Các trường hợp không được tách thửa đất

Các trường hợp không được tách thửa đất

Hiện nay, có rất nhiều người sử dụng đất quan tâm đến vấn đề tách thửa nhưng không phải người nào cũng nắm rõ quy định về các trường hợp không được tách thửa đất.

Trong bài viết dưới đây của Luật Quang Huy sẽ cung cấp cho bạn thông tin về các trường hợp không được tách thửa đất của 63 tỉnh thành mới nhất.

Nội dung bài viết

1. Quy định chung về các trường hợp không được tách thửa đất

Tách thửa đất là việc chia thửa đất gốc thành nhiều thửa đất nhỏ hơn theo trình tự pháp luật.

Về quy định chung, các trường hợp không được tách thửa đất tại 63 tỉnh thành bao gồm:

 • Không có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;
 • Đất hết thời hạn sử dụng hoặc có tranh chấp;
 • Không đáp ứng được về hạn mức, diện tích tối thiểu để tách thửa theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi có đất;
 • Thửa đất thuộc các dự án phát triển nhà ở theo quy hoạch, các dự án đấu giá quyền sử dụng đất theo quy hoạch;
 • Các thửa đất thuộc khu vực đã có thông báo thu hồi đất hoặc quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
 • Các thửa đất không đủ điều kiện cấp sổ đỏ.

Ngoài các điều kiện chung, mỗi tỉnh thành có những quy định cụ thể về các trường hợp không được tách thửa đất tại địa phương.

Các trường hợp không được tách thửa đất
Các trường hợp không được tách thửa đất

2. Các trường hợp không được tách thửa đất tại Hà Nội

Hà Nội không cho phép tách thửa đối với các trường hợp:

 • Thửa đất nằm trong các dự án phát triển nhà ở theo quy hoạch, các dự án đấu giá quyền sử dụng đất theo quy hoạch để xây dựng nhà ở đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;
 • Thửa đất gắn liền với diện tích nhà đang thuê của Nhà nước, mà người đang thuê chưa hoàn thành thủ tục mua nhà, cấp Giấy chứng nhận theo quy định;
 • Thửa đất gắn liền với nhà biệt thự thuộc sở hữu nhà nước đã bán, đã tư nhân hóa nhưng thuộc danh mục nhà biệt thự bảo tồn, tôn tạo theo Quy chế quản lý, sử dụng nhà biệt thự cũ được xây dựng trước năm 1954 trên địa bàn Thành phố do Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố phê duyệt;
 • Đất thuộc khu vực Nhà nước đã có Thông báo thu hồi đất theo quy định của Luật Đất đai 2013;
 • Các thửa đất không đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.
Các trường hợp không được tách thửa đất tại Hà Nội
Các trường hợp không được tách thửa đất tại Hà Nội

3. Các trường hợp không được tách thửa đất tại Thành phố Hồ Chí Minh

Tại Thành phố Hồ Chí Minh những khu vực, trường hợp này sẽ không được phép tách thửa đất:

 • Khu vực bảo tồn đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt danh mục phải bảo tồn theo quy định pháp luật;
 • Biệt thự thuộc sở hữu Nhà nước; biệt thự thuộc nhóm 1 và 2 theo quy định tại Thông tư số 19/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Luật Nhà ở và Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở;
 • Các khu vực hiện đang là biệt thự được tiếp tục quản lý theo quy hoạch; biệt thự thuộc dự án đã quy hoạch; đất ở thuộc các dự án đã được Nhà nước giao đất, cấp giấy chứng nhận cho từng nền đất theo quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 được duyệt; khu vực có quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 được duyệt. Trường hợp quy hoạch này được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền điều chỉnh, thì việc tách thửa phải đảm bảo đúng theo quy hoạch đã điều chỉnh và theo Quyết định này;
 • Nhà, đất thuộc khu vực đã có Thông báo thu hồi đất hoặc Quyết định thu hồi đất của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
Các trường hợp không được tách thửa đất tại Thành phố Hồ Chí Minh
Các trường hợp không được tách thửa đất tại Thành phố Hồ Chí Minh

4. Các trường hợp không được tách thửa đất tại An Giang

Tại An Giang, bạn sẽ không thể thực hiện tách thửa đất nếu không bảo đảm các điều kiện về diện tích tối thiểu theo Quyết định 08/2020/QĐ-UBND tỉnh An Giang như sau:

Diện tích tối thiểu để tách thửa đất nông nghiệp: Đất trồng cây hàng năm, đất nuôi thủy sản, đất trồng cây lâu năm là 500m²; Đất lâm nghiệp là 3000m²;

Diện tích tối thiểu để tách thửa đất ở:

 • Quy định về diện tích tối thiểu tại các phường là 35m²; tại các thị trấn: 40m²; tại các xã: 45m².
 • Về kích thước cạnh tối thiểu và tiếp giáp đường: Các thửa đất hình thành sau khi tách thửa ngoài việc phải đáp ứng điều kiện về diện tích tối thiểu còn cần phải có ít nhất một cạnh tiếp giáp với đường giao thông hiện hữu và có kích thước cạnh đảm bảo điều kiện:
 • Tiếp giáp với đường loại 1, 2, 3 và 4 (theo phân loại đường phố) hoặc các đường quốc lộ, tỉnh lộ thì kích thước cạnh tối thiểu phải bằng 4 mét;
 • Tiếp giáp với các loại đường còn lại thì kích thước cạnh tối thiểu phải bằng 2 mét.

Diện tích tách thửa đất phi nông nghiệp không phải là đất ở:

 • Trường hợp tách thửa để đầu tư dự án thì diện tích tách thửa theo Quyết định chủ trương đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Phương án đầu tư được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt hoặc chấp thuận;
 • Trường hợp tách thửa không để đầu tư dự án thì diện tích được phép tách thửa theo quy hoạch chi tiết xây dựng hoặc quy hoạch điểm dân cư nông thôn được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

5. Các trường hợp không được tách thửa đất tại Bà Rịa – Vũng Tàu

Khi tách thửa tại Bà Rịa – Vũng Tàu nếu thuộc 1 trong các trường hợp sau đây, bạn sẽ không được tách thửa đất:

 • Không đảm bảo các điều kiện theo quy định tại Điều 3, Điều 4 Quyết định 15/2021/QĐ-UBND của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu về những điều kiện chung và diện tích tối thiểu khi tách thửa;
 • Thửa đất đã có quyết định thu hồi đất, thông báo thu hồi đất thể hiện bằng văn bản của các cấp có thẩm quyền;
 • Thửa đất đang có tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai và đang được cơ quan có thẩm quyền thụ lý giải quyết; thửa đất có tài sản gắn liền với đất đang bị các cơ quan có thẩm quyền kê biên để thực hiện quyết định, bản án có hiệu lực của Tòa án;
 • Việc phân chia tài sản thừa kế, ly hôn, tranh chấp mà không bảo đảm điều kiện được tách thửa theo quy định;
 • Khu vực mà pháp luật có quy định phải bảo tồn.

6. Các trường hợp không được tách thửa đất tại Bạc Liêu

Nếu bạn thực hiện tách thửa đất tại Bạc Liêu mà thuộc 1 trong các trường hợp dưới đây, bạn sẽ không được thực hiện thủ tục này:

 • Đất thuộc dự án nhà ở, khu dân cư, tái định cư và khu đô thị mới đã thực hiện theo quy hoạch do cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.
 • Các thửa đất thuộc khu vực đã có thông báo thu hồi đất của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
 • Quy hoạch phân lô khi chưa có chủ trương chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền.
 • Chuyển mục đích đất nông nghiệp xây dựng nhà ở, công trình trên đất khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép theo quy định.

7. Các trường hợp không được tách thửa đất tại Bắc Giang

Theo quy định, nếu đất của bạn thuộc các trường hợp dưới đây bạn sẽ không thể thực hiện thủ tục tách thửa tại Bắc Giang:

 • Nhà nước giao đất ở theo dự án đầu tư xây dựng nhà chung cư, xây dựng nhà ở để bán hoặc để bán kết hợp cho thuê;
 • Thửa đất đã có thông báo thu hồi đất hoặc quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
 • Người sử dụng đất xin tách thửa mà thửa đất tách có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu cho phép để đồng thời hợp với thửa đất liền kề có cùng mục đích sử dụng để tạo ra thửa đất mới có diện tích lớn hơn diện tích đất tối thiểu;
 • Việc tách thửa đất liên quan đến các quyết định giải quyết khiếu nại, tố cáo của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và bản án của Tòa án liên quan đến đất đai;
 • Thửa đất xin tách thửa chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

8. Các trường hợp không được tách thửa đất tại Bắc Kạn

Tại Bắc Kạn, bạn sẽ không được tách thửa đất nếu đất của bạn thuộc 1 trong các trường hợp sau đây:

 • Không đủ điều kiện tách thửa theo Điều 11 Quyết định 21/2014/QĐ-UBND tỉnh Bắc Kạn
 • Đối với các lô đất thuộc khu dân cư mà quy hoạch chi tiết trên lô đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt thì không được phép tách, hợp thửa khi chưa được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

9. Các trường hợp không được tách thửa đất tại Bắc Ninh

Còn đối với tỉnh Bắc Ninh, bạn sẽ không thể thực hiện thủ tục tách thửa đất nếu đất của bạn thuộc các trường hợp:

 • Thửa đất thuộc khu vực đã có thông báo thu hồi đất, quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật đất đai;
 • Thửa đất thuộc quy hoạch chi tiết đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt;
 • Thửa đất không đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận theo quy định của pháp luật về đất đai.

10. Các trường hợp không được tách thửa đất tại Bến Tre

Thửa đất của bạn tại Bến Tre sẽ không được tách thửa nếu không đủ điều kiện về diện tích tách thửa tối thiểu tại Quyết định 38/2018/QĐ-UBND tỉnh Bến Tre ngày 04/09/2018 quy định như sau:

Đối với đất ở:

 • Tại các phường: 36m²; Tại các thị trấn: 40m²; Tại các xã: 50m².
 • Chiều rộng mặt tiền và chiều sâu của thửa đất tối thiểu 4m.
 • Trường hợp đất ở thuộc các dự án đã được Nhà nước giao đất, phân lô theo quy hoạch được duyệt, diện tích tối thiểu thửa đất được xác định theo dự án và quy hoạch chi tiết đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Đối với đất nông nghiệp:

 • Tại khu vực quy hoạch đất phi nông nghiệp: Tại các phường: 100m²; Tại các thị trấn: 200m²; Tại các xã: 300m².
 • Tại khu vực quy hoạch đất nông nghiệp: Tại các phường: 300m²; Tại các thị trấn: 300m²; Tại các xã: 500m².

Đối với đất phi nông nghiệp: Căn cứ cụ thể vào dự án, phương án đầu tư đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt hoặc chấp thuận, nhu cầu sử dụng đất thể hiện trong đơn để xem xét giải quyết tách thửa nhưng phải đảm bảo phù hợp với quy hoạch sử dụng đất hoặc quy hoạch xây dựng đô thị chi tiết đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.


11. Các trường hợp không được tách thửa đất tại Bình Dương

Thửa đất của bạn tại Bình Dương nếu thuộc 1 trong các trường hợp sau đây sẽ không thể tiến hành thủ tục tách thửa đất:

 • Không đáp ứng được điều kiện diện tích tối thiểu khi tách thửa cũng như 1 số quy định cụ thể khi tách thửa tại Điều 3, Điều 4 Quyết định 25/2017/QĐ-UBND tỉnh Bình Dương ngày 27/09/2017.
 • Đồng thời, không thuộc diện được xem xét tách thửa khi không đảm bảo diện tích tại Điều 5 Quyết định.

12. Các trường hợp không được tách thửa đất tại Bình Định

Tại Bình Định, bạn sẽ không thể tách thửa đất nếu thuộc 1 trong các trường hợp dưới đây:

 • Thửa đất có diện tích từ 40m2 trở lên nhưng có chiều rộng (mặt tiền) hoặc chiều dài (chiều sâu) nhỏ hơn 3m thì không được tách thửa.
 • Đất được quy hoạch để xây dựng nhà biệt thự;
 • Đất nằm trong khu đã có thông báo thu hồi đất hoặc đang thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng;
 • Đất ở trong khu dân cư (kể cả khu vực đô thị và nông thôn) đã có quy hoạch chi tiết được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Việc tách thửa ở trường hợp này chỉ được thực hiện sau khi có quy hoạch chi tiết điều chỉnh được cấp có thẩm quyền phê duyệt;
 • Đất đang có tranh chấp.

13. Các trường hợp không được tách thửa đất tại Bình Phước

Nếu thửa đất của bạn không đảm bảo điều kiện quy định tại Điều 4, Điều 5, Điều 6, Điều 7, Điều 8 Quyết định 27/2020/QĐ-UBND tỉnh Bình Phước về điều kiện chung và diện tích tối thiểu đối với từng loại đất sẽ không được thực hiện thủ tục tách thửa tại tỉnh này.


14. Các trường hợp không được tách thửa đất tại Bình Thuận

Nếu thửa đất tại Bình Thuận của bạn thuộc 1 trong các trường hợp dưới đây sẽ không được phép thực hiện tách thửa đất.

 • Các thửa đất không đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận theo quy định của pháp luật đất đai.
 • Thửa đất đang có tranh chấp, khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật.
 • Thửa đất có tài sản gắn liền với đất đang bị các cơ quan có thẩm quyền kê biên tài sản để thực hiện bản án có hiệu lực của tòa án.
 • Thửa đất nằm trong khu vực đã có thông báo thu hồi đất hoặc đã có quyết định thu hồi đất của Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền.
 • Trường hợp dự án đã có thông báo thu hồi đất mà sau 03 năm chưa có quyết định thu hồi đất thì người sử dụng đất được tách thửa để thực hiện các quyền sử dụng đất theo quy định.
 • Thửa đất trong các khu dân cư có quy hoạch phân lô chi tiết được cấp có thẩm quyền phê duyệt, việc tách thửa không đồng thời với hợp thửa.

15. Các trường hợp không được tách thửa đất tại Cà Mau

Tại Cà Mau, nếu thửa đất của bạn thuộc các trường hợp dưới đây sẽ không thể thực hiện thủ tục tách thửa:

 • Khi đã có Thông báo thu hồi đất hoặc Quyết định thu hồi đất của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
 • Thửa đất có tài sản gắn liền với đất đang bị các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền kê biên tài sản để thực hiện bản án có hiệu lực của Tòa án.
 • Thửa đất do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền giao hoặc cho người sử dụng đất thuê để thực hiện dự án nhưng người sử dụng đất không thực hiện đầu tư dự án.
 • Đất được quy hoạch để xây dựng nhà biệt thự.
 • Đất nằm trong khu vực đã có thông báo thu hồi đất hoặc đang thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng.
 • Đất nằm trong quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt mà việc tách thửa không phù hợp với quy hoạch đó.
 • Đất đang có tranh chấp.

16. Các trường hợp không được tách thửa đất tại Cao Bằng

Nếu thửa đất của bạn tại Cao Bằng không đảm bảo các quy định về diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với đất ở tại Điều 3 Quyết định số 44/2014/QĐ-UBND tỉnh Cao Bằng bạn sẽ không được thực hiện tách thửa đất. Cụ thể:

Đối với đất ở đô thị: Thửa đất sau khi được phép tách thửa phải đồng thời đảm bảo các điều kiện sau:

 • Diện tích thửa đất phải tối thiểu 36 m2
 • Chiều rộng lô đất bằng tối thiểu 3,5 m

Đối với đất ở tại nông thôn: Thửa đất sau khi được phép tách thửa phải đồng thời đảm bảo các điều kiện sau:

 • Diện tích thửa đất phải tối thiểu 60 m2
 • Chiều rộng lô đất bằng tối thiểu 4,0 m

Trường hợp hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất ở xin tách thửa đất ở có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu quy định trên và xin hợp thửa đất đó với thửa đất liền kề tạo thành thửa đất mới có diện tích phù hợp với quy định trên thì được phép tách thửa và cấp Giấy chứng nhận cho thửa đất mới.

Trường hợp thửa đất đang sử dụng có diện tích và kích thước nhỏ hơn mức quy định trên. Do tách thửa từ trước ngày 15 tháng 02 năm 2008 (Quyết định số 252/2008/QĐ-UBND ngày 15 tháng 02 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng ban hành Quy định bổ sung về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, bồi thường bằng đất ở khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp và trình tự giải quyết tranh chấp, khiếu nại về đất đai trên địa bàn tỉnh Cao Bằng có hiệu lực thi hành), nếu đủ điều kiện thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định.


17. Các trường hợp không được tách thửa đất tại Cần Thơ

Với những thửa đất tại Cần Thơ thuộc 1 trong các trường hợp dưới đây sẽ không được thực hiện thủ tục tách thửa đất:

 • Không đảm bảo các quy định về điều kiện tách thửa diện tích được phép tách thửa đối với đất tại Điều 3, Điều 4 Quyết định số 19/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ.
 • Không thuộc trường hợp được xem xét cho tách thửa dù không đáp ứng được điều kiện về diện tích tối thiểu khi tách thửa.

18. Các trường hợp không được tách thửa đất tại Đà Nẵng

Các thửa đất tại Đà Nẵng mà không đảm bảo điều kiện về diện tích tối thiểu được tách thửa đối với đất quy định tại Điều 5 Quyết định 42/2014/QĐ-UBND (đã được sửa đổi, bổ sung) thì sẽ không thể thực hiện tách thửa đất, cụ thể như sau:

 • Diện tích tối thiểu được tách thửa đối với loại đất ở có hạn mức 70m², có cạnh chiều rộng khu đất tối thiểu là 4m được áp dụng cho các khu vực sau; Các phường thuộc quận Hải Châu, quận Thanh Khê và quận Sơn Trà; Phường Mỹ An, phường Khuê Mỹ và vị trí mặt tiền đường Lê Văn Hiến, đường Trần Đại Nghĩa thuộc quận Ngũ Hành Sơn; Phường Khuê Trung, phường Hòa Thọ Đông, mặt tiền Quốc lộ 1A, đường Cách Mạng Tháng Tám và Quốc lộ 14B (đường Trường Sơn) thuộc quận Cẩm Lệ; Các phường Hòa Minh, phường Hòa Khánh Bắc, phường Hòa Khánh Nam và phường Hòa Hiệp Nam quận Liên Chiểu.
 • Diện tích tối thiểu được tách thửa đối với loại đất ở có hạn mức 100,0m², có cạnh chiều rộng khu đất tối thiểu là 4m được áp dụng cho các khu vực sau: Phường Hòa Hiệp Bắc quận Liên Chiểu; các phường còn lại thuộc quận Cẩm Lệ; các phường còn lại thuộc quận Ngũ Hành Sơn (trừ Phường Mỹ An, phường Khuê Mỹ và vị trí mặt tiền đường Lê Văn Hiến, đường Trần Đại Nghĩa thuộc quận Ngũ Hành Sơn); Vị trí mặt tiền Quốc Lộ 1A, Quốc Lộ 14B, ĐT 602, ĐT 605 thuộc địa phận huyện Hòa Vang.
 • Diện tích tối thiểu được tách thửa đất ở với mức 150,0m², có cạnh chiều rộng khu đất tối thiểu là 5m, được áp dụng cho các xã thuộc huyện Hòa Vang (trừ các vị trí mặt tiền Quốc Lộ 1A, Quốc Lộ 14B, ĐT 602, ĐT 605 thuộc địa phận huyện Hòa Vang).
Các trường hợp không được tách thửa đất tại Đà Nẵng
Các trường hợp không được tách thửa đất tại Đà Nẵng

19. Các trường hợp không được tách thửa đất tại Đắk Lắk

Trường hợp đất tại Đắk Lắk không đảm bảo điều kiện về kích thước, diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với một số loại đất ở tại Điều 7 Quyết định số 36/2014/QĐ-UBND tỉnh Đắk Lắk sẽ không thể thực hiện thủ tục tách thửa. Cụ thể như sau:

Đối với đất ở:

 • Các phường, thị trấn: Trường hợp tách thửa do thực hiện quy hoạch: Diện tích còn lại sau khi thực hiện quy hoạch được phép hình thành thửa đất mới phải đáp ứng điều kiện diện tích bằng hoặc lớn hơn 20m², chiều rộng bằng hoặc lớn hơn 3m; Trường hợp tách thửa để thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, tặng cho, cho thuê quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất hoặc thế chấp, bảo lãnh, góp vốn bằng quyền sử dụng một phần thửa đất: Diện tích bằng hoặc lớn hơn 40m², chiều rộng bằng hoặc lớn hơn 3m;
 • Các xã: Diện tích bằng hoặc lớn hơn 60m², chiều rộng bằng hoặc lớn hơn 4m.

Đối với đất sản xuất nông nghiệp:

 • Diện tích tối thiểu được phép tách thửa là 500m².

Trường hợp tách thửa đất nông nghiệp đồng thời với chuyển mục đích sử dụng đất mà phù hợp với quy hoạch sử dụng đất được cấp có thẩm quyền phê duyệt thì hạn mức các thửa đất sau khi chuyển mục đích sử dụng đất phải đảm bảo diện tích bằng hoặc lớn hơn 40m², chiều rộng bằng hoặc lớn hơn 3m đối với các phường, thị trấn; bằng hoặc lớn hơn 60m², chiều rộng bằng hoặc lớn hơn 4m đối với các xã.


20. Các trường hợp không được tách thửa đất tại Đắk Nông

Căn cứ Quyết định số  22/2019/QĐ-UBND tỉnh Đắk Nông các trường hợp không được thực hiện tách thửa bao gồm:

 • Không đảm bảo các điều kiện theo quy định về diện tích, kích thước tối thiểu sau khi tách thửa tại tỉnh Đắk Nông.
 • Đất thuộc phạm vi thực hiện dự án đầu tư đã có thông báo thu hồi đất của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.
 • Thửa đất đang có tranh chấp, khiếu nại, tố cáo và đang được cơ quan có thẩm quyền thụ lý giải quyết; thửa đất có tài sản gắn liền với đất đang bị các cơ quan có thẩm quyền kê biên để thực hiện quyết định, bản án có hiệu lực của Tòa án.

21. Các trường hợp không được tách thửa đất tại Điện Biên

Căn cứ Quyết định 34/2019/QĐ-UBND tỉnh Điện Biên, các trường hợp không được thực hiện tách thửa là:

 • Không đảm bảo các điều kiện theo quy định về diện tích đất tối thiểu;
 • Các khu vực hiện đang là biệt thự được tiếp tục quản lý theo quy hoạch; biệt thự thuộc dự án đã được quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500; đất ở thuộc các dự án đã được Nhà nước giao đất theo quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 được duyệt; khu vực có quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 được duyệt. Trường hợp quy hoạch này được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền điều chỉnh, thì việc tách thửa phải đảm bảo đúng theo quy hoạch đã điều chỉnh.
 • Trường hợp thửa đất thuộc khu vực phải thu hồi theo kế hoạch sử dụng đất hàng năm đã được phê duyệt và công bố.
 • Đất thuộc khu vực đã có Thông báo thu hồi đất hoặc Quyết định thu hồi đất của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
 • Thửa đất đang có tranh chấp, khiếu nại, tố cáo và đang được cơ quan có thẩm quyền thụ lý giải quyết và có thông báo của cơ quan có thẩm quyền; thửa đất có tài sản gắn liền với đất đang bị các cơ quan có thẩm quyền kê biên để thực hiện quyết định, bản án có hiệu lực của Tòa án.
 • Khu vực bảo tồn đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt danh mục phải bảo tồn theo quy định pháp luật.

22. Các trường hợp không được tách thửa đất tại Đồng Nai

Đối với các thửa đất tại Đồng Nai sẽ không được tách thửa đất nếu không đảm bảo các quy định về diện tích tối thiểu được tách thửa theo Quyết định 22/2020/QĐ-UBND tỉnh Đồng Nai, cụ thể như sau:

Đối với đất ở:

 • Đất ở tại đô thị (kể cả xã Long Hưng, thành phố Biên Hòa) là 60m²; nếu cạnh thửa đất tiếp giáp với đường giao thông có lộ giới bằng hoặc lớn hơn 19m phải lớn hơn hoặc bằng 5m; cạnh thửa đất tiếp giáp với đường giao thông có lộ giới nhỏ hơn 19m phải lớn hơn hoặc bằng 4m.
 • Đất ở tại nông thôn là 80m² và cạnh thửa đất tiếp giáp với đường giao thông lớn hơn hoặc bằng 4m.
 • Diện tích tối thiểu thửa đất không tính diện tích hành lang bảo vệ các công trình; diện tích đất thuộc quy hoạch thực hiện dự án, công trình nhưng chưa thu hồi đất.

Đối với đất nông nghiệp

 • Diện tích tối thiểu thửa đất sau tách thửa đối với đất nông nghiệp tại đô thị (kể cả xã Long Hưng, thành phố Biên Hòa) là 500m².

Diện tích tối thiểu thửa đất sau tách thửa đối với đất nông nghiệp tại nông thôn là 1.000m².

Đối với loại đất phi nông nghiệp không phải là đất ở: Diện tích tối thiểu thửa đất sau tách thửa thực hiện theo quy định diện tích tối thiểu đối với đất ở, trừ trường hợp được nhà nước giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư thì thực hiện theo dự án đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt.


23. Các trường hợp không được tách thửa đất tại Đồng Tháp

Thửa đất tại Đồng Tháp sẽ không được tách thửa nếu không đảm bảo các quy định về tách thửa tại Quyết định 22/2021/QĐ-UBND tỉnh Đồng Tháp là việc tách thửa đất nông nghiệp, đất ở, đất phi nông nghiệp không phải là đất ở ngoài việc phải đảm bảo các điều kiện chung về diện tích, kích thước theo quy định, còn phải đảm bảo thêm các điều kiện sau đây:

 • Căn cứ quy hoạch phân khu (không phân biệt tỷ lệ) hoặc quy hoạch chi tiết (đối với đô thị) và căn cứ quy hoạch chung xây dựng xã hoặc quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn (đối với nông thôn) để giải quyết tách thửa đất. Trường hợp chưa có quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết, quy hoạch chung xây dựng xã, quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn thì căn cứ vào quy hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.
 • Trường hợp tách thửa đất ở (kể cả trường hợp tách thửa đất nông nghiệp để chuyển mục đích sang đất ở) thì tại vị trí tách thửa ngoài việc đảm bảo phù hợp quy hoạch theo quy định tại khoản 1 Điều này, còn phải đảm bảo kết nối đồng bộ hạ tầng kỹ thuật trong khu vực (đối với khu vực đô thị) hoặc cơ bản đáp ứng hạ tầng kỹ thuật (đối với khu vực nông thôn). Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm xác định sự phù hợp quy hoạch, đảm bảo kết nối đồng bộ hạ tầng kỹ thuật trong khu vực và có ý kiến về việc tách thửa đất theo quy định.
 • Trường hợp tách thửa đất ở, đất phi nông nghiệp không phải là đất ở, thửa đất mới hình thành phải đảm bảo tiếp giáp với đường giao thông công cộng do Nhà nước quản lý, trừ trường hợp quy định tại khoản 10 Điều 9 Quy định này. Trường hợp tách thửa đất nông nghiệp thì thửa đất mới hình thành không bắt buộc phải tiếp giáp đường giao thông công cộng.

24. Các trường hợp không được tách thửa đất tại Gia Lai

Tại Gia Lai, thửa đất của bạn sẽ không được tách thửa nếu nó không đáp ứng điều kiện tách thửa được quy định tại Quyết định 14/2015/QĐ-UBND tỉnh Gia Lai.


25. Các trường hợp không được tách thửa đất tại Hà Giang

Các trường hợp không được tách thửa đất tại Hà Giang bao gồm:

 • Không đáp ứng điều kiện về diện tích tối thiểu sau khi được phép tách thửa tại Quyết định 14/2014/QĐ-UBND tỉnh Hà Giang
 • Diện tích tối thiểu sau khi trừ chỉ giới xây dựng là 36m²; cạnh tiếp giáp với trục đường giao thông chính tối thiểu là 3m, chiều sâu tối thiểu của thửa đất là 5m
 • Đối với trường hợp khi tách thửa ở khu dân cư hình thành ngõ đi chung thì chiều rộng mặt đường không nhỏ hơn 2 m.

26. Các trường hợp không được tách thửa đất tại Hà Nam

Căn cứ Quyết định 36/2017/QĐ-UBND tỉnh Hà Nam, các trường hợp không được tách thửa là

 • Thửa đất thuộc khu vực đã có thông báo thu hồi đất, quyết định thu hồi đất.
 • Thửa đất thuộc quy hoạch chi tiết phân lô đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt trừ các trường hợp thuộc khoản 4 Điều này.
 • Thửa đất không đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận theo quy định của pháp luật về đất đai.
 • Một trong các thửa đất hình thành sau khi chia tách thửa đất không đảm bảo điều kiện quy định tại khoản 1, 2, 3, 4 Điều 6 Quyết định 36/2017/QĐ-UBND tỉnh Hà Nam.

27. Các trường hợp không được tách thửa đất tại Hà Tĩnh

Tại Hà Tĩnh, trường hợp đất không được tách thửa khi thửa đất không đáp ứng điều kiện tách thửa về diện tích tối thiểu tại Quyết định 37/2020/QĐ-UBND tỉnh Hà Tĩnh như sau:

Diện tích tối thiểu của thửa đất ở sau khi tách thửa:

TT Khu vực Hạn mức

(m2)

1 Khu vực đô thị; xã Thạch Kim(huyện Lộc Hà) và xã Cẩm Nhượng(huyện Cẩm Xuyên) 40
2

2.1

2.2

Khu vực nông thôn:

Các vị trí bám đường giao thông Quốc lộ, Tỉnh lộ

Các vị trí còn lại

 

60

75

Đối với đất ở thì thửa đất mới hình thành và thửa đất còn lại sau khi tách thửa theo quy định trên đảm bảo có lối đi ra đường công cộng và có kích thước cạnh (sau khi trừ đi chỉ giới xây dựng nếu có) như sau:

 • Đối với khu vực đô thị có kích thước cạnh tối thiểu là 04m.
 • Đối với khu vực nông thôn có kích thước cạnh tối thiểu là 05m.

28. Các trường hợp không được tách thửa đất tại Hải Dương

Nếu không đáp ứng được các quy định về diện tích tối thiểu và khu vực không được tách thửa đất tại quyết định 22/2018/QĐ-UBND tỉnh Hải Dương, thửa đất của bạn sẽ không được thực hiện thủ tục tách thửa, cụ thể như sau:

Đối với đất ở:

 • Khu đô thị mới đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng theo quy định của pháp luật.
 • Khu vực đã có quy hoạch chi tiết xây dựng được cấp có thẩm quyền phê duyệt khi thực hiện giao đất, đấu giá quyền sử dụng đất, gồm:
 • Khu dân cư, điểm dân cư tại đô thị;
 • Khu dân cư, điểm dân cư tại nông thôn;
 • Khu dân cư tái định cư.
 • Những khu vực không được thực hiện tách thửa đất thương mại, dịch vụ: Khu đô thị mới đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng theo quy định của pháp luật.
 • Khu vực đã có quy hoạch chi tiết xây dựng được cấp có thẩm quyền phê duyệt khi thực hiện giao đất, cho thuê đất, gồm:
 • Khu dân cư, điểm dân cư tại đô thị;
 • Khu dân cư, điểm dân cư tại nông thôn;
 • Khu dân cư tái định cư.

29. Các trường hợp không được tách thửa đất tại Hải Phòng

Căn cứ quyết định 1394/2015/QĐ-UBND thành phố Hải Phòng, thửa đất của bạn sẽ không được tách thửa đất nếu thuộc 1 trong các trường hợp:

 • Thửa đất nằm trong các dự án nhà ở thương mại theo quy hoạch, các dự án đấu giá quyền sử dụng đất theo quy hoạch để xây dựng nhà ở đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.
 • Thửa đất gắn liền với nhà thuộc sở hữu nhà nước đã bán theo quy định nhưng nằm trong danh mục các công trình phải bảo tồn, tôn tạo theo quy định của cấp có thẩm quyền.
 • Các thửa đất thuộc khu vực đã có thông báo thu hồi đất của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
 • Các thửa đất không đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận theo quy định.
 • Các thửa đất thuộc diện giao đất ở mới cho hộ gia đình cá nhân làm nhà ở theo quy hoạch thực hiện theo quy định tại Điều 4 Quyết định này.

30. Các trường hợp không được tách thửa đất tại Hậu Giang

Căn cứ Quyết định 35/2014/QĐ-UBND tỉnh Hậu Giang, các trường hợp không được tách thửa đất bao gồm

 • Diện tích đất xin tách thửa khi đã có Thông báo thu hồi đất hoặc Quyết định thu hồi đất của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
 • Thửa đất có tài sản gắn liền với đất đang bị các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền niêm phong tài sản để thực hiện bản án có hiệu lực của Tòa án.
 • Thửa đất do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền giao hoặc cho người sử dụng đất thuê để thực hiện dự án nhưng người sử dụng đất không thực hiện đầu tư dự án.

31. Các trường hợp không được tách thửa đất tại Hòa Bình

Căn cứ Quyết định 26/2014/QĐ-UBND tỉnh Hoà Bình, các trường hợp không được tách thửa đất tại Hòa Bình bao gồm:

 • Các thửa đất thuộc khu vực có thông báo thu hồi đất của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền;
 • Các thửa đất không đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận theo quy định của pháp luật;
 • Không được cấp Giấy chứng nhận, không được làm thủ tục thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, tặng cho, cho thuê quyền sử dụng đất hoặc thế chấp, bảo lãnh, góp vốn bằng quyền sử dụng đất đối với trường hợp tự tách thửa đất thành hai hoặc nhiều thửa đất trong đó có ít nhất một thửa đất không đảm bảo các điều kiện quy định về diện tích tối thiểu trừ trường hợp tách thửa đồng thời với việc hợp thửa và cấp giấy chứng nhận cho thửa đất mới đảm bảo các điều kiện tại Quyết định này.

32. Các trường hợp không được tách thửa đất tại Hưng Yên

Các trường hợp không được tách thửa đất tại Hưng Yên căn cứ theo Quyết định 18/2014/QĐ-UBND tỉnh Hưng Yên bao gồm:

 • Thửa đất thuộc các dự án phát triển nhà ở theo quy hoạch, các dự án đấu giá quyền sử dụng đất theo quy hoạch để xây dựng nhà ở đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.
 • Các thửa đất thuộc khu vực đã có thông báo thu hồi đất hoặc quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 • Các thửa đất không đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận theo quy định của pháp luật.

33. Các trường hợp không được tách thửa đất tại Khánh Hòa

Tại Khánh Hòa, nếu thửa đất của bạn thuộc 1 trong các trường hợp dưới đây sẽ không thể tiến hành thủ tục tách thửa đất:

 • Thửa đất xin tách thửa đã có quyết định thu hồi đất hoặc có văn bản về chủ trương thu hồi đất hoặc văn bản chấp thuận địa điểm đầu tư của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật đất đai.
 • Thửa đất đang có tranh chấp và đang được cơ quan có thẩm quyền thụ lý giải quyết.
 • Thửa đất có tài sản gắn liền với đất đang bị các cơ quan có thẩm quyền niêm phong tài sản để thực hiện bản án có hiệu lực của Tòa án.
 • Thửa đất do cơ quan có thẩm quyền giao hoặc cho người sử dụng đất thuê để thực hiện dự án nhưng người sử dụng đất không thực hiện đầu tư dự án.
 • Thửa đất sau khi tách thành thửa đất mới sẽ không có đường đi.

34. Các trường hợp không được tách thửa đất tại Kiên Giang

Căn cứ Quyết định 11/2021/QĐ-UBND tỉnh Kiên Giang, các trường hợp không được tách thửa đất tại Kiên Giang bao gồm:

 • Toàn bộ thửa đất có tranh chấp; quyền sử dụng đất không bị kê biên để đảm bảo thi hành án và trong thời hạn sử dụng đất.
 • Diện tích thửa đất tách thửa chưa có thông báo thu hồi đất hoặc quyết định thu hồi đất của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật đất đai.
 • Thửa đất mới hình thành và thửa đất còn lại sau khi tách thửa không đảm bảo điều kiện và diện tích tối thiểu được tách thửa tương ứng của từng loại đất tại Quyết định này.

35. Các trường hợp không được tách thửa đất tại Kon Tum

Căn cứ quyết định 26/2021/QĐ-UBND tỉnh Kon Tum, các trường hợp không thể tiến hành thủ tục tách thửa đất tại tỉnh thành này bao gồm:

 • Thuộc trường hợp đang tranh chấp hoặc bị kê biên để thi hành án.
 • Hết thời hạn sử dụng đất.
 • Thuộc khu vực bảo tồn, khu di tích lịch sử – văn hóa, danh lam thắng cảnh đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xác định, phê duyệt theo quy định của pháp luật.
 • Phần diện tích đề nghị tách thửa có thông báo thu hồi đất theo kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
 • Không đảm bảo quy định về diện tích tách đất tối thiểu theo quy định này.

36. Các trường hợp không được tách thửa đất tại Lai Châu

Căn cứ Quyết định 12/2021/QĐ-UBND của UBND tỉnh Lai Châu, các trường hợp không thể tiến hành thủ tục tách thửa đất tại tỉnh này là:

 • Thửa đất ở thuộc các dự án phát triển nhà.
 • Thửa đất gắn liền với diện tích nhà đang thuê của cơ quan Nhà nước mà người đang thuê chưa hoàn thành thủ tục mua nhà, cấp Giấy chứng nhận theo quy định.
 • Các khu vực đã có quy định phải bảo vệ, bảo tồn; thửa đất đã có quyết định thu hồi đất hoặc thông báo thu hồi đất của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền; thửa đất đang có tranh chấp; thửa đất hoặc tài sản gắn liền với thửa đất đang bị cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phong tỏa, kê biên để thi hành án.
 • Thửa đất đã được cấp Giấy chứng nhận có mục đích sử dụng không phù hợp với mục đích sử dụng đất theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng đô thị, quy hoạch xây dựng nông thôn (quy hoạch xã nông thôn mới), quy hoạch sản xuất nông nghiệp và thuộc khu vực phải thu hồi theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt và công bố (trừ các trường hợp quy định tại Điều 7 của Quy định này).

37. Các trường hợp không được tách thửa đất tại Lạng Sơn

Căn cứ Quyết định 28/2021/QĐ-UBND của UBND tỉnh Lạng Sơn, các trường hợp không được thực hiện thủ tục tách thửa là:

 • Khu vực bảo tồn đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt danh mục bảo tồn theo quy định của pháp luật.
 • Đất thuộc khu vực đã có thông báo thu hồi đất hoặc quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 • Thửa đất đang có tranh chấp, khiếu nại, tố cáo và đang được cơ quan có thẩm quyền thụ lý giải quyết hoặc có thông báo của cơ quan có thẩm quyền; thửa đất hoặc thửa đất có tài sản gắn liền với đất đang bị cơ quan có thẩm quyền áp dụng các biện pháp ngăn chặn bảo đảm thi hành án theo quyết định, bản án có hiệu lực của Tòa án.
 • Đất trong khu vực bị ô nhiễm môi trường, có nguy cơ sạt lở, sụt lún, bị ảnh hưởng bởi hiện tượng thiên tai khác đe dọa đến tính mạng con người, đã và đang được cơ quan có thẩm quyền xem xét thông báo kết luận.
 • Thửa đất xin tách thửa để phân chia tài sản, chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất có công trình kiến trúc gắn liền với đất mà sau khi tách thửa nhưng công trình kiến trúc đó không chia tách được để sử dụng riêng biệt.
 • Các thửa đất có vi phạm pháp luật về đất đai nhưng cơ quan có thẩm quyền chưa xử lý theo quy định.
 • Đất hiến tặng cho nhà nước để xây dựng các công trình công cộng, trụ sở cơ quan nhà nước, công trình sự nghiệp, tổ chức chính trị xã hội; đất tặng cho hộ gia đình, cá nhân để xây dựng nhà tình thương, nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết.
 • Tách thửa đất để chuyển nhượng, góp vốn, cho thuê lại quyền sử dụng đất theo quy hoạch chi tiết thực hiện dự án đầu tư phát triển kinh tế đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

38. Các trường hợp không được tách thửa đất tại Lào Cai

Tại Lào Cai, nếu thửa đất của bạn thuộc 1 trong các trường hợp dưới đây sẽ không thể tiến hành thủ tục tách thửa đất:

 • Thửa đất bị thu hồi theo quy định tại Điều 64, Điều 65 Luật Đất đai năm 2013;
 • Thửa đất không đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất quy định tại Điều 19 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014;
 • Thửa đất đang có tranh chấp, khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật;
 • Thửa đất có tài sản gắn liền với đất đang bị các cơ quan có thẩm quyền kê biên tài sản để thực hiện bản án có hiệu lực của tòa án;
 • Thửa đất có công trình xây dựng kiên cố mà việc tách thửa đất có ranh giới làm phá vỡ kết cấu công trình xây dựng.

39. Các trường hợp không được tách thửa đất tại Lâm Đồng

Tại Lâm Đồng, nếu thửa đất của bạn thuộc 1 trong các trường hợp dưới đây sẽ không thể tiến hành thủ tục tách thửa đất:

 • Không bảo đảm được các quy định về điều kiện tách thửa và diện tích được tách tại Điều 3, Điều 4 Quyết định số 40/2021/QĐ-UBND tỉnh Lâm Đồng .Thửa đất thuộc khu vực đã có thông báo thu hồi đất hoặc đã có quyết định thu hồi đất
 • Thửa đất thuộc khu hành lang bảo vệ các công trình công cộng

40. Các trường hợp không được tách thửa đất tại Long An

Tại Long An, nếu thửa đất của bạn thuộc 1 trong các trường hợp dưới đây sẽ không thể tiến hành thủ tục tách thửa đất:

 • Thửa đất hoặc một phần thửa đất đề nghị tách thửa đã có thông báo thu hồi đất hoặc quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
 • Thửa đất đang có khiếu nại, tranh chấp;
 • Thửa đất hoặc tài sản gắn liền với thửa đất đó đang bị các cơ quan có thẩm quyền thực hiện các biện pháp ngăn chặn để thực hiện quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc bản án của Tòa án;
 • Người sử dụng đất vi phạm quy định của pháp luật về đất đai trong quá trình sử dụng đất;
 • Thửa đất thuộc khu vực bảo tồn, khu di tích lịch ,sử – văn hóa, danh lam thắng cảnh đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác định, phê duyệt theo quy định pháp luật;
 • Thửa đất không được tách thửa theo các quy định khác của pháp luật.

41. Các trường hợp không được tách thửa đất tại Nam Định

Căn cứ Quyết định 14/2018/QĐ-UBND tỉnh Nam Định, các trường hợp không được tách thửa đất tại tỉnh này là:

 • Không đảm bảo các điều kiện thực hiện tách thửa tại Điều 6 của Quy định này;
 • Đất ở thuộc các khu đô thị mới, khu tái định cư, các thửa đất dịch vụ được nhà nước giao khi thu hồi đất nông nghiệp theo Nghị định số 17/2006/NĐ-CP ngày 27/01/2006 về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai và Nghị định số 187/2004/NĐ-CP về việc chuyển công ty nhà nước thành công ty cổ phần và Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai, đất ở có quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.
 • Thửa đất nằm trong khu vực đã có thông báo thu hồi đất hoặc quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 • Thửa đất đang có khiếu nại, tranh chấp.
 • Thửa đất hoặc tài sản gắn liền với thửa đất đó đang bị các cơ quan có thẩm quyền thực hiện các biện pháp ngăn chặn để thực hiện quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc bản án có hiệu lực của Tòa án.
 • Trường hợp những người được nhận chuyển nhượng, tặng, cho, thừa kế quyền sử dụng cùng một thửa đất ở hoặc thửa đất nông nghiệp trong khu dân cư hiện hữu chia tách cho từng người mà diện tích đất của từng người được chia nhỏ hơn diện tích tối thiểu quy định tại Điều 8, Điều 9 của Quy định này thì không được chia tách thửa đất mà thể hiện đồng chủ sử dụng.
 • Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật không được tách thửa.

42. Các trường hợp không được tách thửa đất tại Nghệ An

Bạn sẽ không được thực hiện tách thửa đất tại Nghệ An nếu thửa đất không đảm bảo điều kiện tách thửa quy định tại Điều 3 Quy định ban hành kèm theo Quyết định 16/2018/QĐ-UBND tỉnh Nghệ An ngày 03/04/2018.


43. Các trường hợp không được tách thửa đất tại Ninh Bình

Trường hợp thửa đất của bạn tại Ninh Bình sẽ không được tách thửa đất nếu không đảm bảo điều kiện tách thửa quy định tại Điều 3 Quyết định 24/2014/QĐ-UBND tỉnh Ninh Bình


44. Các trường hợp không được tách thửa đất tại Ninh Thuận

Nếu thửa đất không đảm bảo điều kiện tách thửa được tại Điều 3, 4 Quyết định 85/2014/QĐ-UBND tỉnh Ninh Thuận thì sẽ không được tách thửa đất tại tỉnh này.


45. Các trường hợp không được tách thửa đất tại Phú Thọ

Trường hợp thửa đất không đảm bảo điều kiện tách thửa đối với diện tích tối thiểu được quy định tại Điều 6 Quyết định 12/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ thì sẽ không được thực hiện tách thửa, cụ thể:

Đối với các loại đất nông nghiệp:

 • Đất trồng lúa, đất trồng cây hàng năm khác, đất trồng cây lâu năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất nông nghiệp khác: 200m²;
 • Đất rừng sản xuất: 1.000m²;

Đối với đất thương mại, dịch vụ:

 • Tại các phường, thị trấn: Diện tích tối thiểu của các thửa đất hình thành sau khi tách thửa không nhỏ hơn 100m² và đảm bảo kích thước chiều rộng bề mặt và chiều sâu của các thửa đất sau khi tách không nhỏ hơn 4m;
 • Tại các xã: Diện tích tối thiểu của các thửa đất hình thành sau khi tách thửa không nhỏ hơn 200m² và đảm bảo kích thước chiều rộng bề mặt và chiều sâu của các thửa đất sau khi tách không nhỏ hơn 6m;

Đối với đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

 • Tại các phường, thị trấn: Diện tích tối thiểu của các thửa đất hình thành sau khi tách thửa không nhỏ hơn 500m² và đảm bảo kích thước chiều rộng bề mặt và chiều sâu của các thửa đất sau khi tách không nhỏ hơn 8m;
 • Tại các xã: Diện tích tối thiểu của các thửa đất hình thành sau khi tách thửa không nhỏ hơn 1.000m² và đảm bảo kích thước chiều rộng bề mặt và chiều sâu của các thửa đất sau khi tách không nhỏ hơn 10m.

46. Các trường hợp không được tách thửa đất tại Phú Yên

Căn cứ Quyết định 42/2014/QĐ-UBND ngày 06/11/2014 và Quyết định 38/2018/QĐ-UBND tỉnh Phú Yên, các trường hợp không được tách thửa đất bao gồm:

 • Thửa đất xin tách thửa và thửa đất còn lại sau khi tách thửa có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu kể từ thời điểm Quy định này có hiệu lực thi hành. Trừ trường hợp việc tách thửa đất đồng thời với việc xin hợp thửa với thửa đất liền kề (thửa đất được hình thành sau khi hợp thửa bằng hoặc lớn hơn diện tích tối thiểu theo Quy định này) để thuận lợi cho việc sử dụng đất thì được phép tách thửa.
 • Thửa đất có đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất nhưng đã có thông báo hoặc quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 • Thửa đất đang có tranh chấp, khiếu nại, tố cáo và đang được cơ quan có thẩm quyền thụ lý giải quyết.
 • Thửa đất có tài sản gắn liền với đất đang bị các cơ quan có thẩm quyền niêm phong tài sản để thực hiện bản án có hiệu lực của Tòa án.
 • Thửa đất do cơ quan có thẩm quyền giao hoặc cho người sử dụng đất thuê để thực hiện dự án nhưng người sử dụng đất không thực hiện đầu tư dự án.
 • Khu vực mà pháp luật có quy định phải bảo tồn.
 • Các khu vực hiện đang là đất ở biệt thự được quản lý theo quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 được cấp có thẩm quyền phê duyệt; đất ở thuộc các dự án phát triển nhà ở, để bán, cho thuê, cho thuê mua theo quy hoạch được duyệt.

47. Các trường hợp không được tách thửa đất tại Quảng Bình

Theo quy định pháp luật hiện hành, các trường hợp sau đây sẽ không được phép tiến hành tách thửa đất tại Quảng Bình:

 • Trường hợp thửa đất thuộc khu vực đã có quyết định thu hồi đất hoặc thông báo thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật đất đai thì không được tách thửa;
 • Đất đang có tranh chấp, đất đang được kê biên để đảm bảo thi hành án;
 • Đất đang trong thời gian thực hiện đăng ký giao dịch bảo đảm;
 • Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

48. Các trường hợp không được tách thửa đất tại Quảng Nam

Căn cứ Quyết định số 15/2020/QĐ-UBND tỉnh Quảng Nam, các trường hợp không được tách thửa đất bao gồm:

 • Khu vực bảo tồn đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt danh mục phải bảo tồn theo quy định pháp luật.
 • Biệt thự thuộc sở hữu Nhà nước; biệt thự thuộc nhóm 1 và 2 theo quy định tại Thông tư số 19/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Luật Nhà ở và Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở.
 • Các khu vực hiện đang là biệt thự được tiếp tục quản lý, các khu vực hiện đang là dự án xây dựng nhà ở theo quy hoạch; biệt thự thuộc dự án đã quy hoạch; đất ở thuộc các dự án đã được Nhà nước giao đất, cấp Giấy chứng nhận cho từng thửa đất (lô đất) theo quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 được duyệt (trừ trường hợp quy hoạch này được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền điều chỉnh, thì việc tách thửa phải đảm bảo đúng theo quy hoạch đã điều chỉnh theo Quyết định này).
 • Nhà, đất thuộc khu vực đã có thông báo thu hồi đất hoặc quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc khu đất thuộc dự án đầu tư đã được cấp có thẩm quyền quyết định giao cho chủ đầu tư lập dự án đầu tư đang thực hiện công tác lập quy hoạch chi tiết 1/500 cho dự án thì chủ đầu tư không được tách thửa, phân lô bán nền.
 • Các trường hợp: thực hiện kết quả hòa giải thành về tranh chấp đất đai được UBND cấp có thẩm quyền công nhận; thực hiện việc xử lý nợ theo thỏa thuận trong hợp đồng thế chấp, bảo lãnh; thực hiện quyết định hành chính giải quyết khiếu nại, tố cáo về đất đai, thực hiện bản án hoặc quyết định của Tòa án nhân dân đã có hiệu lực, quyết định thi hành án của cơ quan thi hành án đã được thi hành; thực hiện văn bản công nhận kết quả đấu giá quyền sử dụng đất mà diện tích đất tách ra và diện tích đất còn lại của thửa đất nhỏ hơn diện tích, kích thước tối thiểu theo quy định tại Điều 14, Điều 15 Quy định này thì người sử dụng đất không được tách thửa mà phải thực hiện việc phân chia quyền sử dụng đất theo giá trị quyền sử dụng đất, sử dụng chung hoặc ủy quyền cho người đại diện thực hiện quyền và nghĩa vụ đối với thửa đất theo quy định.
 • Những trường hợp không đảm bảo điều kiện để tách thửa được quy định tại Điều 4 Quy định này.

49. Các trường hợp không được tách thửa đất tại Quảng Ngãi

Trường hợp không được tách thửa đất tại tỉnh này là khi không đủ điều kiện tách thửa quy định về diện tích tối thiểu quy định tại Chương III Quyết định 54/2015/QĐ-UBND tỉnh Quảng Ngãi, cụ thể:

 • Đối với khu vực đô thị, huyện Lý Sơn, các xã: Bình Chánh, Bình Thạnh, Bình Đông, Bình Châu, Bình Hải, Bình Trị thuộc huyện Bình Sơn; Tịnh Kỳ, Nghĩa An, Nghĩa Phú thuộc thành phố Quảng Ngãi; Đức Lợi thuộc huyện Mộ Đức; Phổ Thạnh, Phổ Quang thuộc huyện Đức Phổ; khu vực có thửa đất tiếp giáp với Quốc lộ 1A; khu vực có thửa đất tiếp giáp với Quốc lộ 24 (đoạn từ xã Phổ An đến hết địa phận xã Phổ Phong): 50m².
 • Đối với các khu vực khác còn lại: 100m².
 • Kích thước các cạnh thửa đất tối thiểu: Chiều rộng mặt tiền thửa đất tối thiểu là 3m tại vị trí trùng với chỉ giới xây dựng và chiều sâu thửa đất so với chỉ giới xây dựng từ 3m trở lên.

50. Các trường hợp không được tách thửa đất tại Quảng Ninh

Các trường hợp không được thực hiện tách sổ đỏ tại Quảng Ninh là:

 • Việc tách thửa đối với từng loại đất không đảm bảo với quy định tại Khoản 1, 2, 3 Điều 4 Quyết định 39/2021/QĐ-UBND tỉnh Quảng Ninh:
 • Diện tích các thửa đất sau khi tách thửa không nhỏ hơn 45m², chiều rộng (chiều bám đường) và chiều sâu không nhỏ hơn 4,5m (không kể diện tích lối đi, hệ thống thoát nước, phần diện tích thửa đất nằm trong hành lang an toàn giao thông, hành lang đường ống xăng dầu, hành lang đường điện và hành lang các công trình khác không được phép xây dựng nhà ở).
 • Thửa đất đề nghị tách thửa thuộc diện nhà nước thu hồi đất theo kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt (bao gồm trường hợp chưa có thông báo thu hồi, đã có thông báo thu hồi đất).
 • Thửa đất thuộc quy hoạch chi tiết xây dựng thực hiện dự án (khu dân cư, khu đô thị, các dự án phát triển nhà ở, các dự án đấu giá quyền sử dụng đất ở…) đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt (trừ trường hợp được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng) thì việc tách, hợp thửa theo quy hoạch điều chỉnh.
 • Đất trong khu vực bị ô nhiễm môi trường có nguy cơ đe dọa tính mạng con người và đất có nguy cơ sạt lở, sụt lún, bị ảnh hưởng bởi hiện tượng thiên tai khác đe dọa tính mạng con người theo quy định tại điểm đ và điểm e khoản 1 Điều 65 Luật Đất đai 2013.
 • Thửa đất sau khi tách ra không có đường đi vào thửa đất, không có phương án kết nối giao thông, hệ thống thoát nước, kết nối đồng bộ với đường giao thông hiện hữu và chưa thi công hoàn thành đường giao thông, hệ thống thoát nước… phù hợp theo quy định tại Điều 143, 144 Luật đất đai 2013.

51. Các trường hợp không được tách thửa đất tại Quảng Trị

Căn cứ Quyết định 39/2017/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Trị, các trường hợp không được tách thửa tại tỉnh này gồm:

 • Thửa đất mới hình thành hoặc thửa đất còn lại sau khi tách thửa không đáp ứng các điều kiện về diện tích tối thiểu;
 • Thửa đất mới hình thành sau khi tách thửa có hình thể phi thực tế;
 • Đất thuộc phạm vi quy hoạch thực hiện dự án mà đã có dự án đầu tư được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.
 • Đất thuộc phạm vi quy hoạch thực hiện dự án mà đã có trong danh mục dự án thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất được HĐND tỉnh thông qua hoặc được Thường trực HĐND tỉnh chấp thuận hoặc thuộc phạm vi khu vực thực hiện dự án đầu tư đã có thông báo thu hồi đất của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền;
 • Đất ở thuộc dự án đã được Nhà nước giao đất, cho thuê đất theo dự án xây dựng nhà ở để bán hoặc cho thuê;
 • Đất ở đô thị thuộc khu vực quy hoạch chi tiết phân lô được phê duyệt để giao đất có thu tiền sử dụng đất thông qua đấu giá hoặc không đấu giá từ sau ngày 16/01/2014 (ngày Quyết định số 01/2014/QĐ-UBND ngày 06/01/2014 của UBND tỉnh Quảng Trị có hiệu lực). Quy định này không áp dụng đối với trường hợp giao đất tái định cư khi nhà nước thu hồi đất để thực hiện các dự án đầu tư theo quy định tại Điều 61, 62 của Luật Đất đai 2013.
 • Các khu vực đã có quy định phải bảo vệ, bảo tồn;
 • Các thửa đất không đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định pháp luật;

52. Các trường hợp không được tách thửa đất tại Sóc Trăng

Căn cứ quyết định 36/2020/QĐ-UBND tỉnh Sóc Trăng, các trường hợp không được tách thửa đất bao gồm:

 • Tách thửa do thực hiện quyết định thu hồi đất của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền; tách thửa đất do thực hiện chính sách của Nhà nước về đất đai cho hộ gia đình, cá nhân thuộc diện chính sách, hộ nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số.
 • Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất theo kết quả hòa giải thành đối với tranh chấp đất đai; bản án hoặc quyết định của Tòa án nhân dân, quyết định thi hành án của cơ quan thi hành án hoặc quyết định giải quyết tranh chấp, khiếu nại về đất đai của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 • Nhận thừa kế quyền sử dụng đất phù hợp với quy định pháp luật về thừa kế; phân chia tài sản là quyền sử dụng đất chung của vợ chồng sau khi đã ly hôn mà tài sản của vợ, chồng chưa phân chia.
 • Trường hợp thửa đất được hình thành do việc xây dựng đường giao thông, thủy lợi, hạ tầng kỹ thuật khác được phép của cơ quan có thẩm quyền cho phép thực hiện và đất nông nghiệp trong hành lang bảo vệ công trình công cộng.

53. Các trường hợp không được tách thửa đất tại Sơn La

Căn cứ Quyết định 25/2019/QĐ-UBND của UBND tỉnh Sơn La, các trường hợp không được tách thửa đất bao gồm:

 • Khu vực bảo tồn đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt danh mục phải bảo tồn theo quy định pháp luật.
 • Khu vực có quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 được duyệt. Trừ trường hợp quy hoạch này được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền điều chỉnh, thì việc tách thửa phải đảm bảo đúng theo quy hoạch đã điều chỉnh.
 • Đất thuộc khu vực đã có thông báo thu hồi đất hoặc quyết định thu hồi đất của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
 • Không bảo đảm được quy định về diện tích tối thiểu tại Quyết định 25/2019/QĐ-UBND của UBND tỉnh Sơn La;

54. Các trường hợp không được tách thửa đất tại Tây Ninh

Các trường hợp không được thực hiện thủ tục tách thửa đất tại Tây Ninh bao gồm:

 • Đất đề nghị tách thửa đã có thông báo thu hồi đất hoặc quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
 • Đất đang có khiếu nại, tranh chấp;
 • Đất hoặc tài sản gắn liền với đất đang bị cơ quan có thẩm quyền thực hiện các biện pháp ngăn chặn để thực hiện quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc bản án của Tòa án;
 • Đất thuộc khu vực bảo tồn, khu di tích lịch sử – văn hóa, thắng cảnh đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác định, phê duyệt theo quy định pháp luật;
 • Thửa đất đã hết thời hạn sử dụng đất nhưng không được hoặc chưa được gia hạn;
 • Tách thửa đất để hình thành các thửa đất mới nhưng không đảm bảo quyền sử dụng hạn chế đối với thửa đất liền kề theo quy định tại Điều 171 Luật Đất đai năm 2013, bao gồm quyền về lối đi; cấp, thoát nước; tưới nước, tiêu nước trong canh tác; cấp khí ga; đường dây tải điện, thông tin liên lạc và các nhu cầu cần thiết khác một cách hợp lý trên thửa đất liền kề;
 • Thửa đất chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của pháp luật về đất đai, nhà ở;
 • Diện tích thửa đất mới và diện tích còn lại của thửa đất sau khi tách thửa nhỏ hơn diện tích đất tối thiểu của từng loại đất tương ứng được quy định tại Điều 4, Điều 5, Điều 6 và Điều 8, trừ các trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều 9 của Quyết định 28/2020/QĐ-UBND tỉnh Tây Ninh

55. Các trường hợp không được tách thửa đất tại Thái Bình

Nếu không đáp ứng điều kiện tách thửa về diện tích tối thiểu được quy định tại Quyết định 07/2014/QĐ-UBND tỉnh Thái Bình (sửa đổi, bổ sung tại Quyết định 08/2018/QĐ-UBND tỉnh Thái Bình), bạn sẽ không thể thực hiện thủ tục tách thửa tại tỉnh này, cụ thể:

Đối với đất ở:

 • Đối với đất ở tại đô thị: Diện tích tối thiểu của thửa đất sau khi tách thửa là 30m²; kích thước chiều rộng, chiều sâu: tối thiểu 3m;
 • Đối với đất ở tại nông thôn: Diện tích tối thiểu của thửa đất sau khi tách thửa là 40m²; kích thước chiều rộng, chiều sâu: tối thiểu 4m.

Đối với đất nông nghiệp:

 • Đối với đất nông nghiệp trong khu dân cư: Diện tích tối thiểu của các thửa đất sau khi tách thửa bằng hạn mức đất giao kích thước chiều rộng, chiều sâu: tối thiểu 4m.
 • Đối với đất nông nghiệp ngoài khu dân cư: Chỉ cho phép thực hiện việc tách thửa theo quy hoạch vùng sản xuất nông nghiệp được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
 • Trường hợp tách thửa đất nông nghiệp để chuyển mục đích sử dụng đất sang làm nhà ở phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được cấp có thẩm quyền phê duyệt thì làm thủ tục tách thửa đồng thời với thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất;

Đối với đất phi nông nghiệp không phải là đất ở: Việc tách thửa đối với đất phi nông nghiệp không phải là đất ở phải căn cứ cụ thể vào từng dự án đầu tư, phải đảm bảo phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt và phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét quyết định cùng với việc quyết định chủ trương đầu tư.


56. Các trường hợp không được tách thửa đất tại Thái Nguyên

Không đáp ứng điều kiện tách thửa về nguyên tắc tách thửa đất và diện tích tối thiểu tại Quyết định 38/2014/QĐ-UBND tỉnh Thái Nguyên, bạn sẽ không được thực hiện thủ tục tách thửa đất, cụ thể như sau:

Đối với đất nông nghiệp:

 • Đối với đất trồng cây hàng năm, đất trồng cây lâu năm và đất nuôi trồng thủy sản không nhỏ hơn 150m²
 • Đối với đất rừng sản xuất không nhỏ hơn 1000m²

Đối với đất phi nông nghiệp:

 • Đối với đất ở hoặc đất được quy hoạch là đất ở tại đô thị thì diện tích không nhỏ hơn 40m², chiều rộng không nhỏ hơn 3m, chiều sâu không nhỏ hơn 5m
 • Đối với đất ở hoặc đất được quy hoạch là đất ở tại các xã trung du thì diện tích không nhỏ hơn 60m², chiều rộng không nhỏ hơn 4m, chiều sâu không nhỏ hơn 5m
 • Đối với đất ở hoặc đất được quy hoạch là đất ở tại các xã miền núi, xã vùng cao thì diện tích không nhỏ hơn 70m², chiều rộng không nhỏ hơn 4m, chiều dài không nhỏ hơn 5m
 • Đất sản xuất kinh doanh hoặc đất được quy hoạch là đất sản xuất kinh doanh không nhỏ hơn 100m², chiều rộng không nhỏ hơn 4m, chiều dài không nhỏ hơn 5m.
Các trường hợp không được tách thửa đất tại Thái Nguyên
Các trường hợp không được tách thửa đất tại Thái Nguyên

57. Các trường hợp không được tách thửa đất tại Thanh Hóa

Nếu không đáp ứng được các điều kiện tách thửa về diện tích tối thiểu theo quyết định 4463/2014/QĐ-UBND tỉnh Thanh Hoá, bạn sẽ không được thực hiện tách thửa đất tại tỉnh này, cụ thể:

Đất tại đô thị:

 • Về diện tích là 40 m2;
 • Về kích thước cạnh là 3 m.

Đất tại nông thôn vùng đồng bằng thuộc huyện, thị xã, thành phố:

 • Về diện tích là 50 m2;
 • Về kích thước cạnh là 4 m.

Đất tại nông thôn xã miền núi:

 • Về diện tích là 60 m2;
 • Về kích thước cạnh là 5 m.

58. Các trường hợp không được tách thửa đất tại Thừa Thiên Huế

Bạn sẽ không được thực hiện thủ tục tách thửa đất tại Thừa Thiên Huế nếu thuộc 1 trong các trường hợp:

 • Thửa đất nằm trong khu vực đã có thông báo thu hồi đất hoặc đã có quyết định thu hồi đất của Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền.
 • Đất khuôn viên các nhà vườn Huế đặc trưng hoặc biệt thự kiến trúc Pháp có giá trị thuộc danh mục quản lý và bảo vệ được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; đất thuộc vùng I (một) khu vực khoanh vùng bảo vệ di tích đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.
 • Đất ở thuộc các dự án đã được Nhà nước giao đất theo quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 được duyệt; khu vực có quy hoạch tỷ lệ 1/5000, 1/2000, 1/1000, 1/500 được phê duyệt không thuộc quy hoạch đất ở. Trường hợp chưa có quy hoạch chi tiết, quy hoạch phân khu thì áp dụng quy hoạch chung.
 • Thửa đất đã được Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt quy hoạch phân lô xen cư, phân lô có hoặc không có đầu tư hạ tầng để giao đất ở cho hộ gia đình và cá nhân, đấu giá quyền sử dụng đất. Trường hợp quy hoạch này được cơ quan nhà nước có thẩm quyền điều chỉnh, thì việc tách thửa phải đảm bảo đúng theo quy hoạch đã điều chỉnh và theo Quy định này.
 • Các khu đất ở, cơ sở nhà đất nhà nước bán đấu giá để sử dụng vào mục đích ở.
 • Tạm dừng tách thửa đối với thửa đất đang có khiếu nại, tranh chấp đang được cơ quan có thẩm quyền thụ lý giải quyết theo quy định; khi nhận được văn bản của cơ quan thi hành án dân sự yêu cầu tạm dừng hoặc dừng việc tách thửa đất của chủ sử dụng đất là đối tượng phải thi hành án theo quy định của pháp luật thi hành án dân sự hoặc văn bản thông báo về việc kê biên tài sản thi hành án.

59. Các trường hợp không được tách thửa đất tại Tiền Giang

Bạn sẽ không được thực hiện thủ tục tách thửa đất tại Tiền Giang nếu thuộc 1 trong các trường hợp:

 • Không đảm bảo các Quy định về diện tích tách thửa tối thiểu và các quy định khác tại điều 4 Quyết định 08/2020/QĐ-UBND tỉnh Tiền Giang
 • Thửa đất đã có quyết định thu hồi đất, thông báo thu hồi đất thể hiện bằng văn bản của cấp có thẩm quyền.
 • Thửa đất đang có tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai và đang được cơ quan có thẩm quyền thụ lý giải quyết; thửa đất có tài sản gắn liền với đất đang bị các cơ quan có thẩm quyền kê biên để thực hiện quyết định, bản án có hiệu lực của Tòa án.
 • Khu vực bảo tồn đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt danh mục phải bảo tồn theo Quy định pháp luật.
 • Thửa đất thuộc dự án nhà ở, khu dân cư, tái định cư và khu đô thị mới thực hiện theo quy hoạch do cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Trường hợp quy hoạch này được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền điều chỉnh thì việc tách thửa phải đảm bảo đúng theo quy hoạch đã điều chỉnh đó.
 • Tách thửa có tính chất phân lô, bán nền (có hình thành đường giao thông và các công trình hạ tầng kỹ thuật khác) không đúng Quy định pháp luật.

60. Các trường hợp không được tách thửa đất tại Trà Vinh

Bạn sẽ không được tách thửa đất tại Trà Vinh nếu không đáp ứng đủ điều kiện tách thửa được quy định tại Điều 3, Điều 4, Điều 5 Quyết định 26/2019/QĐ-UBND tỉnh Trà Vinh.


61. Các trường hợp không được tách thửa đất tại Tuyên Quang

Nếu không đáp ứng được các quy định về diện tích tối thiểu theo quyết định 16/2014/QĐ-UBND tỉnh Tuyên Quang, bạn sẽ không được thực hiện thủ tục tách thửa đất tại tỉnh này, cụ thể:

 • Đối với đất ở tại cả nông thôn và đô thị không tính diện tích thuộc hành lang bảo vệ an toàn công trình công cộng là 36m².
 • Cạnh tiếp giáp với đường giao thông hoặc lối đi: chiều rộng tối thiểu là 4m, chiều sâu tối thiểu là 9m tính từ chỉ giới hành lang bảo vệ an toàn công trình công cộng hoặc chỉ giới quy hoạch xây dựng được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

62. Các trường hợp không được tách thửa đất tại Vĩnh Long

Bạn sẽ không được thực hiện thủ tục tách thửa đất tại Vĩnh Long nếu thuộc 1 trong các trường hợp:

 • Thửa đất yêu cầu tách thửa nằm trong khu vực đã có thông báo thu hồi đất của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
 • Thửa đất đang được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thụ lý giải quyết khiếu nại, tranh chấp.
 • Thửa đất hoặc tài sản gắn liền với thửa đất đang bị cơ quan có thẩm quyền áp dụng các biện pháp ngăn chặn chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.
 • Thửa đất đang bị xử lý vi phạm về đất đai.
 • Thửa đất không được tách thửa theo các quy định khác của pháp luật.

63. Các trường hợp không được tách thửa đất tại Vĩnh Phúc

Nếu không đáp ứng được điều kiện tách thửa đất về diện tích tối thiểu quy định tại quyết định 42/2014/QĐ-UBND (Sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định 28/2016/QĐ-UBND tỉnh Vĩnh Phúc), bạn sẽ không thể thực hiện thủ tục tách thửa đất tại tỉnh này, cụ thể:

 • Diện tích không nhỏ hơn 30m², chiều rộng và chiều sâu so với chỉ giới xây dựng từ 3m trở lên;
 • Trường hợp khi tách thửa có hình thành đường giao thông thì mặt cắt ngang của đường không nhỏ hơn 1,5m;
 • Đối với khu vực đã có quy hoạch chi tiết thì việc tách thửa phải tuân thủ quy hoạch chi tiết đó.

64. Các trường hợp không được tách thửa đất tại Yên Bái

Nếu thửa đất của bạn không bảo đảm được các điều kiện về tách thửa quy định tại Điều 10, Điều 11, Điều 12, Điều 13 Quyết định 15/2021/QĐ-UBND tỉnh Yên Bái bạn sẽ không được thực hiện tách thửa đất tại Yên Bái.

Để xác định được cụ thể nhất các trường hợp không được tách thửa đất tại Yên Bái, chúng tôi khuyến khích bạn liên hệ qua Tổng đài 19006588 để chúng tôi có thể tư vấn chính xác nhất cho bạn.
65. Cơ sở pháp lý

 • Luật đất đai năm 2013;
 • Nghị định 01/2017/NĐ-CP;
 • Quyết định 20/2017/QĐ-UBND của UBND TP. Hà Nội;
 • Quyết định 60/2017/QĐ-UBND của UBND TP. Hồ Chí Minh;
 • Quyết định 08/2020/QĐ-UBND của UBND tỉnh An Giang;
 • Quyết định 15/2021/QĐ-UBND của UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu;
 • Quyết định 26/2018/QĐ-UBND của UBND tỉnh Bạc Liêu;
 • Quyết định 40/2021/QĐ-UBND thì UBND tỉnh Bắc Giang;
 • Quyết định 21/2014/QĐ-UBND của UBND tỉnh Bắc Kạn;
 • Quyết định 529/2014/QĐ-UBND của UBND tỉnh Bắc Ninh;
 • Quyết định 38/2018/QĐ-UBND của UBND tỉnh Bến Tre;
 • Quyết định 25//2017/QĐ-UBND của UBND tỉnh Bình Dương;
 • Quyết định 40/2014/QĐ-UBND của UBND tỉnh Bình Định;
 • Quyết định 27/2020/QĐ-UBND của UBND tỉnh Bình Phước;
 • Quyết định số 21/2021/QĐ-UBND của UBND tỉnh Bình Thuận;
 • Quyết định 59/2018/QĐ-UBND của UBND tỉnh Cà Mau;
 • Quyết định 44/2014/QĐ-UBND của UBND tỉnh Cao Bằng;
 • Quyết định 19/2014/QĐ-UBND của UBND Thành phố Cần Thơ;
 • Quyết định 42/2014/QĐ-UBND của UBND TP. Đà Nẵng;
 • Quyết định 36/2014/QĐ-UBND của UBND tỉnh Đắk Lắk;
 • Quyết định 22/2019/QĐ-UBND của UBND tỉnh Đắk Nông;
 • Quyết định 34/2019/QĐ-UBND của UBND tỉnh Điện Biên;
 • Quyết định 22/2020/QĐ-UBND của UBND tỉnh Đồng Nai;
 • Quyết định 22/2021/QĐ-UBND của UBND tỉnh Đồng Tháp;
 • Quyết định 14/2015/QĐ-UBND của UBND tỉnh Gia Lai;
 • Quyết định 14/2014/QĐ-UBND của UBND tỉnh Hà Giang;
 • Quyết định 36/2017/QĐ-UBND của UBND tỉnh Hà Nam;
 • Quyết định 72/2014/QĐ-UBND của UBND tỉnh Hà Tĩnh;
 • Quyết định 22/2018/QĐ-UBND của UBND tỉnh Hải Dương;
 • Quyết định 1394/2015/QĐ-UBND của UBND TP Hải Phòng;
 • Quyết định 35/2014/QĐ-UBND của UBND tỉnh Hậu Giang;
 • Quyết định 26/2014/QĐ-UBND của UBND tỉnh Hòa Bình;
 • Quyết định 18/2014/QĐ-UBND của UBND tỉnh Hưng Yên;
 • Quyết định 32/2014/QĐ-UBND của UBND tỉnh Khánh Hòa;
 • Quyết định 11/2021/QĐ-UBND UBND tỉnh Kiên Giang;
 • Quyết định 26/2021/QĐ-UBND của UBND tỉnh Kon Tum;
 • Quyết định 12/2021/QĐ-UBND của UBND tỉnh Lai Châu;
 • Quyết định 28/2021/QĐ-UBND của UBND tỉnh Lạng Sơn;
 • Quyết định 02/2018/QĐ-UBND của UBND tỉnh Lào Cai;
 • Quyết định 40/2021/QĐ-UBND của UBND tỉnh Lâm Đồng;
 • Quyết định 40/2021/QĐ-UBND của UBND tỉnh Lâm Đồng;
 • Quyết định 14/2018/QĐ-UBND của UBND tỉnh Nam Định;
 • Quyết định 16/2018/QĐ-UBND của UBND tỉnh Nghệ An;
 • Quyết định 24/2014/QĐ-UBND của UBND tỉnh Ninh Bình;
 • Quyết định 85/2014/QĐ-UBND của UBND tỉnh Ninh Thuận;
 • Quyết định 14/2020/QĐ-UBND của UBND tỉnh Phú Thọ;
 • Quyết định 25/2021/QĐ-UBND của UBND tỉnh Phú Yên;
 • Quyết định 23/2017/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Bình;
 • Quyết định 15/2020/QĐ- UBND của UBND tỉnh Quảng Nam;
 • Quyết định 54/2015/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ngãi;
 • Quyết định 1768/2014/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh;
 • Quyết định 39/2017/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Trị;
 • Quyết định 36/2020/QĐ-UBND của UBND tỉnh Sóc Trăng;
 • Quyết định 25/2019/QĐ-UBND của UBND tỉnh Sơn La;
 • Quyết định 28/2020/QĐ-UBND của UBND tỉnh Tây Ninh;
 • Quyết định 08/2018/QĐ-UBND của UBND tỉnh Thái Bình;
 • Quyết định 38/2014/QĐ-UBND của UBND Thái Nguyên;
 • Quyết định số 4463/2014/QĐ-UBND của UBND tỉnh Thanh Hóa;
 • Quyết định 49/2021-QĐ-UBND UBND tỉnh Thừa Thiên Huế;
 • Quyết định 26/2019/QĐ-UBND của UBND tỉnh Trà Vinh;
 • Quyết định 16/2014/QĐ-UBND của UBND tỉnh Tuyên Quang;
 • Quyết định 59/2017/QĐ-UBND của UBND tỉnh Vĩnh Long;
 • Quyết định 28/2016/QĐ-UBND  của UBND tỉnh Vĩnh Phúc;
 • Quyết định 19/2017/QĐ-UBND của UBND tỉnh Yên Bái.

Qua bài viết này chúng tôi mong rằng sẽ giúp bạn nắm được rõ về các trường hợp không được tách thửa đất.

Luật Quang Huy là công ty có kinh nghiệm không chỉ trong việc tư vấn luật Đất đai mà còn có bề dày kinh nghiệm trong vai trò là hỗ trợ các thủ tục liên quan đến thủ tục tách thửa đất.

Nếu còn điều gì chưa rõ, cần hỗ trợ, các bạn có thể liên hệ tới tổng đài tư vấn luật Đất đai trực tuyến của Luật Quang Huy qua HOTLINE 19006588.

Trân trọng./.

5/5 - (1 bình chọn)
Tác giả bài viết
Scroll to Top