#1 Những điểm mới của Luật Hôn nhân gia đình 2014

NHỮNG ĐIỂM MỚI ĐÁNG LƯU Ý CỦA LUẬT HÔN NHÂN GIA ĐÌNH 2014

Những điểm mới của luật hôn nhân và gia đình
 • Áp dụng tập quán trong hôn nhân và gia đình
 • Nâng độ tuổi kết hôn của nam và nữ
 • Không cấm kết hôn đồng giới
 • Vợ chồng được lựa chọn chế độ tài sản theo thỏa thuận
 • Cho phép mang thai hộ vì mục đích nhân đạo
 • Bố, mẹ và người thân thích có quyền yêu cầu giải quyết ly hôn
 • Công việc nội trợ được coi như lao động có thu nhập
 • Xem xét nguyện vọng của con từ đủ 7 tuổi trở lên khi bố mẹ ly hôn

      Hôn nhân và gia đình ở bất kỳ thời điểm nào cũng được nhiều người quan tâm. Các quan hệ xã hội về vấn đề này luôn thay đổi mỗi ngày, do đó mà pháp luật cũng phải có những thay đổi phù hợp để đáp ứng tình hình thực tế. Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 ra đời có giải quyết được những vấn đề này hay không, những điểm nổi bật của luật này là gì? Bài viết dưới đây của Luật Quang Huy sẽ cung cấp đến bạn những điểm mới của luật Hôn nhân gia đình 2014.


Cơ sở pháp lý

 • Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014
 • Nghị định 126/2014/NĐ-CP

Bài viết liên quan

Khái quát chung về luật Hôn nhân và gia đình năm 2014

Phạm vi điều chỉnh

      Bất kỳ một văn bản pháp luật nào khi được ban hành đều hướng tới điều chỉnh các mối quan hệ nhất định trong xã hội. Đối với luật Hôn nhân và gia đình hiện hành, phạm vi điều chỉnh được quy định tại điều 1 của luật này. Theo đó, phạm vi điều chỉnh của Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 là chế độ hôn nhân và gia đình; chuẩn mực pháp lý cho cách ứng xử giữa các thành viên gia đình; trách nhiệm của cá nhân, tổ chức, Nhà nước và xã hội trong việc xây dựng, củng cố chế độ hôn nhân và gia đình.

Những nguyên tắc cơ bản của pháp luật hôn nhân và gia đình

      Theo quy định tại khoản 3 điều 3 Luật Hôn nhân và gia đình, chế độ hôn nhân và gia đình là toàn bộ những quy định của pháp luật về kết hôn, ly hôn; quyền và nghĩa vụ giữa vợ và chồng, giữa cha mẹ và con, giữa các thành viên khác trong gia đình; cấp dưỡng; xác định cha, mẹ, con; quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài và những vấn đề khác liên quan đến hôn nhân và gia đình.

      Toàn bộ những quy định này phải tuân theo những nguyên tắc sau đây:

 • Hôn nhân tự nguyện, tiến bộ, một vợ một chồng, vợ chồng bình đẳng.
 • Hôn nhân giữa công dân Việt Nam thuộc các dân tộc, tôn giáo, giữa người theo tôn giáo với người không theo tôn giáo, giữa người có tín ngưỡng với người không có tín ngưỡng, giữa công dân Việt Nam với người nước ngoài được tôn trọng và được pháp luật bảo vệ.
 • Xây dựng gia đình ấm no, tiến bộ, hạnh phúc; các thành viên gia đình có nghĩa vụ tôn trọng, quan tâm, chăm sóc, giúp đỡ nhau; không phân biệt đối xử giữa các con.
 • Nhà nước, xã hội và gia đình có trách nhiệm bảo vệ, hỗ trợ trẻ em, người cao tuổi, người khuyết tật thực hiện các quyền về hôn nhân và gia đình; giúp đỡ các bà mẹ thực hiện tốt chức năng cao quý của người mẹ; thực hiện kế hoạch hóa gia đình.
 • Kế thừa, phát huy truyền thống văn hóa, đạo đức tốt đẹp của dân tộc Việt Nam về hôn nhân và gia đình.

Bài viết liên quan

Những điểm mới đáng lưu ý của luật Hôn nhân gia đình 2014

      Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 ra đời đã có những quy định mới nhằm đi vào thực tiễn đời sống để giải quyết được những quan hệ phức tạp trong lĩnh vực hôn nhân gia đình, góp phần xây dựng gia đình Việt Nam ấm no, tiến bộ và hạnh phúc. Dưới đây là một số quy định mới đáng lưu ý mà bạn có thể tham khảo:

Áp dụng tập quán trong hôn nhân và gia đình

      Luật hôn nhân và gia đình năm 2000, tại khoản 1 điều 3 chỉ quy định về việc vận động nhân dân xoá bỏ phong tục, tập quán lạc hậu về hôn nhân và gia đình, phát huy truyền thống, phong tục tập quán tốt đẹp thể hiện bản sắc của mỗi dân tộc; xây dựng quan hệ hôn nhân và gia đình tiến bộ. Tuy nhiên đến Luật Hôn nhân gia đình hiện hành, tại điều 7 quy định cụ thể việc áp dụng tập quán trong hôn nhân gia đình như sau:

Trong trường hợp pháp luật không quy định và các bên không có thỏa thuận thì tập quán tốt đẹp thể hiện bản sắc của mỗi dân tộc, không trái với nguyên tắc quy định tại Điều 2 và không vi phạm điều cấm của Luật này được áp dụng.

Những điểm mới của luật hôn nhân và gia đình

      Việc quy định cụ thể này đã giải quyết được bất cập, gây khó khăn cho tòa án khi xét xử các vụ án về hôn nhân gia đình phải áp dụng các phong tục tập quán.

Nâng độ tuổi kết hôn của nam và nữ

      Theo quy định tại khoản 1 điều 9 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2000, nam từ hai mươi tuổi trở lên, nữ từ mười tám tuổi trở lên là đủ tuổi kết hôn. Theo đó, khi nam đã bước sang tuổi hai mươi, nữ đã bước sang tuổi mười tám thì họ đã đáp ứng được điều kiện về độ tuổi kết hôn.

      Tuy nhiên, Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 đã nâng độ tuổi kết hôn của nam, nữ và được tính theo tuổi tròn. Cụ thể tại điểm a khoản 1 điều 8 có quy định như sau:

 Nam từ đủ 20 tuổi trở lên, nữ từ đủ 18 tuổi trở lên

      Theo quy định này, bắt buộc nam phải từ đủ hai mươi tuổi trở lên, nữ phải từ đủ mười tám tuổi trở lên mới được kết hôn. Có thể thấy việc nâng độ tuổi kết hôn là thống nhất với quy định của Bộ luật Dân sự năm 2015, theo đó, người thành niên là người từ đủ 18 tuổi trở lên. Bên cạnh đó, quy định này cũng phù hợp với quy định đương sự là người từ đủ 18 tuổi trở lên mới có đầy đủ năng lực hành vi tố tụng dân sự tại khoản 3 điều 69 của Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015.

Không cấm kết hôn đồng giới

      Trước đây, theo quy định của Luật Hôn nhân gia đình năm 2000, kết hôn giữa những người cùng giới tính là một trong 05 trường hợp cấm kết hôn. Việc kết hôn giữa những người có cùng giới tính sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính từ 100.000 đồng – 500.000 đồng.

      Luật Hôn nhân và gia đình hiện hành không còn quy định việc kết hôn đồng giới thuộc vào các trường hợp bị cấm kết hôn. Tại khoản 2 điều 8 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 chỉ quy định:

Nhà nước không thừa nhận hôn nhân giữa những người cùng giới tính.

      Theo đó, pháp luật hiện nay không cấm nhưng cũng không khuyến khích việc kết hôn giữa những người có cùng giới tính với nhau. Tuy nhiên, quy định này đã thể hiện cái nhìn mới mẻ của các nhà làm luật về những người thuộc giới tính thứ ba và hôn nhân đồng giới.

Vợ chồng được lựa chọn chế độ tài sản theo thỏa thuận

      Điều 28 Luật Hôn nhân và Gia đình 2014 quy định vợ chồng có quyền lựa chọn áp dụng chế độ tài sản theo luật định hoặc chế độ tài sản theo thỏa thuận. Quy định này đảm bảo quyền tự định đoạt của cá nhân đối với tài sản, cho phép vợ, chồng tự bảo toàn khối tài sản riêng. Trường hợp hai bên vợ chồng lựa chọn chế độ tài sản theo thỏa thuận thì phải được lập trước khi kết hôn, có hình thức bằng văn bản có công chứng hoặc chứng thực.

Vợ chồng được lựa chọn chế độ tài sản theo thỏa thuận

Cho phép mang thai hộ vì mục đích nhân đạo

      Mang thai hộ là một chủ đề được các cặp vợ chồng vô sinh quan tâm rất nhiều. Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 đã chính thức ban hành quy định cho phép mang thai hộ vì mục đích nhân đạo. Theo đó, mang thai hộ vì mục đích nhân đạo là việc một người phụ nữ tự nguyện, không vì mục đích thương mại giúp mang thai cho cặp vợ chồng mà người vợ không thể mang thai và sinh con ngay cả khi áp dụng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản, bằng việc lấy noãn của người vợ và tinh trùng của người chồng để thụ tinh trong ống nghiệm, sau đó cấy vào tử cung của người phụ nữ tự nguyện mang thai để người này mang thai và sinh con.

      Việc pháp luật chính thức cho phép mang thai hộ đã mở ra nhiều cơ hội cho những cặp vợ chồng mong muốn có con và cũng là cơ chế pháp lý cần thiết để hạn chế việc mang thai hộ vì mục đích thương mại.

Bố, mẹ và người thân thích có quyền yêu cầu giải quyết ly hôn

      Bên cạnh một bên vợ hoặc chồng hoặc cả hai vợ chồng có quyền yêu cầu Tòa án giải quyết ly hôn như trước đây thì từ ngày luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 có hiệu lực, cha, mẹ, người thân thích khác cũng có thể yêu cầu giải quyết ly hôn khi một bên vợ, chồng do bị bệnh tâm thần hoặc mắc bệnh khác mà không thể nhận thức, làm chủ được hành vi của mình, đồng thời là nạn nhân của bạo lực gia đình do chồng, vợ gây ra làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính mạng, sức khỏe, tinh thần của họ.

Công việc nội trợ được coi như lao động có thu nhập

      Điểm mới đáng lưu ý Luật hôn nhân gia đình năm 2014 là những quy định về giải quyết quan hệ tài sản phải đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của phụ nữ và con. Khi chia tài sản chung vợ chồng có tính đến công sức đóng góp của hai vợ chồng. Luật mới đã quy định rõ công việc nội trợ và các công việc khác có liên quan để duy trì đời sống chung được xem như lao động có thu nhập. Quy định này đã đảm bảo được quyền lợi của những người phụ nữ ở nhà thực hiện công việc nội trợ khi ly hôn.

Xem xét nguyện vọng của con từ đủ 7 tuổi trở lên khi bố mẹ ly hôn

      Nếu trước đây, Luật Hôn nhân và gia đình năm 2000 quy định về vấn đề nuôi con sau ly hôn thì con từ đủ 9 tuổi trở lên phải xem xét nguyện vọng của con. Thay vào đó, luật Hôn nhân và gia đình hiện hành quy định nếu con từ đủ 07 tuổi trở lên thì phải xem xét nguyện vọng của con. Ở độ tuổi này, con cái đã có đủ nhận thức và có quyền được lựa chọn muốn chung sống cùng ai khi bố mẹ ly hôn. Quy định xem xét nguyện vọng của con là nhằm tôn trọng ý kiến, đảm bảo tối đa quyền lợi và tạo điều kiện giúp con phát triển tốt nhất.


      Trên đây là những điểm mới nổi bật của Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 mà chúng tôi cung cấp đến bạn. Nếu còn bất kỳ vướng mắc nào về vấn đề này, bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn luật Hôn nhân và gia đình qua HOTLINE 19006588 của Luật Quang Huy để được giải đáp cụ thể.

      Trân trọng ./.


 

Hãy chia sẻ bài viết này vì nó hữu ích và hoàn toàn miễn phí bạn nhé!

Đánh giá
Tác giả bài viết
G

ĐẶT 1 CÂU HỎI MIỄN PHÍ!