BẢO HỘ CHỈ DẪN ĐỊA LÝ THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT 2020

Bảo hộ chỉ dẫn địa lý
 • Điều kiện bảo hộ chỉ dẫn địa lý: có nguồn gốc địa lý từ khu vực, địa phương, vùng lãnh thổ hoặc nước tương ứng với chỉ dẫn địa lý; có danh tiếng, chất lượng hoặc đặc tính chủ yếu do điều kiện địa lý của khu vực, địa phương, vùng lãnh thổ hoặc nước tương ứng với chỉ dẫn địa lý đó quyết định.
 • Chỉ dẫn địa lí sẽ được bảo hộ vô thời hạn, nếu như không xảy ra trường hợp điều kiện địa lí bị thay đổi làm mất danh tiếng, chất lượng, đại điểm của sản phẩm đó.
 • Chỉ dẫn địa lí được bảo hộ trên toàn lãnh thổ Việt Nam.

      Một trong những biểu hiện về sự phát triển của nền kinh tế thị trường, đó chính là sự gia tăng ngày càng lớn cả về chất lượng và số lượng của các sản phẩm trí tuệ. Kèm theo đó, không thể không thể đến nhu cầu được bảo hộ các sản phẩm hàm chứa hàm lương chất xám cao của bản thân mỗi chủ sở hữu. Một trong số đó là chỉ dẫn địa lí. Vậy chỉ dẫn địa lí được hiểu như thế nào? Quy định của pháp luật về bảo hộ chỉ dẫn địa lý ra sao? Trong khuôn khổ bài viết dưới dưới dây, hãy cùng Luật Quang Huy đi tìm câu trả lời nhé.


Căn cứ pháp lí 

 • Văn bản hợp nhất số 07/VBHN-VPQH Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005;.
 • Nghị định 22/2018/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật sở hữu trí tuệ năm 2005 và luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ năm 2009 về quyền tác giả và quyền liên quan.

Chỉ dẫn địa lí là gì?

      Theo khoản 22 điều 4 Luật Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005,  được sửa đổi, bổ sung năm 2009, thì chỉ dẫn địa lý là dấu hiệu dùng để chỉ sản phẩm có nguồn gốc từ khu vực, địa phương, vùng lãnh thổ hay quốc gia cụ thể. Theo đó, chỉ dẫn địa lý là công cụ cho phép bảo tồn, chống lại sự lạm dụng, gian lận thương mại dựa trên việc thúc đẩy tiềm năng các nguồn lực địa phương, tăng cường lợi thế so sánh và sức cạnh tranh của sản phẩm thông qua một chiến lược riêng của các sản phẩm khu vực nông thôn, đặc biệt là nông sản thực phẩm.

       Chỉ dẫn địa lí có ý nghĩa chính là chỉ dẫn nguồn gốc địa lí của hàng hóa,  phân biệt sản phẩm chủ yếu cho các sản phẩm nông sản, thực phẩm… Đây là một trong những điểm khác biệt khá cơ bản của chỉ dẫn địa lí so với tên thương mại (Phân biệt chủ thể kinh doanh này với chủ thể kinh doanh khác) cũng như nhãn hiệu (Phân biệt hàng hóa, dịch vụ của chủ thể  khác).

       Một số ví dụ về chỉ dẫn địa lí có thể được kể đến như sau: lụa Vạn Phúc, bánh đa Kế, Rượu làng Bân, gốm Bát Tràng, cà phê Buôn Mê Thuột, nước mắm Phan Thiết, chuối ngụ Đại Hoàng, trâu Bảo Yên, xoài cát Hòa Lộc,…


Điều kiện bảo hộ chỉ dẫn địa lí

      Theo quy định tại điều 79 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 được sửa đổi bổ sung năm 2009 thì chỉ dẫn địa lí được bảo hộ khi đáp ứng các điều kiện như sau:

      Thứ nhất, sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý có nguồn gốc địa lý từ khu vực, địa phương, vùng lãnh thổ hoặc nước tương ứng với chỉ dẫn địa lý.

  • Có thể hiểu rằng, khu vực địa lý mang chỉ dẫn địa lý có ranh giới được xác định một cách chính xác bằng từ ngữ và bản đồ.
  • Ví dụ, sản phẩm gốm Bát Tràng bắt buộc là sản phẩm gốm sứ có nguồn gốc ở Bát tràng, do chính bàn tay đầy kinh nghiệm của người bản xứ nơi đây hoàn thành nên.

        Thứ hai, sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý có danh tiếng, chất lượng hoặc đặc tính chủ yếu do điều kiện địa lý của khu vực, địa phương, vùng lãnh thổ hoặc nước tương ứng với chỉ dẫn địa lý đó quyết định.Trong đó:

  • Danh tiếng của sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý được xác định bằng mức độ tín nhiệm của người tiêu dùng đối với sản phẩm đó thông qua mức độ rộng rãi người tiêu dùng biết đến và chọn lựa sản phẩm đó.
  • Chất lượng, đặc tính của sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý được xác định bằng một hoặc một số chỉ tiêu định tính, định lượng hoặc cảm quan về vật lý, hóa học, vi sinh và các chỉ tiêu đó phải có khả năng kiểm tra được bằng phương tiện kỹ thuật hoặc chuyên gia với phương pháp kiểm tra phù hợp.
  • Các điều kiện địa lý liên quan đến chỉ dẫn địa lý là những yếu tố tự nhiên, yếu tố về con người quyết định danh tiếng, chất lượng, đặc tính của sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý đó.
  • Yếu tố tự nhiên bao gồm yếu tố về khí hậu, thủy văn, địa chất, địa hình, hệ sinh thái và các điều kiện tự nhiên khác.
  • Yếu tố về con người bao gồm kỹ năng, kỹ xảo của người sản xuất, quy trình sản xuất truyền thống của địa phương.

        Do đó, để có thể xây dựng một hệ thống pháp luật về sở hữu trí tuệ một cách chặt chẽ hơn, tránh cho các chủ thể có liên quan có cơ hội “lách luật”, Luật sở hữu trí tuệ  đã có quy định cụ thể về những trường hợp không được bảo hộ dưới danh nghĩa chỉ dẫn địa lí như sau:

  • Tên gọi, chỉ dẫn đã trở thành tên gọi chung của hàng hóa ở Việt Nam.
  • Chỉ dẫn địa lý của nước ngoài mà tại nước đó chỉ dẫn địa lý không được bảo hộ, đã bị chấm dứt bảo hộ hoặc không còn được sử dụng.
  • Chỉ dẫn địa lý trùng hoặc tương tự với một nhãn hiệu đang được bảo hộ, nếu việc sử dụng chỉ dẫn địa lý đó được thực hiện thì sẽ gây nhầm lẫn về nguồn gốc của sản phẩm.
  • Chỉ dẫn địa lý gây hiểu sai lệch cho người tiêu dùng về nguồn gốc địa lý thực của sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý đó.
Bảo hộ chỉ dẫn địa lý

Thời hạn, phạm vi bảo hộ chỉ dẫn địa lí

       Thứ nhất, về thời hạn bảo hộ chỉ dẫn địa lí. Theo quy định tại khoản 7 điều 93 Luật Sở hữu trí tuệ 2005 sửa đổi bổ sung năm 2009, thì giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý có hiệu lực vô thời hạn kể từ ngày cấp.

       Tuy nhiên, Điều 95 Luật Sở hữu trí tuệ 2005 sửa đổi bổ sung năm 2009 có quy định về chấm dứt hiệu lực bằng văn bằng như sau:

g) Các điều kiện địa lý tạo nên danh tiếng, chất lượng, đặc tính của sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý bị thay đổi làm mất danh tiếng, chất lượng, đặc tính của sản phẩm đó.

      Như vậy, có thể thấy rằng, nếu sản phẩm đáp ứng đủ các điều kiện về nguồn gốc địa lý, danh tiếng, chất lượng hoặc đặc tính theo quy định của pháp luật và sản phẩm không thuộc các đối tượng không được bảo hộ với danh nghĩa chỉ dẫn địa lý, thì chỉ dẫn địa lí đó được pháp luật bảo hộ vô thời hạn kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng kí chỉ dẫn địa lí. Tuy nhiên, hầu như quy định nào cũng có những ngoại lệ, để phù hợp với những tình huống phát sinh trong thực tế.. Tương tự như vậy, chỉ dẫn địa lí sẽ được bảo hộ vô thời hạn, nếu như không xảy ra trường hợp điều kiện địa lí bị thay đổi làm mất danh tiếng, chất lượng, đại điểm của sản phẩm đó.

Thời hạn, phạm vi bảo hộ chỉ dẫn địa lí

       Thứ hai, về phạm vi bảo hộ chỉ dẫn địa lí. Chỉ dẫn địa lí được bảo hộ trên toàn lãnh thổ Việt Nam. Việc các sản phẩm được bảo hộ chỉ dẫn địa lý sẽ tạo điều kiện giúp người dân, các địa phương, các hiệp hội làng nghề giữ được chất lượng sản phẩm mình làm ra, tránh đạo nhái, hàng mất chất lượng, khiến uy tín của những giá trị tinh thần cũng như vật chất này bị xuống cấp. Ví dụ, trong phạm vi quốc gia, vải trồng tại đại phận Thái Bình không thể lấy tên là vải thiều Lục Ngạn được. Đó là vi phạm quy định của Luật sở hữu trí tuệ. Những chủ thể cố tình vi pham sẽ bị xử lí theo quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ nói chung.

       Đây lại tiếp tục là một điểm khác biệt cơ bản của chỉ dẫn địa lí so với tên thương mại. Bởi lẽ, tên thương mại chỉ được bảo hộ trong phạm vi khu vực kinh doanh (phụ thuộc vào  doanh tiếng,  uy tín, có thể phạm vi tình thành, cả nước hoặc hơn). Như vậy, có những trường hợp, phạm vi bảo hộ của tên thương mại sẽ rộng hơn phạm vi của chỉ dẫn địa lí (nếu khu vực kinh doanh mở rộng sang cả khu vực nước ngoài)


      Trên đây là toàn bộ câu trả lời của chúng tôi về vấn đề: Quy định của pháp luật về bảo hộ chỉ dẫn địa lí mới nhất 2020. Nếu còn vấn đề thắc mắc hoặc chưa rõ bạn có thể liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua tổng đài tư vấn luật sở hữu trí tuệ của  HOTLINE 19006588 của Luật Quang Huy để được tư vấn trực tiếp.


Hãy chia sẻ bài viết này vì nó hữu ích và hoàn toàn miễn phí bạn nhé!

phone-call

HỎI ĐÁP QUA ĐIỆN THOẠI

Scroll to Top