Luật Dân sự

Bồi thường thiệt hại do người làm công gây ra

Trách nhiệm bồi thường thiệt hại do người làm công gây ra

Cá nhân, pháp nhân phải bồi thường thiệt hại do người làm công, người học nghề gây ra trong khi thực hiện công việc được giao và có quyền yêu cầu người làm công, người học nghề có lỗi trong việc gây thiệt hại phải hoàn trả một khoản tiền theo quy định của pháp …

Bồi thường thiệt hại do người làm công gây ra Xem »

Khi nào di chúc vô hiệu? Hậu quả pháp lý của di chúc vô hiệu

Di chúc vô hiệu

Trường hợp di chúc vô hiệu toàn bộ bao gồm: do không đáp ứng các điều kiện để di chúc hợp pháp hoặc thuộc trường hợp di chúc không có hiệu lực pháp luật. Trường hợp di chúc vô hiệu 1 phần bao gồm: đáp ứng được hết các điều kiện để di chúc hợp …

Khi nào di chúc vô hiệu? Hậu quả pháp lý của di chúc vô hiệu Xem »

Quy định về thỏa thuận chấm dứt hợp đồng dân sự

Thỏa thuận chấm dứt hợp đồng được áp dụng như thế nào

Các bên trong hợp đồng có thể chấm dứt hợp đồng bất kì lúc nào nếu các bên đều đồng ý việc chấm dứt hợp đồng này. Các trường hợp thoả thuận chấm dứt hợp đồng: Có sự kiện phát sinh mà một trong bên không có khả năng để thực hiện hợp đồng; Việc …

Quy định về thỏa thuận chấm dứt hợp đồng dân sự Xem »

Trách nhiệm dân sự là gì? Quy định về trách nhiệm dân sự

trách nhiệm dân sự

Trách nhiệm dân sự là loại trách nhiệm pháp lý được đặt ra khi và chỉ khi có vi phạm dân sự. Trách nhiệm dân sự theo nghĩa rộng là các biện pháp có tính cưỡng chế được áp dụng nhằm khôi phục lại tình trạng ban đầu của một quyền dân sự bị vi …

Trách nhiệm dân sự là gì? Quy định về trách nhiệm dân sự Xem »

phone-call

HỎI ĐÁP QUA ĐIỆN THOẠI

Scroll to Top