Cách tính lương hưu theo quy định của pháp luật

Cách tính lương hưu theo quy định của pháp luật hiện hành
 • Mức lương hưu hàng tháng = Tỷ lệ hưởng lương hưu x Bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội.
 • Bước 1: Tính mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội.
 • Bước 2: Tính tỷ lệ hưởng lương hưu dựa trên số năm đóng.
 • Bước 3: Tính lương hưu.
 • Người lao động có thời gian đóng bảo hiểm xã hội cao hơn số năm tương ứng với tỷ lệ hưởng lương hưu 75% thì khi nghỉ hưu, ngoài lương hưu còn được hưởng trợ cấp một lần.

Đối với người lao động, lợi ích thiết thực nhất của việc tham gia bảo hiểm là có một khoản thu nhập khi về già.

Rất nhiều người lao động ngay kể từ khi bắt đầu tham gia đóng họ đã quan tâm đến mức hưởng lương hưu sau này.

Hiểu được nỗi lòng đó của người lao động, bài viết dưới đây của Luật Quang Huy, chúng tôi sẽ hướng dẫn cho bạn cách tính lương hưu theo quy định của pháp luật hiện hành.


Cách tính mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội

Đối với người lao động có toàn bộ thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do Nhà nước quy định

Mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội đối với người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định có toàn bộ thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương này quy định tại khoản 1 Điều 62 của Luật bảo hiểm xã hội và khoản 1 Điều 9 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP được hướng dẫn như sau:

      Công thức:

Mbqtl =

Tổng số tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của A năm cuối trước khi nghỉ việc


A x 12 tháng

Trong đó:

 • Mbqtl: mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội.

Tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội là tiền lương theo ngạch, bậc, cấp bậc quân hàm và các khoản phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề (nếu có).

Tiền lương này được tính trên mức lương cơ sở tại thời điểm tính mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội.

Cụ thể:

Thời gian bắt đầu tham gia bảo hiểm xã hội

Tính bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội

Trước ngày 01/01/1995 Của 05 năm cuối trước khi nghỉ hưu
Từ 01/01/1995 – 31/12/2000 Của 06 năm cuối trước khi nghỉ hưu
Từ 01/01/2001 – 31/12/2006 Của 08 năm cuối trước khi nghỉ hưu
Từ 01/01/2007- 31/12/2015 Của 10 năm cuối trước khi nghỉ hưu
Từ 01/01/2016 – 31/12/2019 Của 15 năm cuối trước khi nghỉ hưu
Từ 01/01/2020 – 31/12/2024 Của 20 năm cuối trước khi nghỉ hưu
TỪ 01/01/2025 trở đi Của tiền lương tháng đóng BHXH của toàn bộ thời gian

Người lao động có toàn bộ thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định

Người lao động có toàn bộ thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định thì tính bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của toàn bộ thời gian.

Công thức:

Mbqtl =

Tổng số tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội


Tổng số tháng đóng bảo hiểm xã hội

Trong đó: Mbqtl: mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội.

Tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội là mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác theo quy định của pháp luật về lao động.


Người lao động vừa có thời gian đóng bảo hiểm xã hội thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định, vừa có thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định

Người lao động vừa có thời gian tham gia bảo hiểm xã hội thuộc đối tượng thực hiện theo chế độ tiền lương do nhà nước quy định, vừa có thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định thì tính bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội chung của các thời gian.

Trong đó thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do Nhà nước quy định được tính bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội dựa trên thời điểm bắt đầu đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc.

Trường hợp chưa đủ số năm quy định như trên, thì tính bình quân tháng của các tháng đã đóng bảo hiểm xã hội.

Công thức:

Mbqtl =
Tổng số tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do Nhà nước quy định + Tổng số tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định

Tổng số tháng đóng bảo hiểm xã hội

Trong đó:

 • Tổng số tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do Nhà nước quy định được tính bằng tích số giữa tổng số tháng đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do Nhà nước quy định với mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội.

Mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội được tính theo công thức tính tiền lương bình quân tháng đóng bảo hiểm xã hội đối với người lao động có toàn bộ thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do nhà nước quy định.

 • Trường hợp người lao động có từ 2 giai đoạn trở lên thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định thì tổng số tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do Nhà nước quy định được tính theo công thức như trên.

Trong đó, tổng số tháng đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do Nhà nước quy định là tổng số các tháng đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do Nhà nước quy định của các giai đoạn.


Cách tính tỷ lệ lương hưu

Đối với người lao động nam

Lao động nam nghỉ việc vào năm 2021: 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội tương ứng với 19 năm đóng bảo hiểm xã hội, sau đó cứ mỗi năm tính thêm 2%, tối đa bằng 75%.

Nếu lao động năm bắt đầu nghỉ việc từ năm 2022 trở đi: 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội tương ứng với 20 năm đóng bảo hiểm xã hội, sau đó cứ mỗi năm tính thêm 2%, tối đa bằng 75%.


Đối với người lao động nữ

Lao động nữ nghỉ hưu từ ngày 01 tháng 01 năm 2018 trở đi, tỷ lệ hưởng lương hưu hằng tháng được tính bằng 45% tương ứng với 15 năm đóng bảo hiểm xã hội, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội thì tính thêm 2%; mức tối đa bằng 75%.

Công thức tính tỷ lệ lương hưu của người lao động nữ:

Tỷ lệ hưởng lương hưu = 45% + (Thời gian tham gia bảo hiểm xã hội – 15 năm) x 2%

Cách tính lương hưu theo quy định của pháp luật hiện hành

Như vậy, cách tính lương hưu như sau:

Mức lương hưu hàng tháng = Tỷ lệ lương hưu x

Mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội


Trợ cấp một lần khi nghỉ hưu

Người lao động có thời gian đóng bảo hiểm xã hội cao hơn số năm tương ứng với tỷ lệ hưởng lương hưu 75% thì khi nghỉ hưu, ngoài lương hưu còn được hưởng trợ cấp một lần.

Mức trợ cấp một lần được tính theo số năm đóng bảo hiểm xã hội cao hơn số năm tương ứng với tỷ lệ hưởng lương hưu 75%, cứ mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội thì được tính bằng 0,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội.


Cơ sở pháp lý

 • Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014;
 • Nghị định số 115/2015/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc;
 • Thông tư số 59/2015/TT- BLĐTBXH Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc.

Trên đây là toàn bộ câu trả lời của chúng tôi về Cách tính lương hưu theo quy định của pháp luật hiện hành.

Nếu nội dung tư vấn còn chưa rõ, có nội dung gây hiểu nhầm hoặc có thắc mắc cần tư vấn cụ thể hơn, bạn có thể kết nối tới Tổng đài tư vấn bảo hiểm xã hội qua HOTLINE 19006588 của Luật Quang Huy để được tư vấn trực tiếp.

Trân trọng./.


 

Hãy chia sẻ bài viết này vì nó hữu ích và hoàn toàn miễn phí bạn nhé!

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
phone-call

HỎI ĐÁP QUA ĐIỆN THOẠI

Scroll to Top