Luật sư Nguyễn Huy Khánh

Giới thiệu

 • Giám đốc Điều hành Công ty Luật TNHH Quang Huy và cộng sự thuộc Đoàn Luật sư Thành phố Hà Nội.

Chức vụ

 • Giám đốc điều hành

Chuyên môn

 • Luật Dân sự;
 • Luật Đất đai;
 • Luật Hôn nhân và gia đình;
 • Luật Hình sự;
 • Luật Kinh doanh thương mại;
 • Luật Sở hữu trí tuệ;
 • Luật Hành chính;
 • Luật Lao động.

Nơi công tác

 • Chi nhánh Hà Nội;
 • Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh.

Kinh nghiệm

 • Nguyên Giám đốc điều hành của Tổng đài tư vấn pháp luật thuộc Công ty Luật TNHH Trung Cường;
 • Giám đốc Pháp chế Công ty TNHH Tư vấn NQH Việt Nam;
 • Giám đốc điều hành của Công ty Luật TNHH Quang Huy và Cộng sự

Quá trình đào tạo

 • Cử nhân Đại học Luật Hà Nội;
 • Tốt nghiệp lớp đào tạo nghề luật sư tại Học viện Tư pháp.

Giải thưởng và ghi nhận

 • Chưa có thông tin.

Sách, báo, công trình nghiên cứu

 • Chưa có thông tin.

Ngôn ngữ

 • Tiếng Việt
 • Tiếng Anh.
5/5 - (1 bình chọn)
Scroll to Top