7 điều cần lưu ý khi thành lập công ty hợp danh

7 điều cần lưu ý khi thành lập công ty hợp danh

Bạn muốn mở công hợp danh nhưng còn băn khoăn vì chưa biết điều kiện thành lập công ty hợp danh cũng như thủ tục thành lập công ty hợp danh.

Bài viết dưới đây của Luật Quang Huy sẽ giải đáp tất cả các vấn đề liên quan đến việc thành lập công ty hợp danh.


Công ty hợp danh là gì?

Theo quy định của Điều 177 Luật Doanh nghiệp năm 2020, công ty hợp danh là doanh nghiệp có ít nhất 02 thành viên là chủ sở hữu chung của công ty, cùng nhau kinh doanh dưới một tên chung (sau đây gọi là thành viên hợp danh). Ngoài các thành viên hợp danh, công ty có thể có thêm thành viên góp vốn.

Đây là một mô hình tổ chức kinh doanh ra đời sớm nhất trong lịch sử kinh doanh.

Xuất phát từ nhu cầu hợp tác để phát triển, các nhà đầu tư muốn tìm những người mà mình quen biết, đặc biệt tin tưởng để góp vốn kinh doanh.

Chính vì thế mà loại hình này mang đậm nét của công ty đối nhân (các thành viên là những người thân cận, tin tưởng cùng góp vốn với nhau để kinh doanh).


Đặc điểm công ty hợp danh

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020, công ty hợp danh mang những đặc điểm sau đây:

 • Thứ nhất, công ty là doanh nghiệp có ít nhất 02 thành viên hợp danh là chủ sở hữu của công ty. Ngoài thành viên hợp danh, công ty hợp danh có thể có thêm thành viên góp vốn.
 • Thứ hai, chế độ trách nhiệm tài sản của thành viên hợp danh và thành viên góp vốn là khác nhau. Thành viên hợp danh phải là cá nhân, chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về các nghĩa vụ của công ty, thành viên góp vốn là tổ chức, cá nhân và chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ của công ty trong phạm vi số vốn đã cam kết góp vào công ty.
 • Thứ ba, về tư cách pháp lý, công ty hợp danh có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
 • Thứ tư, công ty hợp danh không được phát hành bất kỳ loại chứng khoán nào.

Cơ cấu tổ chức công ty hợp danh

Hội đồng thành viên là cơ quan nắm quyền lực cao nhất của công ty hợp danh, bao gồm tất cả thành viên.

Hội đồng thành viên bầu một thành viên hợp danh làm Chủ tịch Hội đồng thành viên, đồng thời kiêm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc công ty nếu Điều lệ công ty không có quy định khác.

Trong công ty hợp danh, các thành viên hợp danh là người đại diện theo pháp luật của công ty và tổ chức điều hành hoạt động kinh doanh hằng ngày của công ty.

Trong điều hành hoạt động kinh doanh của công ty, thành viên hợp danh phân công nhau đảm nhiệm các chức danh quản lý và kiểm soát công ty.


Điều kiện thành lập công ty hợp danh

Để thành lập công ty hợp danh cần phải đáp ứng những điều kiện sau đây:

Thứ nhất, về chủ sở hữu:

 • Chủ sở hữu của công ty hợp danh phải là cá nhân, không thuộc các trường hợp bị cấm thành lập doanh nghiệp tại Điều 17 Luật Doanh nghiệp năm 2020.
 • Thành viên hợp danh không được làm chủ doanh nghiệp tư nhân; không được làm thành viên hợp danh của công ty hợp danh khác.
 • Thành viên góp vốn có thể là cá nhân hoặc tổ chức.

Thứ hai, về ngành nghề đăng ký kinh doanh.

 • Khi thành lập công ty hợp danh, các chủ thể đầu tư có thể tự do lựa chọn ngành nghề kinh doanh phù hợp với điều kiện kinh tế, thế mạnh của mình, miễn là không thuộc các trường hợp ngành nghề thuộc danh mục cấm của pháp luật.
 • Đối với ngành, nghề mà pháp luật về đầu tư và pháp luật có liên quan quy định phải có điều kiện thì công ty hợp danh chỉ được kinh doanh ngành, nghề đó khi có đủ điều kiện theo quy định.

Thứ ba, về tên công ty hợp danh:

 • Việc đặt tên công ty hợp danh phải tuân thủ quy định chung tại Luật Doanh nghiệp năm 2020.
 • Tên công ty hợp danh không được trùng với những doanh nghiệp đã được đăng ký, không được sử dụng tên cơ quan nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân, tên của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp để làm toàn bộ hoặc một phần tên riêng của doanh nghiệp.
 • Tên tiếng Việt của công ty được cấu tạo từ hai thành tố gồm: Loại hình doanh nghiệp và tên riêng.
 • Loại hình doanh nghiệp được viết là “công ty hợp danh” hoặc “công ty HD” đối với công ty hợp danh.
 • Tên riêng được viết bằng các chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt, các chữ F, J, Z, W, chữ số và ký hiệu.

Thứ tư, về trụ sở chính của công ty hợp danh. công ty hợp danh phải có địa chỉ kinh doanh rõ ràng.

 • Địa chỉ trụ sở chính phải nằm trên lãnh thổ Việt Nam.
 • Và xác định được số nhà, ngách, hẻm, ngõ phố, phó, đường hoặc thôn, xóm, ấp, xã, phường, thị trấn, huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Thứ năm, điều kiện về vốn.

 • Vốn điều lệ là tổng giá trị tài sản do các thành viên công ty, chủ sở hữu công ty đã góp hoặc cam kết góp khi thành lập công ty hợp danh.
 • Tài sản góp vốn là Đồng Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng, quyền sử dụng đất, quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ, bí quyết kỹ thuật, tài sản khác có thể định giá được bằng Đồng Việt Nam.
 • Một số ngành nghề kinh doanh có điều kiện sẽ có yêu cầu về vốn pháp định (số vốn tối thiểu phải góp được).
7 điều cần lưu ý khi thành lập công ty hợp danh
7 điều cần lưu ý khi thành lập công ty hợp danh

Hồ sơ thành lập công ty hợp danh

Hồ sơ thành lập công ty hợp danh bao gồm các giấy tờ sau đây:

 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.
 • Điều lệ công ty.
 • Danh sách thành viên.
 • Bản sao các giấy tờ sau đây:
 • Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với thành viên công ty là cá nhân; Giấy tờ pháp lý của tổ chức đối với thành viên công ty là tổ chức; Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo ủy quyền và văn bản cử người đại diện theo ủy quyền.
 • Đối với thành viên là tổ chức nước ngoài thì bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức phải được hợp pháp hóa lãnh sự;
 • Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập hoặc tham gia thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Thủ tục thành lập công ty hợp danh

Chuẩn bị và nộp hồ sơ thành lập

Trước hết cần chuẩn bị đầy đủ hồ sơ giấy tờ theo hướng dẫn đã được trình bày ở phần trên.

Cần phải lưu ý rằng, các giấy tờ yêu cầu trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp phải sử dụng đúng mẫu theo quy định của pháp luật.

Đồng thời, nội dung trình bày trong các loại giấy tờ phải tuân thủ theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp năm 2020.

Hồ sơ đề nghị thành lập công ty hợp danh có thể được nộp qua Hệ thống thông tin quốc gia về doanh nghiệp hoặc nộp trực tiếp tại cơ quan đăng ký kinh doanh.

Cơ quan có thẩm quyền giải quyết yêu cầu

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020, cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết yêu cầu thành lập công ty được gọi là cơ quan đăng ký kinh doanh.

Theo hướng dẫn của Nghị định 01/2021/NĐ-CP, cơ quan đăng ký kinh doanh bao gồm Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở kế hoạch đầu tư (cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh) và Phòng tài chính – kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện (cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện).

Để thành lập công ty hợp danh thì cần phải nộp hồ sơ tại Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở kế hoạch đầu tư.

Thực hiện các công việc sau khi có giấy chứng nhận đăng ký thành lập doanh nghiệp

Sau khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, công ty hợp danh cần phải thực hiện các công việc sau đây:

 • Trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận được giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, công ty phải tiến hành công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp.
 • Trong vòng 90 ngày kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, các thành viên, cổ đông phải góp đủ số vốn đã đăng ký.
 • Công ty phải lập sổ đăng ký thành viên (sổ đăng ký cổ đông) ngay sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Sổ đăng ký thành viên (Sổ đăng ký cổ đông) có thể là văn bản giấy, tập hợp dữ liệu điện tử ghi nhận thông tin sở hữu phần vốn góp của các thành viên công ty.
 • Kê khai lệ phí môn bài.
 • Treo biển tại trụ sở công ty.
 • Mở tài khoản ngân hàng của doanh nghiệp
 • Thông báo mẫu con dấu cho phòng đăng ký kinh doanh
 • Đăng ký thuế lần đầu.
 • Thông báo áp dụng phương pháp tính thuế.
 • Áp dụng hóa đơn.
 • Đăng ký sử dụng chữ ký số.
 • Khai trình lao động, đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động.

Lệ phí thành lập công ty hợp danh

Để thực hiện thủ tục mở công ty hợp danh, có rất nhiều chi phí, lệ phí liên quan. Đầu tiên đối với phí, lệ phí, bạn phải nộp những khoản sau:

 • Thứ nhất, lệ phí đăng ký doanh nghiệp: theo Thông tư 47/2019/TT-BTC, mức thu lệ phí đăng ký doanh nghiệp lần đầu là 50.000 đồng /lần. Đặc biệt, trong trường hợp doanh nghiệp thực hiện đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử được miễn lệ phí đăng ký doanh nghiệp.
 • Thứ hai, phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp: Theo quy định tại Thông tư 47/2019/TT-BTC, phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp là 100.000 đồng/lần.

Ngoài ra, sẽ còn phát sinh thêm một số chi phí có liên quan như: chi phí mở tài khoản ngân hàng, chi phí mua chữ ký số, tạo con dấu,…

Những chi phí này sẽ tùy thuộc vào tình huống thực tế của doanh nghiệp.


Thời gian thành lập công ty hợp danh bao lâu?

Thủ tục thành lập công ty hợp danh có thể được thực hiện qua mạng thông tin điện tử hoặc trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh.

Trong khoảng thời gian 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Cơ quan đăng ký kinh doanh có trách nhiệm xem xét tính hợp lệ của hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và cấp đăng ký doanh nghiệp.

Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, Cơ quan đăng ký kinh doanh phải thông báo bằng văn bản nội dung cần sửa đổi, bổ sung cho người thành lập doanh nghiệp.

Trường hợp từ chối đăng ký doanh nghiệp thì phải thông báo bằng văn bản cho người thành lập doanh nghiệp và nêu rõ lý do.


Dịch vụ thành lập công ty hợp danh – Luật Quang Huy

Về lý thuyết, việc thành lập công ty hợp danh là không quá khó.

Tuy nhiên nếu bạn không nắm được các quy định của pháp luật, không nắm được trình tự thủ tục thành lập công ty hợp danh và cũng không rõ những công việc bắt buộc phải thực hiện sau khi thành lập xuất nhập khẩu thì sẽ rất dễ bị xử phạt vi phạm hành chính.

Để tránh được những điều này thì Luật Quang Huy chính là đơn vị có thể giúp bạn thực hiện việc thành lập công ty hợp danh một cách dễ dàng.

Ngoài ra, với Luật Quang Huy hỗ trợ khách hàng không chỉ dừng lại ở việc khách hàng cầm trên tay Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mà còn tư vấn, hỗ trợ cho các doanh nghiệp mới thành lập thực hiện những công việc mang tính bắt buộc của pháp luật sau khi thành lập như kê khai thuế, hóa đơn, token (chữ ký số) và các vấn đề liên quan đến bảo hiểm xã hội, người lao động….

Có thể nói, Luật Quang Huy là đơn vị uy tín, hỗ trợ cho các doanh nghiệp vượt qua những khó khăn ban đầu để có thời gian tập trung chuyên môn cho hoạt động kinh doanh sản xuất để tạo ra lợi nhuận cho doanh nghiệp.

Và đây cũng chính là lý do rất nhiều đơn vị doanh nghiệp luôn muốn Luật Quang Huy là nơi hậu thuẫn phía sau về các vấn đề pháp lý để họ có thể yên tâm kinh doanh sản xuất mà không gặp phải bất kỳ rủi ro gì về pháp lý.

Khi bạn sử dụng dịch vụ, chúng tôi sẽ thực hiện tất cả các thủ tục theo yêu cầu, theo ủy quyền của các bạn.Chúng tôi sẽ:

 • Tư vấn sơ bộ về tên Doanh nghiệp; vốn điều lệ; ngành nghề kinh doanh; địa chỉ trụ sở chính;
 • Soạn thảo hồ sơ thành lập doanh nghiệp;
 • Thực hiện thủ tục tại Phòng Đăng ký kinh doanh;
 • Khắc dấu, in biển tên công ty;
 • Mua hóa đơn, chữ ký số;

Bạn sẽ không mất công đi lại nhiều lần. Thời gian thực hiện chỉ từ 03 – 05 ngày làm việc.

Nếu quý khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ vui lòng liên hệ tới Tổng đài 19006588 để được tư vấn miễn phí!


Cơ sở pháp lý

 • Luật Doanh nghiệp năm 2020;
 • Nghị định số 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp;

Trên đây là toàn bộ câu trả lời của chúng tôi về vấn đề thành lập công ty hợp danh.

Nếu còn vấn đề thắc mắc hoặc chưa rõ bạn có thể liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua Tổng đài tư vấn luật doanh nghiệp của  HOTLINE 19006588 của Luật Quang Huy để được tư vấn trực tiếp.

Trân trọng./.


 

Hãy chia sẻ bài viết này vì nó hữu ích và hoàn toàn miễn phí bạn nhé!

G

TƯ VẤN MIỄN PHÍ NGAY!

Scroll to Top