Đất chưa có sổ đỏ có làm di chúc được không?

Đất chưa có sổ đỏ có làm di chúc được không?

Đất chưa có sổ đỏ vẫn có thể làm di chúc.

Cá nhân có quyền tự do định đoạt tài sản của mình sẽ được chia cho ai, chia như thế nào.

Tuy nhiên phải lưu ý về thủ tục pháp lý, đặc biệt là trường hợp viết di chúc định đoạt tài sản là bất động sản.

Trong trường hợp di sản thừa kế là đất chưa có sổ đỏ (hay còn gọi là Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất) thì có được làm di chúc hay không?

Bài viết dưới đây của Luật Quang Huy sẽ giúp bạn giải đáp thắc mắc liên quan tới việc Đất chưa có sổ đỏ có làm di chúc được không?.

Đất chưa có sổ đỏ có làm di chúc được không?

Đất chưa có sổ đỏ vẫn có thể làm di chúc

Về điều kiện thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp quyền sử dụng đất; góp vốn bằng quyền sử dụng đất được quy định tại khoản 1 Điều 188 Luật đất đai 2013 theo đó người sử dụng đất phải có các điều kiện sau:

  • Có Giấy chứng nhận, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 186 và trường hợp nhận thừa kế quy định tại khoản 1 Điều 168 của Luật này;
  • Đất không có tranh chấp;
  • Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;
  • Trong thời hạn sử dụng đất.

Như vậy, trường hợp đất chưa có sổ đỏ nên không đủ điều kiện để được lập di chúc có công chứng, chứng thực của cơ quan tại thời điểm này.

Tuy nhiên người sử dụng đất có thể lập di chúc bằng văn bản không có người làm chứng hoặc di chúc bằng văn bản có người làm chứng theo quy định quy định tại Điều 633 và 634 Bộ luật dân sự 2015.


Cách làm di chúc cho đất chưa có sổ đỏ

Như phân tích ở trên, trường hợp đất chưa có sổ đỏ vẫn có thể lập di chúc bằng văn bản không có người làm chứng hoặc lập di chúc bằng hình thức văn bản có người làm chứng.

Đối với trường hợp lập di chúc bằng văn bản không có người làm chứng:

Cũng như các hình thức di chúc khác, để di chúc bằng văn bản không có người làm chứng có hiệu lực thì di chúc đó phải thỏa mãn điều kiện để di chúc có hiệu lực bao gồm: Điều kiện về mặt chủ thể, điều kiện về mặt nội dung, điều kiện về mặt hình thức.

  • Về mặt chủ thể: Người lập di chúc trước tiên phải thỏa mãn điều kiện của người lập di chúc theo quy định của pháp luật: Từ đủ 15 tuổi trở lên, minh mẫn, sáng suốt và không bị ai đe dọa trong quá trình lập di chúc.
  • Về mặt nội dung: Nội dung của di chúc phải được thể hiện rõ ràng, dễ hiểu, không được viết tắt, không được sử dụng ký hiệu và không vi phạm pháp luật, không trái đạo đức xã hội.
  • Hình thức của di chúc: Đối với di chúc được lập thành văn bản không có người làm chứng. Người lập di chúc phải tự viết di chúc và tự ký vào di chúc.

Đối với trường hợp lập di chúc bằng văn bản có người làm chứng:

Trường hợp này cũng giống như di chúc bằng văn bản không có người làm chứng.

Về mặt chủ thể và về mặt nội dung của di chúc phải đảm bảo đúng theo quy định của pháp luật.

Tuy nhiên, trường hợp người để lại di chúc không tự viết di chúc thì có thể đánh máy hoặc nhờ người khác viết.

Tuy nhiên trường hợp này phải có ít nhất hai người làm chứng cho việc lập di chúc.

Không phải ai cũng có thể làm chứng cho việc lập di chúc.

Theo quy định tại điều 632 Bộ luật Dân sự 2015 theo đó, mọi người có đều có thể là người làm chứng cho việc lập di chúc trừ những trường hợp sau:

  • Người thừa kế theo di chúc hoặc theo pháp luật của người lập di chúc.
  • Người có quyền, nghĩa vụ tài sản liên quan tới nội dung di chúc.
  • Người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi.

Cơ sở pháp lý


Trên đây là toàn bộ câu trả lời của chúng tôi về vấn đề làm di chúc khi đất chưa có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Nếu nội dung tư vấn còn chưa rõ, có nội dung gây hiểu nhầm hoặc có thắc mắc cần tư vấn cụ thể hơn, bạn có thể kết nối tới Tổng đài tư vấn pháp luật dân sự trực tuyến qua HOTLINE 19006588  của Luật Quang Huy để được tư vấn trực tiếp.

Trân trọng./.


Hãy chia sẻ bài viết này vì nó hữu ích và hoàn toàn miễn phí bạn nhé!

phone-call

HỎI ĐÁP QUA ĐIỆN THOẠI

Scroll to Top