp hộ kinh doanh do một nhóm cá nhân thành lập;
 • Danh sách các cá nhân góp vốn thành lập hộ kinh doanh (nếu có);
 • Bản sao chứng thực Chứng minh nhân dân/ Căn cước công dân/ hộ chiếu.

Khách hàng chỉ cần làm theo hướng dẫn để lấy kết quả đăng ký hộ kinh doanh.

Dịch vụ của chúng tôi cam kết nhanh chóng, dễ thực hiện, chi phí hợp lý nhất cho khách hàng.

Hãy để Luật Quang Huy là người đồng hành cùng bạn để sự thành công của bạn được trọn vẹn nhất.

Luật Quang Huy – Luật sư của mọi nhà, luôn làm việc tận tâm và chu đáo, là đơn vị uy tín được nhiều cá nhân, nhóm cá nhân lựa chọn để đồng hành.


4. Căn cứ pháp lý

 • Luật Đầu tư 2020;
 • Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp;
 • Thông Tư 20/2015/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp;
 • Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 20/2015.

Trên đây là toàn bộ hồ sơ, trình tự thủ tục đăng ký hộ kinh doanh cá thể tại quận Thanh Xuân – Thành phố Hà Nội.

Qua bài viết này, chúng tôi mong rằng sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn về thủ tục, cách thức thực hiện thủ tục này.

Nếu còn điều gì chưa rõ, cần hỗ trợ, các bạn có thể liên hệ đến Tổng đài tư vấn luật doanh nghiệp trực tuyến của Luật Quang Huy qua HOTLINE 19006588.

Trân trọng./.

Hãy chia sẻ bài viết này vì nó hữu ích và hoàn toàn miễn phí bạn nhé!

5/5 - (1 bình chọn)
Tác giả bài viết