Thời gian nghỉ thai sản có được tính đóng bhxh không?

Thời gian nghỉ thai sản có được tính đóng bhxh không

     Thời gian nghỉ thai sản được tính đóng bảo hiểm xã hội và do cơ quan bảo hiểm xã hội đóng cho người lao động.

      Bạn được hưởng chế độ thai sản nhưng không biết trong thời gian nghỉ thai sản có đóng bảo hiểm xã hội không và trong trường hợp đi làm trước thời gian nghỉ thai sản có phải đóng bảo hiểm xã hội. Bài viết dưới đây của Luật Quang Huy sẽ cung cấp thông tin và hướng dẫn cho bạn về vấn đề: Thời gian nghỉ thai sản có được tính đóng bhxh không?


Thời gian nghỉ thai sản có được tính đóng BHXH không?

      Theo quy định của pháp luật hiện hành, lao động nữ nghỉ thai sản không phải đóng bảo hiểm xã hội, thời gian nghỉ thai sản khi đang làm việc tại cơ quan đơn, đơn vị vẫn được tính là thời gian tham gia bảo hiểm xã hội. Mặt khác, người lao động đã nghỉ việc trước thời gian nghỉ thai sản thì thời gian nghỉ thai sản không được tính là thời gian tham gia bảo hiểm xã hội.

      Cụ thể, theo quy định tại khoản 6 Điều 42 Quyết định 595/QĐ-BHXH do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành quy định về việc đóng bảo hiểm xã hội khi lao động nữ nghỉ thai sản như sau:

Người lao động nghỉ việc hưởng chế độ thai sản từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng thì đơn vị và người lao động không phải đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, thời gian này được tính là thời gian đóng bảo hiểm xã hội, không được tính là thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp và được cơ quan bảo hiểm xã hội đóng bảo hiểm y tế cho người lao động.

      Như vậy, người lao động có thời gian nghỉ thai sản có được tính đóng bảo hiểm xã hộiviệc đóng bảo hiểm xã hội cho đối tượng này do cơ quan bảo hiểm xã hội thực hiện. Bên cạnh đó, mức tiền lương đóng bảo hiểm xã hội của người lao động nghỉ thai sản căn cứ vào tiền lương đóng bảo hiểm xã hội của tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản, nếu người lao động được nâng lương trong thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản thì mức tiền lương  đóng bảo hiểm xã hội dựa trên mức tiền lương mới của người lao động từ thời điểm được nâng lương.

Thời gian nghỉ thai sản có được tính đóng bhxh không

      Vậy thì nếu lao động nữ không trực tiếp tham gia bảo hiểm xã hội thì thời gian nghỉ thai sản có được tính hưởng bảo hiểm xã hội 1 lần hay không? Trong trường hợp này, thời gian nghỉ thai sản vẫn được tính hưởng bảo hiểm xã hội 1 lần vì thời gian này vẫn được coi là thời gian người lao động tham gia bảo hiểm xã hội.


Đi làm trước thời gian nghỉ thai sản có phải đóng BHXH

      Lao động nữ nghỉ thai sản đi làm sớm có phải đóng bảo hiểm xã hộicơ quan bảo hiểm lúc này không đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động nữa, mà người lao động và người sử dụng lao động sẽ tham gia bảo hiểm xã hội theo quy định pháp luật.

      Theo quy định tại điểm c, khoản 2 Điều 12 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTXH thì trường hợp lao động nữ đi làm trước khi hết thời hạn nghỉ sinh con theo quy định thì cơ quan bảo hiểm sẽ đóng bảo hiểm xã hội cho lao động đó từ khi nghỉ việc đến khi đi làm trước khi hết thời hạn nghỉ sinh. 

      Do đó, kể từ thời điểm đi làm trước khi hết thời hạn nghỉ sinh con, cơ quan bảo hiểm sẽ dừng việc đóng bảo hiểm xã hội cho lao động nữ. Thay vào đó, người lao động và người sử dụng lao động phải đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

      Lao động nữ nghỉ thai sản đi làm sớm có phải đóng bảo hiểm xã hội thì vẫn được hưởng chế độ thai sản cho đến khi hết thời hạn nghỉ hưởng chế độ thai sản theo quy định tại khoản 1 hoặc khoản 3 Điều 34 của Luật bảo hiểm xã hội.

      Như vậy, đối với lao động nữ đi làm trước thời gian nghỉ thai sản phải đóng bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật, đây được xem là nghỉ thai sản đi làm sớm có phải đóng bảo hiểm xã hội. Tuy nhiên, lao động nữ trong thời gian này vẫn được hưởng chế độ thai sản bên cạnh tiền lương do đơn vị sử dụng lao động chi trả.


      Trên đây là phần tư vấn về vấn đề: Trong thời gian nghỉ thai sản có được đóng bảo hiểm không. Trong quá trình tìm hiểu về việc nghỉ thai sản đi làm sớm có phải đóng bảo hiểm xã hội và giải quyết chế độ của mình, nếu còn vấn đề gì thắc mắc bạn có thể liên hệ trực tiếp tới Tổng đài tư vấn pháp luật chế độ thai sản trực tuyến qua HOTLINE 19006588 của Luật Quang Huy để được tư vấn và giải đáp trực tiếp.

      Trân trọng./.


Hãy chia sẻ bài viết này vì nó hữu ích và hoàn toàn miễn phí bạn nhé!

phone-call