Luật Dân sự

Tổng hợp quy định pháp luật về mẫu hợp đồng thuê tài sản

Hợp đồng thuê tài sản

Hợp đồng thuê tài sản là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó, bên cho thuê giao tài sản cho bên thuê sử dụng trong một thời hạn, còn bên thuê phải trả tiền thuê.” Tùy thuộc vào mối quan hệ giữa bên cho thuê và bên thuê, vào thời gian dài hay ngắn …

Tổng hợp quy định pháp luật về mẫu hợp đồng thuê tài sản Xem »

Những điều cần biết về mẫu hợp đồng thuê xe

Hợp đồng thuê xe

Hợp đồng thuê xe có thể ghi nhận dưới hình thức bằng miệng hoặc bằng văn bản. Nội dung hợp đồng thuê xe phải có bao gồm: Thông tin của các bên, mục đích thuê, giá thuê, phương thức thanh toán, thời hạn thuê, quyền và nghĩa vụ của các bên. Hợp đồng thuê xe …

Những điều cần biết về mẫu hợp đồng thuê xe Xem »

Những điều cần biết về hợp đồng gia công

Hợp đồng gia công

Hợp đồng gia công có thể được thực hiện thông qua các hình thức như: lời nói, văn bản hoặc hành vi cụ thể. Nội dung của hợp đồng gia công: Thông tin của các bên, đối tượng của hợp đồng gia công, thù lao, quyền và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng …

Những điều cần biết về hợp đồng gia công Xem »

Quy định về hợp đồng dân sự theo Bộ luật Dân sự

Hợp đồng dân sự

Hợp đồng là sự thỏa thuận giữa các bên về việc xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự. Hợp đồng có thể giao kết dưới hình thức bằng lời nói hoặc văn bản. Nội dung của hợp đồng là tổng hợp tất cả những điều khoản mà hai bên đã …

Quy định về hợp đồng dân sự theo Bộ luật Dân sự Xem »

phone-call

HỎI ĐÁP QUA ĐIỆN THOẠI