Chuyên viên Nguyễn Bảo Ngọc

Giới thiệu

 • Chuyên viên pháp lý Phòng Tố tụng.

Chức vụ

 • Chuyên viên pháp lý Công ty Luật TNHH Quang Huy và cộng sự – Thuộc Đoàn Luật sư Thành phố Hà Nội.

Chuyên môn

 • Luật Dân sự;
 • Luật Hình sự;
 • Luật Đất đai;
 • Luật Hành chính;
 • Luật Doanh nghiệp.

Nơi công tác

 • Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh nghiệm

 • Chuyên viên pháp lý Phòng Dân sự Tổng đài tư vấn pháp luật – Công ty Luật TNHH Trung Cường;
 • Chuyên viên pháp lý miền Nam Công ty Luật TNHH Quang Huy và cộng sự – Thuộc Đoàn Luật sư Thành phố Hà Nội.

Quá trình đào tạo

 • Cử nhân Đại học Luật Hà Nội;
 • Tốt nghiệp lớp đào tạo nghề luật sư tại Học viện Tư pháp.

Giải thưởng và ghi nhận

 • Chưa có thông tin

Sách, báo, công trình nghiên cứu

 • Chưa có thông tin

Ngôn ngữ

 • Tiếng Việt
 • Tiếng Anh
Đánh giá
Scroll to Top