Chuyển nhượng đất trong khu công nghiệp có được không?

Chuyển nhượng đất trong khu công nghiệp có được không?

Đất khu công nghiệp là nơi để xây dựng các khu kinh doanh tập trung và tất cả đều có chung một chế độ sử dụng đất. Vậy đất trong khu công nghiệp có được chuyển nhượng không? Nếu được chuyển nhượng thì điều kiện chuyển nhượng đất trong khu công nghiệp là gì?

Trong bài viết này, Luật Quang Huy sẽ chỉ rõ cho các bạn những vấn đề trên.

1. Chuyển nhượng đất trong khu công nghiệp có được không?

Luật đất đai 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành quy định việc sử dụng đất xây dựng khu công nghiệp phải phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch chi tiết xây dựng đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Bên cạnh đó cũng chỉ rõ tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đầu tư vào sản xuất, kinh doanh trong khu công nghiệp được thuê lại đất gắn với kết cấu hạ tầng của tổ chức kinh tế khác, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đầu tư xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng, tùy theo các trường hợp dưới đây mà có những quyền và nghĩa vụ khác nhau:

 • Trường hợp thuê lại đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê thì được phép chuyển nhượng quyền sử dụng đất.
 • Trường hợp thuê lại đất trả tiền thuê đất hàng năm thì không được phép chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

Như vậy, chỉ riêng đối với trường hợp doanh nghiệp thuê lại đất trong khu công nghiệp mà trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê thì có quyền chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo quy định pháp luật.


2. Điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất trong khu công nghiệp

Người sử dụng đất trong khu công nghiệp được thực hiện quyền chuyển nhượng quyền sử dụng đất khi có các điều kiện sau đây:

 • Có Giấy chứng nhận, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 186 và trường hợp nhận thừa kế quy định tại khoản 1 Điều 168 của Luật đất đai 2013.
 • Đất không có tranh chấp.
 • Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án.
 • Trong thời hạn sử dụng đất.

Ngoài các điều kiện quy định trên, người sử dụng đất trong khu công nghiệp khi thực hiện quyền chuyển nhượng  quyền sử dụng đất còn phải có đủ điều kiện theo quy định tại các Điều 189, 190, 191, 192, 193 và 194 của Luật đất đai 2013.

Bên cạnh đó, việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất phải đăng ký tại cơ quan đăng ký đất đai và có hiệu lực kể từ thời điểm đăng ký vào sổ địa chính.


3. Hồ sơ chuyển nhượng đất khu công nghiệp

Để thực hiện quyền chuyển nhượng đất khu công nghiệp, bạn chuẩn bị 01 bộ hồ sơ gồm đầy đủ các giấy tờ sau đây:

 • Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất (theo mẫu);
 • Đơn xin chấp thuận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất;
 • Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (bản chính);

Trường hợp chuyển nhượng tài sản gắn liền với một phần thửa đất thuê thì ngoài những giấy tờ trên, bạn phải nộp thêm các giấy tờ như:

 • Trích đo địa chính thửa đất do phòng đăng ký đất đai hoặc đơn vị có tư cách pháp nhân đo đạc được sở tài nguyên và môi trường thẩm định (bản chính);
 • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng; Biên bản họp/nghị quyết của bên chuyển nhượng;
 • Biên bản họp/nghị quyết của bên nhận chuyển nhượng;
 • Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất (bản chính).
Chuyển nhượng đất trong khu công nghiệp có được không?
Chuyển nhượng đất trong khu công nghiệp có được không?

4. Thủ tục chuyển nhượng đất trong khu công nghiệp

4.1. Chuẩn bị và nộp hồ sơ

Nghị định 43/2014/NĐ-CP quy định rõ trình tự, thủ tục cho thuê lại và chuyển nhượng đất trong khu công nghiệp. Theo đó người sử dụng đất nộp 01 bộ hồ sơ thực hiện quyền chuyển nhượng của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất.

Trường hợp thực hiện quyền của người sử dụng đất đối với một phần thửa đất thì người sử dụng đất đề nghị Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện đo đạc tách thửa đối với phần diện tích cần thực hiện quyền của người sử dụng đất trước khi nộp hồ sơ thực hiện quyền của người sử dụng đất.

4.2. Cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận và xử lý hồ sơ

Sau khi đã chuẩn bị hồ sơ, bạn thực hiện nộp hồ sơ tại Văn phòng đăng ký đất đai nơi có khu công nghiệp, Văn phòng đăng ký đất đai căn cứ nhiệm vụ và thẩm quyền của mình thực hiện các nghiệp vụ xử lý hồ sơ

4.3. Trả kết quả

Nếu hồ sơ đăng ký chuyển nhượng quyền sử dụng đất trong khu công nghiệp của bạn hợp lệ, Văn phòng đăng ký đất đai sẽ trả kết quả và thực hiện các công việc sau đây:

 • Gửi thông tin địa chính đến cơ quan thuế để xác định và thông báo thu nghĩa vụ tài chính đối với trường hợp phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định;
 • Xác nhận nội dung biến động vào Giấy chứng nhận đã cấp theo quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Trường hợp phải cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thì lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người sử dụng đất;

 • Chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai; trao Giấy chứng nhận cho người sử dụng đất hoặc gửi Ủy ban nhân dân cấp xã để trao đổi với trường hợp nộp hồ sơ tại cấp xã.

5. Chuyển nhượng đất trong khu công nghiệp có lâu không?

Tại Nghị định 43/2014/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật đất đai xác định thời gian sang tên sổ đỏ, sổ hồng đối với trường hợp chuyển nhượng quyền sử dụng đất trong khu công nghiệp là không quá 10 ngày.

Tuy nhiên chủ sở hữu đất cũng nên chú ý rằng, thời gian được nêu trên được tính kể từ ngày cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhận đủ hồ sơ hợp lệ và không tính thời gian các ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định pháp luật; không tính thời gian mà chủ sử dụng đất hoàn thành các nghĩa vụ tài chính hay xử lý đối với các trường hợp vi phạm pháp luật đất đai.


6. Chi phí chuyển nhượng đất trong khu công nghiệp

Thông thường khi thực hiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất trong khu công nghiệp, cá nhân tổ chức phải kê khai và nộp thuế thu nhập cá nhân, lệ phí trước bạ. Điều này được quy định rất cụ thể trong Luật thuế thu nhập cá nhân và Nghị định 140/2016/NĐ-CP về lệ phí trước bạ. Cụ thể công thức tính như sau:

Lệ phí trước bạ = 0.5% x Diện tích x Giá 1m2 tại bảng giá đất

Bạn cũng cần lưu ý có một số trường hợp loại lệ phí này được miễn theo quy định tại Nghị định 140/2016/NĐ-CP về lệ phí trước bạ.

Luật thuế thu nhập cá nhân quy định nếu cá nhân thực hiện chuyển nhượng đất trong khu công nghiệp thì sẽ phải nộp 2% trên tổng giá trị mua bán ghi trong hợp đồng hoặc căn cứ vào khung giá đất được nhà nước quy định để tính thuế.

Bên cạnh đó, bạn cũng cần phải hoàn thành các phí và lệ phí địa chính như:

 • Phí địa chính:
 • Phí đo đạc, lập bản đồ địa chính tối đa không quá 1.500 đồng/m2;
 • Phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất mức thu cao nhất không quá 7.500.000 đồng/hồ sơ;
 • Phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai mức thu phí tối đa không quá 300.000 đồng/hồ sơ, tài liệu (không bao gồm chi phí in ấn, sao chụp hồ sơ, tài liệu).
 • Lệ phí địa chính:
 • Phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mới: tối đa không quá 100.000 đồng/giấy, tối đa không quá 50.000 đồng/lần cấp đổi với cấp lại;
 • Phí cấp giấy chứng nhận cấp cho hộ gia đình, cá nhân chỉ có quyền sử dụng đất (không có nhà và tài sản khác gắn liền với đất): tối đa không quá 25.000 đồng/giấy cấp mới; tối đa không quá 20.000 đồng/lần cấp đối với cấp lại;
 • Phí cấp giấy chứng nhận đăng ký biến động về đất đai: Không quá 28.000 đồng/lần;
 • Phí trích lục bản đồ địa chính, văn bản, số liệu hồ sơ địa chính: Không quá 15.000 đồng/1 lần.7. Cơ sở pháp lý

 • Luật đất đai 2013;
 • Nghị định 43/2014/NĐ-CP hướng dẫn Luật đất đai;
 • Nghị định 140/2016/NĐ-CP về lệ phí trước bạ;
 • Luật thuế thu nhập cá nhân.

Qua bài viết này chúng tôi mong rằng sẽ giúp bạn nắm được rõ về việc chuyển nhượng đất trong khu công nghiệp cũng như các điều kiện để thực hiện quyền chuyển nhượng đất công nghiệp theo pháp luật đất đai hiện hành.

Luật Quang Huy là công ty có kinh nghiệm không chỉ trong việc tư vấn luật Đất đai mà còn có bề dày kinh nghiệm trong vai trò là hỗ trợ các thủ tục liên quan đến sổ đỏ và là Luật sư biện hộ cho nhiều tranh chấp Đất đai trong cả nước.

Nếu còn điều gì chưa rõ, cần hỗ trợ, các bạn có thể liên hệ tới Tổng đài tư vấn luật Đất đai trực tuyến của Luật Quang Huy qua HOTLINE 19006588.

Trân trọng./.

5/5 - (1 bình chọn)
Tác giả bài viết
Scroll to Top