Mẫu điều lệ công ty cổ phần

Mẫu điều lệ công ty cổ phần

       Cũng giống như sự vận hành và phát triển của xã hội phải do các quy phạm pháp luật hay đạo đức, phong tục, … điều khiển; trong các lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh sẽ có những văn bản quy phạm pháp luật riêng điều chỉnh. Trong lĩnh vực doanh nghiệp, cùng với những quy định pháp luật điều chỉnh các vấn đề có liên quan đến doanh nghiệp mà doanh nghiệp phải chấp hành thì mỗi doanh nghiệp sẽ có điều lệ một trong những văn bản quan trọng trong sự điều hành và quản lí doanh nghiệp. Đối với công ty cổ phần, điều lệ đóng vai trò vô cùng quan trọng. Trong bài viết này, công ty Luật Quang Huy sẽ đưa ra một số thông tin đến quý khách hàng về mẫu điều lệ công ty cổ phần là như thế nào?


Cơ sở pháp lý

 • Luật Doanh nghiệp 2014;
 • Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

Điều lệ công ty cổ phần là gì

        Điều lệ công ty có thể được coi là “hợp đồng” hay “luật” của công ty, của các chủ sở hữu công ty. Điều lệ công ty do các bên tự lập nhưng có nội dung không được trái với các quy định của Luật Doanh nghiệp. Việc xác lập, hủy bỏ và thay thế điều lệ của công ty phải tuân thủ theo quy định của pháp luật.

       Điều lệ công ty cổ phần nói riêng và của công ty nói chung là luật cơ bản nhất của doanh nghiệp. Nó là bản thỏa thuận giữa những người chủ sở hữu công ty với nhau, là sự cam kết, ràng buộc giữa các thành viên trong công ty với 1 luật lệ chung, được soạn thảo căn cứ trên những khuôn mẫu chung của pháp luật, để quy định các nguyên tắc về cách thức thành lập, quản lý, hoạt động và giải thể của công ty đó.


Những nội dung cần thiết phải có khi soạn thảo điều lệ công ty cổ phần

        Việt Nam hiện nay có 5 loại hình doanh nghiệp chính. Trong đó, công ty cổ phần là 1 trong các doanh nghiệp mà điều lệ công ty là rất quan trọng và cần thiết. Vậy, điều lệ công ty cổ phần bao gồm những nội dung nào?

 • Tên, địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp, địa chỉ chi nhánh và văn phòng đại diện(nếu có).
 • Vốn điều lệ của công ty cổ phần; nội dung tổng số cổ phần, loại cổ phần và mệnh giá từng loại cổ phần.
 • Ngành, nghề kinh doanh của công ty cổ phần
 • Họ, tên, địa chỉ, quốc tịch và các đặc điểm cơ bản khác của cổ đông sáng lập công ty cổ phần.
 • Quy định về con dấu của công ty cổ phần
 • Số cổ phần, loại cổ phần, mệnh giá cổ phần từng loại của cổ đông sáng lập công ty cổ phần.
 • Cơ cấu tổ chức quản lý công ty cổ phần
 • Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông đối với những người trongđiều kiện thành lập công ty cổ phần.
 • Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệpcủa công ty cổ phần.
 • Nguyên tắc giải quyết tranh chấp nội bộ trong công ty cổ phần
 • Thể thức thông qua quyết định, nghị quyết của công ty cổ phần
 • Nguyên tắc phân chia lợi nhuận sau thuế và xử lý lỗ trong hoạt động kinh doanh của công ty cổ phần
 • Căn cứ và phương pháp xác định thù lao, tiền lương và thưởng cho người quản lý và kiểm soát viên trong công ty cổ phần
 • Những trường hợp thành viên có quyền yêu cầu công ty mua lại cổ phần.
 • Các trường hợp giải thể doanh nghiệp, trình tự giải thể và thủ tục thanh lý tài sản của công ty cổ phần
 • Thể thức sửa đổi và bổ sung điều lệ công ty cổ phần
Mẫu điều lệ công ty cổ phần

Mẫu điều lệ công ty cổ phần tham khảo do công ty Luật Quang Huy cung cấp

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

ĐIỀU LỆ

CÔNG TY CỔ PHẦN

 

Điều lệ này được soạn thảo và thông qua bởi các cổ đông sáng lập ngày  …/…../…..

Căn cứ:

Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp.

CHƯƠNG I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Hình thức tên gọi và trụ sở công

 1. Công ty thuộc hình thức: Công ty cổ phần

Hoạt động theo Luật doanh nghiệp và các qui định hiện hành khác của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

 1. Tên Công ty:…………

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: …………..    

Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài:………..

Tên công ty viết tắt:……………….

 1. Trụ sở Công ty:………………

Điện thoại:………………

Điều 2: Ngành, nghề kinh doanh

 1. Công ty kinh doanh những ngành nghề sau:

TẢI MẪU ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN

       Điều lệ của công ty cổ phần sẽ phù hợp với cơ cấu tổ chức, tình hình hoạt động, kinh doanh thực tế của công ty, tùy thuộc vào đặc trưng của công. Chính vì vậy, ngoài những điều khoản này, mỗi công ty có thể có thêm các điều khoản khác, miễn không trái với quy định của pháp luật.


        Trên đây là những tư vấn của công ty Luật Quang Huy về mẫu điều lệ công ty cổ phần theo quy định pháp luật hiện hành.  Hiện nay, Luật Quang Huy là địa chỉ tư vấn các vấn đề liên quan đến tư vấn pháp luật doanh nghiệp với đội ngũ tư vấn viên chuyên về lĩnh vực doanh nghiệp sẽ làm hài lòng khách hàng. Nếu còn vấn đề thắc mắc hoặc chưa rõ bạn có thể liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua tổng đài tư vấn luật doanh nghiệp của  HOTLINE 19006588 của Luật Quang Huy để được tư vấn trực tiếp.

      Trân trọng./.


 

Hãy chia sẻ bài viết này vì nó hữu ích và hoàn toàn miễn phí bạn nhé!


phone-call

HỎI ĐÁP QUA ĐIỆN THOẠI