Cấp sổ đỏ sai diện tích phải làm sao?

Cấp sổ đỏ sai diện tích phải làm sao?

Cấp sổ đỏ sai diện tích phải làm gì? Hồ sơ đính chính lại sổ đỏ khi bị cấp sai diện tích quy định ra sao?

Thủ tục đính chính lại sổ đỏ khi bị cấp sai diện tích như thế nào? Đính chính lại sổ đỏ khi bị cấp sai diện tích có mất nhiều thời gian không?

Đính chính lại sổ đỏ khi bị cấp sai diện tích mất bao nhiêu tiền?

Bài viết dưới đây, Luật Quang Huy sẽ cung cấp đến bạn đầy đủ thông tin về cấp sổ đỏ sai diện tích để bạn có thể tham khảo.

1. Cấp sổ đỏ sai diện tích phải làm gì?

Theo Khoản 05, Điều 98 Luật Đất đai năm 2013, trường hợp có sự chênh lệch diện tích giữa số liệu đo đạc thực tế với số liệu ghi trên giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật Đất đai năm 2013 hoặc Giấy chứng nhận đã cấp mà ranh giới thửa đất đang sử dụng không thay đổi so với ranh giới thửa đất tại thời điểm có giấy tờ về quyền sử dụng đất, không có tranh chấp với những người sử dụng đất liền kề thì khi cấp hoặc cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất diện tích đất được xác định theo số liệu đo đạc thực tế.

Người sử dụng đất không phải nộp tiền sử dụng đất đối với phần diện tích chênh lệch nhiều hơn nếu có.

Theo Khoản 1 Điều 106 Luật đất đai năm 2013, cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận có trách nhiệm đính chính Giấy chứng nhận đã cấp có sai sót trong các trường hợp sau đây:

 • Có sai sót thông tin về tên gọi, giấy tờ pháp nhân hoặc nhân thân, địa chỉ của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất so với giấy tờ pháp nhân hoặc nhân thân tại thời điểm cấp Giấy chứng nhận của người đó;
 • Có sai sót thông tin về thửa đất, tài sản gắn liền với đất so với hồ sơ kê khai đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất đã được cơ quan đăng ký đất đai kiểm tra xác nhận.

Như vậy, để giải quyết trường hợp cấp sổ đỏ sai diện tích, sẽ phải xin đính chính lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.


2. Hồ sơ đính chính lại sổ đỏ khi bị cấp sai diện tích

Căn cứ Khoản 1 Điều 86 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP và khoản 3 Điều 10 Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường, khi thực hiện thủ tục đính chính Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, bạn phải chuẩn bị những hồ sơ sau:

 • Đơn đề nghị đính chính đối với trường hợp người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản phát hiện sai sót trên Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng (theo mẫu được quy định tại thông tư 24/2014/TT- BTNMT)
 • Chứng minh nhân dân, hộ khẩu của chủ sử dụng đất (bản sao chứng thực)
 • Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp
 • Các giấy tờ liên quan đến việc đính chính nội dung sai sót (bản sao chứng thực).
Cấp sổ đỏ sai diện tích phải làm sao?
Cấp sổ đỏ sai diện tích phải làm sao?

3. Thủ tục đính chính lại sổ đỏ khi bị cấp sai diện tích

3.1 Chuẩn bị và nộp hồ sơ

Theo phân tích như trên, bạn sẽ phải chuẩn bị hồ sơ như đã trình bày ở trên để được đính chính lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khi bị sai diện tích.

3.2 Cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận và xử lý hồ sơ

Hộ gia đình, cá nhân là người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất nộp hồ sơ cho Văn phòng đăng ký đất đai để được đính chính.

Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm kiểm tra; lập biên bản kết luận về nội dung và nguyên nhân sai sót;

Lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền thực hiện đính chính vào Sổ đỏ đã cấp có sai sót; đồng thời chỉnh lý nội dung sai sót vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai

3.3 Trả kết quả

Văn phòng đăng ký đất đai trao Sổ đỏ cho hộ gia đình, cá nhân.


4. Đính chính lại sổ đỏ khi bị cấp sai diện tích có mất nhiều thời gian không?

Thời hạn thực hiện do Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quy định nhưng không quá 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ (Theo khoản 40 Điều 2 Nghị định 01/2017/NĐ-CP).

Đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế – xã hộ khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn thì thời gian thực hiện được tăng thêm 10 ngày.

Sau khi có kết quả đính chính thông tin Sổ đỏ thì phải trả Sổ cho hộ gia đình, cá nhân trong thời hạn 03 ngày làm việc.


5. Đính chính lại sổ đỏ khi bị cấp sai diện tích mất bao nhiêu tiền?

Mức phí, lệ phí do Ủy ban nhân dân từng tỉnh, thành phố quy định. Phí, lệ phí khi thực hiện thủ tục đính chính giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bao gồm:

 • Lệ phí chứng nhận đăng ký biến động đất đai
 • Phí cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (trong trường hợp có yêu cầu)
 • Lệ phí trích lục bản đồ địa chính hoặc trích đo địa chính thửa đất.6. Cơ sở pháp lý

 • Luật Đất đai năm 2013
 • Nghị định 43/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Đất đai.
 • Nghị định 01/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành luật đất đai.
 • Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT quy định về hồ sơ địa chính.

Qua bài viết này chúng tôi mong rằng sẽ giúp bạn nắm được rõ về cấp sổ đỏ sai diện tích.

Luật Quang Huy là công ty có kinh nghiệm không chỉ trong việc tư vấn luật Đất đai mà còn có bề dày kinh nghiệm trong vai trò là hỗ trợ các thủ tục liên quan đến cấp sổ đỏ sai diện tích trong cả nước.

Nếu còn điều gì chưa rõ, cần hỗ trợ, các bạn có thể liên hệ tới Tổng đài tư vấn luật Đất đai trực tuyến của Luật Quang Huy qua HOTLINE 19006816.

Trân trọng./.

5/5 - (1 bình chọn)
Tác giả bài viết
Scroll to Top