GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN

Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp công ty TNHH hai thành viên trở lên

       Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp là hai loại Giấy liên quan đến việc đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp. Vậy Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp là gì? Yêu cầu và nội dung của giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp công ty TNHH hai thành viên trở lên ra sao? Mời quý khách hàng đọc bài viết của công ty Luật Quang Huy để biết về mẫu giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp công ty TNHH hai thành viên trở lên.


Cơ sở pháp lý

 • Luật Doanh nghiệp năm 2014;
 • Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT Sửa dổi, bồ sung một số điều của Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01 tháng 12 năm 2015 của Bộ kế hoạch đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp.

Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp là gì?

       Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp tài liệu bắt buộc trong hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp, do chủ thể đăng ký kinh doanh nộp đến cơ quan có thẩm quyền.

      Theo quy định tại Điều 6 Nghị định 78/2015/NĐ-CP thì Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đề phải thực hiện theo mẫu do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành. Theo đó, Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp sẽ thể hiện những thông tin cơ bản dự định đăng ký của doanh nghiệp như: Tên công ty, địa chỉ trụ sở chính, ngành nghề kinh doanh, thông tin về thành viên/chủ sở hữu, thông tin về vốn, người đại diện, thông tin đăng ký thuế.


TẢI GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN


Nội dung giấy đăng ký doanh nghiệp công ty TNHH hai thành viên trở lên

       Giấy đăng ký doanh nghiệp công ty TNHH 2 thành viên trở lên bao gồm những nội dung như sau:

 • Tình trạng thành lập;
 • Tên công ty;
 • Địa chỉ trụ sở chính;
Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp công ty TNHH hai thành viên trở lên
 • Ngành nghề kinh doanh;
 • Vốn điều lệ;
 • Nguồn vốn điều lệ;
 • Danh sách thành viên công ty;
 • Người đại diện theo pháp luật;
 • Thông tin đăng ký thuế;
 • Thông tin về các doanh nghiệp bị chia, bị tách, bị hợp nhất, được chuyển đổi;
 • Thông tin về hộ kinh doanh được chuyển đổi.

Mẫu Giấy đăng ký doanh nghiệp công ty TNHH hai thành viên trở lên

       Giấy đề nghị đăng ký Công ty TNHH hai thành viên trở lên mới nhất theo mẫu Phụ lục I-3 Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT sửa đổi Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————-

… …, ngày … …tháng … … năm … …

GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP
CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố …………………………………………………………………………………………………….

Tôi là (ghi họ tên bằng chữ in hoa): ………………………………………….

Đăng ký công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên do tôi là người đại diện theo pháp luật với các nội dung sau:

      1. Tình trạng thành lập (đánh dấu X vào ô thích hợp)

Thành lập mới □ □
Thành lập trên cơ sở tách doanh nghiệp
Thành lập trên cơ sở chia doanh nghiệp
Thành lập trên cơ sở hợp nhất doanh nghiệp
Thành lập trên cơ sở chuyển đổi loại hình doanh nghiệp
Thành lập trên cơ sở chuyển đổi từ hộ kinh doanh

      2. Tên công ty:

Tên công ty viết bằng tiếng Việt (ghi bằng chữ in hoa): …………….

Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có): …………………….

Tên công ty viết tắt (nếu có): ……………………………………………………


TẢI GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN


        Trên đây là những vấn đề cơ bản liên quan đến mẫu đơn đăng ký thành lập công ty tnhh 2 thành viên trở lên. Để được tư vấn đầy đủ và chính xác nhất, mời quý khách hàng liên hệ qua tổng đài tư vấn luật doanh nghiệp của HOTLINE 19006588 của Luật Quang Huy để nhận tư vấn thêm về vấn đề mà quý khách hàng đang gặp phải.

      Trân trọng./.


Hãy chia sẻ bài viết này vì nó hữu ích và hoàn toàn miễn phí bạn nhé!


phone-call

HỎI ĐÁP QUA ĐIỆN THOẠI