#1 Hồ sơ hưởng chế độ ốm đau theo quy định [Cập nhật 10/2021]

Hồ sơ hưởng chế độ ốm đau mới nhất gồm những gì?

Hồ sơ hưởng chế độ ốm đau mới nhất gồm những gì?
 • Người lao động cung cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng chế độ bảo hiểm xã hội/Giấy ra viện (ốm đau ngắn ngày) hoặc hồ sơ bệnh án (ốm đau dài ngày);
 • Người sử dụng lao động lập danh sách theo mẫu 01B-HSB.

Người lao động khi tham gia bảo hiểm xã hội bị ốm đau phải nghỉ việc để điều trị nếu đáp ứng được điều kiện pháp luật sẽ được hưởng chế độ ốm đau.

Vậy hồ sơ hưởng chế độ ốm đau mới nhất gồm những gì?

Bài viết dưới đây của Luật Quang Huy sẽ trình bày cụ thể hướng dẫn làm hồ sơ hưởng chế độ ốm đau cho người lao động.


Căn cứ theo quy định tại Điều 4 Quyết định 166/QĐ-BHXH; khoản 1, 2 Điều 100 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014; khoản 1,2 Điều 21 Thông tư 56/2017/ TT-BYT và khoản 2 Điều 15 Nghị định 143/2018/ NĐ-CP gồm, hồ sơ đề nghị hưởng chế độ ốm đau bao gồm: 

Đối với người lao động

Trường hợp điều trị nội trú

Người lao động hưởng chế độ ốm đau trong trường hợp điều trị nội trú phải có các giấy tờ sau đây:

 • Bản sao Giấy ra viện của người lao động hoặc của con dưới 07 tuổi.

Trường hợp người bệnh tử vong tại cơ sở khám, chữa bệnh thì thay bằng bản sao Giấy báo tử;

Trường hợp Giấy báo tử không thể hiện thời gian vào viện thì bổ sung giấy tờ khác của cơ sở khám, chữa bệnh có thể hiện thời gian vào viện;

 • Bản sao Giấy chuyển tuyến hoặc Giấy chuyển viện nếu chuyển tuyến khám, chữa bệnh trong quá trình điều trị nội trú.

Trường hợp điều trị ngoại trú

Người lao động hưởng chế độ ốm đau trong trường hợp điều trị ngoại  trú phải có các giấy tờ sau đây:

 • Bản chính Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội 
 • Nếu cả cha và mẹ đều nghỉ việc chăm con thì giấy chứng nhận nghỉ việc của một trong hai người là bản sao; hoặc giấy ra viện có chỉ định của y, bác sĩ điều trị cho nghỉ thêm sau thời gian điều trị nội trú.

Trường hợp người lao động hoặc con khám, chữa bệnh ở nước ngoài

Bản sao của bản dịch tiếng Việt giấy khám, chữa bệnh do cơ sở khám, chữa bệnh ở nước ngoài cấp.

Hồ sơ hưởng chế độ ốm đau mới nhất gồm những gì?

Đối với đơn vị sử dụng lao động

Nếu như trước đây theo quy định về hồ sơ hưởng chế độ ốm đau 2018 thì người sử dụng lao động phải cung cấp danh sách theo mẫu 70a-HD thì theo quy định về hồ sơ hiện hành phải cung cấp danh sách 01B-HSB.

Mẫu 01B-HSB có cấu trúc gồm các phần như sau:

 • Phần Phần điền thông tin ban đầu
 • Phần 1: Danh sách đề nghị hưởng chế độ mới phát sinh
 • Phần 2: Danh sách đề nghị điều chỉnh số đã được giải quyết
 • Lời giải trình ( nếu chậm nộp danh sách lên cơ quan bảo hiểm xã hội), ký xác nhận.

Lưu ý:

 • Phần cuối danh sách phải có chữ ký số của Thủ trưởng đơn vị là người chịu trách nhiệm về các thông tin nêu trong danh sách;
 • Trường hợp đơn vị không thực hiện giao dịch điện tử thì thủ trưởng đơn vị ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu.

Nộp hồ sơ hưởng chế độ ốm đau ở đâu

 Căn cứ quyết định 166/QĐ-BHXH thì nộp hồ sơ hưởng chế độ ốm đau được quy định như sau:

 •  Người lao động nộp hồ sơ cho doanh nghiệp sau đó doanh nghiệp tiếp nhận hồ sơ và thực hiện nộp đến cơ quan bảo hiểm xã hội quản lý đơn vị trực tiếp

Hàng quý hoặc tháng doanh nghiệp phải lập danh sách người lao động đề nghị hưởng chế độ ốm đau (mẫu 01B-HSB) nộp cho bảo hiểm xã hội cấp quận, huyện;

Kèm theo hồ sơ của người lao động cùng toàn bộ phần mềm đã giải quyết trong tháng hoặc quý để quyết toán.

 • Nộp trực tiếp tại bộ phận một cửa của cơ quan bảo hiểm xã hội quản lý

Trên đây là nội dung tư vấn của chúng tôi về vấn đề hồ sơ hưởng chế độ ốm đau mới nhất gồm những gì?

Nếu còn bất kỳ vấn đề gì chưa rõ hoặc thắc mắc, vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn pháp luật bảo hiểm xã hội trực tuyến qua HOTLINE 19006588 của Luật Quang Huy để được hỗ trợ giải đáp.

Trân trọng./.


Hãy chia sẻ bài viết này vì nó hữu ích và hoàn toàn miễn phí bạn nhé!

Đánh giá
Tác giả bài viết
phone-call

ĐẶT 1 CÂU HỎI MIỄN PHÍ!