Góp vốn bằng quyền sử dụng đất có phải đóng thuế không?

Góp vốn bằng quyền sử dụng đất có phải đóng thuế không?

Góp vốn bằng quyền sử dụng đất có phải đóng thuế thu nhập cá nhân không? Góp vốn bằng quyền sử dụng đất có phải đóng lệ phí trước bạ không?

Bài viết dưới đây, Luật Quang Huy sẽ cung cấp đến bạn đầy đủ thông tin về góp vốn bằng quyền sử dụng đất để bạn có thể tham khảo.

1. Góp vốn bằng quyền sử dụng đất có phải đóng thuế thu nhập cá nhân không?

Pháp luật đất đai ghi nhận quyền sử dụng đất là một loại quyền tài sản, vì thế đã cho phép người sử dụng đất được sử dụng quyền sử dụng đất để góp vốn vào các tổ chức kinh doanh. Định nghĩa về góp vốn bằng quyền sử dụng đất được hiểu như sau:

Góp vốn bằng quyền sử dụng đất là sự thoả thuận giữa các bên theo điều kiện, trình tự, thủ tục do pháp luật quy định, qua đó, người sử dụng đất đưa quyền sử dụng đất của mình hợp vào vốn của doanh nghiệp để hợp tác sản xuất, kinh doanh với các hộ gia đình, cá nhân, tổ chức khác ở trong và ngoài nước.

Pháp luật hiện hành chưa có định nghĩa về thuế thu nhập cá nhân, tuy nhiên, khái niệm thuế thu nhập cá nhân có thể được hiểu như sau: Thuế thu nhập cá nhân là khoản tiền thuế mà người có thu nhập phải nộp vào ngân sách nhà nước, khoản tiền này được trích từ tiền công, tiền lương hoặc từ các nguồn thu khác theo quy định của pháp luật, sau khi đã tính các khoản được giảm trừ.

Luật Doanh nghiệp có quy định: Với tài sản có đăng ký hoặc giá trị quyền sử dụng đất thì người góp vốn phải chuyển quyền sở hữu tài sản đó hoặc quyền sử dụng đất cho công ty tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Theo quy định này, cá nhân khi góp vốn vào doanh nghiệp thì phải có thủ tục sang tên và chuyển quyền sở hữu bất động sản từ cá nhân sang doanh nghiệp mà người đó góp vốn đầu tư. Khi đó được coi là một giao dịch chuyển nhượng bất động sản đã được thực hiện.

Pháp luật về thuế thu nhập cá nhân đã quy định thu nhập khi góp vốn bằng bất động sản để thành lập doanh nghiệp hoặc tăng vốn sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp là một trong những khoản thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản phải nộp thuế thu nhập cá nhân.

Tuy nhiên, khi góp vốn thì mới chỉ phát sinh giao dịch chuyển nhượng mà chưa phát sinh thu nhập từ chuyển nhượng đó nên Luật Quản lý thuế có quy định cá nhân góp vốn bằng bất động sản chưa phải khai và nộp thuế từ chuyển nhượng khi góp vốn.

Khi chuyển nhượng vốn mà cá nhân góp vốn đó, cá nhân mới phải kê khai nộp thuế. Việc kê khai trong trường hợp này được thực hiện như thủ tục kê khai nộp thuế đối với chuyển nhượng bất động sản.

Do vậy, việc góp vốn bằng quyền sử dụng đất vẫn phải chịu thuế thu nhập cá nhân, chỉ khác về thời gian khai và nộp thuế là không cần khai và nộp thuế ngay so với các giao dịch thông thường.

Góp vốn bằng quyền sử dụng đất có phải đóng thuế không?
Góp vốn bằng quyền sử dụng đất có phải đóng thuế không?

2. Góp vốn bằng quyền sử dụng đất có phải đóng lệ phí trước bạ không?

Định nghĩa về lệ phí trước bạ được dựa trên cơ sở định nghĩa về lệ phí như sau: Lệ phí là khoản tiền được ấn định mà tổ chức, cá nhân phải nộp khi được cơ quan nhà nước cung cấp dịch vụ công, phục vụ công việc quản lý nhà nước được quy định trong Danh mục lệ phí.

Theo đó, có thể hiểu rằng: Lệ phí trước bạ là loại lệ phí được áp dụng với những người sở hữu tài sản thông qua những việc như: mua, bán, chuyển nhượng, thừa kế,…đều phải được kê khai và nộp thuế cho cơ quan nhà nước trước khi được sử dụng.

Đối với lệ phí trước bạ khi góp vốn bằng quyền sử dụng đất, pháp luật có quy định như sau: Đối với tài sản có đăng ký quyền sở hữu hoặc giá trị quyền sử dụng đất thì người góp vốn phải làm thủ tục chuyển quyền sở hữu tài sản đó hoặc quyền sử dụng đất cho công ty tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Việc chuyển quyền sở hữu đối với tài sản góp vốn không phải chịu lệ phí trước bạ.

Mặt khác, pháp luật cũng có quy định: Tài sản của tổ chức, cá nhân đã nộp lệ phí trước bạ (trừ trường hợp không phải nộp hoặc được miễn nộp theo chính sách hoặc theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền) sau đó chuyển cho tổ chức, cá nhân khác đăng ký quyền sở hữu, sử dụng thì không phải nộp lệ phí trước bạ trong những trường hợp sau đây:

a) Tổ chức, cá nhân, xã viên hợp tác xã góp vốn bằng tài sản vào doanh nghiệp, tổ chức tín dụng, hợp tác xã; Doanh nghiệp, tổ chức tín dụng, hợp tác xã giải thể hoặc phân chia hoặc rút vốn trả lại cho tổ chức, cá nhân bằng chính tài sản do tổ chức, cá nhân đã góp vốn trước đây…

Như vậy, việc góp vốn bằng quyền sử dụng đất không cần phải đóng lệ phí trước bạ.
3. Cơ sở pháp lý

  • Luật Thuế thu nhập cá nhân 2007.
  • Luật Quản lý thuế 2019.
  • Luật Doanh nghiệp 2020.
  • Thông tư 111/2013/TT-BTC hướng dẫn về thuế thu nhập cá nhân.

Trên đây là toàn bộ nội dung hướng dẫn của chúng tôi về góp vốn bằng quyền sử dụng đất có phải đóng thuế hay không. Qua bài viết, chúng tôi hy vọng bạn có thể hiểu rõ hơn về những vấn đề liên quan.

Luật Quang Huy là công ty có kinh nghiệm không chỉ trong việc tư vấn pháp luật về vấn đề góp vốn bằng quyền sử dụng đất mà còn có bề dày kinh nghiệm trong vai trò là người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng khi gặp phải những vấn đề pháp lý khi góp vốn bằng hình thức này trong phạm vi cả nước.

Nếu có điều gì chưa rõ, cần hỗ trợ, các bạn có thể liên hệ tới Tổng đài tư vấn Luật đất đai trực tuyến của Luật Quang Huy qua HOTLINE 19006588.

Trân trọng./.

5/5 - (1 bình chọn)
Tác giả bài viết
Scroll to Top