Đất không có thổ cư có tách sổ được không?

Đất không có thổ cư có tách sổ được không?

Thủ tục tách thửa là một trong những thủ tục hành chính gây nhiều khó khăn đối với chủ sở hữu đất khi thực hiện quyền, nhất là đối với đất không có thổ cư. Vậy đất không có thổ cư là gì? Đất không có thổ cư có tách sổ được không? Thủ tục tách thửa đối với đất không có thổ cư có phức tạp không?

Trong bài viết này, Luật Quang Huy sẽ trả lời rõ cho các bạn vấn đề trên về đất không có thổ cư.

1. Thế nào là đất không có thổ cư?

Đất thổ cư là một cách gọi truyền thống của đất phi nông nghiệp nằm trong khu dân cư, hay chính là loại đất cho phép ở, xây dựng nhà cửa, các công trình xây dựng phục vụ đời sống xã hội, đất vườn ao gắn liền với nhà ở trong cùng một thửa đất thuộc khu dân cư đã được cơ quan nhà nước công nhận là đất thổ cư.

Đất không có thổ cư được hiểu là loại đất mà muốn đổi sang đất thổ cư thì sẽ phải làm thêm thủ tục lên đất thổ cư là chuyển mục đích sử dụng đất đó. Có 03 loại đất không có  thổ cư mà chúng ta có thể chuyển đổi thành đất thổ cư như sau:

 • Chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp là đất thổ cư;
 • Chuyển đổi đất phi nông nghiệp không phải chịu thuế thành loại đất phải chịu thuế;
 • Chuyển đổi đất phi nông nghiệp không phải đất thổ cư sang đất thổ cư.

2. Đất không có thổ cư có tách sổ được không?

Theo pháp luật đất đai hiện hành quy định các điều kiện để chủ sở hữu đất được thực hiện quyền tách sổ như sau:

 • Diện tích của các thửa đất sau khi tách bảo đảm diện tích tối thiểu được tách thửa theo quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh;
 • Mục đích sử dụng đất sau khi tách thửa phù hợp với quy hoạch sử dụng đất theo quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Bên cạnh đó, Luật đất đai 2013 cũng quy định các trường hợp không được thực hiện tách thửa như sau:

 • Thửa đất xin tách thửa đã có quyết định thu hồi đất hoặc có văn bản về chủ trương thu hồi đất hoặc văn bản chấp thuận địa điểm đầu tư của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật đất đai.
 • Thửa đất đang có tranh chấp và đang được cơ quan có thẩm quyền thụ lý giải quyết.
 • Thửa đất có tài sản gắn liền với đất đang bị các cơ quan có thẩm quyền niêm phong tài sản để thực hiện bản án có hiệu lực của Tòa án.
 • Thửa đất do cơ quan có thẩm quyền giao hoặc cho người sử dụng đất thuê để thực hiện dự án nhưng người sử dụng đất không thực hiện đầu tư dự án.
 • Thửa đất sau khi tách thành thửa đất mới sẽ không có đường đi.

Như vậy, thửa đất thổ cư của bạn có thể được tách thửa, tuy nhiên, trước đó bạn cần phải làm thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất lên đất thổ cư cho phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của Ủy ban nhân dân tỉnh nơi có đất. Sau khi chuyển mục đích sử dụng đất lên đất thổ cư thì bạn thực hiện thủ tục tách thửa như những loại đất khác.

Đất không có thổ cư có tách sổ được không?
Đất không có thổ cư có tách sổ được không?

3. Thủ tục tách sổ với đất không có thổ cư

3.1. Bước 1: Chuẩn bị và nộp hồ sơ để tách thửa đất không có thổ cư như sau

Bạn chuẩn bị 01 bộ hồ sơ gồm đầy đủ các giấy tờ sau nộp tại Văn phòng đăng ký đất đai nơi có mảnh đất:

 • Đơn đề nghị tách thửa hoặc hợp thửa theo Mẫu số 11/ĐK
 • Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp.

3.2. Bước 2: Cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận và xử lý yêu cầu

Văn phòng đăng ký đất đai sẽ tiếp nhận và căn cứ thẩm quyền để xử lý 02 trường hợp sau:

 • Nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì trong thời gian tối đa 03 ngày, cơ quan tiếp nhận, xử lý hồ sơ phải thông báo và hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.
 • Nếu hồ sơ đầy đủ thì cơ quan tiếp nhận hồ sơ ghi đầy đủ thông tin vào Sổ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả, trao Phiếu tiếp nhận hồ sơ cho người nộp hồ sơ.

3.3. Bước 3: Trả kết quả

Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ, nếu đủ điều kiện thực hiện thủ tục tách thửa với đất không có thổ cư như sau:

 • Xác nhận nội dung biến động vào Giấy chứng nhận đã cấp;
 • Chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai.
 • Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho bạn.

4. Lệ phí tách sổ với đất không có thổ cư

Khi thực hiện thủ tục tách thửa đối với đất không có thổ cư, bạn phải hoàn thành các loại phí và lệ phí như sau:

Lệ phí địa chính: Tùy từng điều kiện cụ thể của từng địa bàn và chính sách phát triển kinh tế – xã hội của địa phương mà quy định mức thu cho phù hợp, đảm bảo nguyên tắc:

Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất: Mức thu tối đa không quá 100.000 đồng/giấy đối với cấp mới; tối đa không quá 50.000 đồng/lần cấp đối với cấp lại (kể cả cấp lại giấy chứng nhận do hết chỗ xác nhận), cấp đổi, xác nhận bổ sung vào giấy chứng nhận.

Trường hợp giấy chứng nhận cấp cho hộ gia đình, cá nhân chỉ có quyền sử dụng đất (không có nhà và tài sản khác gắn liền với đất) thì áp dụng mức thu tối đa không quá 25.000 đồng/giấy cấp mới; tối đa không quá 20.000 đồng/lần cấp đối với cấp lại (kể cả cấp lại giấy chứng nhận do hết chỗ xác nhận), cấp đổi, xác nhận bổ sung vào giấy chứng nhận.

Chứng nhận đăng ký biến động về đất đai: Không quá 28.000 đồng/1 lần.

Trích lục bản đồ địa chính, văn bản, số liệu hồ sơ địa chính: Không quá 15.000 đồng/1 lần.

Lệ phí trước bạ nhà đất:  Mức thu lệ phí trước bạ của nhà đất là 0,5% giá trị tài sản tính lệ phí trước bạ.

Ngoài ra, người xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khi thực hiện thủ tục tách thửa còn phải nộp các loại phí khác như: Phí thẩm định địa chính, phí trích đo địa chính.
5. Cơ sở pháp lý

 • Luật đất đai 2013;
 • Nghị định 43/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai;
 • Thông tư số 02/2014/TT-BTC hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
 • Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường: Quy định về hồ sơ địa chính.

Qua bài viết này chúng tôi mong rằng sẽ giúp bạn nắm được rõ về thủ tục cũng như các hồ sơ cần có để chuẩn bị cho việc tách thửa đất không có thổ cư.

Luật Quang Huy là công ty có kinh nghiệm không chỉ trong việc tư vấn luật Đất đai mà còn có bề dày kinh nghiệm trong vai trò là hỗ trợ các thủ tục liên quan đến sổ đỏ và là Luật sư biện hộ cho nhiều tranh chấp Đất đai trong cả nước.

Nếu còn điều gì chưa rõ, cần hỗ trợ, các bạn có thể liên hệ tới Tổng đài tư vấn luật Đất đai trực tuyến của Luật Quang Huy qua HOTLINE 19006588.

Trân trọng./.

5/5 - (1 bình chọn)
Tác giả bài viết
Scroll to Top