CẤU THÀNH TỘI PHẠM VÀ HÌNH PHẠT TỘI XÚI GIỤC HOẶC GIÚP NGƯỜI KHÁC TỰ SÁT

Tội xúi giục hoặc giúp người khác tự sát
  • Người nào có hành vi kích động, dụ dỗ, thúc đẩy người khác tự tước đoạt tính mạng của họ; tạo điều kiện vật chất hoặc tinh thần cho người khác tự tước đoạt tính mạng của họ thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm:
  • Hành vi phạm tội làm cho 02 người trở lên tự sát thì sẽ bị phạt tù 02 năm đến 07 năm.

        Trong thực tế, đa số người dân đều cho rằng việc tự sát là do ý chí của nạn nhân. Tuy nhiên có rất nhiều trường hợp, nạn nhân tự sát là do người khác xúi giục. Không những vậy, một số người còn giúp nạn nhân thực hiện hành vi tự sát. Mục đích của việc xúi giục hay giúp nạn nhân tự sát có thể xuất phát từ nhiều lý do. Tuy nhiên, hành vi này lại xâm hại đến sức khỏe, tính mạng của người khác. Do vậy, Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017 quy định tại Điều 131 về Tội xúi giục hoặc giúp người khác tự sát. Vậy khi nào thì phạm tội này? hình phạt ra sao? Luật Quang Huy sẽ giúp bạn giải đáp những vấn đề này:


Căn cứ pháp lý

  • Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017

Xúi giục hoặc giúp người khác tự sát là gì?

      Xúi giục người khác tự sát, được hiểu là hành vi thúc đẩy người khác tự chấm dứt cuộc sông của chính họ. Giúp ngươi khác tự sát, được hiểu là hành vi tạo điều kiện cần thiết cho người khác để tự chấm dứt cuộc sống của chính họ.

Giúp người khác tự sát

Cấu thành tội phạm Tội xúi giục hoặc giúp người khác tự sát (Điều 131 BLHS)

      Để xác định có hành vi phạm tội này hay không thì phải thỏa mãn 4 yếu tố cấu thành tội phạm sau đây:

Mặt khách quan của tội phạm

Hành vi khách quan

        Có thể thấy, Điều 131 bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017 quy định 02 hành vi phạm tội. Cụ thể là hành vi xúi giục người khác tự sát và hành vi giúp người khác tự sát.

        Hành vi xúi giục người khác tự sát được cụ thể hóa như sau: Kích động, dụ dỗ, thúc đẩy người khác tự tước đoạt tính mạng của họ. Những hành vi này thường được thể hiện bằng lời nói, Hoặc lợi dụng tình trạng để kích động nạn nhân tự tước đoạt mạng sống của họ.

     Hành vi giúp người tự sát được cụ thể hóa như sau: Tạo điều kiện vật chất hoặc tinh thần cho người khác tự tước đoạt tính mạng của họ. Tạo điều kiện vật chất ví dụ như: mua cho họ những vật dụng, dụng cụ, không gian để nạn nhân tự sát. Tạo điều kiện về mặt tinh thần như ủng hộ tinh thần tự sát của họ…

Hậu quả

      Những hành vi nêu trên dẫn đến nạn nhân có hành vi tự tước đoạt mạng sống của mình. Hậu quả chết người không phải yếu tố quyết định có cấu thành tội phạm hay không. Chỉ cần nạn nhân tự sát thì tội phạm hoàn thành.

Mặt chủ quan của tội phạm

Yếu tố lỗi

      Người thực hiện hành vi phạm tội với lỗi cố ý. Lỗi cố ý ở đây được xác định cả 2 lỗi cố ý là: Cố ý trực tiếp hoặc cố ý gián tiếp.

Mục đích

      Mục đích là để nạn nhân thực hiện hành vi tự tước đoạt mạng sống của mình.

Khách thể của tội phạm

     Các hành vi phạm tội nêu trên đã xâm phạm (một cách gián tiếp) đến tính mạng của người khác.

Chủ thể thực hiện tội phạm

      Chủ thể của tội này là bất kỳ người nào có năng lực trách nhiệm hình sự. Theo quy định tại Điều 12 về tuổi chịu trách nhiệm hình sự thì chủ thể của tội này sẽ là người từ đủ 16 tuổi trở nên có đầy đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự.


Trách nhiệm hình sự Tội xúi giục hoặc giúp người khác tự sát

Phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm

       Phạm tội thỏa mãn các yếu tố cấu thành tội phạm sẽ bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm (Khoản 1 Điều 131 BLHS)

1. Người nào thực hiện một trong các hành vi sau đây, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm:

a) Kích động, dụ dỗ, thúc đẩy người khác tự tước đoạt tính mạng của họ;

b) Tạo điều kiện vật chất hoặc tinh thần cho người khác tự tước đoạt tính mạng của họ.

Tội xúi giục hoặc giúp người khác tự sát

Phạt tù từ 02 năm đến 07 năm

Trường hợp hành vi phạm tội làm cho 02 người trở lên tự sát thì sẽ bị phạt tù 02 năm đến 07 năm.


       Trên đây là toàn bộ giải đáp của chúng tôi về cấu thành và mức xử phạt Tội xúi giục hoặc giúp người khác tự sát theo quy định mới nhất của luật hình sự hiện hành. Nếu nội dung tư vấn còn chưa rõ, có nội dung gây hiểu nhầm hoặc có thắc mắc cần tư vấn cụ thể hơn, bạn có thể kết nối tới HOTLINE 19006588 của Luật Quang Huy để được Luật sư tư vấn luật hình sự tư vấn trực tiếp.

        Trân trọng./.


 

Hãy chia sẻ bài viết này vì nó hữu ích và hoàn toàn miễn phí bạn nhé!

phone-call