Mẫu hợp đồng mua bán xe

Mẫu hợp đồng mua bán xe

Mua bán xe là những giao dịch rất dễ gặp hiện nay.

Tuy nhiên, không phải ai cũng biết làm như thế nào để giao dịch liên quan đến xe được thực hiện đúng quy trình và được pháp luật công nhận.

Vậy, theo quy định của pháp luật hiện hành, việc mua bán xe được thực hiện như thế nào, có bắt buộc phải lập hợp đồng mua bán xe hay không?

Và mẫu hợp đồng mua bán xe được pháp luật quy định như thế nào?

Qua bài viết dưới đây, Luật Quang Huy sẽ cung cấp cho bạn đọc mẫu hợp đồng mua bán xe đầy đủ và thông dụng nhất.


Hợp đồng mua bán xe là gì?

Hợp đồng mua bán xe bản chất chính là hợp đồng mua bán, trong hợp đồng đó thể hiện sự thỏa thuận của các bên nhằm chuyển giao quyền sở hữu xe từ bên bán sang bên mua và bên mua xe sẽ trả cho bên bán một khoản tiền.


Mẫu hợp đồng mua bán xe

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————————–

HỢP ĐỒNG MUA BÁN XE

Số:…/…

Bên bán (sau đây gọi là Bên A):

Ông (Bà):……………………………………………………………………………….

Sinh ngày:…………………………………………………………………………….

Chứng minh nhân dân số:………………………………..cấp ngày………………… tại……………

Hộ khẩu thường trú:……………………………………………………………………

Bên mua (sau đây gọi là Bên B):

Ông (Bà):…………………………………………………………………………………………..

Sinh ngày:………………………………………………………………………………

Chứng minh nhân dân số:………………………………..cấp ngày………………… tại……………

Hộ khẩu thường trú:……………………………………………………………………..

Hai bên đồng ý thực hiện việc mua bán xe với các thỏa thuận sau đây:

Điều 1. Xe mua bán

1. Đặc điểm xe:…………………………………………………………………………..

Biển số:…………………………………………………………………………………..

Nhãn hiệu:……………………………………………………………………….

Dung tích xi lanh:…………………………………………………….

Loại xe:…………………………………………………………………………………..

Màu sơn:…………………………………………………………………..

Số máy:…………………………………………………………………..

Số khung:…………………………………………………………

Các đặc điểm khác: ……………………………………………………(nếu có)

2. Giấy đăng ký xe số: ………………………do……………………… cấp ngày……………….

(Nếu tài sản mua bán có số lượng nhiều thì lần lượt liệt kê đặc điểm và Giấy đăng ký của từng xe như nêu trên)

Điều 2. Giá mua bán và phương thức thanh toán

1. Giá mua bán xe nêu tại Điều 1 là:………………………………………………….

(Bằng chữ: …………………………………………………………………………..)

2. Phương thức thanh toán:

3. Việc thanh toán số tiền nêu trên do hai bên tự thực hiện và chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Điều 3. Thời hạn, địa điểm và phương thức giao xe

Do các bên thỏa thuận

Điều 4. Quyền sở hữu đối với xe mua bán

1. Bên….. có trách nhiệm thực hiện việc đăng ký quyền sở hữu đối với xe tại cơ quan có thẩm quyền (ghi rõ các thỏa thuận liên quan đến việc đăng ký);

2. Quyền sở hữu đối với xe nêu trên được chuyển cho Bên B, kể từ thời điểm thực hiện xong các thủ tục đăng ký quyền sở hữu xe;

Điều 5. Việc nộp thuế và lệ phí công chứng

Thuế và lệ phí liên quan đến việc mua bán chiếc xe theo Hợp đồng này do Bên….. chịu trách nhiệm nộp.

Điều 6. Phương thức giải quyết tranh chấp

Trong quá trình thực hiện Hợp đồng mà phát sinh tranh chấp, các bên cùng nhau thương lượng giải quyết trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau; trong trường hợp không giải quyết được, thì một trong hai bên có quyền khởi kiện để yêu cầu tòa án có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.

Điều 7. Cam đoan của các bên

Bên A và bên B chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam đoan sau đây:

1. Bên A cam đoan:

a) Những thông tin về nhân thân, về xe mua bán ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật;

b) Xe mua bán không có tranh chấp, không bị cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý theo quy định pháp luật;

c) Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối hoặc ép buộc;

d) Thực hiện đúng và đầy đủ tất cả các thỏa thuận đã ghi trong Hợp đồng này;

đ) Các cam đoan khác…

2. Bên B cam đoan:

a) Những thông tin về nhân thân ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật;

b) Đã xem xét kỹ, biết rõ về xe mua bán và các giấy tờ chứng minh quyền sở hữu;

c) Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối hoặc ép buộc;

d) Thực hiện đúng và đầy đủ tất cả các thỏa thuận đã ghi trong Hợp đồng này;

đ) Các cam đoan khác…

Điều 8. Điều khoản cuối cùng

1. Hai bên công nhận đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình, ý nghĩa và hậu quả pháp lý của việc giao kết Hợp đồng này;

2. Hai bên đã tự đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Công chứng viên;

Hoặc có thể chọn một trong các trường hợp sau đây:

 • Hai bên đã tự đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký, điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Công chứng viên;
 • Hai bên đã tự đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Công chứng viên;
 • Hai bên đã nghe Công chứng viên đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Công chứng viên;
 • Hai bên đã nghe Công chứng viên đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký, điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Công chứng viên;
 • Hai bên đã nghe Công chứng viên đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Công chứng viên;
 • Hai bên đã nghe người làm chứng đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Công chứng viên;
 • Hai bên đã nghe người làm chứng đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký, điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Công chứng viên;
 • Hai bên đã nghe người làm chứng đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Công chứng viên;

3. Hợp đồng có hiệu lực từ ngày:…………………………………………………..

BÊN A BÊN B

Cách điền hợp đồng mua bán xe

Theo quy định của pháp luật Việt Nam, việc mua bán các tài sản phải đăng ký phải được thực hiện theo một trình tự, thủ tục được pháp luật quy định hết sức chặt chẽ.

Trong đó các thông tin được điền trong hợp đồng là những thông tin mà căn cứ vào đó cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ghi nhận việc mua bán xe giữa các bên.

Thông tin trong hợp đồng mua bán xe phải được điền đầy đủ và chính xác.

Những thông tin về chủ sở hữu cũng như người mua xe phải được điền đầy đủ, rõ ràng và chính xác như trên giấy tờ chứng minh nhân thân.

Đối với thông tin về xe  như: màu sắc, loại xe, số khung, số máy….. thì phải điền đúng như trong giấy chứng nhận đăng ký xe.


Quy định về hợp đồng mua bán xe

Về chủ thể

Chủ thể của hợp đồng mua bán xe là các bên khi tham gia vào hợp đồng mua bán xe:

Đối với bên bán:

 • Bên bán xe phải là chủ sở hữu hợp pháp của xe, và phải từ đủ 18 tuổi, trừ trường hợp xe là tài sản chung của vợ chồng thì cả hai người đều phải tham gia vào hợp đồng với tư cách là bên bán mặc dù trong giấy chứng nhận đăng ký xe chỉ đứng tên một người.
 • Trường hợp chủ sở hữu hợp pháp của xe không thể tự mình tham gia giao dịch thì có thể ủy quyền cho người khác thay mặt mình để tham gia giao dịch thông qua hợp đồng ủy quyền.
 • Trong trường hợp này, người được ủy quyền cũng phải đáp ứng đủ điều kiện để tham gia giao dịch mua bán xe như: từ đủ 18 tuổi, không bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, mất năng lực hành vi dân sự.

Đối với bên mua:

 • Bên mua xe khi tham gia giao dịch phải từ đủ 18 tuổi, không bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, mất năng lực hành vi dân sự.
 • Trường hợp bên mua không thể tự mình tham gia hợp đồng mua bán xe thì có thể ủy quyền cho người khác thay mặt mình để tham gia giao dịch thông qua hợp đồng ủy quyền.
 • Trong trường hợp này, người được ủy quyền cũng phải đáp ứng đủ điều kiện để tham gia giao dịch mua bán xe như: từ đủ 18 tuổi, không bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, mất năng lực hành vi dân sự.

Về hình thức

Theo quy định của pháp luật, hợp đồng mua bán xe bắt buộc phải thực hiện thủ tục công chứng tại văn phòng công chứng hoặc chứng thực chữ ký.

Về nội dung

Cũng giống như các hợp đồng khác, để hợp đồng mua bán xe được pháp luật công nhận và bảo vệ thì nội của hợp đồng không được trái quy định của pháp luật, không trái đạo đức xã hội và phải được thể hiện rõ ràng, không tẩy xóa, không viết tắt, không sử dụng ký hiệu.


Lưu ý khi lập hợp đồng mua bán xe

Vì xe là tài sản phải đăng ký.

Vì vậy, khi lập hợp đồng mua bán xe ô tô cũng như hợp đồng mua bán xe máy các bên cần chú ý đến các thông tin về xe như: số khung, số máy, biển kiểm soát…… những thông tin này cần ghi đủ, ghi đúng như trên giấy chứng nhận đăng ký xe.

Ngoài ra, việc công chứng hợp đồng mua bán xe, sang tên xe sẽ mất mất phí công chứng cũng như lệ phí trước bạ, vì vậy các bên cần thỏa thuận rõ ai là người phải chịu các khoản phí này để tránh tranh chấp về sau.


Trên đây là toàn bộ thông tin mà chúng tôi cung cấp đến bạn về vấn đề: Mẫu hợp đồng mua bán xe.

Để được tư vấn cụ thể hơn bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn luật trực tuyến qua HOTLINE 19006588 của Luật Quang Huy.

Trân trọng./.


 

Hãy chia sẻ bài viết này vì nó hữu ích và hoàn toàn miễn phí bạn nhé!


phone-call

HỎI ĐÁP QUA ĐIỆN THOẠI