Các loại thuế doanh nghiệp cần phải nộp theo quy định pháp luật

Các loại thuế doanh nghiệp phải nộp
 • Lệ phí môn bài: Là loại thuế bắt buộc doanh nghiệp phải đóng hằng năm
 • Thuế thu nhập doanh nghiệp: là loại thuế trực thu đánh trên phần thu nhập sau khi trừ đi các khoản chi phí hợp lý, hợp pháp liên quan đến thu nhập của đối tượng nộp thuế.
 • Thuế giá trị gia tăng: được tính theo phương pháp khấu trừ và phương pháp trực tiếp.
 • Thuế xuất nhập khẩu: Đối tượng của loại thuế này là hàng hóa được phép xuất nhập khẩu qua biên giới nước ta
 • Thuế tài nguyên: Thuế này đánh vào sản phẩm khai thác tài nguyên quốc gia chịu thuế để giúp nhà nước quản lý các hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên của nước ta
 • Thuế tiêu thụ đặc biệt: đánh vào những sản phẩm hàng hóa dịch vụ đặc biệt

Nhiều doanh nghiệp sau khi thành lập gặp phải những khó khăn, những lúng túng nhất định trong việc nộp các loại thuế.

Theo quy định thành lập công ty hiện nay, sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký thành lập công ty, nhận được giấy phép kinh doanh thì các doanh nghiệp cần tiến hành hồ sơ khai thuế ban đầu với cơ quan nộp thuế với một số loại thuế cơ bản.

Bài viết dưới đây của Luật Quang Huy sẽ trình bày cho bạn về các loại thuế doanh nghiệp phải nộp theo quy định pháp luật hiện hành.


Thuế là gì?

Trước hết, thuế là gì?

Thuế là một khoản nộp bắt buộc mà các thể nhân (cá nhân) và pháp nhân (tổ chức) có nghĩa vụ phải thực hiện đối với Nhà nước, phát sinh trên cơ sở các văn bản pháp luật do Nhà nước ban hành, không mang tính chất đối giá và hoàn trả trực tiếp cho đối tượng nộp thuế.

Cụ thể, thuế là:

 • Nguồn kinh phí cần thiết để duy trì, vận hành và thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan nhà nước nhằm mục đích ổn định và phát triển xã hội. Gồm thuế bình thường và thuế đặc biệt.
 • Thuế bình thường: nhằm mục đích thu ngân sách và điều tiết thu nhập xã hội.
 • Thuế đặc biệt: là thuế nhằm các mục đích đặc biệt, ví dụ thuế tiêu thụ đặc biệt đánh vào rượu bia, thuốc lá, xe ô tô nhập khẩu nhằm hạn chế cá nhân tiêu thụ các hàng hóa này,….

Dưới đây là các loại thuế doanh nghiệp phải nộp theo quy định hiện nay:


Lệ phí môn bài

Là loại thuế bắt buộc doanh nghiệp phải đóng hằng năm.

Sau khi có giấy phép kinh doanh, doanh nghiệp phải nộp tờ khai lệ phí môn bài cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

Theo quy định tại Điều 4 Thông tư 302/2016/TT-BTC quy định về mức thu lệ phí môn bài đối với tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ như sau:

 • Vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư trên 10 tỷ đồng: 3 triệu đồng /1 năm.
 • Vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư từ 10 tỷ đồng trở xuống: 2 triệu đồng /1năm.
 • Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế khác: 1triệu đồng/1năm.

Từ ngày 01/01/2017 căn cứ theo Nghị định 139/2016/NĐ-CP về lệ phí môn bài quy định về hạn nộp tờ khai thuế môn bài như sau:

 • Việc khai lệ phí môn bài được thực hiện một lần khi người nộp lệ phí mới ra hoạt động kinh doanh, chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh.
 • Trường hợp người nộp lệ phí mới thành lập cơ sở kinh doanh nhưng chưa hoạt động sản xuất kinh doanh thì phải khai lệ phí môn bài trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và đăng ký thuế.

Thời hạn nộp lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30 tháng 01 hàng năm. Trường hợp người nộp phí mới ra hoạt động hoặc mới thành lập thì thời hạn nộp chậm nhất là ngày cuối cùng của thời hạn nộp hồ sơ khai lệ phí.

Từ năm 2018, theo quy định của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ 2017, hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp vừa và nhỏ sẽ được miễn lệ phí môn bài trong 03 năm đầu.


Thuế thu nhập doanh nghiệp

Thuế thu nhập doanh nghiệp là gì?

Thuế thu nhâp doanh nghiệp (TNDN) là loại thuế trực thu đánh trên phần thu nhập sau khi trừ đi các khoản chi phí hợp lý, hợp pháp liên quan đến thu nhập của đối tượng nộp thuế. Tất cả cá nhân, tổ chức, cơ sở sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ có thu nhập đều phải nộp thuế TNDN.

Theo Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp 2008, công thức tính thuế thu nhập doanh nghiệp như sau:

Thuế thu nhập doanh nghiệp = Thu nhập tính thuế x Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp

Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp được căn cứ vào doanh thu của doanh nghiệp trong năm.

 • Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam (kể cả hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp) hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ có tổng doanh thu năm không quá 20 tỷ đồng được áp dụng thuế suất 20%.
 • Doanh thu từ trên 20 tỷ đồng – Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp là 22%, trừ trường hợp được áp dụng thuế suất ưu đãi.
 • Kể từ ngày 01/01/2016, trường hợp thuộc diện áp dụng thuế suất 22% chuyển sang áp dụng thuế suất 20%.
 • Riêng doanh nghiệp có hoạt động tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu khí tại Việt Nam- Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp từ 32% – 50%.

Căn cứ vào vị trí khai thác, điều kiện khai thác và trữ lượng mỏ doanh nghiệp có dự án đầu tư tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu khí gửi hồ sơ dự án đầu tư đến Bộ Tài chính để trình Thủ tướng Chính phủ quyết định mức thuế suất cụ thể cho từng dự án, từng cơ sở kinh doanh.

Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động tìm kiếm, thăm dò, khai thác các mỏ tài nguyên quý hiếm (bao gồm: bạch kim, vàng, bạc, thiếc, wonfram, antimoan, đá quý, đất hiếm trừ dầu khí) áp dụng thuế suất 50%.

Trường hợp các mỏ tài nguyên quý hiếm có từ 70% diện tích được giao trở lên ở địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn thuộc danh mục địa bàn ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp ban hành kèm theo Nghị định số 218/2013/NĐ-CP của Chính phủ áp dụng thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 40%.

 • Riêng với doanh nghiệp vừa và nhỏ, từ năm 2018, sẽ được áp dụng có thời hạn mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp thấp hơn mức thuế suất thông thường nêu trên (theo Luật Hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ 2017).
Các loại thuế doanh nghiệp phải nộp
Các loại thuế doanh nghiệp phải nộp

Thuế giá trị gia tăng

Luật Thuế Giá trị gia tăng 2008 quy định: Thuế giá trị gia tăng được tính theo phương pháp khấu trừ và phương pháp trực tiếp.

Riêng doanh nghiệp mới thành lập từ dự án đầu tư của cơ sở kinh doanh đang hoạt động sẽ nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ.

Phương pháp khấu trừ: Số thuế giá trị gia tăng phải nộp = Thuế giá trị gia tăng đầu ra – Thuế giá trị gia tăng đầu vào.

Phương pháp trực tiếp: Số thuế giá trị gia tăng phải nộp = Giá trị gia tăng của hàng hóa x Thuế suất giá trị gia tăng của hàng hóa đó.

Trong đó, thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với các doanh nghiệp dao động ở các mức 0% – 5% – 10% (tùy từng loại hàng hóa, dịch vụ kinh doanh của doanh nghiệp).


Thuế xuất nhập khẩu

Đối tượng của loại thuế này là hàng hóa được phép xuất nhập khẩu qua biên giới nước ta (cả trường hợp từ thị trường trong nước vào khu phi thuế quan và từ khu phi thuế quan vào thị trường trong nước).

Thuế xuất nhập khẩu còn có tên khác là thuế quan, bao gồm thuế xuất khẩu và thuế nhập khẩu.

Để tính thuế xuất nhập khẩu, doanh nghiệp có thể áp dụng phương pháp tính thuế suất theo tỷ lệ phần trăm, thuế tuyệt đối hoặc phương pháp tính thuế hỗn hợp.


Thuế tài nguyên

Thuế này đánh vào sản phẩm khai thác tài nguyên quốc  gia chịu thuế để giúp nhà nước quản lý các hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên của nước ta.

Khi tính thuế tài nguyên căn cứ sản lượng tài nguyên thực tế khai thác, giá tính thuế và thuế suất.

Thời hạn để doanh nghiệp kê khai thuế theo tháng là ngày 20 của tháng tiếp theo, còn quyết toán thuế tài nguyên theo năm là chậm nhất là ngày thứ 90 (tính từ lúc kết thúc năm dương lịch hoặc tài chính).


Thuế tiêu thụ đặc biệt

Thuế tiêu thụ đặc biệt là thuế đánh vào những sản phẩm hàng hóa dịch vụ đặc biệt được quy định cụ thể tại điều 2 Luật thuế tiêu thụ đặc biệt số 27/2008/QH12.

Đây là thuế gián thu nên sẽ bao gồm trong giá bán hàng hóa, dịch vụ cho người tiêu dùng.

Thuế tiêu thụ đặc biệt được tính dựa vào “Giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt” và “Thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt”.

Doanh nghiệp nộp thuế tiêu thụ đặc biệt trước ngày 20 của tháng tiếp theo tháng phát sinh thuế.

Đặc biệt trường hợp mua hàng xuất khẩu nhưng bán trong nước thì doanh nghiệp kê khai theo từng lần phát sinh.


Cơ sở pháp lý

 • Luật Doanh nghiệp năm 2020
 • Luật Hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ 2017
 • Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp 2008
 • Luật Thuế Giá trị gia tăng 2008
 • Luật thuế tiêu thụ đặc biệt số 27/2008/QH12

Trên đây là toàn bộ câu trả lời của chúng tôi về vấn đề: Các loại thuế doanh nghiệp phải nộp theo quy định pháp luật.

Nếu còn vấn đề thắc mắc hoặc chưa rõ bạn có thể liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua tổng đài tư vấn luật doanh nghiệp của HOTLINE 19006588 của Luật Quang Huy để được tư vấn trực tiếp.

Trân trọng./.


 

Hãy chia sẻ bài viết này vì nó hữu ích và hoàn toàn miễn phí bạn nhé!

G

TƯ VẤN MIỄN PHÍ NGAY!

Scroll to Top