CHÍNH THỨC THAY ĐỔI MỨC LƯƠNG CƠ SỞ TỪ 01/07/2019

Chính thức thay đổi mức lương cơ sở
  • Từ 1/7/2019 sẽ thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1.390.000 triệu đồng/tháng lên 1.490.000 triệu đồng/tháng.
  • Đồng thời; điều chỉnh lương hưu; trợ cấp hàng tháng(đối tượng do ngân sách nhà nước bảo đảm) và trợ cấp ưu đãi người có công tăng bằng mức tăng lương cơ sở.

      Quy định mới về mức tiền lương cơ sở. Nghe nói từ tháng 7/2019 sau mức lương cơ sở tăng lên là 1.490.000 đ vậy mức tiền của tôi sẽ tăng đúng không? Cho tôi hỏi, mức tiền lương cơ sở của từ cuối 2019 là bao nhiêu, đã có văn bản nào hướng dẫn chưa? Nếu có thì hiệu lực áp dụng từ khi nào?


      Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi cũng như thắc mắc đến tổng đài Luật Quang Huy, về vấn đề lương cơ sở bạn đang thắc mắc chúng tôi giải quyết vấn đề như sau:


Cơ sở pháp lý

  • Nghị định 38/2019/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang
  • Nghị quyết 70/2018/QH14 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2019

Mức tiền lương cơ sở là gì?

      Mức tiền lương cơ sở là mức lương áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức, người hưởng lương, phụ cấp và người lao động làm việc trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội và hội được ngân sách Nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động ở Trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã, ở đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt và lực lượng vũ trang.

chính thức thay đổi mức tiền lương cơ sở năm 2019

Điều chỉnh mức lương cơ sở năm 2019

Căn cứ khoản 8 Điều 4 Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 về giao chính phủ thực hiện một số biện pháp điều hành nhiệm vụ tài chính – ngân sách năm 2019 quy định:

“7. Thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1.390.000 triệu đồng/ tháng lên 1.49 triệu đồng tháng, điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng theo quy định (đối tượng do ngân sách nhà nước bảo đảm) và trợ cấp ưu đãi người có công tăng bằng mức tăng lương cơ sở; thời điểm thực hiện từ 01 tháng 7 năm 2019”

Chính thức thay đổi mức lương cơ sở

     Theo Nghị quyết 70/2018, Quốc hội giao chính phủ thực hiện điều chỉnh mức tiền lương. Vậy từ 1/7/2019 sẽ thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1.390.000 triệu đồng/tháng lên 1.490.000 triệu đồng/tháng. Đồng thời; điều chỉnh lương hưu; trợ cấp hàng tháng(đối tượng do ngân sách nhà nước bảo đảm) và trợ cấp ưu đãi người có công tăng bằng mức tăng lương cơ sở. 

      Như vậy, mức tiền lương cơ sở năm 2019 là 1.490.000 triệu đồng tháng. Tuy nhiên, hiện tại Quốc hội chỉ mới thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước và chưa có văn bản hướng dẫn về vấn đề này.

      Theo đó dựa trên mức lương cơ sở này dùng để làm căn cứ cho việc tính mức lương trong các bảng lương, mức phụ cấp và thực hiện các chế độ khác theo quy định của pháp luật đối với các đối tượng quy định tại Điều 2 Nghị định 38/2019/NĐ-CP; tính mức hoạt động phí, sinh hoạt phí theo quy định của pháp luật; tính các khoản trích và các chế độ được hưởng theo mức tiền lương cơ sở.

Bảng mức tiền lương cơ sở qua các năm

      Dưới đây là tổng hợp mức lương cơ sở thay đổi qua các năm:


     Trên đây là phần giải đáp của chúng tôi về vấn đề: Chính thức thay đổi mức lương cơ sở từ 01/07/2019. Nếu trong quá trình giải đáp vấn đề bạn còn có thắc mắc hay chưa hiểu vấn đề bạn có thể liên hệ trực tiếp với tổng đài tư vấn bảo hiểm xã hội qua HOTLINE 19006588 của Luật Quang Huy để được tư vấn trực tiếp.

Trân trọng./.


 

Hãy chia sẻ bài viết này vì nó hữu ích và hoàn toàn miễn phí bạn nhé!


phone-call

HỎI ĐÁP QUA ĐIỆN THOẠI