Cách tính bảo hiểm xã hội 1 lần dưới 1 năm

Cách tính bảo hiểm xã hội 1 lần dưới 1 năm

Được tính bằng 22% của các mức tiền lương tháng đã đóng bảo hiểm xã hội, mức tối đa bằng 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội.

Rút bảo hiểm xã hội một lần là một trong những quyền lợi của người lao động khi tham gia bảo hiểm xã hội.

Vậy cách tính bảo hiểm xã hội 1 lần dưới 1 năm như thế nào?

Bài viết dưới đây của Luật Quang Huy sẽ giải đáp cho bạn về vấn đề này.


Công thức tính bảo hiểm xã hội 1 lần dưới 1 năm

Theo Khoản 2 Điều 19 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc:

Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần của người lao động có thời gian đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ một năm được tính bằng 22% của các mức tiền lương tháng đã đóng bảo hiểm xã hội, mức tối đa bằng 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội.

Như vậy, công thức tính bảo hiểm xã hội 1 lần dưới 1 năm như sau:

Mức hưởng bảo hiểm xã hội 1 lần dưới 1 năm = 22% x Mức tiền lương tháng đã đóng bảo hiểm xã hội

Theo đó, mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần khi làm chưa đủ 1 năm được tính bằng 22% của các mức tiền lương đóng bảo hiểm xã hội hàng tháng.

Mức tối đa là 02 tháng mức bình quân tiền lương.


Cách tính lương bình quân bảo hiểm hiểm xã hội 1 lần

Mức bình quân tiền lương đóng bảo hiểm xã hội 1 lần được tính theo công thức sau: 

Mức bình quân tiền lương = Tổng số tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của toàn bộ thời gian đóng
Tổng số tháng đóng bảo hiểm xã hội

Ví dụ: anh An tham gia đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc ở công ty được 8 tháng; tiền lương của anh An được tính như sau:

  • 4 tháng đầu là 4.000.000;
  • 4 tháng sau là 6.000.000

Trả lời: Mức bình quân tiền lương các tháng đóng bảo hiểm xã hội của anh An là: (4 x 4.000.000 + 6 x 6.000.000) : 10 = 5.200.000 đồng.


Cách tính thời gian đóng bảo hiểm xã hội

Đối với trường hợp người lao động tham gia đóng bảo hiểm xã hội dưới 1 năm thì cách tính thời gian đóng bảo hiểm xã hội là tổng toàn bộ số tháng đóng bảo hiểm xã hội được ghi trong sổ bảo hiểm xã hội của người lao động đó.

Ví dụ: Sổ bảo hiểm xã hội của người lao động ghi là thời gian tham gia bảo hiểm xã hội từ 02/2020 đến tháng 10/2020 thì thời gian tham gia đóng bảo hiểm xã hội của người này là 09 tháng.


Cách tính bảo hiểm xã hội 1 lần dưới 1 năm

Cách tính bảo hiểm xã hội một lần của người lao động có thời gian đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ một năm được tính bằng 22% của các mức tiền lương tháng đã đóng bảo hiểm xã hội, mức tối đa bằng 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm. 

Ví dụ: anh An tham gia đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc ở công ty được 10 tháng. Tiền lương của anh Quyết được tính như sau:

  • 4 tháng đầu là 4.000.000;
  • 6 tháng sau là 6.000.000.

Mức hưởng bảo hiểm xã hội 1 lần sẽ được tính như thế nào?

      Trả lời:

Mức bình quân tiền lương các tháng đóng bảo hiểm xã hội của anh Quyết là:

(4 x 4.000.000  +  6 x 6.000.000) : 10 = 5.200.000 đồng.

Mức hưởng bảo hiểm xã hội 1 lần dưới 1 năm của anh Quyết được tính như sau:

22% x (4 x 4.000.000  +   6 x 6.000.000) = 11.440.000 đồng

Trong đó 2 lần mức bình quân tiền lương các tháng đóng bảo hiểm xã hội của anh An là (2 x 5.200.000 = 10.400.000 đồng)

Như vậy Mức hưởng bảo hiểm xã hội 1 lần của anh An được hưởng tối đa bằng 2 lần mức bình quân tiền lương các tháng đóng bảo hiểm xã hội là 10.400.000 đồng.


Trên đây là toàn bộ câu trả lời của chúng tôi về vấn đề Cách tính bảo hiểm xã hội 1 lần dưới 1 năm.

Nếu nội dung tư vấn còn chưa rõ, có nội dung gây hiểu nhầm hoặc có thắc mắc cần tư vấn cụ thể hơn, bạn có thể kết nối tới Tổng đài tư vấn pháp luật bảo hiểm xã hội trực tuyến qua HOTLINE 19006588 của Luật Quang Huy để được tư vấn trực tiếp.

Trân trọng./.


Hãy chia sẻ bài viết này vì nó hữu ích và hoàn toàn miễn phí bạn nhé!

phone-call