Chi tiết hồ sơ, thủ tục công bố sản phẩm

Đăng ký công bố sản phẩm
 • Thủ tục công bố sản phẩm: Doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ theo quy định, doanh nghiệp có thể tự công bố sản phẩm trên phương tiện thông tin đại chúng hoặc trang thông tin điện tử hoặc nộp hồ sơ cho cơ quan nhà nước tùy từng trường hợp.
 • Nếu khách hàng có nhu cầu công bố sản phẩm, khách hàng cần hỗ trợ liên hệ số điện thoại: 19006588 ấn phím 6.

Hiện nay vấn đề về công bố sản phẩm là mối quan tâm hàng đầu của cả xã hội.

Đặc biệt đối với những cơ sở sản xuất và kinh doanh các ngành, nghề thực phẩm cần thực hiện thủ tục công bố sản phẩm để đảm bảo cho việc sản xuất, kinh doanh của cơ sở đáp ứng được đầy đủ điều kiện theo quy định của pháp luật hiện hành.

Vậy thủ tục công bố sản phẩm có dễ thực hiện không, hồ sơ cần phải chuẩn bị những gì?

Sau đây Luật Quang Huy sẽ tư vấn về thủ tục công bố sản phẩm như sau:


Những sản phẩm bắt buộc phải đăng ký công bố sản phẩm

Theo quy định tại Điều 6 Nghị định 15/2018/NĐ-CP, tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm phải đăng ký bản công bố sản phẩm đối với các sản phẩm sau đây:

 • Thực phẩm bảo vệ sức khỏe, thực phẩm dinh dưỡng y học, thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt.
 • Sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ đến 36 tháng tuổi.
 • Phụ gia thực phẩm hỗn hợp có công dụng mới, phụ gia thực phẩm không thuộc trong danh mục phụ gia được phép sử dụng trong thực phẩm hoặc không đúng đối tượng sử dụng do Bộ Y tế quy định.

Thủ tục, hồ sơ tự công bố sản phẩm

Trước khi tiến hành thực hiện thủ tục tự công bố sản phẩm thì doanh nghiệp phải đáp ứng điều kiện tiên quyết là Giấy đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp phải có ngành nghề kinh doanh thực phẩm hoặc sản xuất thực phẩm.

Sản phẩm tự công bố sản phẩm

Theo quy định của pháp luật hiện hành những sản phẩm doanh nghiệp tự công bố sản phẩm gồm những sản phẩm sau:

 • Thực phẩm đã qua chế biến bao gói sẵn, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, dụng cụ chứa đựng thực phẩm, vật liệu bao gói tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm;
 • Trừ những sản phẩm, nguyên liệu sản xuất, nhập khẩu chỉ dùng để sản xuất, gia công hàng xuất khẩu hoặc phục vụ cho việc sản xuất nội bộ của tổ chức, cá nhân không tiêu thụ tại thị trường trong nước được miễn thực hiện thủ tục tự công bố sản phẩm
 • Trừ những thực phẩm phải thực hiện thủ tục đăng ký bản công bố sản phẩm theo quy định của pháp luật.

Hồ sơ tự công bố sản phẩm

Hồ sơ tự công bố sản phẩm theo quy định tại Điều 4 Nghị định 15/2018/NĐ-CP như sau:

1Hồ sơ tự công bố sản phẩm bao gồm:

a) Bản tự công bố sản phẩm theo Mu số 01 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này;

b) Phiếu kết quả kiểm nghiệm an toàn thực phẩm của sản phẩm trong thời hạn 12 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ được cấp bởi phòng kim nghiệm được chỉ định hoặc phòng kiểm nghiệm được công nhận phù hợp ISO 17025 gồm các chỉ tiêu an toàn do Bộ Y tế ban hành theo nguyên tắc quản lý rủi ro phù hợp với quy định của quốc tế hoặc các chỉ tiêu an toàn theo các quy chuẩn, tiêu chuẩn tương ứng do tổ chức, cá nhân công bố trong trường hợp chưa có quy định của Bộ Y tế (bản chính hoặc bản sao chứng thực).

Lưu ý: Kèm theo hai mẫu hồ sơ trên doanh nghiệp phải chuẩn bị thêm Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Thủ tục tự công bố sản phẩm

Sau khi doanh nghiệp chuẩn bị bộ hồ sơ như trên doanh nghiệp thực hiện trình tự, thủ tục tự công bố sản phẩm theo một trong các cách thức như sau:

 • Tổ chức, cá nhân tự công bố sản phẩm trên phương tiện thông tin đại chúng;
 • Hoặc tự công bố trên trang thông tin điện tử của mình hoặc niêm yết công khai tại trụ sở của tổ chức, cá nhân và công bố trên hệ thống thông tin dữ liệu cập nhật về an toàn thực phẩm;
 • Trong trường hợp chưa có Hệ thống thông tin dữ liệu cập nhật về an toàn thực phẩm thì tổ chức, cá nhân nộp 01 bản qua đường bưu điện hoặc trực tiếp đến cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ định;

Ngay sau khi tự công bố sản phẩm doanh nghiệp được quyền sản xuất, kinh doanh sản phẩm và doanh nghiệp tự chịu trách nhiệm hoàn toàn về an toàn của sản phẩm đó.

Lưu ý: Trường hợp tổ chức có từ 02 cơ sở sản xuất trở lên cùng sản xuất một sản phẩm thì chỉ nộp hồ sơ tại một cơ quan quản lý nhà nước ở địa phương có cơ sở sản xuất do tổ chức lựa chọn.


Thủ tục, hồ sơ đăng ký bản công bố sản phẩm

Sản phẩm đăng ký bản công bố sản phẩm

Theo quy định tại Điều 6 Nghị định 15/2018/NĐ-CP Doanh nghiệp kinh doanh thực phẩm phải đăng ký bản công bố sản phẩm đối với các sản phẩm sau đây:

1. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe, thực phẩm dinh dưỡng y học, thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt.

2. Sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ đến 36 tháng tuổi.

3. Phụ gia thực phẩm hỗn hợp có công dụng mới, phụ gia thực phẩm không thuộc trong danh mục phụ gia được phép sử dụng trong thực phẩm hoặc không đúng đối tượng sử dụng do Bộ Y tế quy định.

Hồ sơ đăng ký bản công bố sản phẩm

Hồ sơ đăng ký bản công bố sản phẩm đối với sản phẩm nhập khẩu gồm:

 • Bản công bố sản phẩm được quy định tại Mẫu số 02 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 15/2018/NĐ-CP;
 • Giấy chứng nhận lưu hành tự do hoặc Giấy chứng nhận xuất khẩu hoặc Giấy chứng nhận y tế của cơ quan có thẩm quyền của nước xuất khẩu cấp;
 • Phiếu kết quả kiểm nghiệm an toàn thực phẩm của sản phẩm trong thời hạn 12 tháng;
 • Bằng chứng khoa học chứng minh công dụng của sản phẩm hoặc của thành phần tạo nên công dụng đã công bố;
 • Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phm đạt yêu cầu Thực hành sản xuất tốt (GMP) hoặc chứng nhận tương đương trong trường hợp sản phẩm nhập khẩu là thực phẩm bảo vệ sức khỏe áp dụng từ ngày 01 tháng 7 năm 2019 (bản có xác nhận của tổ chức, cá nhân).

Hồ sơ đăng ký bản công bố sản phẩm đối với sản phẩm sản xuất trong nước gồm:

 • Bản công bố sản phẩm được quy định tại Mẫu số 02 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 15/2018/NĐ-CP;
 • Phiếu kết quả kiểm nghiệm an toàn thực phẩm của sản phẩm trong thời hạn 12 tháng;
 • Bằng chứng khoa học chứng minh công dụng của sản phẩm hoặc của thành phần tạo nên công dụng đã công bố;
 • Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm trong trường hợp cơ sở thuộc đối tượng phải cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo quy định;
 • Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phm đạt yêu cầu Thực hành sản xuất tốt (GMP) hoặc chứng nhận tương đương trong trường hợp sản phẩm nhập khẩu là thực phẩm bảo vệ sức khỏe áp dụng từ ngày 01 tháng 7 năm 2019 (bản có xác nhận của tổ chức, cá nhân).

Lưu ý: Các tài liệu phải được thể hiện bằng tiếng Việt, trường hợp có tài liệu bằng tiếng nước ngoài thì phải được dịch sang tiếng Việt và được công chứng và tài liệu phải còn hiệu lực tại thời điểm nộp hồ sơ đăng ký bản công bố sản phẩm.

Đăng ký công bố sản phẩm
Đăng ký công bố sản phẩm

Thủ tục đăng ký bản công bố sản phẩm

Doanh nghiệp có thể nộp hồ sơ đăng ký bản công bố sản phẩm theo một trong các hình thức là nộp hồ sơ qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến hoặc đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp đến cơ quan tiếp nhận hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 1: Doanh nghiệp nộp hồ sơ cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ đăng ký bản công bố gồm có:

 • Bộ Y tế: Cống bố những thực phẩm bảo vệ sức khỏe, phụ gia thực phẩm hỗn hợp có công dụng mới, phụ gia thực phẩm chưa có trong danh mục phụ gia được phép sử dụng trong thực phẩm do Bộ trưởng Bộ Y tế quy định;
 • Cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ định: Công bố đối với thực phẩm dinh dưỡng y học, thực phm dùng cho chế độ ăn đặc biệt, sản phm dinh dưỡng dùng cho trẻ đến 36 tháng tuổi;
 • Nếu doanh nghiệp sản xuất nhiều loại thực phẩm thuộc thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ của cả Bộ Y tế và cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đnh thì doanh nghiệp có quyền lựa chọn nộp hồ sơ đến Bộ Y tế hoặc sản phẩm thuộc thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ đăng ký của cơ quan nào thì nộp hồ sơ đăng ký đến cơ quan tiếp nhận đó.

Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ và thẩm định hồ sơ

Thời hạn tiếp nhận hồ sơ được quy định như sau:

 • Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đối với phụ gia thực phẩm hỗn hợp có công dụng mới, phụ gia thực phẩm chưa có trong danh mục phụ gia được phép sử dụng…
 • Và 21 ngày làm việc đối với thực phẩm bảo vệ sức khỏe.

Thì Cơ quan thẩm quyền có trách nhiệm thẩm định hồ sơ và cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm theo mẫu cho doanh nghiệp.

Thời gian thẩm định hồ sơ tính từ thời điểm hồ sơ được nộp trên hệ thng dịch vụ công trực tuyến hoặc theo dấu đến của cơ quan tiếp nhận.

Bước 3: Thông báo về việc thẩm định hồ sơ

Sau khi tiến hành việc thẩm định hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền nếu không đồng ý với hồ sơ đăng ký công bố sản phẩm của doanh nghiệp hoặc yêu cầu sửa đổi, bổ sung thì phải có văn bản nêu rõ lý do và căn cứ pháp lý của việc yêu cầu.

Cơ quan tiếp nhận hồ sơ chỉ được yêu cầu sửa đổi, bổ sung 01 lần.

Trong thời hạn 7 ngày làm việc kể từ khi nhận hồ sơ sửa đổi, bổ sung, cơ quan tiếp nhận hồ sơ thẩm định hồ sơ và có văn bản trả lời cụ thể cho doanh nghiệp

Sau 90 ngày làm việc kể từ khi có công văn yêu cầu sửa đổi, bổ sung nếu doanh nghiệp không sửa đổi, bổ sung thì hồ sơ không còn giá trị.

Cơ quan tiếp nhận hồ sơ đăng ký bản công bố sản phẩm có trách nhiệm thông báo công khai tên, sản phẩm của tổ chức, cá nhân đã được tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm trên trang thông tin điện tử (website) của mình và cơ sở dữ liệu về an toàn thực phẩm.

Bước 4: Nộp phí đăng ký bản công bố sản phẩm

Theo quy định của pháp luật hiện hành doanh nghiệp kinh doanh sản phẩm có trách nhiệm nộp phí thẩm định hồ sơ đăng ký bản công bố sản phẩm theo quy định của pháp luật về phí và lệ phí.

Thời gian hoàn thành hồ sơ đăng ký bản công bố sản phẩm: 15-30 ngày làm việc, trong đó không bao gồm thời gian kiểm nghiệm.


Dịch vụ công bố sản phẩm

Về cơ bản thủ tục công bố sản phẩm khá phức tạp và khó khăn.

Dù nắm được những quy định của pháp luật về hồ sơ, thủ tục nhưng một số trường hợp doanh nghiệp vẫn không thể tự thực hiện toàn bộ hồ sơ để công bố sản phẩm.

Khi doanh nghiệp tiến hành sản xuất, kinh doanh mà chưa thực hiện thủ tục công bố sản phẩm sẽ bị xử phạt theo quy định của pháp luật.

Luật Quang Huy chính là đơn vị có thể giúp bạn thực hiện thủ tục công bố sản phẩm một cách nhanh chóng, dễ dàng.

Với Luật Quang Huy không chỉ hỗ trợ khách hàng dừng lại ở việc công bố sản phẩm mà còn hỗ trợ khách hàng về những vấn đề sau khi công bố như thay mặt doanh nghiệp làm việc với các đoàn kiểm tra của cơ quan có thẩm quyền, xin các loại giấy phép con tương ứng.

Ngoài ra Luật Quang Huy sẽ là đơn vị hậu thuẫn phía sau về các vấn đề pháp lý của doanh nghiệp, để doanh nghiệp yên tâm tập trung vào kinh doanh, sản xuất không phải lo lắng về giấy phép hay những vấn đề pháp lý khác.

Luật Quang Huy là đơn vị hỗ trợ các thủ tục công bố sản phẩm cho rất nhiều doanh nghiệp trên địa bàn toàn quốc.

Với phương châm đặt uy tín và trách nhiệm lên hàng đầu Luật Quang Huy sẽ làm hài lòng khách hàng khi đến với dịch vụ của chúng tôi.

Dịch vụ hỗ trợ công bố sản phẩm từ A – Z của Luật Quang Huy

Khi bạn sử dụng dịch vụ, chúng tôi sẽ thực hiện tất cả các thủ tục theo yêu cầu, theo ủy quyền của các bạn.Chúng tôi sẽ:

 • Thành lập doanh nghiệp có ngành, nghề kinh doanh thực phẩm;
 • Soạn thảo 01 bộ hồ sơ đầy đủ theo quy định;
 • Đại điện doanh nghiệp nộp hồ sơ với cơ quan có thẩm quyền;
 • Theo dõi hồ sơ và giải trình theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền;
 • Nhận kết quả công bố sản phẩm và gửi lại ngay cho khách hàng.

Các bạn sẽ không mất công đi lại nhiều lần. Thời gian thực hiện chỉ từ 15 – 20 ngày làm việc.

Dịch vụ hỗ trợ soạn hồ sơ

Vì để đáp ứng tốt nhất các nhu cầu và giảm chi phí cho khách hàng. Chúng tôi sẽ hỗ trợ soạn hồ sơ, sau đó hướng dẫn cụ thể toàn bộ thủ tục để khách hàng có thể tự mình công bố sản phẩm.

Luật Quang Huy sẽ hỗ trợ soạn thảo hồ sơ bao gồm:

 • Soạn thảo Bản công bố sản phẩm theo mẫu;
 • Soạn thảo và tư vấn cho doanh nghiệp 01 bộ hồ sơ đầy đủ;
 • Hỗ trợ, tư vấn thủ tục theo từng bước cụ thể để doanh nghiệp thực hiện;
 • Chuẩn bị những tài liệu liên quan để doanh nghiệp làm việc với cơ quan có thẩm quyền.

Chúng tôi sẽ hướng dẫn từng bước để doanh nghiệp thực hiện công bố sản phẩm một cách dễ dàng. Dịch vụ của chúng tôi cam kết nhanh chóng, dễ thực hiện, chi phí hợp lý nhất cho khách hàng.

Hãy để Luật Quang Huy là người đồng hành cùng bạn để sự thành công của bạn được trọn vẹn nhất.

Luật Quang Huy – Luật sư của mọi nhà, luôn làm việc tận tâm và chu đáo, là đơn vị uy tín được nhiều doanh nghiệp lựa chọn để đồng hành.


Cơ sở pháp lý

 • Luật An toàn thực phẩm năm 2010;
 • Nghị đinh 15/2018/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm;
 • Nghị định 155/2018/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế;
 • Thông tư 279/2016/TT-BTC Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong công tác an toàn vệ sinh thực phẩm.

Trên đây là bài viết chi tiết về thủ tục công bố sản phẩm.

Chúng tôi mong muốn các bạn có thể hiểu rõ các hồ sơ, trình tự, thủ tục để tiến hành việc công bố sản phẩm một cách nhanh chóng.

Nếu còn những vướng mắc, cần trao đổi trực tiếp, các bạn có thể liên hệ đến Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến của Luật Quang Huy theo HOTLINE 19006588.

Chúng tôi hân hạnh được hỗ trợ.

Trân trọng./.


Dịch vụ luật sư:

Luật Quang Huy hỗ trợ khách hàng tiến hành thủ tục công bố sản phầm, xin giấy phép chứng nhận an toàn thực phẩm và đăng ký bản công bố sản phẩm.

Khách hàng cần hỗ trợ liên hệ số điện thoại: 19006588 ấn phím 6.


 

Hãy chia sẻ bài viết này vì nó hữu ích và hoàn toàn miễn phí bạn nhé!

G

TƯ VẤN MIỄN PHÍ NGAY!

Scroll to Top