Hỏi đáp về Luật Hình sự

PHÂN BIỆT TỘI HIẾP DÂM NGƯỜI DƯỚI 16 TUỔI VỚI TỘI DÂM Ô NGƯỜI DƯỚI 16 TUỔI

Phân biệt tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi với tội dâm ô người dưới 16 tuổi

Tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi: Dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc lợi dụng tình trạng không thể tự vệ được của nạn nhân hoặc thủ đoạn khác giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi trái …

PHÂN BIỆT TỘI HIẾP DÂM NGƯỜI DƯỚI 16 TUỔI VỚI TỘI DÂM Ô NGƯỜI DƯỚI 16 TUỔI Xem »

QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT VỤ ÁN HÌNH SỰ THEO QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT NĂM 2020

Quy trình giải quyết vụ án hình sự

Bước 1: Khởi tố vụ án hình sự Bước 2: Điều tra vụ án hình sự Bước 3: Truy tố vụ án hình sự Bước 4: Xét xử sơ thẩm vụ án hình sự Bước 5: Xét xử phúc thẩm vụ án hình sự Bước 6: Thi hành bản án và quyết định của Tòa án Bước 7: Xét lại các …

QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT VỤ ÁN HÌNH SỰ THEO QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT NĂM 2020 Xem »

ÁP DỤNG BIỆN PHÁP ĐƯA ĐI CAI NGHIỆN BẮT BUỘC TẠI CƠ SỞ CAI NGHIỆN

Áp dụng biện pháp đưa đi cai nghiện bắt buộc tại cơ sở cai nghiện

Đối tượng áp dụng: Người nghiện ma túy từ đủ 18 tuổi trở lên, có nơi cư trú ổn định, trong thời hạn 02 năm kể từ ngày chấp hành xong quyết định áp dụng biện pháp giáo dục hoặc trong thời hạn 01 năm kể từ ngày hết thời hiệu thi hành quyết định áp dụng biện …

ÁP DỤNG BIỆN PHÁP ĐƯA ĐI CAI NGHIỆN BẮT BUỘC TẠI CƠ SỞ CAI NGHIỆN Xem »

QUY ĐỊNH VỀ THỜI HẠN ĐIỀU TRA VỤ ÁN HÌNH SỰ NĂM 2020

Thời hạn điều tra vụ án hình sự

Không quá 02 tháng đối với tội phạm ít nghiêm trọng Đối với tội phạm nghiêm trọng không quá 03 tháng. Đối với tội phạm rất nghiêm trọng là không quá 04 tháng. Đối với tội phạm đặc biệt nghiêm trọng không quá 04 tháng.       Điều tra vụ án hình sự là …

QUY ĐỊNH VỀ THỜI HẠN ĐIỀU TRA VỤ ÁN HÌNH SỰ NĂM 2020 Xem »

PHÂN BIỆT CẢI TẠO KHÔNG GIAM GIỮ VÀ ÁN TREO MỚI NHẤT 2020

Phân biệt cải tạo không giam giữ và án treo

Án treo là biện pháp miễn chấp hành hình phạt tù có điều kiện còn cải tạo không giam giữ là hình phạt chính. Điều kiện hưởng án treo là bị phạt tù không quá 03 năm, có nhân thân tốt, phải có các tình tiết giảm nhẹ được quy định tại Điều 51, thuộc …

PHÂN BIỆT CẢI TẠO KHÔNG GIAM GIỮ VÀ ÁN TREO MỚI NHẤT 2020 Xem »

XÚC PHẠM DANH DỰ, NHÂN PHẨM NGƯỜI KHÁC CÓ BỊ PHẠT TÙ KHÔNG?

xúc phạm danh dự nhân phẩm có thể bị phạt tù

Người nào xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự của người khác, thì bị phạt cảnh cáo, phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm. Tuy nhiên người phạm tội chỉ bị truy cứu trách nhiệm hình sự khi người bị hại có yêu …

XÚC PHẠM DANH DỰ, NHÂN PHẨM NGƯỜI KHÁC CÓ BỊ PHẠT TÙ KHÔNG? Xem »

TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ ĐỐI VỚI NGƯỜI CHƯA THÀNH NIÊN THEO BỘ LUẬT HÌNH SỰ 2015

Trách nhiệm hình sự đối với người chưa thành niên

Nhóm từ 14 đến dưới 16 tuổi chỉ phải chịu trách nhiệm hình sự về tội phạm rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng Bất cứ người nào từ đủ 16 tuổi trở lên đều phải chịu trách nhiệm hình sự với hành vi của mình.       Người chưa thành niên phạm tội …

TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ ĐỐI VỚI NGƯỜI CHƯA THÀNH NIÊN THEO BỘ LUẬT HÌNH SỰ 2015 Xem »

TỘI GIẾT NGƯỜI THEO BỘ LUẬT HÌNH SỰ – YẾU TỐ CẤU THÀNH VÀ HÌNH PHẠT

Tội giết người

Người chuẩn bị phạm tội giết người thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm. Người phạm tội giết người mà giết 2 người trở lên, Giết người dưới 16 tuổi; Giết phụ nữ mà biết là có thai; Giết người đang thi hành công vụ; Giết ông, bà, cha, mẹ, người nuôi …

TỘI GIẾT NGƯỜI THEO BỘ LUẬT HÌNH SỰ – YẾU TỐ CẤU THÀNH VÀ HÌNH PHẠT Xem »

phone-call

HỎI ĐÁP QUA ĐIỆN THOẠI