Thủ tục chuyển đổi đất nông nghiệp sang đất ở

Thủ tục chuyển đổi đất nông nghiệp sang đất ở

Thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất được đánh giá là một trong các thủ tục hành chính về đất đai rất phức tạp và khó thực hiện. Vậy có được chuyển đổi đất nông nghiệp sang đất ở không? Nếu có được chuyển đổi thì điều kiện chuyển đổi đất nông nghiệp sang đất ở là gì? Hạn mức chuyển đổi đất nông nghiệp lên thổ cư là bao nhiêu? Thủ tục chuyển đổi đất nông nghiệp sang đất ở được quy định như thế nào theo pháp luật hiện hành?

Trong bài viết này, Luật Quang Huy sẽ chỉ rõ cho các bạn các vấn đề trên về chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất ở.

1. Có được chuyển đổi đất nông nghiệp sang đất ở không?

Đất ở là một trong những loại đất phi nông được được xác định trong Luật đất đai 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Luật đất đai 2013 hiện nay xác định chủ sử dụng đất nông nghiệp có quyền chuyển đổi thửa đất của mình sang đất ở. Tuy nhiên, việc chuyển đổi đất nông nghiệp sang đất ở cần phải có được sự cho phép của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Trong trường hợp này, Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (hay còn gọi là Ủy ban nhân dân cấp huyện) có thẩm quyền cho phép chủ sử dụng đất chuyển mục đích sử dụng đất. Tuy nhiên, việc cho phép này vẫn phải dựa trên những căn cứ và điều kiện nhất định.


2. Điều kiện chuyển đổi đất nông nghiệp sang đất ở

Để đất nông nghiệp được chuyển đổi mục đích sử dụng đất sang đất ở phải đáp ứng được các điều kiện như sau:

  • Thứ nhất, đất nông nghiệp muốn chuyển đổi sang đất ở thì phải được Ủy ban nhân dân cấp huyện cấp phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất
  • Thứ hai, trong quá trình cấp phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất, Ủy ban nhân dân (UBND) cấp huyện căn cứ vào 02 tiêu chí sau để xác định có ban hành quyết định chuyển mục đích sử dụng đất hay không:
  • Kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt (trong bản đồ kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện, khu vực quy hoạch chuyển mục đích sử dụng đất được thể hiện chi tiết đến từng xã, phường, thị trấn; hay nói cách khác, khu vực nào được chuyển mục đích sử dụng đất đều được thể hiện rõ).
  • Nhu cầu sử dụng đất thể hiện trong đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất.

Như vậy, khi hộ gia đình, cá nhân nhận chuyển nhượng đất nông nghiệp mà muốn chuyển sang đất ở thì phải làm đơn xin phép UBND cấp huyện nơi có đất; UBND cấp huyện sẽ cho phép chuyển từ đất nông nghiệp sang đất ở nếu kế hoạch sử dụng đất hàng năm cho phép khu vực đó được quyền chuyển.


3. Hạn mức chuyển đổi đất nông nghiệp lên thổ cư

Luật Đất đai 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành không có văn bản nào quy định về hạn mức (diện tích tối đa) chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp lên đất thổ cư.

Vì vậy các chủ sử dụng đất nông nghiệp có thể tự do chuyển đổi mục đích sử dụng đất của mình mà không cần phải quan tâm đến hạn mức chuyển mục đích, tuy vậy, các chủ sử dụng đất cũng cần phải thực hiện đầy đủ các thủ tục và điều kiện mà luật định khi thực hiện quyền này.

Thủ tục chuyển đổi đất nông nghiệp sang đất ở
Thủ tục chuyển đổi đất nông nghiệp sang đất ở

4. Thủ tục chuyển đổi đất nông nghiệp sang đất ở

4.1. Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ chuyển đổi đất nông nghiệp sang thổ cư

Chủ sử dụng đất nông nghiệp khi thực hiện thủ tục chuyển đổi đất nông nghiệp sang đất thổ cư thì cần chuẩn bị 01 bộ hồ sơ gồm đầy đủ các giấy tờ có tên sau đây:

  • Đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư 30/2014/TT-BTNMT;
  • Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

4.2. Bước 2: Nộp hồ sơ chuyển đổi đất nông nghiệp sang đất thổ cư

Người sử dụng đất nộp 1 bộ hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất đến Phòng Tài nguyên và Môi trường nơi có đất muốn chuyển đổi để được giải quyết theo thẩm quyền.

4.3. Bước 3: Tiếp nhận và xử lý hồ sơ

Phòng Tài nguyên và Môi trường sẽ tiến hành thẩm tra hồ sơ (dựa vào căn cứ cho phép chuyển mục đích sử dụng đất). Nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì trong thời gian không quá 3 ngày làm việc, Phòng Tài nguyên và Môi trường sẽ thông báo và hướng dẫn người sử dụng đất bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.

4.4. Bước 4: Trả kết quả

Người sử dụng đất nhận quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất tại Phòng Tài nguyên và Môi trường nơi đã nộp hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất.


5. Thời gian thực hiện quy trình chuyển đổi đất nông nghiệp sang đất ở

Theo luật đất đai 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành, thời hạn giải quyết cho phép chuyển mục đích sử dụng đất là không quá 15 ngày hoặc không quá 25 ngày đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn.

Tuy nhiên chủ sở hữu đất cũng nên chú ý rằng, thời gian được nêu trên được tính kể từ này cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhận đủ hồ sơ hợp lệ và không tính thời gian các ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định pháp luật; không tính thời gian mà chủ sử dụng đất hoàn thành các nghĩa vụ tài chính hay xử lý đối với các trường hợp vi phạm pháp luật đất đai.
6. Cơ sở pháp lý

  • Luật đất đai năm 2013;
  • Nghị định 01/2017/NĐ-CP sửa đổi nghị định hướng dẫn Luật đất đai;
  • Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất.

Qua bài viết này, chúng tôi đã cung cấp cho bạn đầy đủ thông tin về chuyển đất nông nghiệp sang đất ở. Hy vọng bạn hiểu thêm về thủ tục chuyển đổi đất nông nghiệp sang đất ở theo pháp luật hiện hành.

Luật Quang Huy là công ty có kinh nghiệm không chỉ trong việc tư vấn luật Đất đai mà còn có bề dày kinh nghiệm trong vai trò là hỗ trợ các thủ tục liên quan đến chuyển mục đích sử dụng đất trong cả nước.

Nếu còn điều gì chưa rõ, cần hỗ trợ, các bạn có thể liên hệ tới Tổng đài tư vấn luật Đất đai trực tuyến của Luật Quang Huy qua HOTLINE 19006588.

Trân trọng.

5/5 - (1 bình chọn)
Tác giả bài viết
Scroll to Top