Đang hưởng trợ cấp thất nghiệp thì có việc làm phải làm sao?

Đang hưởng trợ cấp thất nghiệp thì có việc làm phải làm sao
  • Sẽ bị chấm dứt quá trình hưởng trợ cấp thất nghiệp và được bảo lưu những tháng của trợ cấp thất nghiệp được giải quyết nhưng chưa hưởng.
  • Phải thông báo đã có việc làm lên trung tâm dịch vụ việc làm nơi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp, cung cấp thêm bản sao các giấy tờ chứng minh việc đã tìm kiếm được việc làm.

Nhiều người lao động hiện nay khi đang được giải quyết trợ cấp thất nghiệp hàng tháng thì tìm kiếm được việc làm mới nhưng họ không biết phải làm gì khi đang lãnh bảo hiểm thất nghiệp thì có việc làm.

Có phải thông báo có việc làm khi đang hưởng bảo hiểm thất nghiệp hay không?

Vậy người lao động cần phải làm các thủ tục, giấy tờ gì khi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp thì có việc làm?

Luật Quang Huy sẽ hướng dẫn người lao động có thể thực hiện các thủ tục một cách dễ dàng nhất.


Đang hưởng trợ cấp thất nghiệp mà có việc làm thì có được hưởng nữa không?

Theo quy định của khoản 3 điều 53 Luật Việc làm năm 2013 có nêu về các trường hợp phải chấm dứt thời gian đang hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Trong đó ở điểm b có nêu rõ rằng nếu đã tìm được việc làm là trường hợp bị chấm dứt thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp. Theo khoản 4 ở điều này có nêu thêm:

 Người lao động bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp thuộc các trường hợp quy định tại các điểm b, c, h, l, m và n khoản 3 Điều này được bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp làm căn cứ để tính thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp cho lần tiếp theo khi đủ điều kiện quy định tại Điều 49 của Luật này.

Do đó nếu người lao động đang nhận bảo hiểm thất nghiệp thì có việc làm sẽ bị chấm dứt việc hưởng trợ cấp thất nghiệp trong thời điểm đó và những tháng còn lại chưa được hưởng sẽ được bảo lưu để cộng dồn với thời gian tham gia đóng tiếp bảo hiểm sau này.

Nếu người đó không thực hiện việc thông báo lại cho Trung tâm dịch vụ việc làm về trường hợp mình đã có việc mà vẫn tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp thì sẽ vi phạm quy định và bị xử lý theo pháp luật.

Ví dụ: trường hợp anh Đ đang hưởng thất nghiệp đến hết tháng thứ 2 trong 3 tháng được giải quyết trợ cấp thất nghiệp của anh và anh tìm được việc làm vào ngày gần cuối tháng thì anh sẽ phải làm gì?

Anh Đ sẽ phải thực hiện thông báo tình trạng việc làm với Trung tâm dịch vụ việc làm nơi anh đang được giải quyết trợ cấp và thời gian 1 tháng còn lại anh chưa được hưởng thì sẽ được bảo lưu lại để tính vào lần hưởng kế tiếp khi anh tiếp tục có nhu cầu hưởng trợ cấp thất nghiệp.


Thủ tục chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp khi có việc làm

Khi người lao động đã nắm rõ quy định phải lên thông báo về tình trạng tìm kiếm việc làm của mình thì cần những giấy tờ gì để đảm bảo đúng theo trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật?

Theo Khoản 2 Điều 21 Nghị định 28/2015/NĐ-CP có quy định như sau:

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp , người lao động phải thông báo với trung tâm dịch vụ việc làm nơi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định và kèm theo giấy tờ có liên quan đến việc chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp (bản chụp), trường hợp gửi theo đường bưu điện thì tính theo ngày ghi trên dấu bưu điện.

Vì vậy, nếu đang hưởng bảo hiểm thất nghiệp thì có việc làm, trong vòng 3 ngày kể từ khi chấm dứt hưởng trợ cấp, người lao động sẽ phải thông báo theo mẫu số 23-HSB và mang bản sao, bản chụp hợp đồng lao động, hoặc giấy tờ chứng minh đã có việc làm cùng các giấy tờ nhân thân lên thông báo lại với Trung tâm dịch vụ việc làm.

Khi đó trung tâm dịch vụ việc làm nơi bạn đang hưởng trợ cấp thất nghiệp trình Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội quyết định về việc chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp của người lao động.

Quyết định về việc chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp được trung tâm dịch vụ việc làm gửi:

  • 01 bản đến Bảo hiểm xã hội cấp tỉnh để thực hiện việc chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với người lao động;
  • 01 bản đến người lao động. 

Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp tương ứng với thời gian còn lại mà người lao động chưa nhận trợ cấp thất nghiệp được bảo lưu làm căn cứ để tính thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp cho lần hưởng trợ cấp thất nghiệp tiếp theo khi đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định.

Thời gian bảo lưu được tính bằng tổng thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp trừ đi thời gian đóng đã được hưởng trợ cấp thất nghiệp theo nguyên tắc mỗi tháng đã hưởng trợ cấp thất nghiệp tương ứng 12 tháng đã đóng bảo hiểm thất nghiệp.


Cơ sở pháp lý

  • Nghị định 28/2015/NĐ-CP hướng dẫn một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp
  • Luật việc làm 2013

Trên đây là phần giải đáp thắc mắc của chúng tôi về vấn đề Đang hưởng trợ cấp thất nghiệp thì có việc làm phải làm sao?

Trong quá trình giải đáp nếu còn vấn đề gì không rõ thì bạn có thể liên hệ trực tiếp đến Tổng đài tư vấn Bảo hiểm thất nghiệp qua HOTLINE 19006588 của Luật Quang Huy để được giải đáp.

Trân trọng./.


Hãy chia sẻ bài viết này vì nó hữu ích và hoàn toàn miễn phí bạn nhé!


phone-call

HỎI ĐÁP QUA ĐIỆN THOẠI