Đất quy hoạch có được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất?

Đất quy hoạch có được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Làm thế nào để biết đang có quy hoạch? Đất quy hoạch có được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không?

Hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cần những gì? Thủ tục xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho đất quy hoạch như thế nào?

Trong bài viết này, Luật Quang Huy sẽ cung cấp đến bạn đầy đủ thông tin về đất quy hoạch để bạn có thể tham khảo.

1. Làm thế nào để biết đang có quy hoạch?

Theo quy định tại khoản 2 Điều 3 Luật Đất đai năm 2013, quy hoạch sử dụng đất là việc phân bổ và khoanh vùng đất đai theo không gian sử dụng cho các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường và thích ứng biến đổi khí hậu trên cơ sở tiềm năng đất đai và nhu cầu sử dụng đất của các ngành, lĩnh vực đối với từng vùng kinh tế – xã hội và đơn vị hành chính trong một khoảng thời gian xác định.

Việc kiểm tra thông tin quy hoạch là việc làm cần thiết trước khi thực hiện giao dịch nhà đất để tránh rủi ro về sau. Như vậy, chúng ta có các cách sau để tìm hiểu đất có thuộc diện quy hoạch hay không:

 • Kiểm tra thông tin ghi trong sổ đỏ, thông tin về việc quy hoạch thường sẽ nằm trong phần ghi chú;
 • Liên hệ với cơ quan nhà nước có thẩm quyền như Phòng Tài nguyên môi trường tại huyện/quận nơi có nhà đất;
 • Tra cứu trên cổng thông tin trực tuyến của Ủy ban nhân dân cấp huyện;
 • Liên hệ với công ty Luật Quang Huy.

2. Đất quy hoạch có được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất?

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 49 Luật Đất đai 2013 thì quyền của người sử dụng đất đối với đất thuộc diện quy hoạch như sau:

Trường hợp quy hoạch sử dụng đất đã được công bố mà chưa có kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện thì người sử dụng đất được tiếp tục sử dụng và được thực hiện các quyền của người sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

Trường hợp đã có kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện thì người sử dụng đất trong khu vực phải chuyển mục đích sử dụng đất và thu hồi đất theo kế hoạch được tiếp tục thực hiện các quyền của người sử dụng đất nhưng không được xây dựng mới nhà ở, công trình, trồng cây lâu năm; nếu người sử dụng đất có nhu cầu cải tạo, sửa chữa nhà ở, công trình hiện có thì phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép theo quy định của pháp luật.

Đồng thời theo quy định tại Khoản 6 Điều 19 Nghị định 43/2014/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Đất đai 2013 nêu rõ “Người sử dụng đất có đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất nhưng đã có thông báo hoặc quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền” thuộc trường hợp không cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Như vậy, đất nằm trong quy hoạch nhưng chưa có thông báo, quyết định thu hồi đất thì người sử dụng đất được thực hiện các quyền của người sử dụng đất trong đó có việc thực hiện các thủ tục hành chính như đăng ký cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Mặt khác, khi đã có thông báo, quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì người sử dụng đất sẽ không được đăng ký cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.


3. Hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho đất quy hoạch

Nếu trường hợp đủ điều kiện để xin giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho đất quy hoạch theo quy định của pháp luật thì hồ sơ xin giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho đất quy hoạch bao gồm:

 • Đơn đăng ký cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;
 • Một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại Điều 100 của Luật Đất đai 2013; Điều 18 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP;
 • Một trong các giấy tờ quy định tại các Điều 31, 32, 33 và 34 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP đối với trường hợp đăng ký về quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất;
 • Chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính; giấy tờ liên quan đến việc miễn, giảm nghĩa vụ tài chính về đất đai, tài sản gắn liền với đất (nếu có).

4. Thủ tục xin giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho đất quy hoạch

4.1 Bước 1: Chuẩn bị và nộp hồ sơ

Sau khi chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định như trên, theo quy định tại Điều 60 Nghị định 43/2014/NĐ – CP thì người sử dụng đất nộp trực tiếp hồ sơ tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện hoặc cơ quan tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; trường hợp hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân cấp xã thì Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả.

4.2 Bước 2: Thụ lý và giải quyết

Cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất xem xét tính hợp lệ của hồ sơ; xác nhận hiện trạng, tình trạng tranh chấp, nguồn gốc và thời điểm sử dụng đất, cập nhật thông tin đất đai…

Trường hợp nhận hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ: Trong thời gian tối đa 03 ngày làm việc, cơ quan tiếp nhận, xử lý hồ sơ phải thông báo, hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.

Công chức tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm ghi đầy đủ thông tin vào Sổ tiếp nhận; viết và đưa Phiếu tiếp nhận hồ sơ cho người nộp. Người sử dụng đất thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ tài chính theo thông báo của cơ quan thuế.

4.3 Bước 3: Trả kết quả

Người sử dụng đất được nhận Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau khi nộp chứng từ hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định.

Đất quy hoạch có được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Đất quy hoạch có được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

5. Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho đất quy hoạch mất bao lâu?

Thời hạn cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho đất quy hoạch là không quá 30 ngày tính từ ngày nộp hồ sơ hợp lệ.

Thời gian này không tính thời gian các ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định của pháp luật; không tính thời gian tiếp nhận hồ sơ tại xã, thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất; không tính thời gian xem xét xử lý đối với trường hợp sử dụng đất có vi phạm pháp luật, thời gian trưng cầu giám định.

Đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn thì thời gian thực hiện được tăng thêm 10 ngày.

Kết quả giải quyết thủ tục hành chính phải trả cho người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất trong thời hạn không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày có kết quả giải quyết.

Tuy nhiên, thời gian thực tế thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho đất quy hoạch sẽ lâu hơn rất nhiều so với thời gian theo quy định trên.

Do đó, nếu bạn cần hỗ trợ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, bạn có thể tìm đến các công ty luật uy tín để được hỗ trợ, điển hình như Luật Quang Huy.

Để được tư vấn nhanh nhất, bạn hãy liên hệ trực tiếp cho chúng tôi qua Tổng đài 19006588.


6. Phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho đất quy hoạch?

Theo quy định tại Điều 98 Luật Đất đai năm 2013 thì người sử dụng đất nhận Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật.

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 63 Nghị định 43/2014/NĐ-CP về việc xác định nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất trong thực hiện thủ tục hành chính về quản lý và sử dụng đất thì phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho đất quy hoạch bao gồm:

6.1 Lệ phí trước bạ

Theo Điều 5 và Điều 6 Nghị định 140/2016/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi Khoản 1 Điều 1 Nghị định 20/2019/NĐ-CP, lệ phí trước bạ khi cấp giấy chứng nhận tính theo công thức sau: Lệ phí trước bạ = (giá 1 m2 đất tại Bảng giá đất x Diện tích) x 0.5%

6.2 Phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Điểm i Khoản 1 Điều 5 Thông tư 85/2019/TT-BTC quy định: Phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là khoản thu đối với công việc thẩm định hồ sơ, các điều kiện cần và đủ đảm bảo việc thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sử hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất theo quy định của pháp luật. Căn cứ quy mô diện tích của thửa đất, tính chất phức tạp của từng loại hồ sơ, mục đích sử dụng đất và điều kiện cụ thể của địa phương để quy định mức thu phí cho từng trường hợp và là khoản phí do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quy định.

6.3 Lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Theo Khoản 5 Điều 3 Thông tư 85/2019/TT-BTC, lệ phí cấp giấy chứng nhận do HĐND cấp tỉnh quyết định nên mức thu từng tỉnh, thành có thể khác nhau.

6.4 Tiền sử dụng đất

Căn cứ Khoản 2 Điều 2 Nghị định 45/2014/NĐ-CP, khi mua đất quy hoạch thì người sử dụng đất đã được Nhà nước cho phép chuyển mục đích sử dụng đất nên thuộc trường hợp phải nộp tiền sử dụng đất. Pháp luật không quy định số tiền cụ thể, vì tiền sử dụng đất phụ thuộc vào loại đất, diện tích, vị trí từng thửa đất.
7. Cơ sở pháp lý

 • Luật Đất đai năm 2013
 • Nghị định 43/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Đất đai
 • Nghị định 45/2014/NĐ-CP quy định tiền sử dụng đất
 • Nghị định 140/2016/NĐ-CP về lệ phí trước bạ
 • Thông tư 85/2019/TT-BTC hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Trên đây là toàn bộ bài viết của chúng tôi để trả lời câu hỏi đất quy hoạch có được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không.

Luật Quang Huy là công ty có kinh nghiệm không chỉ trong việc tư vấn luật Đất đai mà còn có bề dày kinh nghiệm trong vai trò là hỗ trợ các thủ tục liên quan đến đất quy hoạch trong cả nước.

Nếu còn điều gì chưa rõ, cần hỗ trợ, các bạn có thể liên hệ tới Tổng đài tư vấn luật Đất đai trực tuyến của Luật Quang Huy qua HOTLINE 19006588.

Trân trọng./.

5/5 - (1 bình chọn)
Tác giả bài viết
Scroll to Top