Thành lập công ty TNHH cần bao nhiêu vốn?

Thành lập công ty TNHH cần bao nhiêu vốn

Pháp luật không quy định mức vốn điều lệ tối thiểu khi thành lập công ty mà chỉ quy định rằng các thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn phải đóng góp “đủ” tài sản để hình thành vốn.

Tự do kinh doanh đang là một trong những xu hướng phát triển hàng đầu của xã hội tiên tiến ngày nay.

Đây không chỉ là nguyên tắc cơ bản của nền kinh tế thị trường mà còn là một trong những quyền cơ bản của công dân được ghi nhận trong hiến pháp nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Một trong những biểu hiện của quyền này là quyền được tự do thành lập doanh nghiệp.

Vậy thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn cần bao nhiêu vốn?

Trong khuôn khổ bài viết dưới đây, Luật Quang Huy chúng tôi sẽ giúp các bạn giải đáp thắc mắc về vấn đề Thành lập công ty TNHH cần bao nhiêu vốn?


Các loại vốn của công ty TNHH?

Theo quy định của pháp luật, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên có bốn loại vốn như sau.

Vốn điều lệ

Vốn điều lệ là gì?

Theo quy định tại khoản 34 điều 4 Luật Doanh nghiệp 2020, thì vốn điều lệ là tổng giá trị tài sản do các thành viên công ty, chủ sở hữu công ty đã góp hoặc cam kết góp khi thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh; là tổng mệnh giá cổ phần đã bán hoặc được đăng ký mua khi thành lập công ty cổ phần.

Theo quy định tại điều 75 khoản 1 Luật Doanh nghiệp 2020, vốn điều lệ của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên tại thời điểm đăng ký doanh nghiệp là tổng giá trị tài sản do chủ sở hữu cam kết góp và ghi trong Điều lệ công ty.

Chủ sở hữu công ty phải góp vốn cho công ty đủ và đúng loại tài sản đã cam kết khi đăng ký thành lập doanh nghiệp trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, không kể thời gian vận chuyển, nhập khẩu tài sản góp vốn, thực hiện thủ tục hành chính để chuyển quyền sở hữu tài sản.

Tài sản được sử dụng để thực hiện góp vốn vào doanh nghiệp bao gồm nhiều loại khác nhau.

Có thể là vàng, ngoại tệ được tự do chuyển đổi, Việt Nam Đồng, giá trị về quyền được sở hữu trí tuệ, giá trị về quyền được sử dụng đất, bí quyết của kỹ thuật, công nghệ, những loại tài sản khác mà có thể được định giá bằng Việt Nam Đồng.

Trong đó, với quyền về sở hữu trí tuệ thì quyền có liên quan tới quyền tác giả, quyền tác giả, quyền về giống cây trồng, quyền được sở hữu công nghiệp và những quyền khác về sở hữu trí tuệ dựa vào quy định theo pháp luật của việc sở hữu trí tuệ.

Khi các tổ chức, cá nhân cũng chính là chủ sở hữu được hợp pháp về những quyền kể trên thì mới được phép có quyền dùng những tài sản đó để thực hiện việc góp vốn.

Vốn pháp định

Luật Doanh nghiệp 2005 có quy định về vốn pháp định như sau:

Vốn pháp định là số vốn tối thiểu phải có theo quy định của pháp luật để thành lập doanh nghiệp.

Luật Doanh nghiệp 2014 ra đời cho đến Luật Doanh nghiệp năm 2020 đã cho thấy một bước tiến mới trong tư duy lập pháp của các nhà làm luật, bằng việc bỏ việc xác định vốn pháp đinh với mục đích hiện thực hóa quyền tự do kinh doanh với tất cả các ngành nghề mà pháp luật không cấm.

Theo đó, vốn pháp định hiện nay chỉ được đặt ra với một số ngành nghề đặc biệt khi tiến hành đăng ký kinh doanh mà thôi.

Một số ví dụ tiêu biểu như:

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên kinh doanh dịch vụ bảo vệ cần vốn pháp định là 1.000.000 USD, dịch vụ bán hàng đa cấp là 10 tỷ đồng, kinh doanh tạm nhập, tái xuất hàng hóa có thuế tiêu thụ đặc biệt cần vốn pháp định là Ký quỹ 7 tỷ đồng nộp tại tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp,…

Vốn góp nước ngoài trong quá trình thành lập doanh nghiệp

Hiện nay, tỷ lệ công ty TNHH trên thị trường doanh nghiệp khá lớn với nhiều ngành nghề kinh doanh khác nhau.

Một trong số đó lại thuộc ngành nghề kinh doanh có điều kiện của nhà đầu tư nước ngoài.

Do đó, nhiều nhà đầu tư nước ngoài thực hiện việc góp vốn trong quá trình thành lập doanh nghiệp của các công ty này.

Một số ngành nghề kinh doanh nổi bật thu hút vốn đầu tư của các nhà đầu tư nước ngoài như: kinh doanh bất động sản, dịch vụ môi giới vận tải hàng hóa, đại lí vận tải, dịch vụ thi công xây dựng công trình, …

Đây là phần vốn có tỷ lệ nhất định vào công ty Việt Nam.

Cũng có trường hợp, nhà đầu tư sử dụng toàn bộ vốn để thành lập công ty 100% vốn nước ngoài.

Thành lập công ty TNHH cần bao nhiêu vốn?

Thành lập công ty TNHH cần bao nhiêu vốn?

Về vấn để vốn điều lệ của công ty trách nhiệm hữu hạn không được quy định cụ thể và chi tiết trong pháp luật về doanh nghiệp về mức.

Vấn đề này chỉ được đề cập một cách tổng quan như sau:

Điều 47. Góp vốn thành lập công ty và cấp giấy chứng nhận phần vốn góp

2. Thành viên phải góp vốn cho công ty đủ và đúng loại tài sản đã cam kết khi đăng ký thành lập doanh nghiệp trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, không kể thời gian vận chuyển, nhập khẩu tài sản góp vốn, thực hiện thủ tục hành chính để chuyển quyền sở hữu tài sản. Trong thời hạn này, thành viên có các quyền và nghĩa vụ tương ứng với tỷ lệ phần vốn góp đã cam kết. Thành viên công ty chỉ được góp vốn cho công ty bằng loại tài sản khác với tài sản đã cam kết nếu được sự tán thành của trên 50% số thành viên còn lại.

Thành lập công ty TNHH cần bao nhiêu vốn

Pháp luật không quy định mức vốn điều lệ tối thiểu khi thành lập công ty mà chỉ quy định rằng các thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn phải đóng góp “đủ” tài sản để hình thành vốn.

Không có bất kì một văn bản quy phạm nào giải thích cụ thể và chi tiết khái niệm “đủ” này thực tế là bao nhiêu.

Tuy nhiên, có thể hiểu rằng, nếu đăng ký vốn điều lệ quá thấp, thì chính công ty đó sẽ không thể hiện được tiềm lực tài chính của công ty mình.

Dĩ  nhiên, chính điều này sẽ  gây ảnh hưởng đến niềm tin, uy tín  của công ty trước  các đối tác kinh doanh vì khả năng thanh toán  nợ không cao.

Nếu tiềm lực kinh tế của chủ đầu tư càng mạnh thì có thể bỏ vốn càng nhiều vào kinh doanh.

Tuy nhiên, cần lưu ý, nếu đăng ký vốn điều lệ quá cao so với số vốn thực có, sẽ ảnh hưởng rất lớn tới việc vận hành công ty nói chung, cụ thể là việc thực hiện sổ sách hay thực hiện các nghĩa vụ tài chính khác.

Về vốn pháp định, vấn đề này chỉ cần chú ý khi ngành nghề mà công ty trách nhiệm hữu hạn đăng ký có thuộc nhóm các ngành nghề kinh doanh yêu cầu vốn pháp định hay không. Tiêu biểu như sau:

  • Dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài: 5 tỷ đồng
  • Kinh doanh bất động sản: 20 tỷ đồng
  • Kinh doanh dịch vụ đòi nợ: 2 tỷ đồng
  • Bán hàng đa cấp: 10 tỷ đồng
  • Cung cấp dịch vụ hàng không mà không phải là doanh nghiệp cảng hàng không: 30 tỷ đồng (đối với quốc tế) và 10 tỷ đồng (đối với nội địa).

Vậy, thành lập công ty TNHH cần bao nhiêu vốn?

Nếu không thuộc nhóm các ngành nghề mà pháp luật đòi hỏi phải có vốn pháp định như trên, thì chủ thể có thể tiến hành đăng kí thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn mà không gặp phải bất cứ một sự cản trở hay hạn chế nào về nguồn lực tài chính mà luật pháp về doanh nghiệp yêu cầu.


Cơ sở pháp lý

  • Luật Doanh nghiệp 2020;
  • Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp.

Trên đây là toàn bộ câu trả lời của chúng tôi về vấn đề: Hướng dẫn đăng ký kinh doanh qua mạng theo quy định của pháp luật.

Nếu còn vấn đề thắc mắc hoặc chưa rõ bạn có thể liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua Tổng đài tư vấn luật doanh nghiệp của HOTLINE 19006588 của Luật Quang Huy để được tư vấn trực tiếp.

Trân trọng./.


 

Hãy chia sẻ bài viết này vì nó hữu ích và hoàn toàn miễn phí bạn nhé!

G