#1 Mẫu D04c-Ts chuẩn - [Cập nhật 10/2021]

Danh sách đơn vị đang tham gia BHXH đã giải thể, phá sản, bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, ngừng hoạt động, tạm ngừng hoạt động, bỏ địa chỉ kinh doanh

Mẫu D04c -TS

Mẫu D04c-TS: Danh sách đơn vị tham gia BHXH đã giải thể, phá sản là mẫu danh sách được lập ra để ghi chép về danh sách các đơn vị tham gia BHXH đã giải thể, phá sản. Mẫu danh sách nêu rõ thông tin của đơn vị doanh nghiệp, mã số bảo hiểm… Qua bài viết sau đây Luật Quang Huy cung cấp mẫu D04c-TS bạn đọc có thể tham khảo Danh sách đơn vị đang tham gia BHXH đã giải thể, phá sản, bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, ngừng hoạt động, tạm ngừng hoạt động, bỏ địa chỉ kinh doanh


Một số biểu mẫu có liên quan:

  • Mẫu 13-hsb giấy ủy quyền làm thủ tục hưởng, nhận thay thế chế độ bhxh,bhyt,bhtn
  • Mẫu giấy xác nhận đang tham gia bảo hiểm xã hội mới nhất năm 2019
  • Mẫu quyết định thôi việc chuẩn theo quy định pháp luật

Danh sách đơn vị đang tham gia BHXH đã giải th, phá sản, bị thu hồi Giấy chng nhận đăng ký kinh doanh, ngừng hoạt động, tạm ngừng hoạt động, bỏ địa chỉ kinh doanh

Mẫu Danh sách đơn vị đang tham gia BHXH đã giải thể, phá sản, bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, ngừng hoạt động, tạm ngừng hoạt động, bỏ địa chỉ kinh doanh cụ thể như sau:

TẢI Mẫu D04c-TS Mẫu D04c -TS

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH, TP……..

Mẫu D04c-TS
(Ban hành kèm theo QĐ số: 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 của BHXH Việt Nam)

Danh sách đơn vị đang tham gia BHXH đã giải thể, phá sản, bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, ngừng hoạt động, tạm ngừng hoạt động, bỏ địa chỉ kinh doanh

STT Tên đơn vị Mã s BHXH Địa ch Số văn bản của cơ quan có thẩm quyền Tng số lao động Tổng số tiền nợ Tng số tháng n Ghi chú
Số văn bản Hiệu lc Cơ quan ban hành
A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9
I Giải thể, phá sản, bị thu hồi GCNĐKKD và ngừng hoạt động
1 Công ty A 222333 A, huyện B, tỉnh H 15/QĐ-TAND 1/6/2017 Tòa án huyện B 15 2,300,000
2 Công ty B 222444 Xã A, huyện C, tỉnh H 16/QĐ-TAND 1/6/2017 Tòa án huyện C 16 2,400,000
…………            
II Tạm ngừng hoạt động            
1 Công ty C 222555 Xã A, huyện D, tỉnh H 17/QĐ-TAND 1/6/2017 Tòa án huyện D 17 2,500,000
2 Công ty D 222666 Xã A, huyện E, tỉnh H 18/QĐ-TAND 1/6/2017 Tòa án huyện E 18 2,600,000
…………            
III Bỏ địa chỉ kinh doanh            
1 Công ty D 222777 Xã A, huyện F, tnh H 19/QĐ-TAND 1/6/2017 Tòa án huyện F 19 2,700,000
…………            
Người lập biểu
(ký, ghi rõ họ tên)
….., ngày …. tháng … năm ………..
Giám đốc BHXH
(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Bài viết liên quan

Hướng dẫn lập báo cáo tình hình các đơn vị đang tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN đã giải thể, phá sản, bị thu hồi Giấy chng nhận đăng ký kinh doanh, ngừng hoạt động, tạm ngừng hoạt động, bỏ địa chỉ kinh doanh (Mẫu số D04c-TS)

  • Mục đích: tổng hợp, phân tích, đánh giá tình hình các đơn vị đang tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN đã giải thể, phá sản, bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, ngừng hoạt động, tạm ngừng hoạt động, bỏ địa chỉ kinh doanh.

      Trách nhiệm lập: Trung tâm CNTT/ Phòng CNTT

      Thời gian lập: khi có phát sinh.

  • Căn cứ lập:

      Dữ liệu của cơ quan thuế;

      Dữ liệu của cơ quan BHXH đang quản lý;

      Kết quả thanh tra, kiểm tra của cơ quan liên quan và cơ quan BHXH;

      Các nguồn khác.

      Phương pháp lập:

  • * Chỉ tiêu hàng ngang

      Mục I: ghi danh sách các đơn vị đã giải thể, phá sản, bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, ngừng hoạt động.

      Mục II: ghi danh sách các đơn vị đang tạm ngừng hoạt động.

      Mục III: ghi danh danh sách các đơn vị có chủ bỏ trốn, bỏ địa chỉ kinh doanh.

  • * Chỉ tiêu hàng dọc

      Cột A: ghi số thứ tự từ nhỏ đến lớn theo từng mục.

      Cột B: ghi tên đơn vị.

      Cột 1: Ghi mã số đơn vị do cơ quan BHXH cấp.

      Cột 2: ghi địa chỉ đơn vị đang đóng trụ sở.

      Cột 3: ghi số văn bản do cơ quan có thẩm quyền ra văn bản tình trạng hoạt động của đơn vị (nếu có).

      Cột 4: ghi ngày có hiệu lực của văn bản do cơ quan có thẩm quyền ra văn bản tình trạng hoạt động của đơn vị (nếu có).

      Cột 5: ghi tên cơ quan có thẩm quyền ban hành văn bản về tình trạng hoạt động của đơn vị

      Cột 6: ghi số người lao động đang tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN trên địa bàn do cơ quan BHXH đang quản lý.

      Cột 7: ghi tổng số tiền nợ của đơn vị đến tháng hiện tại.

      Cột 8: ghi tổng số tháng nợ của đơn vị đến thời điểm hiện tại.

      Cột 9: ghi chú


Bài viết liên quan

Dịch vụ tư vấn soạn thảo văn bản

  • Tư vấn luật bảo hiểm xã hội qua tổng đài 19006588.
  • Công ty Luật Quang Huy cung cấp mọi dịch vụ soạn thảo văn bản pháp luật.
  • Dịch vụ tư vấn pháp luật lao động.

      Công ty Luật Quang Huy chuyên tư vấn, soạn thảo hồ sơ và tiến hành các thủ tục pháp lý liên quan đến dịch vụ tư vấn luật bảo hiểm.


      Trên đây là Mẫu D04c-TS Trong quá trình giải quyết vấn đề nếu còn có thắc mắc hay chưa rõ bạn có thể liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua HOTLINE 19006588 của Luật Quang Huy để được giải đáp, hướng dẫn chi tiết.

        Trân trọng./.


Hãy chia sẻ bài viết này vì nó hữu ích và hoàn toàn miễn phí bạn nhé!

5/5 - (1 bình chọn)
Tác giả bài viết
phone-call

ĐẶT 1 CÂU HỎI MIỄN PHÍ!