Mẫu thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

Mẫu thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

Sau khi thực hiện hoàn tất thủ tục đăng ký doanh nghiệp, có giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, do nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan, các doanh nghiệp có thể sẽ thay đổi một số những nội dung đăng ký doanh nghiệp.

Khi đó, doanh nghiệp phải thông báo đến Phòng đăng ký kinh doanh về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.

Bài viết dưới đây của Luật Quang Huy sẽ trình bày cụ thể về Mẫu thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.


Những trường hợp thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

Doanh nghiệp phải thông báo với Cơ quan đăng ký kinh doanh khi thay đổi về một trong những nội dung sau đây:

 • Thay đổi ngành, nghề kinh doanh;
 • Thay đổi cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài, trừ trường hợp đối với công ty niêm yết;
 • Thay đổi những nội dung khác trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp.

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp chịu trách nhiệm thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày có thay đổi.

Công ty phải thông báo bằng văn bản đến Cơ quan đăng ký kinh doanh nơi công ty đặt trụ sở chính trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày có thay đổi đối với cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài được đăng ký trong Sổ đăng ký cổ đông của công ty.

Thông báo phải có nội dung sau đây:

 • Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính;
 • Đối với cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài chuyển nhượng cổ phần: tên, địa chỉ trụ sở chính của cổ đông nước ngoài là tổ chức; họ, tên, quốc tịch, địa chỉ của cổ đông là cá nhân; số cổ phần, loại cổ phần và tỷ lệ sở hữu cổ phần hiện có của họ trong công ty; số cổ phần và loại cổ phần chuyển nhượng;
 • Đối với cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài nhận chuyển nhượng: tên, địa chỉ trụ sở chính của cổ đông nước ngoài là tổ chức; họ, tên, quốc tịch, địa chỉ của cổ đông là cá nhân; số cổ phần và loại cổ phần nhận chuyển nhượng; số cổ phần, loại cổ phần và tỷ lệ sở hữu cổ phần tương ứng của họ trong công ty;
 • Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của công ty.

Cơ quan đăng ký kinh doanh có trách nhiệm xem xét tính hợp lệ của hồ sơ và thực hiện thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được thông báo.

Trường hợp từ chối bổ sung vào hồ sơ đăng ký doanh nghiệp thì thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp biết.

Thông báo phải nêu rõ lý do; các yêu cầu sửa đổi, bổ sung (nếu có).

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp theo quyết định của Tòa án hoặc Trọng tài thực hiện theo trình tự, thủ tục sau đây:

 • Người đề nghị đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp gửi Thông báo đăng ký thay đổi đến Cơ quan đăng ký kinh doanh có thẩm quyền trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày bản án hoặc quyết định có hiệu lực thi hành. Kèm theo thông báo, phải có bản sao bản án hoặc quyết định đã có hiệu lực thi hành;
 • Cơ quan đăng ký kinh doanh có trách nhiệm xem xét và thực hiện thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp theo nội dung bản án hoặc quyết định đã có hiệu lực thi hành trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được thông báo.

Trường hợp từ chối bổ sung, sửa đổi thông tin theo nội dung thông báo thay đổi đăng ký doanh nghiệp thì thông báo bằng văn bản cho người đề nghị đăng ký thay đổi biết. Thông báo phải nêu rõ lý do; các yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ (nếu có).


Mẫu phụ lục II – 1 Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

Bạn có thể tham khảo và tải mẫu thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp:

TẢI MẪU THÔNG BÁO THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP


Hướng dẫn kê khai mẫu thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

Khi có mong muốn thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp trực tiếp tải Mẫu thông báo bên trên, kê khai thông tin theo những đề mục.

Nếu doanh nghiệp muốn Thay đổi tên thì trực tiếp kê khai vào phần Thay đổi tên doanh nghiệp.

Tương tự như vậy, khi thay đổi nội dung khác, doanh nghiệp kê khai những phần tiếp theo có trong Thông báo.

Doanh nghiệp nên chuẩn bị trước Số điện thoại và Email khi đăng ký thay đổi. Khi làm thủ tục thay đổi, doanh nghiệp bắt buộc kê khai Số điện thoại và Email để đảm bảo tính xác thực của hồ sơ.

Sau khi kê khai xong, doanh nghiệp nộp 01 bộ hồ sơ lên Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp đặt trụ sở.

Trong thời gian 03 ngày làm việc, hồ sơ thay đổi sẽ được xem xét.

Nếu hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ gửi giấy hẹn và trả kết quả. Nếu hồ sơ còn thiếu sót, doanh nghiệp sẽ được hướng dẫn để bổ sung sao cho phù hợp.

Cuối cùng, doanh nghiệp đóng phí, lệ phí và nhận kết quả.


Cơ sở pháp lý

 • Luật Doanh nghiệp 2014;
 • Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT Hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp.
 • Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01 tháng 12 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp.

Trên đây là những thông tin và cách thức hoàn thiện Mẫu thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp mà công ty chúng tôi muốn gửi đến quý khách hàng.

Để được tư vấn đầy đủ và chính xác nhất, mời quý khách hàng liên hệ qua tổng đài tư vấn luật doanh nghiệp của HOTLINE 19006588 của Luật Quang Huy để nhận tư vấn thêm về vấn đề mà quý khách hàng đang gặp phải.

Trân trọng./.


 

Hãy chia sẻ bài viết này vì nó hữu ích và hoàn toàn miễn phí bạn nhé!

G

TƯ VẤN MIỄN PHÍ NGAY!

Scroll to Top