#1 Chế độ nghỉ hưu trước tuổi theo diện tinh giản biên chế của giáo viên

CHẾ ĐỘ NGHỈ HƯU TRƯỚC TUỔI THEO DIỆN TINH GIẢN BIÊN CHẾ CỦA GIÁO VIÊN

Chế độ nghỉ hưu trước tuổi theo diện tinh giản biên chế của giáo viên
  • NLĐ thuộc một trong các trường hợp xét tinh giản biên chế và đáp ứng được các yêu cầu về độ tuổi, số năm đóng bảo hiểm thì được xét là đối tượng nghỉ hưu theo chế độ tinh giản biên chế.
  • Mức hưởng thấp nhất là 45%, tương ứng với 15 năm đóng BHXH đối với nữ18 năm đóng BHXH với nam (tại năm 2020), mỗi năm thêm tương ứng với 2%.
  • Mức hưởng tối đa là 75% khi nữ đóng đủ 30 năm, nam 33 năm (tại năm 2020).

    Tôi là giáo viên của một trường cấp 3 công lập, năm nay tôi đã 53 tuổi và đóng bảo hiểm xã hội được 25 năm. Giờ tôi không muốn tiếp tục đi làm cũng không muốn tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội. Khi tôi nghỉ thì tôi có thể được thuộc diện nghỉ hưu trước tuổi theo diện tinh giản biên chế của Nghị định 108 được không?


      Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến Luật Quang Huy, về vấn đề giáo viên nghỉ hưu trước tuổi theo diện tinh giản biên chế mà bạn thắc mắc, thì dựa trên những quy định pháp luật, chúng tôi xin giải đáp như sau: 


Cơ sở pháp lý

  • Luật Bảo hiểm xã hội 2014;
  • Nghị định 108/2014/NĐ-CP về chính sách tinh giản biên chế;
  • Nghị định 113/2018/NĐ-CP sửa đổi một số điều của Nghị định 108/2014/NĐ-CP.

Đối tượng thuộc diện tinh giản biên chế

      Các đối tượng thuộc diện xét tinh giản biên chế được quy định tại Điều 6 Nghị định 108/2014/NĐ-CP, sửa đổi bổ sung tại Nghị định 113/2018/NĐ-CP, bao gồm:

Cán bộ, công chức, viên chức trong biên chế và cán bộ, công chức cấp xã hưởng lương từ ngân sách nhà nước hoặc quỹ tiền lương của đơn vị sự nghiệp theo quy định của pháp luật (sau đây gọi chung là cán bộ, công chức, viên chức), thuộc đối tượng tinh giản biên chế nếu thuộc một trong các trường hợp sau:

a. Dôi dư do rà soát, sắp xếp lại tổ chức bộ máy, nhân sự theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền của Đảng, Nhà nước hoặc do đơn vị sự nghiệp công lập sắp xếp lại tổ chức bộ máy, nhân sự để thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tài chính, tổ chức bộ máy và nhân sự;

b. Dôi dư do cơ cấu lại cán bộ, công chức, viên chức theo vị trí việc làm, nhưng không thể bố trí, sắp xếp được việc làm khác;

c. Chưa đạt trình độ đào tạo theo tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ quy định đối với vị trí việc làm đang đảm nhiệm, nhưng không có vị trí việc làm khác phù hợp để bố trí và không thể bố trí đào tạo lại để chuẩn hóa về chuyên môn, nghiệp vụ hoặc được cơ quan bố trí việc làm khác, cá nhân tự nguyện thực hiện tinh giản biên chế và được cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý đồng ý.

d. Có chuyên ngành đào tạo không phù hợp với vị trí việc làm hiện đang đảm nhiệm nên bị hạn chế về năng lực hoàn thành công việc được giao, nhưng không thể bố trí việc làm khác hoặc được cơ quan bố trí việc làm khác, cá nhân tự nguyện thực hiện tinh giản biên chế và được cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý đồng ý.

đ. Có 02 năm liên tiếp liền kề tại thời điểm xét tinh giản biên chế, cán bộ, công chức được phân loại, đánh giá xếp vào mức hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực hoặc có 01 năm hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực và 01 năm không hoàn thành nhiệm vụ nhưng không thể bố trí việc làm khác phù hợp hoặc không hoàn thành nhiệm vụ trong năm trước liền kề tại thời điểm xét tinh giản biên chế, cá nhân tự nguyện thực hiện tinh giản biên chế và được cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý đồng ý.

e. Có 02 năm liên tiếp liền kề tại thời điểm xét tinh giản biên chế, viên chức có 01 năm được phân loại đánh giá xếp vào mức hoàn thành nhiệm vụ và 01 năm không hoàn thành nhiệm vụ nhưng không thể bố trí việc làm khác phù hợp hoặc không hoàn thành nhiệm vụ trong năm trước liền kề tại thời điểm xét tinh giản biên chế, cá nhân tự nguyện thực hiện tinh giản biên chế và được cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý đồng ý.

g. Có 02 năm liên tiếp liền kề tại thời điểm xét tinh giản biên chế, mà trong từng năm đều có tổng số ngày nghỉ làm việc bằng hoặc cao hơn số ngày nghỉ tối đa do ốm đau theo quy định tại khoản 1 Điều 26 Luật bảo hiểm xã hội, có xác nhận của cơ sở khám chữa bệnh và của cơ quan Bảo hiểm xã hội chi trả trợ cấp ốm đau theo quy định hiện hành của pháp luật hoặc trong năm trước liền kề tại thời điểm xét tinh giản biên chế có tổng số ngày nghỉ làm việc bằng hoặc cao hơn số ngày nghỉ tối đa do ốm đau theo quy định tại khoản 1 Điều 26 Luật bảo hiểm xã hội, cá nhân tự nguyện thực hiện tinh giản biên chế và được cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý đồng ý.

h. Cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý thôi giữ chức vụ do sắp xếp tổ chức bộ máy theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền, tự nguyện thực hiện tinh giản biên chế và được cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý đồng ý.

      Để có thể được xét tinh giản biên chế, người lao động phải thuộc một các trường hợp trên. Đó có thể là do đơn vị thừa nhân lực hoặc do năng lực, sức khỏe của người lao động không đáp ứng được yêu cầu công việc. Như vậy, nếu như chị thuộc một trong các trường hợp trên thì chị có thể thuộc diện tinh giản biên chế. Ngoài ra, để đáp ứng được điều kiện được nghỉ hưu sớm trước tuổi theo diện tinh giản biên chế thì chị còn cần đáp ứng một số điều kiện khác.

Tinh giản biên chế


Điều kiện để nghỉ hưu trước tuổi theo diện tinh giản biên chế

      Khi chị đáp ứng đủ điều kiện được pháp luật bảo hiểm quy định về độ tuổi, số năm đóng BHXH, số năm làm việc ở một số môi trường đặc biệt sẽ được nghỉ hưu sớm theo chính sách tinh giản biên chế

Đối tượng nghỉ hưu theo chế độ tinh giảm biên chế

       Bên cạnh việc đáp ứng một trong các trường hợp xét tinh giản biên chế, người lao động khi đáp ứng được các yêu cầu về độ tuổi, số năm đóng bảo hiểm thì được xét là đối tượng nghỉ hưu theo chế độ tinh giản biên chế. Hay nói cách khác, người lao động nếu thuộc đối tượng tinh giản biên chế nhưng lại chưa đủ điều kiện về số năm đóng BHXH hoặc độ tuổi xét nghỉ hưu sớm thì không được coi là thuộc diện nghỉ hưu theo chính sách tinh giản biên chế. 

       Đặc biệt, khi người lao động được xét nghỉ hưu theo chính sách tinh giản biên chế, họ sẽ không bị trừ tỉ lệ lương hưu được hưởng. Ngoài ra, trong một số điều kiện đặc biệt, họ còn có thể được hưởng thêm một khoản tiền trợ cấp tương ứng.


Mức hưởng lương hưu khi nghỉ hưu trước tuổi

      Đối với người lao động được xét nghỉ hưu trước tuổi theo diện tinh giản biên chế, họ được hưởng một số quyền lợi đặc biệt. Trong đó phải kể đến đấy là khi nghỉ hưu theo chế độ này, người lao động sẽ không bị trừ tỉ lệ lương

     Theo quy định của pháp luật bảo hiểm xã hội, người lao động đóng đủ 20 năm sẽ được hưởng chế độ lương hưu. Theo đó, căn cứ vào giới tính, số năm đóng, mức hưởng của người lao động sẽ khác nhau. Năm 2019, mức hưởng lương hưu được quy định như sau:

  • Mức hưởng thấp nhất là 45%, tương ứng với 15 năm đóng BHXH đối với nữ và 17 năm đóng BHXH với nam, mỗi năm thêm tương ứng với 2%.
  • Mức hưởng tối đa là 75% khi nữ đóng đủ 30 năm, nam 32 năm.

      Trong trường hợp của chị, nếu chị thuộc một trong các trường hợp được nêu tại Điều 6 Nghị định 108 thì chị có thể được xét tinh giản biên chế. Hơn nữa, để có thể được nghỉ hưu sớm theo chế độ này, chị cần đáp ứng đủ số năm tham gia bảo hiểm xã hội và độ tuổi.

      Theo đó, hiện nay chị đã 53 tuổi và đóng BHXH được 25 năm nên nếu như chị thuộc một trong các trường hợp tinh giản biên chế thì chị cũng có thể được xét nghỉ hưu sớm mà không bị trừ tỉ lệ lương. Khi đã có thể xét nghỉ hưu sớm theo tinh giản biên chế, mức hưởng lương hưu của chị sẽ được tính như sau:

       Đối với 15 năm đầu = 45%; với 10 năm tiếp theo = 10 x 2% = 20%; tổng mức hưởng khi nghỉ hưu của chị sẽ bằng: 45% + 20% = 65%. 

Chế độ nghỉ hưu trước tuổi theo diện tinh giản biên chế của giáo viên


      Trên đây là toàn bộ câu trả lời của chúng tôi về vấn đề giáo viên nghỉ hưu trước tuổi theo diện tinh giản biên chế. Nếu nội dung tư vấn còn chưa rõ, có nội dung gây hiểu nhầm hoặc có thắc mắc cần tư vấn cụ thể hơn, bạn có thể kết nối tới Tổng đài tư vấn Luật bảo hiểm xã hội qua HOTLINE 19006588 của Luật Quang Huy để được tư vấn trực tiếp.

      Trân trọng./.


 

Hãy chia sẻ bài viết này vì nó hữu ích và hoàn toàn miễn phí bạn nhé!

5/5 - (1 bình chọn)
Tác giả bài viết
phone-call

ĐẶT 1 CÂU HỎI MIỄN PHÍ!