QUY ĐỊNH VỀ ĐIỀU KIỆN BẢO HỘ ĐỐI VỚI GIẢI PHÁP HỮU ÍCH

Điều kiện bảo hộ giải pháp hữu ích
  • tính mới được hiểu là giải pháp mô tả trong đơn không được trùng với giải pháp đã được mô tả trong đơn yêu cầu cấp văn bằng bảo hộ đã nộp với ngày ưu tiên sớm hơn.
  • Giải pháp hữu ích phải có khả năng áp dụng công nghiệp.

      Đối tượng của quyền sử hữu công nghiệp được chia thành hai nhóm bao gồm: nhóm có tính thương mại và nhóm có tính sáng tạo. Trong nhóm đối tượng có tính sáng tạo thì pháp luật không quy định về thế nào là giải pháp hữu ích tuy nhiên lại quy định về bằng độc quyền giải pháp hữu ích. Vậy giải pháp hữu ích là gì? Điều kiện bảo hộ đối với giải pháp hữu ích như thế nào? Thông qua bài viết này Luật Quang Huy sẽ làm rõ những vấn đề trên.


Cơ sở pháp lý

  • Luật sở hữu trí tuệ năm 2005 sửa đổi, bổ sung năm 2009.

Giải pháp hữu ích là gì?

      Luật sở hữu trí tuệ không có định nghĩa thế nào là giải pháp hữu ích tuy nhiên căn cứ vào điều 58 Luật sở hữu trí tuệ 2005 sửa đổi, bổ sung năm 2009 chúng ta có thể hiểu giải pháp hữu ích là những sáng chế không đáp ứng được điều kiện về trình độ sáng tạo.

       Khoản 2 điều 58 Luật sở hữu trí tuệ 2005 sửa đổi, bổ sung 2009 quy định như sau:

2. Sáng chế được bảo hộ dưới hình thức cấp Bằng độc quyền giải pháp hữu ích nếu không phải là hiểu biết thông thường và đáp ứng các điều kiện sau đây:

a) Có tính mới;

b) Có khả năng áp dụng công nghiệp.

Giải pháp hữu ích

      Giải pháp hữu ích và sáng chế có nhiều điểm giống nhau, sự khác nhau cơ bản là giải pháp hữu ích không thỏa mãn điều kiện về trình độ sáng tạo. Giải pháp được tạo ra bởi quá trình lao động trí óc, sự sáng tạo nổi trội, có thể nhận biết một cách rõ ràng với các giải pháp được biết đến trước đó. Giải pháp kỹ thuật không thể đạt được bằng cách quá dễ dàng. Đối với người có hiểu biết trung bình thì không thể đạt được.

      Nếu một giải pháp kỹ thuật không đáp ứng được tính sáng tạo thì sẽ là giải pháp hữu ích.

      Ví dụ: Người nông dân nghĩ ra cách cải tiến máy gặt để cho năng suất cao hơn.


Điều kiện bảo hộ đối với giải pháp hữu ích

     Theo quy định tại khoản 2 điều 58 Luật sở hữu trí tuệ 2005 sửa đổi, bổ sung 2009 điều kiện bảo hộ đối với giải pháp hữu ích gồm có tính mới và có khả năng áp dụng công nghiệp.

      Thứ nhất, có tính mới được hiểu là giải pháp mô tả trong đơn không được trùng với giải pháp đã được mô tả trong đơn yêu cầu cấp văn bằng bảo hộ đã nộp với ngày ưu tiên sớm hơn. Trước ngày ưu tiên cấp văn bằng bảo hộ thông tin về giải pháp đó chưa được sử dụng, công khai, mô tả dưới bất kỳ hình thức nào dù ở trong nước hay nước ngoài.

       Tuy nhiên, giải pháp hữu ích vẫn sẽ không bị mất tính mới trong một số trường hợp sau:

  • Người khác biết được thông tin về giải pháp mà tự ý công bố không được sự đồng ý của người nộp đơn và ngày công bố nằm trong thời hạn 6 tháng kể từ ngày nộp đơn.
  • Người có quyền đăng ký công bố giải pháp dưới dạng báo cáo khoa học trong thời hạn 6 tháng trước ngày nộp đơn yêu cầu cấp văn bằng bảo hộ.
  • Giải pháp hữu ích được trưng bày tại triển lãm quốc gia Việt Nam hoặc tại triển lãm quốc tế chính thức hoặc được thừa nhận là chính thức trong thời hạn 6 tháng kể từ ngày nộp đơn.
  • Thông tin về giải pháp hữu ích chỉ có một số lượng người nhất định biết có thể là người giúp tìm ra giải pháp, cung cấp thông tin, người đã có những giúp đỡ nhất định để chủ văn bằng tạo ra giải pháp đó. Chủ văn bằng phải kiểm soát được số lượng người biết, biết rõ về họ cũng như những thông tin về giải pháp xin cấp văn bằng bảo hộ mà họ năm giữ.
Điều kiện bảo hộ giải pháp hữu ích

      Thứ hai, giải pháp hữu ích phải có khả năng áp dụng công nghiệp. Khả năng áp dụng công nghiệp được hiểu là những mô tả về bản chất của giải pháp cùng với những thông tin về điều kiện kỹ thuật được nêu một cách đầy đủ trong đơn cho phép những người có hiểu biết trung bình trong lĩnh vực đó có thể tạo ra, sử dụng, khai thác nhiều lần tạo ra nhiều kết quả giống nhau và giống với kết quả được mô tả trong đơn.

      Nếu một giải pháp chỉ đáp ứng hai điều kiện này thì sẽ được cấp bằng độc quyền giải pháp hữu ích.


      Trên đây là toàn bộ câu trả lời của chúng tôi về vấn đề: Quy định về điều kiện bảo hộ giải pháp hữu ích. Nếu còn vấn đề thắc mắc hoặc chưa rõ bạn có thể liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua tổng đài tư vấn luật sở hữu trí tuệ của  HOTLINE 19006588 của Luật Quang Huy để được tư vấn trực tiếp.


Hãy chia sẻ bài viết này vì nó hữu ích và hoàn toàn miễn phí bạn nhé!

phone-call