HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP MỚI NHẤT NĂM 2020

Hướng dẫn đăng ký kiểu dáng công nghiệp mới nhất
 • Chuẩn bị hồ sơ (02 Tờ khai đăng ký; 01 Bản mô tả; 04 Bộ ảnh chụp/bản vẽ kiểu dáng công nghiệp; Chứng từ nộp phí, lệ phí)
 • Nộp hồ sơ lên Cục sở hữu trí tuệ hoặc Văn phòng đại diện Cục sở hữu trí tuệ bằng cách nộp đơn giấy hoặc đơn qua mạng điện tử.
 • Sau khi nhận được hồ sơ hợp lệ, Cục Sở hữu trí tuệ sẽ tiếp nhận và xem xét, thẩm định hình thức, công bố đơn, thẩm định nội dung.

      Hiện nay, việc thực hiện những thủ tục liên quan đến Sở hữu trí tuệ là vô cùng cần thiết. Việc đăng ký kiểu dáng công nghiệp cũng được các doanh nghiệp đặc biệt quan tâm. Các doanh nghiệp sản xuất  khi được Pháp luật bảo hộ kiểu dáng công nghiệp sẽ tạo ra ưu thế vô cùng lớn so với các doanh nghiệp khác. Đó là ưu thế về sản xuất, chất lượng sản phẩm. Hiểu được nhu cầu đó, Luật Quang Huy xin gửi đến các bạn Thủ tục đăng ký kiểu dáng công nghiệp mới nhất năm 2020.


Cơ sở pháp lý

 • Luật Sở hữu trí tuệ 2005;
 • Văn bản hợp nhất 19/VBHN-VPQH;
 • Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN;

Đăng ký kiểu dáng công nghiệp là gì?

Kiểu dáng công nghiệp là gì?

      Khái niệm kiểu dáng công nghiệp được quy định tại Khoản 13, Điều 4 Luật Sở hữu trí tuệ 2005 như sau:

“13. Kiểu dáng công nghiệp là hình dáng bên ngoài của sản phẩm được thể hiện bằng hình khối, đường nét, màu sắc hoặc sự kết hợp những yếu tố này.”

      Kiểu dáng công nghiệp là hình dáng bên ngoài của sản phẩm bao gồm tập hợp các đặc điểm liên quan đến khía cạnh thẩm mỹ, trang trí cho sản phẩm. Nó có thể bao gồm sự kết hợp các yếu tố theo không gian ba chiều như hình khối hoặc hai chiều như họa tiết, đường nét, màu sắc.

      Đối tượng của kiểu dáng công nghiệp chỉ bao gồm những yếu tố thể hiện bên ngoài của sản phẩm mà có thể cảm nhận được bằng mắt thường khi quan sát sản phẩm để phân biệt được sự giống nhau và khác nhau giữa các sản phẩm đó.

      Hình dáng bên trong của sản phẩm là phần không thể nhìn thấy được trong quá trình sử dụng thì không thuộc đối tượng bảo hộ kiểu dáng công nghiệp.

Đăng ký kiểu dáng công nghiệp là gì?

      Đăng ký kiểu dáng công nghiệp cho sản phẩm là quá trình các cá nhân, tổ chức thực hiện các thủ tục và đóng các khoản phí, lệ phí theo quy định để Cơ quan có thẩm quyền công nhận và bảo hộ kiểu dáng công nghiệp đó của công ty.

      Cơ quan có thẩm quyền nộp hồ sơ đăng ký kiểu dáng công nghiệp là Cục sở hữu trí tuệ. Cục sở hữu trí tuệ có trụ sở chính ở Thành phố Hà Nội và thêm 02 Văn phòng đại diện ại Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh.


Tại sao phải nộp đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp?

      Với tình hình phát triển kinh tế như hiện nay, các doanh nghiệp cạnh tranh vô cùng khốc liệt. Ngoài cạnh tranh về giá cả trên từng loại sản phẩm, các doanh nghiệp còn cạnh tranh nhau nhiều hơn về chất lượng cũng như kiểu dáng của sản phẩm. Do vậy, việc tìm tòi ra những ý tưởng thiết kế mới cho sản phẩm là vô cùng cần thiết. Nó là bước tiến lớn cho doanh nghiệp để cạnh tranh với doanh nghiệp khác.

      Vì nguyên nhân trên, việc doanh nghiệp đi đăng ký kiểu dáng công nghiệp cho những sản phẩm của mình khi đáp ứng các điều kiện và nộp đủ hồ sơ sẽ được Pháp luật bảo vệ cho những sáng tạo đó của doanh nghiệp.

      Sau khi được bảo hộ, những sản phẩm của doanh nghiệp sẽ có ưu thế cạnh tranh hơn và các đơn vị khác khó có thể làm giống theo những sản phẩm đó.

Thủ tục đăng ký kiểu dáng công nghiệp mới nhất 2020

Quyền nộp đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp

      Các đối tượng có quyền nộp đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp được quy định tại Điều 86 Văn bản hợp nhất 19/VBHN-VPQH, cụ thể như sau:

 • Tác giả đã sáng tạo ra KDCN bằng công sức và chi phí của mình;
 • Cá nhân/tổ chức đầu tư kinh phí cho tác giả dưới hình thức giao việc, thuê việc (trừ trường hợp có thỏa thuận khác);
 • Trường hợp KDCN được tạo ra do nhà nước đầu tư toàn bộ phương tiện vật chất kỹ thuật, kinh phí thì nhà nước có quyền đăng ký hoặc cơ quan khác đại diện cho nhà nước thực hiện đăng ký;
 • Nếu nhiều cá nhân/tổ chức góp kinh phí, phương tiện vật chất thì các cá nhân/tổ chức này cũng có quyền đăng ký khi được tất cả các cá nhân khác đồng ý;
 • Các cá nhân/tổ chức khác được người có quyền đăng ký chuyển giao quyền đăng ký dưới hình thức hợp đồng hoặc thừa kế theo quy định pháp luật.

      Như vậy, khi bạn là một trong những đối tượng trên thì bạn sẽ có quyền nộp đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp.


Hồ sơ, thủ tục đăng ký kiểu dáng công nghiệp

Hồ sơ đăng ký kiểu dáng công nghiệp

      Các cá nhân, tổ chức khi chuẩn bị hồ sơ cần chuẩn bị những tài liệu sau:

 • 02 Tờ khai đăng ký kiểu dáng công nghiệp, đánh máy theo mẫu số 03-KDCN  Phụ lục A của Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN;
 • 01 Bản mô tả kiểu dáng công nghiệp; [Bản mô tả kiểu dáng công nghiệp phải đáp ứng quy định tại điểm 33.5 Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN, bản kiểu dáng công nghiệp phải bao gồm các nội dung sau:
 • 04 Bộ ảnh chụp/bản vẽ kiểu dáng công nghiệp.
 • Chứng từ nộp phí, lệ phí.

      Ngoài ra, cần có các tài liệu sau (nếu có):

 • Giấy ủy quyền (nếu đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp được nộp thông qua tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp);
 • Giấy chuyển nhượng quyền nộp đơn (nếu có);
 • Tài liệu xác nhận quyền đăng ký (nếu thụ hưởng từ người khác);
 • Tài liệu chứng minh quyền ưu tiên (nếu đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp có yêu cầu hưởng quyền ưu tiên).
Hướng dẫn đăng ký kiểu dáng công nghiệp mới nhất

Thủ tục đăng ký kiểu dáng công nghiệp

      Sau khi hoàn tất hồ sơ trên, các cá nhân, tổ chức sẽ nộp hồ sơ lên Cục sở hữu trí tuệ hoặc Văn phòng đại diện Cục sở hữu trí tuệ.

 • Nộp đơn giấy

      Trường hợp nộp hồ sơ đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp qua bưu điện, người nộp đơn cần chuyển tiền qua dịch vụ của bưu điện, sau đó phô tô Giấy biên nhận chuyển tiền gửi kèm theo hồ sơ đơn đến một trong các điểm tiếp nhận đơn nêu trên của Cục Sở hữu trí tuệ để chứng minh khoản tiền đã nộp.

      (Lưu ý: Khi chuyển tiền phí, lệ phí đến một trong các điểm tiếp nhận đơn nêu trên của Cục Sở hữu trí tuệ, người nộp đơn cần gửi hồ sơ qua bưu điện tương ứng đến điểm tiếp nhận đơn đó).

 • Nộp đơn qua mạng điện tử

      Điều kiện để nộp đơn trực tuyến: Người nộp đơn cần có chứng thư số và chữ ký số, đăng ký tài khoản trên Hệ thống tiếp nhận đơn trực tuyến và được Cục Sở hữu trí tuệ phê duyệt tài khoản để thực hiện các giao dịch đăng ký quyền SHCN.

      Trình tự nộp đơn trực tuyến: Người nộp đơn cần thực hiện việc khai báo và gửi đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp trên Hệ thống tiếp nhận đơn trực tuyến của Cục Sở hữu trí tuệ, sau khi hoàn thành việc khai báo và gửi đơn trên Hệ thống tiếp nhận đơn trực tuyến, Hệ thống sẽ gửi lại cho người nộp đơn Phiếu xác nhận nộp tài liệu trực tuyến. Trong thời hạn 01 tháng kể từ ngày gửi đơn trực tuyến, người nộp đơn phải đến một trong các điểm tiếp nhận đơn của Cục Sở hữu trí tuệ vào các ngày làm việc trong giờ giao dịch để  xuất trình Phiếu xác nhận tài liệu nộp trực tuyến và tài liệu kèm theo (nếu có) và nộp phí/lệ phí theo quy định. Nếu tài liệu và phí/lệ phí đầy đủ theo quy định, cán bộ nhận đơn sẽ thực hiện việc cấp số đơn vào Tờ khai trên Hệ thống tiếp nhận đơn trực tuyến, nếu không đủ tài liệu và phí/lệ phí theo quy định thì đơn sẽ bị từ chối tiếp nhận. Trong trường hợp Người nộp đơn không hoàn tất thủ tục nộp đơn theo quy định, tài liệu trực tuyến sẽ bị hủy và Thông báo hủy tài liệu trực tuyến được gửi cho Người nộp đơn trên Hệ thống tiếp nhận đơn trực tuyến.

 • Thời gian xử lý hồ sơ

      Sau khi nhận được hồ sơ hợp lệ, Cục Sở hữu trí tuệ sẽ tiếp nhận và xem xét theo trình tự sau:

      Thẩm định hình thức: 01 tháng

      Công bố đơn: trong thời hạn 02 tháng kể từ ngày đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp có Quyết định chấp nhận đơn hợp lệ

      Thẩm định nội dung: không quá 07 tháng, kể từ ngày công bố đơn.

 • Lệ phí đăng ký

      Lệ phí nộp đơn: 150.000VNĐ;

      Phí phân loại kiểu dáng công nghiệp: 100.000/01 phân loại;

      Phí thẩm định đơn: 700.000VNĐ/01 đối tượng;

      Phí công bố đơn: 120.000VNĐ;

      Phí công bố từ hình thứ 2 trở đi: 60.000VNĐ/01 hình;

      Phí tra cứu thông tin nhằm phục vụ quá trình thẩm định: 480.000VNĐ/01 đối tượng;

      Phí thẩm định yêu cầu hưởng quyền ưu tiên (nếu có): 600.000VNĐ/01 đơn ưu tiên.

    Lưu ý: Đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp cần được phân loại quốc tế về kiểu dáng công nghiệp, trường hợp Người nộp đơn không phân loại hoặc phân loại không chính xác thì Cục Sở hữu trí tuệ sẽ tiến hành phân loại và người nộp đơn cần nộp phí phân loại theo quy định (100.000VNĐ/01 phân loại)


Dịch vụ đăng ký kiểu dáng công nghiệp – Luật Quang Huy

      Đăng ký kiểu dáng công nghiệp là một trong những thủ tục đăng ký sở hữu trí tuệ khá phức tạp. Hiện nay, Luật Quang Huy chúng tôi triển khai dịch vụ đăng ký kiểu dáng công nghiệp:

 • Tư vấn về điều kiện để kiểu dáng công nghiệp được bảo hộ tại Việt Nam
 • Tư vấn cho khách hàng quy trình đăng ký kiểu dáng công nghiệp từ giai đoạn đầu đến giai đoạn cuối cùng.
 • Hướng dẫn khách hàng chuẩn bị thông tin cần thiết cho việc đăng ký kiểu dáng công nghiệp
 • Tư vấn cho khách hàng chuẩn bị hồ sơ đăng kí kiểu dáng công nghiệp
 • Đại diện cho khách hàng nộp hồ sơ đăng ký kiểu dáng công nghiệp tại Cục sở hữu trí tuệ Việt Nam
 • Theo dõi hồ sơ đăng ký kiểu dáng công nghiệp, kịp thời sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký kiểu dáng công nghiệp (nếu có)
 • Nhận văn bằng bảo hộ kiểu dáng công nghiệp, thông báo và chuyển cho khách hàng tham khảo và lưu giữ.

      Trên đây là toàn bộ hướng dẫn đăng ký kiểu dáng công nghiệp mới nhất 2020Luật Quang Huy đưa ra. Mong rằng sau bài viết này, các bạn có những kiến thức pháp lý nhất định để đăng ký kiểu dáng công nghiệp một cách nhanh chóng, dễ dàng. Nếu còn vấn đề gì thắc mắc, cần tháo gỡ vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn pháp luật qua HOTLINE: 19006588 của Luật Quang Huy chúng tôi sẽ giải đáp tất cả thắc mắc của các bạn.

      Trân trọng./.


 

Hãy chia sẻ bài viết này vì nó hữu ích và hoàn toàn miễn phí bạn nhé!

phone-call

HỎI ĐÁP QUA ĐIỆN THOẠI

Scroll to Top