THÔNG TIN ĐỊA CHỈ BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Bộ Tài nguyên và Môi trường

     

Thông tin địa chỉ Bộ Tài nguyên và Môi trường
Hiện nay, Bộ Tài nguyên và Môi trường có trụ sở đặt tại địa chỉ: Số 10 Tôn Thất Thuyết, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.
Số điện thoại: 0243 795 6868
Thư điện tử: portal@monre.gov.vn
Thời gian làm việc: Từ thứ 2 đến hết thứ 6, buổi sáng từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút, buổi chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút, trừ ngày nghỉ Lễ, nghỉ Tết.
Là một cơ quan thuộc Chính phủ và chịu trách nhiệm trong việc quản lý các hoạt động liên quan đến đất đai, tài nguyên khoáng sản, khí tượng thủy văn, biến đổi khí hậu,… Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ có thẩm quyền giải quyết những vấn đề gì? Khi làm việc với cơ quan này, nếu người dân gặp phải những khó khăn, vướng mắc thì có thể nhờ đến sự giúp đỡ của các Luật sư hay không? Để giúp bạn có thêm thông tin chi tiết về địa chỉ của cơ quan này, Luật Quang Huy chúng tôi cung cấp đến bạn thông tin về địa chỉ Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng như các dịch vụ Luật sư hỗ trợ tại đây.


Địa chỉ Bộ Tài nguyên và Môi trường

      Hiện nay, Bộ Tài nguyên và Môi trường có trụ sở đặt tại địa chỉ: Số 10 Tôn Thất Thuyết, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.

      Số điện thoại: 0243 795 6868

      Thư điện tử: portal@monre.gov.vn

      Thời gian làm việc: Từ thứ 2 đến hết thứ 6, buổi sáng từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút, buổi chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút, trừ ngày nghỉ Lễ, nghỉ Tết.


Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Tài nguyên và Môi trường

      Căn cứ theo Nghị định số 36/2017/NĐ-CP quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường, nhiệm vụ và quyền hạn của Bộ Tài nguyên và Môi trường cụ thể như sau:

      Trình Chính phủ dự án luật, dự thảo nghị quyết của Quốc hội; dự án pháp lệnh, dự thảo nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội;

      Trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và tổ chức thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển dài hạn, trung hạn, hàng năm và các chương trình, dự án, công trình quan trọng quốc gia thuộc ngành, lĩnh vực do Bộ quản lý,…

      Ban hành thông tư, quyết định, chỉ thị và các văn bản khác về quản lý nhà nước đối với ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ; chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi quản lý của Bộ; thông tin, tuyên tuyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về tài nguyên và môi trường; xây dựng tiêu chuẩn quốc gia, ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, định mức kinh tế – kỹ thuật trong các ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ.

Về đất đai

 • Hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án về quản lý, sử dụng đất sau khi được cấp có thẩm quyền quyết định, phê duyệt;
 • Lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp quốc gia, các vùng và quản lý sau khi được Quốc hội phê duyệt; thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất vào mục đích quốc phòng, an ninh, việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng theo quy định;…
 • Hướng dẫn việc bố trí quỹ đất cho phát triển thị trường bất động sản trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;
 • Hướng dẫn, kiểm tra việc điều tra khảo sát, đo đạc, lập bản đồ địa chính, bản đồ hiện trạng sử dụng đất và bản đồ quy hoạch sử dụng đất; việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; việc giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất,…
 • Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan xây dựng nguyên tắc, phương pháp xác định giá đất trình Chính phủ ban hành hoặc để trình cơ quan có thẩm quyền ban hành;…
 • Hướng dẫn, kiểm tra việc thu hồi đất, phát triển quỹ đất, quản lý quỹ đất đã thu hồi; việc đấu giá quyền sử dụng đất và quản lý sử dụng đất trong đấu thầu dự án có sử dụng đất theo quy định của pháp luật;
 • Hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; hướng dẫn việc xác định người sử dụng đất thuộc đối tượng được bồi thường, được hỗ trợ hoặc không được bồi thường, không được hỗ trợ; thẩm tra khung chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất đối với dự án đầu tư do Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư, Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư mà phải di chuyển cả cộng đồng dân cư, làm ảnh hưởng đến toàn bộ đời sống, kinh tế – xã hội, truyền thống văn hóa của cộng đồng, các dự án thu hồi đất liên quan đến nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
 • Chỉ đạo, hướng dẫn việc giải quyết khiếu nại, tranh chấp đất đai theo quy định của pháp luật;
 • Quản lý, hướng dẫn hoạt động dịch vụ công trong lĩnh vực đất đai; cấp chứng chỉ hành nghề trong lĩnh vực đất đai theo quy định của pháp luật.

Về tài nguyên nước

 • Hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án về phòng, chống ô nhiễm, suy thoái, cạn kiệt nguồn nước, phục hồi các nguồn nước bị ô nhiễm, cạn kiệt,…
 • Lập quy hoạch tổng thể điều tra cơ bản tài nguyên nước, quy hoạch tài nguyên nước chung của cả nước; tổ chức lập, phê duyệt quy hoạch tài nguyên nước lưu vực sông liên tỉnh, nguồn nước liên tỉnh và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt;…
 • Phân loại nguồn nước liên tỉnh theo mức độ ô nhiễm, cạn kiệt; lập kế hoạch điều hòa, phân phối tài nguyên nước phục hồi các nguồn nước liên tỉnh bị ô nhiễm, suy thoái, cạn kiệt và tổ chức thực hiện sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt;…
 • Giải quyết vướng mắc, bất đồng phát sinh trong việc khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước đối với các trường hợp thuộc thẩm quyền cấp giấy phép, vướng mắc khác về tài nguyên nước giữa các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;…
 • Là cơ quan Thường trực Ủy ban sông Mê Công Việt Nam, Hội đồng quốc gia về tài nguyên nước và các Ủy ban lưu vực sông.

Về quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển và hải đảo

 • Hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện chiến lược khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo;…
 • Lập, trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, điều chỉnh và hướng dẫn thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng biển chung của cả nước, quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ và tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát việc thực hiện sau khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;…
 • Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có biển xây dựng, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch, đề án, dự án, nhiệm vụ quản lý tổng hợp tài nguyên biển và hải đảo theo quy định của pháp luật;
 • Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành và địa phương có liên quan tổ chức thực hiện kiểm tra, giám sát các hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường vùng biển, vùng ven biển và hải đảo; triển khai các hoạt động giám sát, đánh giá rủi ro, khắc phục và giải quyết hậu quả sự cố tràn dầu, hóa chất độc trên biển;
 • Hướng dẫn và tổ chức tuyên truyền về biển và hải đảo theo quy định của pháp luật.

Về khí tượng thủy văn

 • Hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện các chính sách, pháp luật chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án, nhiệm vụ về khí tượng thủy văn sau khi được cấp có thẩm quyền quyết định, phê duyệt;
 • Quản lý, tổ chức thực hiện các hoạt động quan trắc, điều tra, khảo sát khí tượng thủy văn; theo dõi hoạt động các trạm khí tượng thủy văn thuộc các công trình bắt buộc phải quan trắc và cung cấp thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn; xây dựng, quản lý, khai thác mạng lưới trạm quan trắc khí tượng thủy văn quốc gia, quan trắc định vị sét;
 • Tổ chức bảo vệ hành lang kỹ thuật công trình khí tượng thủy văn thuộc mạng lưới trạm khí tượng thủy văn quốc gia;
 • Cấp, gia hạn, đình chỉ, thu hồi giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn theo quy định của pháp luật;
 • Quản lý chất lượng phương tiện đo khí tượng thủy văn theo quy định của pháp luật;
 • Quản lý, hướng dẫn và tổ chức thực hiện các hoạt động phục vụ khí tượng thủy văn theo quy định của pháp luật;
 • Làm đầu mối quốc gia tham gia Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO), Ủy ban Bão, Tiểu ban Khí tượng vật lý địa cầu ASEAN (ASCMG); làm đầu mối tham gia các diễn đàn quốc tế, thực hiện các điều ước quốc tế về khí tượng thủy văn theo phân công của Chính phủ.

      Ngoài các vấn đề nêu trên, Bộ Tài nguyên và Môi trường còn là cơ quan trực tiếp quản lý các vấn đề về địa chất, khoáng sản, môi trường, bảo tồn thiên nhiên, đa dạng sinh học, khí tượng thủy văn, hải đảo, biến đổi khí hậu, viễn thám,… và thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao hoặc theo quy định của pháp luật.

Bộ Tài nguyên và Môi trường
Bộ Tài nguyên và Môi trường

Cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường

       Theo quy định tại Nghị định số 36/2017/NĐ-CP, các đơn vị trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường bao gồm các đơn vị hành chính giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước và các đơn vị sự nghiệp phục vụ chức năng quản lý nhà nước của Bộ. Cụ thể như sau:

 • Vụ Hợp tác quốc tế
 • Vụ Kế hoạch – Tài chính
 • Vụ Khoa học và Công nghệ
 • Vụ Pháp chế
 • Vụ Thi đua, Khen thưởng và Tuyên truyền
 • Vụ Tổ chức cán bộ
 • Thanh tra Bộ
 • Văn phòng Bộ
 • Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam
 • Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam
 • Tổng cục Quản lý đất đai
 • Tổng cục Môi trường
 • Tổng cục Khí tượng Thủy văn
 • Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường
 • Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam
 • Cục Biến đổi khí hậu
 • Cục Quản lý tài nguyên nước
 • Cục Viễn thám quốc gia
 • Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường
 • Báo Tài nguyên và Môi trường
 • Tạp chí Tài nguyên và Môi trường
 • Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia
 • Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tài nguyên và môi trường

Dịch vụ luật sư hỗ trợ tại Bộ Tài nguyên và Môi trường

      Với kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực này, Luật sư Luật Quang Huy sẽ hỗ trợ bạn giải quyết các vấn đề sau:

 • Tư vấn cho khách hàng chức năng, nhiệm vụ thẩm quyền của Bộ Tài nguyên và Môi trường;
 • Tư vấn về trình tự thủ tục cũng như các công việc tiến hành tại Bộ Tài nguyên và Môi Trường;
 • Hỗ trợ soạn đơn thư đề nghị, khiếu nại về một số công việc liên quan đến Bộ Tài nguyên và Môi trường;
 • Trực tiếp nghiên cứu, chuẩn bị hồ sơ các vụ việc và tài liệu liên quan đến vụ việc của khách hàng tại Bộ Tài nguyên và Môi trường;
 • Một số công việc khác theo yêu câu của khách hàng…

      Trên đây là những thông tin cơ bản về địa chỉ, chức năng, nhiệm vụ của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Trường hợp đang có các vướng mắc pháp lý trong các lĩnh vực như Hình sự, Dân sự, Hành chính, Hôn nhân gia đình, Lao động, Đất đai, Thừa kế,… bạn có thể kết nối tới Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến qua HOTLINE 19006588 của Luật Quang Huy để được tư vấn trực tiếp.

      Trân trọng./.


 

Hãy chia sẻ bài viết này vì nó hữu ích và hoàn toàn miễn phí bạn nhé!

phone-call

HỎI ĐÁP QUA ĐIỆN THOẠI

Scroll to Top