Chứng nhận hợp quy sơn và công bố hợp quy sơn

Chứng nhận hợp quy sơn và công bố hợp quy sơn

Công bố hợp quy sơn là gì? Phương thức chứng nhận hợp quy sơn? Thủ tục chứng nhận hợp quy cho sơn gồm những gì? Lợi ích khi doanh nghiệp đạt chứng nhận hợp quy sơn? Quy trình công bố hợp quy sơn ra sao? Và, công bố hợp quy sơn để làm gì?

Bài viết dưới đây, Luật Quang Huy hy vọng sẽ cung cấp đến bạn đầy đủ và chính xác thông tin về vấn đề này để bạn có thể tham khảo.

1. Công bố hợp quy sơn là gì?

Công bố hợp quy sơn là việc mà các cá nhân, tổ chức, đơn vị sản xuất và nhập khẩu sơn công bố hàng hóa sản phẩm, dịch vụ, quá trình và môi trường phù hợp với quy chuẩn tương ứng.

Từ đó, có thể thấy rằng việc công bố chứng nhận hợp quy sơn là việc mang tính bắt buộc đối với các đơn vị sản xuất và nhập khẩu.


2. Phương thức chứng nhận hợp quy sơn

Các tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng được lựa chọn phương thức đánh giá 1, phương thức đánh giá 5 hoặc phương thức đánh giá 7 theo Thông tư 28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật.

Công tác chứng nhận hợp quy thực hiện theo phương thức 1:

 • Hiệu lực của Giấy chứng nhận hợp quy theo phương thức 1 không quá 01 năm và giám sát thông qua việc thử nghiệm mẫu mỗi lần nhập khẩu;
 • Giấy chứng nhận hợp quy chỉ có giá trị đối với kiểu, loại sản phẩm hàng hóa được lấy mẫu thử nghiệm;
 • Phương thức này áp dụng đối với các sản phẩm nhập khẩu được sản xuất bởi cơ sở sản xuất tại nước ngoài đã xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001.

Công tác chứng nhận hợp quy thực hiện theo phương thức 5:

 • Được áp dụng cho sản phẩm của nhà sản xuất có chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001;
 • Hiệu lực của giấy chứng nhận hợp quy: 01 năm đối với sản phẩm nhập khẩu; 03 năm đối với sản phẩm được đánh giá tại nơi sản xuất và giám sát hàng năm thông qua việc thử nghiệm mẫu lấy tại nơi sản xuất hoặc trên thị trường.

Công tác chứng nhận hợp quy thực hiện theo phương thức 7:

 • Được áp dụng cho từng lô sản phẩm sản xuất, nhập khẩu trên cơ sở thử nghiệm chất lượng mẫu đại diện của lô sản phẩm;
 • Giấy chứng nhận hợp quy chỉ có giá trị đối với từng lô sản phẩm.

3. Thủ tục chứng nhận hợp quy cho sơn

Tùy vào doanh nghiệp của bạn là sản xuất sơn trong nước hay nhập khẩu sẽ có thủ tục chứng nhận hợp quy sơn khác nhau, cụ thể:

3.1. Thứ nhất, thủ tục chứng nhận hợp quy sơn theo quy chuẩn QCVN 16:2019/BXD cho các đơn vị sản xuất trong nước

Bước 1: Đăng ký chứng nhận hợp quy sản phẩm sơn:

 • Doanh nghiệp đăng ký chứng nhận và cung cấp các thông tin liên quan tới sản phẩm chứng nhận hợp quy;
 • Đơn vị thực hiện chứng nhận hợp quy lập kế hoạch, hoàn thiện hồ sơ, tiến hành đánh giá chứng nhận.

Bước 2: Đánh giá sơ bộ ban đầu về điều kiện tại cơ sở:

 • Đánh giá sơ bộ điều kiện chứng nhận tại cơ sở;
 • Doanh nghiệp khắc phục những điểm chưa phù hợp với điều kiện chứng nhận của cơ sở.

Bước 3: Đánh giá chính thức và cấp giấy chứng nhận:

 • Đơn vị thực hiện chứng nhận hợp quy tiến hành đánh giá điều kiện sản xuất và đảm bảo chất lượng, kết hợp lấy mẫu sản phẩm điển hình tại nơi sản xuất để thử nghiệm theo phương thức 5;
 • Đánh giá kết quả thử nghiệm và điều kiện sản xuất thực tế để ra chứng nhận hợp quy.

Bước 4: Công bố hợp quy sơn:

 • Đơn vị thực hiện chứng nhận hợp quy hỗ trợ doanh nghiệp hoàn thiện hồ sơ công bố theo quy định tại Thông tư 19/2019/TT-BXD;
 • Đơn vị thực hiện chứng nhận hợp quy hướng dẫn doanh nghiệp nộp hồ sơ công bố hợp quy tại Sở xây dựng tỉnh/thành phố.

3.2. Thứ hai, thủ tục chứng nhận hợp quy sơn cho các đơn vị nhập khẩu

Bước 1: Đăng ký chứng nhận hợp quy sản phẩm sơn:

 • Doanh nghiệp đăng ký chứng nhận và cung cấp các thông tin liên quan tới sản phẩm chứng nhận hợp quy;
 • Đơn vị thực hiện chứng nhận hợp quy lập kế hoạch, hoàn thiện hồ sơ, tiến hành đánh giá chứng nhận

Bước 2: Đánh giá sơ bộ ban đầu:

 • Đánh giá sơ bộ điều kiện thông qua hồ sơ nhập khẩu: Hợp đồng, hóa đơn, bill, packing list, CO, CQ, chứng nhận ISO 9001 (nếu có), tờ khai hải quan (có thể bổ sung sau);
 • Doanh nghiệp nộp cho Hải quan bản đăng ký chứng nhận để tiến hành đưa hàng về kho bảo quản (nếu được phép).

Bước 3: Đánh giá chính thức và cấp giấy chứng nhận:

Đơn vị thực hiện chứng nhận hợp quy cử chuyên viên lấy mẫu thực tế lô hàng, lấy mẫu sản phẩm điển hình từ lô hàng để thử nghiệm theo phương thức 7 và đánh giá kết quả thử nghiệm và hồ sơ lô hàng để ra chứng nhận hợp quy

Bước 4: Công bố hợp quy sơn:

 • Đơn vị thực hiện chứng nhận hợp quy hỗ trợ doanh nghiệp hoàn thiện hồ sơ công bố theo quy định tại Thông tư 19/2019/TT-BXD;
 • Đơn vị thực hiện chứng nhận hợp quy hướng dẫn doanh nghiệp nộp hồ sơ công bố hợp quy tại Sở xây dựng tỉnh/thành phố.

Chú ý: Theo quy định, các doanh nghiệp sản xuất không bắt buộc phải có chứng nhận ISO 9001. Tuy nhiên để nâng cao năng lực đồng thời đảm bảo được chất lượng sản phẩm sơn ổn định, doanh nghiệp nên tiến hành chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015.

Nếu đăng ký chứng nhận đồng thời chứng nhận hợp quy sơn (hợp quy vật liệu xây dựng) và chứng nhận hệ thống quản lý (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001…) doanh nghiệp sẽ được hỗ trợ về thời gian, chi phí chứng nhận.

Chứng nhận hợp quy sơn và công bố hợp quy sơn
Chứng nhận hợp quy sơn và công bố hợp quy sơn

4. Lợi ích khi doanh nghiệp đạt chứng nhận hợp quy sơn

Việc công bố chứng nhận hợp quy sơn chính là yêu cầu bắt buộc đối với những tổ chức, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh mặt hàng này. Khi doanh nghiệp có giấy chứng nhận hợp quy sơn sẽ tạo nên rất nhiều lợi thế cho doanh nghiệp đó, cụ thể:

 • Sản phẩm sơn được công bố hợp quy tạo được niềm tin ban đầu cho người tiêu dùng về nguồn gốc và chất lượng của sản phẩm;
 • Khi tổ chức, doanh nghiệp muốn tham dự đấu thầu sẽ nâng cao khả năng trúng thầu;
 • Giúp nâng cao khả năng cạnh tranh của sản phẩm này của doanh nghiệp trên thị trường, nâng cao hình ảnh quảng bá sản phẩm;
 • Nâng cao uy tín cho thương hiệu của tổ chức, doanh nghiệp sản xuất, nhập khẩu sản phẩm sơn;
 • Tránh rủi ro khi sản phẩm đưa ra thị trường bị ban quản lý thị trường kiểm tra xử phạt;
 • Kiểm soát chất lượng sản phẩm theo thời gian.

5. Quy trình công bố hợp quy sơn

Quy trình công bố hợp quy sơn được tiến hành theo bốn (4) bước sau:

Bước 1: Trước khi doanh nghiệp muốn tiến hành công bố hợp quy sơn thì doanh nghiệp, đơn vị cần phải được chứng nhận hợp quy.

Bước 2: Doanh nghiệp cần tiến hành hoàn thiện hồ sơ công bố hợp quy sơn, bao gồm:

 • Bản công chứng giấy chứng nhận hợp quy sơn;
 • Bản công chứng giấy phép kinh doanh;
 • Bản công bố hợp quy sơn theo Thông tư 28/2012/TT-BKHCN;
 • Giấy giới thiệu;
 • Kết quả thử nghiệm sơn.

Bước 3: Doanh nghiệp, đơn vị tiến hành nộp hồ sơ công bố hợp quy sơn tại Sở Xây dựng sở tại.

Bước 4: Trong 5 ngày doanh nghiệp sẽ được Sở Xây dựng cấp giấy tiếp nhận công bố hợp quy sơn.


6. Công bố hợp quy sơn để làm gì?

Các sản phẩm sơn sau khi được chứng nhận phù hợp quy chuẩn, công bố quy chuẩn thì sẽ được gắn dấu hiệu phù hợp quy chuẩn quốc gia bao bì, nhãn mác sản phẩm và các tài liệu giới thiệu sản phẩm. Điều này là minh chứng thể hiện rằng sản phẩm sơn của doanh nghiệp đã đạt theo quy chuẩn quốc gia, đảm bảo sản phẩm đạt chất lượng tốt nhất với các đối tác và khách hàng.
7. Cơ sở pháp lý

 • Thông tư 28/2012/TT-BKHCN Quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật;
 • Thông tư 19/2019/TT-BXD ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng.

Trên đây là toàn bộ câu trả lời của chúng tôi về vấn đề chứng nhận hợp quy sơn và công bố hợp quy sơn.

Luật Quang Huy là không chỉ là địa chỉ uy tín trong việc tư vấn pháp luật doanh nghiệp mà còn có bề dày kinh nghiệm trong việc xin các giấy phép con cho doanh nghiệp.

Nếu nội dung bài viết còn chưa rõ, hoặc bạn cần tư vấn, hỏi đáp thêm về dịch vụ hỗ bạn có thể kết nối tới Tổng đài tư vấn luật doanh nghiệp qua HOTLINE 19006588 của Luật Quang Huy để được tư vấn trực tiếp.

Trân trọng./.

Đánh giá
Tác giả bài viết
Scroll to Top