Đất chưa có sổ đỏ có được tặng cho không?

Đất chưa có sổ đỏ có được tặng cho không?

Đất chưa có sổ đỏ có được tặng cho không? Điều kiện tặng cho đất chưa có sổ đỏ quy định ra sao? Hồ sơ tặng cho đất chưa có sổ đỏ gồm những gì?

Thủ tục tặng cho đất chưa có sổ đỏ như thế nào? Thủ tục sang tên sổ đỏ với đất được tặng cho ra sao? Thời gian làm thủ tục tặng cho đất chưa có sổ đỏ có lâu không?

Bài viết dưới đây, Luật Quang Huy sẽ cung cấp đến bạn đầy đủ thông tin về đất chưa có sổ đỏ có được tặng cho không để bạn có thể tham khảo.

1. Đất chưa có sổ đỏ có được tặng cho không?

Theo quy định Luật đất đai năm 2013 thì người sử dụng đất chưa có sổ đỏ có quyền tặng cho đất. Tuy nhiên để đảm bảo cho việc quản lý về mặt đất đai thì Nhà nước có quy định những điều kiện để được thực hiện đối với các quyền này.


2. Điều kiện tặng cho đất chưa có sổ đỏ

Theo Khoản 1, Điều 188 Luật Đất đai năm 2013 người sử dụng đất được thực hiện quyền tặng cho quyền sử dụng đất khi có đủ các điều kiện sau:

 • Có Giấy chứng nhận, trừ trường hợp quy định tại Khoản 3 Điều 186 và trường hợp nhận thừa kế quy định tại Khoản 1 Điều 168 của Luật Đất đai năm 2013;
 • Đất không có tranh chấp;
 • Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;
 • Trong thời hạn sử dụng đất.

Để thực hiện quyền chuyển nhượng cần lập hợp đồng tặng cho. Theo quy định của Điều 167 Luật Đất đai năm 2013 và Bộ luật Dân sự năm 2015 thì hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất cần phải lập thành văn bản có công chứng, chứng thực.


3. Hồ sơ tặng cho đất chưa có sổ đỏ

Hồ sơ tặng cho quyền sử dụng đất bao gồm:

 • Đơn đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, tài sản gắn liền với đất theo Mẫu số 04a/ĐK;
 • Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất đã được công chứng;
 • Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp;
 • Bản sao công chứng Chứng minh thư nhân dân/Căn cước công dân sổ hộ khẩu, giấy chứng nhận đăng ký kết hôn hoặc giấy xác nhận tình trạng hôn nhân của hai bên tặng cho;
 • Tờ khai thuế thu nhập cá nhân, lệ phí trước bạ (nếu hai bên tặng cho có quan hệ cha mẹ và con thì không phải nộp hai khoản này);
 • Văn bản của các thành viên trong hộ gia đình sử dụng đất đồng ý chuyển quyền sử dụng đất của hộ gia đình đã được công chứng hoặc chứng thực;
 • Một trong các loại giấy tờ chứng minh nguồn gốc sử dụng đất.
Đất chưa có sổ đỏ có được tặng cho không?
Đất chưa có sổ đỏ có được tặng cho không?

4. Thủ tục tặng cho đất chưa có sổ đỏ

Đối với đất chưa có Giấy chứng nhận, nhưng đã đủ điều kiện thực hiện quyền tặng cho đất; thì cần tiến hành các thủ tục tặng cho quyền sử dụng đất như sau:

4.1. Lập hợp đồng tặng cho đất

Trước hết, bạn phải lập hợp đồng chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất theo quy định tại Điểm a Khoản 3 Điều 167 Luật đất đai năm 2013.

4.2. Công chứng hợp đồng tặng cho đất

Theo Điểm a, d Khoản 3 Điều 167 Luật Đất đai năm 2013 hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất hoặc quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất phải được công chứng hoặc chứng thực.

Việc công chứng thực hiện tại các tổ chức hành nghề công chứng, việc chứng thực thực hiện tại Ủy ban nhân dân cấp xã.

4.3. Thủ tục đăng ký biến động đất đai

Theo khoản 2 Điều 9 Thông tư 24/2014/TT-BTNMT (sửa đổi bởi khoản 2 Điều 7 Thông tư 33/2017/TT-BTNMT) về hồ sơ địa chính thì người sử dụng đất cần chuẩn bị 01 bộ hồ sơ như sau:

 • Đơn đăng ký biến động đất đai theo Mẫu số 09/ĐK;
 • Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất;
 • Văn bản của các thành viên trong hộ gia đình sử dụng đất đồng ý chuyển quyền sử dụng đất của hộ gia đình đã được công chứng hoặc chứng thực.

4.4. Khai thuế thu nhập cá nhân, lệ phí trước bạ

Về thuế thu nhập cá nhân: Thu nhập từ quà tặng là bất động sản giữa vợ với chồng; cha đẻ, mẹ đẻ với con đẻ; cha nuôi, mẹ nuôi với con nuôi; cha chồng, mẹ chồng với con dâu; cha vợ, mẹ vợ với con rể; ông nội, bà nội với cháu nội; ông ngoại, bà ngoại với cháu ngoại; anh, chị, em ruột với nhau thì được miễn thuế thu nhập cá nhân theo quy định tại Khoản 4 Điều 4 Luật Thuế thu nhập cá nhân 2007 (sửa đổi, bổ sung năm 2012).

Về lệ phí trước bạ: tặng cho nhà đất từ những người trong gia đình có quan hệ huyết thống (vợ với chồng; cha đẻ, mẹ đẻ với con đẻ,…) thuộc trường hợp không phải nộp lệ phí trước bạ tại Khoản 10 Điều 9 Nghị định 140/2016/NĐ-CP.


5. Thủ tục sang tên sổ đỏ với đất được tặng cho

5.1. Chuẩn bị và nộp hồ sơ

Khi sang tên sổ đỏ đất được tặng cho bạn sẽ phải chuẩn bị hồ sơ như đã trình bày ở trên để được cấp sổ đỏ cho diện tích đất phục vụ nhu cầu cần sử dụng cho mục đích của mình một cách nhanh nhất có thể.

Sau khi hoàn thiện đầy đủ, bạn sẽ đem hồ sơ nộp tại Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Uỷ ban nhân dân cấp xã nơi có đất.

5.2. Cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết yêu cầu

Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ, nếu đủ điều kiện thực hiện các quyền theo quy định thì thực hiện các công việc sau đây:

 • Gửi thông tin địa chính đến cơ quan thuế để xác định và thông báo thu nghĩa vụ tài chính đối với trường hợp phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định;
 • Xác nhận nội dung biến động vào Giấy chứng nhận đã cấp theo quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
 • Trường hợp phải cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thì lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người sử dụng đất;
 • Chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai;trao Giấy chứng nhận cho người sử dụng đất hoặc gửi Ủy ban nhân dân cấp xã để trao đổi với trường hợp nộp hồ sơ tại cấp xã.

5.3. Trả kết quả

Sau khi nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền cấp sẽ cấp sổ đỏ cho người sử dụng đất đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính hoặc gửi cho Ủy ban nhân dân cấp xã để trao cho hộ gia đình cá nhân nộp hồ sơ tại cơ quan cấp xã.


6. Thời gian làm thủ tục tặng cho đất chưa có sổ đỏ có lâu không?

Thời gian thực hiện thủ tục tặng cho đất là không quá 30 ngày từ ngày Văn phòng đăng ký đất đai nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ của bạn theo quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 61 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP. Đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn thì thời gian thực hiện thủ tục cấp sổ đỏ lần đầu được tăng thêm 15 ngày.

Thời gian này không tính thời gian các ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định của pháp luật; không tính thời gian tiếp nhận hồ sơ tại xã, thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất; không tính thời gian xem xét xử lý đối với trường hợp sử dụng đất có vi phạm pháp luật, thời gian trưng cầu giám định.
7. Cơ sở pháp lý

 • Luật Đất đai năm 2013
 • Nghị định 43/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Đất đai.
 •  Nghị định 140/2016/NĐ-CP.
 • Thông tư 33/2017/TT-BTNMT.
 • Thông tư 24/2014/TT-BTNMT.

Qua bài viết này chúng tôi mong rằng sẽ giúp bạn giải đáp được rõ về đất chưa có sổ đỏ có được tặng cho không.

Luật Quang Huy là công ty có kinh nghiệm không chỉ trong việc tư vấn luật Đất đai mà còn có bề dày kinh nghiệm trong vai trò là hỗ trợ các thủ tục liên quan đến sang tên sổ đỏ từ công ty sang cá nhân trong cả nước.

Nếu còn điều gì chưa rõ, cần hỗ trợ, các bạn có thể liên hệ tới Tổng đài tư vấn luật Đất đai trực tuyến của Luật Quang Huy qua HOTLINE 19006588.

Trân trọng./.

5/5 - (1 bình chọn)
Tác giả bài viết
Scroll to Top