Trang chủ » Hoạt động » Chuyên viên Nguyễn Văn Tình hỗ trợ khách hàng thẩm định cơ sở xin cấp giấy phép an toàn thực phẩm cho siêu thị

Chuyên viên Nguyễn Văn Tình hỗ trợ khách hàng thẩm định cơ sở xin cấp giấy phép an toàn thực phẩm cho siêu thị

Chuyên viên Nguyễn Văn Tình hỗ trợ khách hàng thẩm định cơ sở xin cấp giấy phép an toàn thực phẩm cho siêu thị

Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ xin cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm, cơ quan Nhà nước có thẩm quyền kiểm tra thực tế điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm tại cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm.

Do vậy, khi khách hàng sử dụng dịch vụ cấp giấy phép an toàn thực phẩm tại Luật Quang Huy, chúng tôi không chỉ đảm bảo về hồ sơ, các thủ tục tại cơ quan Nhà nước thay quý khách hàng mà còn khảo sát, thẩm định cơ sở để đảm bảo rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục này.

Dưới đây là một vài hình ảnh trong buổi thẩm định, khảo sát này của chúng tôi:

Chuyên viên Nguyễn Văn Tình hỗ trợ khách hàng thẩm định cơ sở xin cấp giấy phép an toàn thực phẩm cho siêu thị
Chuyên viên Nguyễn Văn Tình hỗ trợ khách hàng thẩm định cơ sở xin cấp giấy phép an toàn thực phẩm cho siêu thị
Chuyên viên Nguyễn Văn Tình hỗ trợ khách hàng thẩm định cơ sở xin cấp giấy phép an toàn thực phẩm cho siêu thị
Chuyên viên Nguyễn Văn Tình hỗ trợ khách hàng thẩm định cơ sở xin cấp giấy phép an toàn thực phẩm cho siêu thị
Chuyên viên Nguyễn Văn Tình hỗ trợ khách hàng thẩm định cơ sở xin cấp giấy phép an toàn thực phẩm cho siêu thị
Chuyên viên Nguyễn Văn Tình hỗ trợ khách hàng thẩm định cơ sở xin cấp giấy phép an toàn thực phẩm cho siêu thị
Chuyên viên Nguyễn Văn Tình hỗ trợ khách hàng thẩm định cơ sở xin cấp giấy phép an toàn thực phẩm cho siêu thị
Chuyên viên Nguyễn Văn Tình hỗ trợ khách hàng thẩm định cơ sở xin cấp giấy phép an toàn thực phẩm cho siêu thị
Chuyên viên Nguyễn Văn Tình hỗ trợ khách hàng thẩm định cơ sở xin cấp giấy phép an toàn thực phẩm cho siêu thị
Chuyên viên Nguyễn Văn Tình hỗ trợ khách hàng thẩm định cơ sở xin cấp giấy phép an toàn thực phẩm cho siêu thị
Chuyên viên Nguyễn Văn Tình hỗ trợ khách hàng thẩm định cơ sở xin cấp giấy phép an toàn thực phẩm cho siêu thị
Chuyên viên Nguyễn Văn Tình hỗ trợ khách hàng thẩm định cơ sở xin cấp giấy phép an toàn thực phẩm cho siêu thị
Chuyên viên Nguyễn Văn Tình hỗ trợ khách hàng thẩm định cơ sở xin cấp giấy phép an toàn thực phẩm cho siêu thị
Chuyên viên Nguyễn Văn Tình hỗ trợ khách hàng thẩm định cơ sở xin cấp giấy phép an toàn thực phẩm cho siêu thị
Chuyên viên Nguyễn Văn Tình hỗ trợ khách hàng thẩm định cơ sở xin cấp giấy phép an toàn thực phẩm cho siêu thị
Chuyên viên Nguyễn Văn Tình hỗ trợ khách hàng thẩm định cơ sở xin cấp giấy phép an toàn thực phẩm cho siêu thị
Chuyên viên Nguyễn Văn Tình hỗ trợ khách hàng thẩm định cơ sở xin cấp giấy phép an toàn thực phẩm cho siêu thị
Chuyên viên Nguyễn Văn Tình hỗ trợ khách hàng thẩm định cơ sở xin cấp giấy phép an toàn thực phẩm cho siêu thị
Chuyên viên Nguyễn Văn Tình hỗ trợ khách hàng thẩm định cơ sở xin cấp giấy phép an toàn thực phẩm cho siêu thị
Chuyên viên Nguyễn Văn Tình hỗ trợ khách hàng thẩm định cơ sở xin cấp giấy phép an toàn thực phẩm cho siêu thị
Chuyên viên Nguyễn Văn Tình hỗ trợ khách hàng thẩm định cơ sở xin cấp giấy phép an toàn thực phẩm cho siêu thị
Chuyên viên Nguyễn Văn Tình hỗ trợ khách hàng thẩm định cơ sở xin cấp giấy phép an toàn thực phẩm cho siêu thị
Chuyên viên Nguyễn Văn Tình hỗ trợ khách hàng thẩm định cơ sở xin cấp giấy phép an toàn thực phẩm cho siêu thị
Chuyên viên Nguyễn Văn Tình hỗ trợ khách hàng thẩm định cơ sở xin cấp giấy phép an toàn thực phẩm cho siêu thị
Chuyên viên Nguyễn Văn Tình hỗ trợ khách hàng thẩm định cơ sở xin cấp giấy phép an toàn thực phẩm cho siêu thị
Chuyên viên Nguyễn Văn Tình hỗ trợ khách hàng thẩm định cơ sở xin cấp giấy phép an toàn thực phẩm cho siêu thị

 

Nếu khách hàng có nhu cầu được tư vấn, hỗ trợ xin giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm, khách hàng cần hỗ trợ liên hệ số điện thoại: 0932 643 299.

Đánh giá
phone-call

GỌI HOTLINE 19006588

Scroll to Top