Đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện có được hưởng chế độ thai sản không?

Đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện có được hưởng chế độ thai sản không?

Khi có thời gian tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đủ 6 tháng trong vòng 12 tháng kể từ thời gian sinh con thì người lao động sẽ được hưởng chế độ thai sản.

Đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện có được hưởng chế độ thai sản không? Tự đóng bảo hiểm để hưởng chế độ thai sản có được không?

Bài viết dưới đây của Luật Quang Huy sẽ hướng dẫn cho bạn về vấn đề: Tham gia đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện có được hưởng trợ cấp thai sản hay không?


Theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, người lao động chỉ được hưởng chế độ thai sản khi tham gia đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc khi làm việc theo hợp đồng lao động, cán bộ, công chức,…

Đối với trường hợp đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện sẽ không được hỗ trợ chế độ thai sản.

Cụ thể về nguyên nhân cũng như quy định về vấn đề này, Luật Quang Huy sẽ giải thích cụ thể ở dưới đây:


Tham gia đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện bao gồm các chế độ gì?

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 4 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định về các chế độ của bảo hiểm xã hội tự nguyện bao gồm:

“Điều 4. Các chế độ bảo hiểm xã hội

Bảo hiểm xã hội tự nguyện có các chế độ sau đây:

a) Hưu trí;

b) Tử tuất.”

Đồng thời căn cứ vào Chương IV, Luật bảo hiểm xã hội 2014 thì các chế độ được giải quyết đối với người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện bao gồm:

Đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện có được hưởng chế độ thai sản không?
Đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện có được hưởng chế độ thai sản không?

Đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện có được hưởng chế độ thai sản hay không?

Căn cứ theo quy định tại Điều 31 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 về điều kiện hưởng chế độ thai sản như sau:

” 1. Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

b) Lao động nữ sinh con;

2. Người lao động quy định tại các điểm b, c và d khoản 1 Điều này phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.”

Theo quy định trên, lao động nữ sinh con có thời gian tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc từ đủ 06 tháng trở lên trong 12 tháng trước sinh thì đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản.

Và để xác định 12 tháng trước khi sinh con thì căn cứ khoản 1 Điều 9 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH về điều kiện hưởng chế độ thai sản:

“1. Thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi được xác định như sau:

a) Trường hợp sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi trước ngày 15 của tháng, thì tháng sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi không tính vào thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

b) Trường hợp sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi từ ngày 15 trở đi của tháng và tháng đó có đóng bảo hiểm xã hội, thì tháng sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi được tính vào thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi. Trường hợp tháng đó không đóng bảo hiểm xã hội thì thực hiện theo quy định tại điểm a khoản này“.

Theo quy định trên, lao động nữ nghỉ việc trước khi sinh con thì 12 tháng trước khi sinh sẽ được tính từ tháng ngày liền trước tháng sinh trở về trước.

Tuy nhiên những điều kiện này chỉ được quy định trong nội dung các chế độ dành cho lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc.


Như vậy, đối với các thông tin cung cấp như trên, thì khi bạn tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bạn sẽ chỉ được hỗ trợ về hai chế độ hưu trí và chế độ tử tuất.

Nếu bạn tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện mà có thai thì thời gian tham gia này sẽ không giải quyết được chế độ thai sản dù có đáp ứng được điều kiện về thời gian tham gia đóng và có đủ hồ sơ.


Cơ sở pháp lý

  • Luật bảo hiểm y tế 2014
  • Luật bảo hiểm xã hội năm 2014.
  • Nghị định số 134/2015/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội tự nguyện
  • Thông tư số 01/2016/TT-BLĐTBXH Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội tự nguyện

Trên đây là toàn bộ câu trả lời của chúng tôi vấn đề đóng bảo hiểm tự nguyện có được hưởng thai sản không.

Nếu nội dung tư vấn còn chưa rõ, có nội dung gây hiểu nhầm hoặc có thắc mắc cần tư vấn cụ thể hơn, bạn có thể kết nối tới Tổng đài tư vấn Luật bảo hiểm xã hội qua HOTLINE 19006588 của Luật Quang Huy để được tư vấn trực tiếp.

Trân trọng./


 

Hãy chia sẻ bài viết này vì nó hữu ích và hoàn toàn miễn phí bạn nhé!

phone-call

HỎI ĐÁP QUA ĐIỆN THOẠI

Scroll to Top