Chế độ thai sản khi sử dụng biện pháp tránh thai

  • Thực hiện biện pháp đặt vòng tránh thai (đối với nữ) hoặc thực hiện biện pháp triệt sản sẽ được hưởng chế độ thai sản.
  • Số ngày nghỉ theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền. Không quá 07 ngày đối với NLĐ nữ đặt vòng tránh thai; 15 ngày đối với NLĐ thực hiện biện pháp triệt sản.
  • Mức hưởng 1 ngày 100% bình quân tiền lương tháng đóng BHXH 6 tháng trước khi triệt sản chia cho 30 ngày.
  • Thủ tục hưởng: Chuẩn bị hồ sơ (Giấy chỉ định của bệnh viện, Giấy ra viện/Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH) nộp cho NSDLĐ lập danh sách gửi lên cơ quan BHXH.

Để thực hiện kế hoạch hóa gia đình, thì biện pháp tránh thai sau khi sinh được áp dụng ngày càng phổ biến. Theo pháp luật, người áp dụng các biện pháp tránh thai đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc sẽ được hưởng một số chính sách nhất định. Vậy người lao động khi tiến hành biện pháp triệt sản có được hưởng chế độ thai sản không? Mức hưởng sẽ được tính như thế nào? Hồ sơ hưởng thai sản thì tôi cần chuẩn bị những gì? Luật Quang Huy chúng tôi sẽ giải đáp những thắc mắc trên qua bài viết dưới đây


Ai được hưởng chế độ thai sản khi sử dụng biện pháp tránh thai?

Khoản 1 Điều 31 Luật Bảo hiểm xã hội quy định:

“1. Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

đ) Lao động nữ đặt vòng tránh thai, người lao động thực hiện biện pháp triệt sản;”

Như vậy, nếu người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc tại công ty khi thực hiện biện pháp đặt vòng tránh thai (đối với nữ) hoặc thực hiện biện pháp triệt sản sẽ được hưởng chế độ thai sản. Chia làm 2 trường hợp như sau:

Trường hợp 1: Đối với lao động nữ

Theo quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 31 luật bảo hiểm xã hội 2014 thì người lao động nữ đang tham gia đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc tại doanh nghiệp, khi tiến hành biện pháp đặt vòng tránh thai hoặc thực hiện biện pháp triệt sản thì sẽ được hưởng chế độ thai sản theo quy định của luật này.

Trường hợp 2: Đối với lao động nam

Nếu người lao động nam trong quá trình tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc mà tiến hành thực hiện biện pháp triệt sản theo quy định trên, thì vẫn được hưởng đầy đủ các chế độ thai sản như đối với lao động nữ.


Thời gian hưởng chế độ thai sản khi thực hiện các biện pháp tránh thai

Khi thực hiện các biện pháp tránh thai thì người lao động được hưởng chế độ nghỉ thai sản theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền. Thời gian nghỉ việc tối đa được quy định như sau:

  • 07 ngày đối với lao động nữ đặt vòng tránh thai;
  • 15 ngày đối với người lao động thực hiện biện pháp triệt sản.
  • Thời gian hưởng chế độ thai sản quy định tại khoản 1 Điều này tính cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần.

Ngoài ra, căn cứ vào tình hình thực hiện các biện pháp kế hoạch hóa gia đình, cơ sở khám chữa có thẩm quyền có thể cấp giấy xác nhận cho hưởng chế độ thai sản quy định số ngày được nghỉ. Thời gian này bao gồm cả ngày nghỉ lễ, nghỉ tết, ngày nghỉ hằng tuần.


Mức hưởng chế độ thai sản khi thực hiện các biện pháp tránh thai

Theo điểm a, điểm c khoản 1 điều 39 luật bảo hiểm xã hội 2014 quy định về mức hưởng chế độ thai sản:

“a) Mức hưởng một tháng bằng 100% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 06 tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản Trường hợp người lao động đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 06 tháng thì mức hưởng chế độ thai sản theo quy định tại Điều 32, Điều 33, các khoản 2, 4, 5 và 6 Điều 34, Điều 37 của Luật này là mức bình quân tiền lương tháng của các tháng đã đóng bảo hiểm xã hội;

c) Mức hưởng chế độ khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi được tính theo mức trợ cấp tháng quy định tại điểm a khoản 1 Điều này, trường hợp có ngày lẻ hoặc trường hợp quy định tại Điều 33 và Điều 37 của Luật này thì mức hưởng một ngày được tính bằng mức trợ cấp theo tháng chia cho 30 ngày.

Vậy mức hưởng chế độ thai sản khi thực hiện biện pháp tránh thai là 100% bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm 6 tháng trước khi triệt sản chia cho 30 ngày. Trường hợp người lao động đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 6 tháng thì mức hưởng khi tiến hành triệt sản là mức bình quân tiền lương tháng của các tháng đã đóng bảo hiểm.


Hồ sơ hưởng chế độ thai sản khi thực hiện các biện pháp tránh thai

Căn cứ tại khoản 1 điều 9 Quyết định số 636/QĐ-BHXH ngày 22 tháng 4 năm 2016 quy định về chế độ thai sản khi thực hiện biện pháp tránh thai cần chuẩn bị những loại giấy tờ sau:

Hồ sơ nộp tại văn phòng bảo hiểm xã hội cấp huyện nơi tham gia bảo hiểm.

Thời hạn nộp hồ sơ: Không quá 45 ngày kể từ ngày người lao động trở lại làm việc.

Thời gian giải quyết :trong khoảng 15 ngày kể từ ngày nộp đủ hồ sơ cho cơ quan bảo hiểm xã hội.


Cơ sở pháp lý

  • Luật Bảo hiểm xã hội 2014
  • Quyết định số 636/QĐ-BHXH ngày 22 tháng 4 năm 2016

Trên đây là toàn bộ câu trả lời của chúng tôi về vấn đề Chế độ thai sản cho người lao động khi sử dụng biện pháp tránh thai. Nếu nội dung tư vấn còn chưa rõ, có nội dung gây hiểu nhầm hoặc có thắc mắc cần tư vấn cụ thể hơn, bạn có thể kết nối tới Tổng đài tư vấn luật bảo hiểm xã hội qua HOTLINE 19006588 của Luật Quang Huy để được tư vấn trực tiếp.

Trân trọng./.


 

Hãy chia sẻ bài viết này vì nó hữu ích và hoàn toàn miễn phí bạn nhé!

phone-call

HỎI ĐÁP QUA ĐIỆN THOẠI

Scroll to Top