QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ HỢP ĐỒNG THUÊ XE

Hợp đồng thuê xe
 • Hợp đồng thuê xe có thể ghi nhận dưới hình thức bằng miệng hoặc bằng văn bản.
 • Nội dung hợp đồng thuê xe phải có bao gồm: Thông tin của các bên, mục đích thuê, giá thuê, phương thức thanh toán, thời hạn thuê, quyền và nghĩa vụ của các bên.

      Hợp đồng thuê xe là một trong những hợp đồng phổ biến hiện nay do nhu cầu thuê các phương tiện đi lại của người dân rất lớn. Các nội dung của hợp đồng thuê xe tuy không được pháp luật quy định cụ thể nhưng căn cứ trên các quy định về hợp đồng thuê tài sản tại Bộ luật Dân sự 2015 chúng ta sẽ tổng hợp được các nội dung để hợp đồng thuê xe đầy đủ tính pháp lý nhất.


Căn cứ pháp lý

 • Bộ luật Dân sự 2015

Khái niệm hợp đồng thuê xe

      Theo quy định tại Điều 472 BLDS 2015 thì:

“Hợp đồng thuê tài sản là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên cho thuê giao tài sản cho bên thuê để sử dụng trong một thời hạn, bên thuê phải trả tiền thuê.”

      Hợp đồng thuê xe cũng là một dạng của hợp đồng thuê tài sản nên dựa theo quy định trên ta hiểu hợp đồng thuê xe là sự thỏa thuận giữa bên thuê xe và bên cho thuê xe, theo đó bên cho thuê xe giao tài sản cho bên thuê xe để sử dụng xe trong một thời hạn, bên thuê xe phải trả tiền thuê xe cho bên cho thuê xe.

Ví dụ: hợp đồng thuê xe ô tô; hợp đồng thuê xe tải; hợp đồng thuê xe máy;…

      Về hình thức của hợp đồng thuê xe, pháp luật hiện hành không có quy định bắt buộc hợp đồng thuê xe phải lập thành văn bản nên các bên hoàn toàn có thể xác lập giao dịch thuê xe bằng miệng. Tuy nhiên, để giao dịch có tính pháp lý cao, hợp đồng thuê xe nên được lập thành văn bản có ghi rõ các nội dung: Ngày, tháng, năm ký kết hợp đồng; Thông tin, chữ ký của các bên; Đặc điểm của chiếc xe; Quyền, nghĩa vụ của các bên; Cam kết của các bên….Chủ thể hợp đồng thuê xe 

Về bên cho thuê

      Có thể là cá nhân (chiếc xe có thể là tài sản chung của vợ chồng hoặc tài sản chung của nhiều người, tài sản riêng của một cá nhân, …), tổ chức (công ty có chức năng kinh doanh xe, cho thuê xe ….).

 • Nếu chiếc xe là tài sản chung của hai vợ chồng hoặc của nhiều người thì cần có đầy đủ chữ ký và thông tin về nhân thân như: Họ và tên, năm sinh, CMND hoặc căn cước công dân hoặc hộ chiếu (có thông tin về số, ngày cấp, cơ quan cấp), địa chỉ hộ khẩu, địa chỉ liên lạc, số điện thoại …
 • Nếu chiếc xe là tài sản của cá nhân thì cần có chữ ký của cá nhân đó kèm thông tin về nhân thân như trên của mình người đó.
 • Nếu chiếc xe là tài sản của tổ chức thì phải ghi rõ thông tin của pháp nhân đó trên Giấy đăng ký kinh doanh (Mã số kinh doanh, cơ quan cấp, ngày cấp đăng ký lần đầu, ngày thay đổi nội dung đăng ký, địa chỉ trụ sở, người đại diện…) kèm thông tin về người đại diện

Về bên thuê

      Bên thuê có thể là một cá nhân; một nhóm người hoặc một tổ chức. Bên thuê cũng cần nêu đầy đủ thông tin về nhân thân của cá nhân hoặc tổ chức tương tự như bên cho thuê. Trong trường hợp bên thuê là tổ chức thì phải có người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện theo ủy quyền của tổ chức ký kết hợp đồng thuê.

Hợp đồng thuê xe      

Đặc điểm của xe thuê

      Đặc điểm của chiếc xe được nêu cụ thể trong Giấy đăng ký xe và chứng nhận kiểm định. Các nội dung về cấu tạo của một chiếc xe có thể như: Số khung, số máy, màu sơn, biển số, ngày cấp, …

      Qua giấy tờ xe, người đi thuê cũng nắm được thông tin cơ bản về chủ sở hữu, sử dụng chiếc xe mình chuẩn bị thuê.


Mục đích thuê, giá thuê, phương thức thanh toán và thời hạn thuê

      Mục đích thuê xe: đa dạng và phong phú tùy vào nhu cầu của các bên. Trong đó, có một số mục đích cơ bản như: thuê xe tự lái, thuê xe để kinh doanh, thuê xe du lịch, thuê xe phục vụ mục đích đi lại….

      Chi phí thuê xe: Chi phí bao gồm cả số và chữ, có thể bao gồm cả tiền xăng xe di chuyển, cầu đường, tiền thuê lái xe …. Thông thường, chi phí thuê do các bên thỏa thuận hoặc theo giá thị trường hoặc giá thuê trong phạm vi khung giá nếu pháp luật có quy định.

     Phương thức thanh toán: Có thể bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản, có thể thanh toán ngay sau khi ký hợp đồng hoặc trả theo từng đợt…. tùy vào thỏa thuận của các bên. Tuy nhiên, trong Hợp đồng nên nêu rõ, cụ thể và chi tiết vấn đề này.

     Thời hạn thuê: Thời hạn cho thuê là một khoảng thời gian xác định, hết khoảng thời gian đó, hợp đồng cho thuê chấm dứt. Thời hạn thuê do các bên thỏa thuận; nếu không có thỏa thuận thì được xác định theo mục đích thuê. Bên thuê tài sản sử dụng tài sản vào một mục đích nhất định, sau khi đạt được mục đích thì hợp đồng thuê tài sản chấm dứt (Điều 474 BLDS 2015).

Như đã nói ở trên, bởi mục đích thuê xe là rất đa dạng. Do đó, tùy vào mục đích khác nhau để thỏa thuận về thời hạn thuê khác nhau. Tuy nhiên, về thời hạn thuê nên ghi rõ từ ngày, tháng, năm nào đến ngày, tháng, năm nào. Ngoài ra, cũng nên nêu rõ thời gian giao xe cũng như trả xe (nếu có).


Quyền và nghĩa vụ của các bên

Hiện nay chưa có pháp luật điều chỉnh cụ thể về hợp đồng thuê xe. Quyền và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng thuê xe dựa trên các quy định về quyền và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng thuê tài sản theo BLDS 2015.

Bên cho thuê xe

Quyền của bên cho thuê xe

 •  Bên cho thuê phải là chủ sở hữu của tài sản hoặc có quyền cho thuê.
 •  Bên cho thuê có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng và yêu cầu bồi thường thiệt hại nếu bên thuê sử dụng tài sản không đúng mục đích, không đúng công dụng (Điều 480).
 • Bên cho thuê có quyền yêu cầu bên thuê phải trả tiền thuê đúng thời hạn đã thỏa thuận và có thể yêu cầu kí cược thế chấp. Nếu các bên không thỏa thuận – được thời hạn trả tiền thì thời hạn đó được xác định theo mục đích thuê (Điều 474).
 • Bên cho thuê có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng trong trường hợp các bên có thỏa thuận việc trả tiền thuê theo kỳ hạn mà bên thuê không trả tiền trong ba kỳ liên tiếp trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác (khoản 2 Điều 481).
 • Hết hạn của hợp đồng, bên cho thuê có quyền yêu cầu bên thuê phải trả lại đúng tài sản đã thuê trong tình trạng như khi nhận. Nếu các bên có thỏa thuận về tỉ lệ hao mòn thì tài sản phải trong tình trạng như đã thỏa thuận. Trường hợp bên thuê làm mất, hư hỏng tài sản thuê thì phải bồi thường thiệt hại (khoản 1 Điều 482).
 • Khi bên thuê chậm trả tài sản thuê thì bên cho thuê có quyền yêu cầu bên thuê hoàn trả tài sản thuê và trả tiền thuê trong thời gian chậm trả và phải bồi thường thiệt hại; bên thuê phải trả tiền phạt vi phạm do chậm trả tài sản thuê, nếu có thỏa thuận (khoản 4 Điều 482).

Nghĩa vụ của bên cho thuê xe

 •  Bên cho thuê có nghĩa vụ giao tài sản cho bên thuê đúng thời hạn, địa điểm. Phải bảo đảm tài sản cho thuê trong tình trạng như đã thỏa thuận, phù hợp với mục đích cho thuê. Trường hợp tài sản thuê bị hư hỏng mà không phải do lỗi của bên thuê thì bên cho thuê phải sửa chữa, đổi tài sản khác hoặc phải bồi thường thiệt hại cho bên thuê. Trong trường hợp bên thuê đã thông báo việc hư hỏng của tài sản và yêu cầu bên cho thuê sửa chữa nhưng bên cho thuê không thực hiện yêu cầu đó, nếu bên thuê phải tự mình sửa chữa hư hỏng thì bên cho thuê phải chịu chi phí.
 • Bên cho thuê có nghĩa vụ bảo đảm quyền sử dụng tài sản ổn định cho bên thuê trong suốt thời gian thuê. Khi có tranh chấp về quyền sở hữu đối với tài sản thuê mà bên thuê không được sử dụng tài sản ổn định thì bên thuê có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng và yêu cầu bồi thường thiệt hại (Điều 478). Trong trường hợp này, do lỗi của bên cho thuê nên bên thuê không sử dụng tài sản hết thời hạn của hợp đồng và có thể bị ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình sản xuất, kinh doanh của mình.

Bên thuê tài sản

Quyền của bên thuê

 • Bên thuê có quyền cho thuê lại tài sản mà mình đã thuê, nếu được bên cho thuê đồng ý (Điều 475).
 • Trường hợp tài sản thuê bị giảm sút giá trị sử dụng mà không do lỗi của bên thuê thì bên thuê có quyền yêu cầu bên cho thuê thực hiện một hoặc một số biện pháp sau đây:
  • Sửa chữa tài sản;
  • Giảm giá thuê;
  • Đổi tài sản khác hoặc đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng và yêu cầu bồi thường thiệt hại, nếu tài sản thuê có khuyết tật mà bên thuê không biết hoặc tài sản thuê không thể sửa chữa được mà do đó mục đích thuê không đạt được (khoản 2 Điều 477).
 • Trường hợp bên cho thuê đã được thông báo mà không sửa chữa hoặc sửa chữa không kịp thời thì bên thuê có quyền tự sửa chữa tài sản thuê với chi phí hợp lý, nhưng phải báo cho bên cho thuê và có quyền yêu cầu bên cho thuê thanh toán chi phí sửa chữa (khoản 3 Điều 477).
Mục đích thuê, giá thuê, phương thức thanh toán và thời hạn thuế

Nghĩa vụ của bên thuê

 • Bên thuê tài sản có nghĩa vụ trả tiền thuê như đã thỏa thuận (Điều 481), phải bảo quản tài sản thuê, sử dụng tài sản thuê cẩn thận như của mình, đúng với công suất, tính năng tác dụng của tài sản. Nếu trong thời gian sử dụng tài sản bị hư hỏng nhỏ thì phải tự mình sửa chữa (Điều 479). Khi cho thuê lại tài sản, mọi sự hư hỏng, mất tài sản do người thuê lại gây ra thì bên thuê phải chịu trách nhiệm với bên cho thuê.
 • Khi hết hạn của hợp đồng thuê tài sản, bên thuê phải trả lại tài sản trong tình trạng như khi nhận, trừ hao mòn tự nhiên. Chất lượng của tài sản bị hao hụt đi phụ thuộc vào thời gian sử dụng. Nếu thời gian sử dụng lâu, sự hao mòn càng lớn, giá trị của tài sản còn lại được trừ đi phần khấu hao khi sử dụng.
 • Bên thuê phải chịu rủi ro xảy ra đối với tài sản thuê trong thời gian chậm trả (khoản 5 Điều 482).

Chấm dứt hợp đồng thuê xe

Hợp đồng thuê xe được coi là đã chấm dứt khi hết thời hạn thuê xe đã thỏa thuận trong hợp đồng mà các bên không có thỏa thuận gia hạn tiếp thời hạn thuê.

Bên cạnh đó, mỗi bên có thể đơn phương chấm dứt hợp đồng nếu hợp đồng vi phạm các điều sau (theo quy định tại BLDS 2015):

 •  Trường hợp các bên không thỏa thuận về thời hạn thuê và thời hạn thuê không thể xác định được theo mục đích thuê thì mỗi bên có quyền chấm dứt hợp đồng bất cứ lúc nào, nhưng phải thông báo cho bên kia trước một thời gian hợp lý (khoản 2 Điều 474).
 • Trường hợp bên cho thuê chậm giao tài sản thì bên thuê có thể gia hạn giao tài sản hoặc hủy bỏ hợp đồng và yêu cầu bồi thường thiệt hại; nếu tài sản thuê không đúng chất lượng như thỏa thuận thì bên thuê có quyền yêu cầu bên cho thuê sửa chữa, giảm giá thuê hoặc hủy bỏ hợp đồng và yêu cầu bồi thường thiệt hại (khoản 2 Điều 476).
 •  Trường hợp tài sản thuê bị giảm sút giá trị sử dụng mà không do lỗi của bên thuê thì bên thuê có quyền yêu cầu bên cho thuê thực hiện một hoặc một số biện pháp sau đây:…Đổi tài sản khác hoặc đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng và yêu cầu bồi thường thiệt hại, nếu tài sản thuê có khuyết tật mà bên thuê không biết hoặc tài sản thuê không thể sửa chữa được mà do đó mục đích thuê không đạt được (điểm c khoản 2 Điều 477).
 •  Trường hợp có tranh chấp về quyền sở hữu đối với tài sản thuê mà bên thuê không được sử dụng tài sản ổn định thì bên thuê có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng và yêu cầu bồi thường thiệt hại (khoản 2 Điều 478).
 • Trường hợp bên thuê sử dụng tài sản không đúng mục đích, không đúng công dụng thì bên cho thuê có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng và yêu cầu bồi thường thiệt hại (khoản 2 Điều 480).
 • Trường hợp các bên thỏa thuận việc trả tiền thuê theo kỳ hạn thì bên cho thuê có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng, nếu bên thuê không trả tiền trong ba kỳ liên tiếp, trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác (khoản 2 Điều 481).

Cam kết của các bên

      Phần này nêu quyền, nghĩa vụ của các bên, cam đoan về thông tin chiếc xe là đúng sự thật, về quyền sở hữu, sử dụng chiếc xe là thuộc về bên cho thuê….; Thỏa thuận về phương thức giải quyết tranh chấp nếu có phát sinh xung đột…; Thỏa thuận về gia hạn hợp đồng….

      Ngoài ra, phần cuối nên nêu hợp đồng được lập thành bao nhiêu bản, ghi rõ số và chữ. Mỗi bên nên giữ số lượng bản hợp đồng như nhau để tránh trường hợp sau này có tranh chấp thì còn có các giấy tờ chứng minh.


      Trên đây là vấn về hợp đồng thuê xe. Mọi thắc mắc của bạn liên quan tới vấn đề này hoặc cần tư vấn hợp đồng dân sự hay muốn sử dụng các dịch vụ về dân sự, bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn pháp luật dân sự qua HOTLINE 19006588 của Luật Quang Huy để được hỗ trợ cụ thể.

      Trân trọng./.


 

Hãy chia sẻ bài viết này vì nó hữu ích và hoàn toàn miễn phí bạn nhé!


phone-call

HỎI ĐÁP QUA ĐIỆN THOẠI