#1 Mẫu tờ khai trích lục khai sinh

Mẫu tờ khai trích lục khai sinh

Mẫu tờ khai trích lục khai sinh mới nhất 2020
 • Là văn bản do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp, được sử dụng trong trường hợp cá nhân xin trích lục khai sinh.
 • Được ban hành kèm theo Công văn 1288/HTQTCT-HT của Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực điều chỉnh một số biểu mẫu hộ tịch ban hành kèm theo Thông tư số 15/2015/TT-BTP.

      Tờ khai trích lục khai sinh là giấy tờ không thể thiếu khi cá nhân làm thủ tục xin trích lục khai sinh. Vậy đâu là mẫu trích lục giấy khai sinh theo quy định pháp luật hiện hành? Cách viết tờ khai trích lục khai sinh như thế nào? Với bài viết này Luật Quang Huy cung cấp thông tin về mẫu tờ khai cấp bản sao trích lục khai sinh mới nhất năm 2020 như sau:


Cơ sở pháp lý:

 • Luật Hộ tịch năm 2014
 • Thông tư 15/2015/TT-BTP hướng dẫn Luật Hộ tịch và NĐ 123/2015/NĐ-CP
 • Công văn 1288/HTQTCT-HT điều chỉnh một số biểu mẫu hộ tịch ban hành kèm theo Thông tư số 15/2015/TT-BTP

Tờ khai trích lục khai sinh là gì?

      Mẫu tờ khai trích lục khai sinh là văn bản do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp, được sử dụng trong trường hợp cá nhân xin trích lục khai sinh. Mẫu trích lục giấy khai sinh được ban hành kèm theo Công văn 1288/HTQTCT-HT của Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực điều chỉnh một số biểu mẫu hộ tịch ban hành kèm theo Thông tư số 15/2015/TT-BTP.

Tờ khai trích lục khai sinh là gì

Những nội dung cơ bản của tờ khai trích lục khai sinh

      Các nội dung cần được bảo đảm được thể hiện rõ trong mẫu tờ khai trích lục giấy khai sinh bao gồm:

 • Quốc hiệu, tiêu ngữ;
 • Thông tin về người yêu cầu bao gồm: họ, chữ đệm, tên người yêu cầu, nơi cư trú người yêu cầu, giấy tờ tùy thân người yêu cầu, quan hệ với người được cấp bản sao trích lục hộ tịch;
 • Thông tin: đề nghị cơ quan cấp bản sao trích lục hộ tịch;
 • Thông tin về người được cấp bản sao trích lục giấy khai sinh bao gồm: Họ, chữ đệm, tên người được cấp bản sao trích lục khai sinh; giới tính; ngày, tháng, năm sinh người được cấp bản sao trích lục khai sinh; dân tộc; quốc tịch; nơi cư trú; giấy tờ tùy thân; số định danh cá nhân (nếu có); đã đăng ký tại; số lượng bản sao trích lục giấy khai sinh đề nghị cấp;
 • Thông tin: Người yêu cầu (ký và ghi rõ họ, chữ đệm, tên).
Mẫu tờ khai trích lục khai sinh mới nhất 2020

Mẫu tờ khai trích lục khai sinh mới nhất

Dưới đây là Tờ khai cấp bản sao trích lục hộ tịch theo quy định pháp luật hiện hành năm 2020. Bạn có thể tải xuống tại liên kết ở bên dưới


TẢI TỜ KHAI CẤP BẢN SAO TRÍCH LỤC HỘ TỊCH


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

TỜ KHAI
CẤP BẢN SAO TRÍCH LỤC HỘ TỊCH

Kính gửi: (1)…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Họ, chữ đệm, tên người yêu cầu: ………………………………………………………………………………………………………..

Nơi cư trú: (2)………………………………………………………………………………………………………………………………………

Giấy tờ tùy thân: (3)………………………………………………………………………………………………………………………………..

Quan hệ với người được cấp bản sao Trích lục hộ tịch: …………………………………………………

Đề nghị cơ quan cấp bản sao trích lục(4)…………………………………………….. cho người có tên dưới đây:

Họ, chữ đệm, tên: …………………………………………………………………………Giới tính:……………………………….

Ngày, tháng, năm sinh:…………………………………………………………………………………………………………………………….

Dân tộc: ……………………………………………. Quốc tịch: ……………………………………………………………………………………

Nơi cư trú:(2)……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Giấy tờ tùy thân: (3)…………………………………….. …………………………………………………………………………………………..

Số định danh cá nhân (nếu có): …………………… …………………………………………………………………………………………..

Đã đăng ký tại:(5)………………………………………………………………………………ngày ……..tháng……..năm……..

Theo(6)………………………………………………………………………………..số……………… quyển số(7):…………………………..

Số lượng bản sao Trích lục đề nghị cấp:…………………………………………………………………………………………..

Tôi cam đoan những nội dung khai trên đây là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về cam đoan của mình.

Làm tại: ……………………. , ngày … tháng …. năm…..

                                                                                     Người yêu cầu

                                                                                            (Ký và ghi rõ họ, chữ đệm, tên)

                                                                                                                                                                        ……………………………………….


Cách ghi tờ khai trích lục khai sinh

      Mục “Kính gửi” (1):  Ghi rõ tên cơ quan thực hiện việc cấp bản sao trích lục khai sinh là cơ quan, tổ chức đang quản lý sổ gốc như Ủy ban nhân dân cấp xã, phường, thị trấn.

      Mục “Nơi cư trú” (2): Ghi theo địa chỉ đăng ký thường trú;

 • Nếu không có nơi đăng ký thường trú thì ghi theo địa chỉ đăng ký tạm trú;
 • Nếu không có nơi đăng ký thường trú và nơi đăng ký tạm trú thì ghi theo địa chỉ đang nơi sinh sống.

      Ví dụ: số nhà 8B, Ngõ 185 Chùa Láng, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội.

      Mục “Giấy tờ tùy thân” (3): Ghi thông tin về giấy tờ tùy thân như: Hộ chiếu, chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ hợp lệ thay thế

      Ví dụ: Chứng minh nhân dân số 187704455 do Công an thành phố Hà Nội cấp ngày 20/10/2010.

      Mục (4): Ghi rõ loại việc hộ tịch đã đăng ký trước đây cụ thể là Đăng ký khai sinh

      Mục (5): Ghi rõ tên cơ quan đã đăng ký hộ tịch trước đây.

     Ví dụ: Ủy ban nhân dân phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

      Mục (6): Ghi rõ loại giấy tờ hộ tịch đã được cấp trước đây cụ thể là Giấy khai sinh

      Mục (7): Chỉ khai khi biết rõ.

  Dưới đây là Tờ khai cấp bản sao trích lục hộ tịch theo quy định pháp luật hiện hành năm 2020. Bạn có thể tải xuống tại liên kết ở bên dưới


TẢI TỜ KHAI CẤP BẢN SAO TRÍCH LỤC HỘ TỊCH


      Trên đây là những thông tin cơ bản về tờ khai trích lục giấy khai sinh. Trường hợp đang có các vướng mắc về tờ khai cấp bản sao trích lục khai sinh cần được hỗ trợ, bạn có thể kết nối tới Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua Tổng đài 19006588 của Luật Quang Huy Việt Nam để được tư vấn trực tiếp.

      Trân trọng./.


Hãy chia sẻ bài viết này vì nó hữu ích và hoàn toàn miễn phí bạn nhé!

5/5 - (2 bình chọn)
Tác giả bài viết
phone-call

ĐẶT 1 CÂU HỎI MIỄN PHÍ!